Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, jíž se stanoví funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru, a funkce, ve kterých mohou být výjimečně zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru

Částka 3/1995
Platnost od 06.02.1995
Účinnost od 06.02.1995
Zrušeno k 06.03.2001 (93/2001 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 30. prosince 1994,

jíž se stanoví funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru, a funkce, ve kterých mohou být výjimečně zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 27 odst. 1 zákona České národní rady č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky:


§ 1

Funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru, jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 2

Funkce ve správní službě Vězeňské služby České republiky, ve kterých mohou být zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru, jsou stanoveny v příloze č. 2 této vyhlášky.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Novák v. r.


Příloha č. 1

Seznam funkcí, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru

Rada Vězeňské služby

Právník

Sekretářka

Technik požární ochrany

Bezpečnostní technik

Archivář

Personalista

Správní rada

Správní referent

Odborný správní referent

Provozní pracovník

Programátor

Operátor VT

Speciální pedagog

Psycholog

Sociolog

Sociální pracovník

Učitel

Mistr odborné výchovy

Lektor instruktor

Hospodářsko-správní referent

Lékař

Lékař hygienik

Farmaceut

Zdravotní sestra

Dietní sestra

Zdravotní laborant

Radiologický laborant

Zubní technik

Rehabilitační pracovník

Ošetřovatelka

Sanitář

Ekonom

Pokladní

Technický pracovník

Systémový specialista

Systémový inženýr

Analytik

Programátor

Redaktor

Programový pracovník

Vědecký pracovník

Knihovník

Řidič

Příloha č. 2

Seznam funkcí, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat i nadále příslušníci ve služebním poměru

Oddíl A

Generální ředitelství Vězeňské služby

Rada Vězeňské služby

- generální ředitel

- I. náměstek generálního ředitele

- náměstek generálního ředitele

- ředitel odboru výkonu vazby a trestu

- v oddělení metodiky a kontroly odboru výkonu vazby a trestu1)

- ředitel personálního odboru

- v oddělení personální práce2)

- ředitel technického odboru

- pro intendantní službu v technickém odboru3)

- pro dopravní inspektorát v technickém odboru

- ředitel sekretariátu generálního ředitele

- v oddělení kontroly sekretariátu generálního ředitele4)

Hospodářsko-správní referent

- dopravní referent

- řidič

Rada Vězeňské služby a inspektor Vězeňské služby v oddělení prevence a stížností sekretariátu GŘ

Oddíl B

věznice a vazební věznice

Rada Vězeňské služby

- ředitel

- zástupce ředitele

- vedoucí oddělení výkonu vazby a jeho zástupce

- vedoucí oddělení výkonu trestu a jeho zástupce

- vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu a jeho zástupci

Personalista - vedoucí oddělení

Správní rada - vedoucí oddělení

Správní referent pro příjem obviněných a odsouzených5)

Ekonom - vedoucí oddělení

Hospodářsko-správní referent

- vedoucí oddělení

- spojař

- pro bojovou techniku

- vedoucí dopravy (dopravní referent)

- řidič6)

Dozorce 1. a 2. třídy

Dozorce strážní služby 1. a 2. třídy

Rada Vězeňské služby a inspektor Vězeňské služby v oddělení prevence a stížností

Oddíl C

účelová zařízení

Rada Vězeňské služby

- ředitel Institutu vzdělávání

- zástupce ředitele Institutu vzdělávání

- vedoucí studijního úseku Institutu vzdělávání

Poznámky pod čarou

1) V této funkci mohou být zařazeni ve služebním poměru nejvíce tři příslušníci.

2) V této funkci mohou být zařazeni ve služebním poměru nejvíce dva příslušníci.

3) V této funkci může být zařazen ve služebním poměru jen jeden příslušník.

4) V této funkci mohou být zařazeni ve služebním poměru nejvíce dva příslušníci.

5) V této funkci mohou být zařazeni ve služebním poměru nejvíce dva příslušníci.

6) V této funkci mohou být zařazeni ve služebním poměru jen řidiči zabezpečující eskorty obviněných a odsouzených.

Přesunout nahoru