Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 127/1995 Sb.Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace

Částka 34/1995
Platnost od 25.07.1995
Účinnost od 25.07.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

127

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 24. května 1995

o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace

Vláda České republiky nařizuje podle § 5 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Území ucelených částí měst a obcí Blatnice-Stará Hora (okr. Hodonín), Bošín (okr. Nymburk), Dešov (okr. Třebíč), Dobrá (okr. Prachatice), Dobrovíz (okr. Praha-západ), Dobršín (okr. Klatovy), Dobřeň (okr. Mělník), Doubrava (okr. Cheb), Drahenice (okr. Příbram), Heřmanovice (okr. Bruntál), Hlinsko-Betlém (okr. Chrudim), Holašovice (okr. České Budějovice), Horní Štěpanice (okr. Semily), Janovice (okr. Česká Lípa), Jizerka (okr. Jablonec n/Nisou), Klečaty (okr. Tábor), Komárov (okr. Tábor), Krátká (okr. Žďár n/Sázavou), Křinice (okr. Náchod), Křižánky (okr. Žďár n/Sázavou), Lhota (okr. Česká Lípa), Lipina (okr. Opava), Lomnice n/Popelkou-Karlov (okr. Semily), Malé Chrášťany (okr. České Budějovice), Mazelov (okr. České Budějovice), Mažice (okr. Tábor), Mužský (okr. Mladá Boleslav), Nahořany (okr. Strakonice), Nosálov (okr. Mělník), Nové Osinalice (okr. Mělník), Nový Drahov (okr. Cheb), Olešno (okr. Mělník), Ostrovec (okr. Rokycany), Pavlov (okr. Břeclav), Plástovice (okr. České Budějovice), Plzeň 2-Božkov (okr. Plzeň-město), Plzeň 2-Koterov (okr. Plzeň-město), Plzeň 8-Černice (okr. Plzeň-město), Praha 5-Stodůlky (hlavní město Praha), Praha 6-Ruzyně (hlavní město Praha), Příkazy (okr. Olomouc), Rané (okr. Česká Lípa), Rumburk-Šmilovského ul. (okr. Děčín), Rymice-Hejnice (okr. Kroměříž), Stachy (okr. Prachatice), Starý Týn (okr. Litoměřice), Třebíz (okr. Kladno), Veletiny-Stará Hora (okr. Uherské Hradiště), Vesec (okr. Jičín), Víska (okr. Mladá Boleslav), Vlastiboř (okr. Tábor), Vlčnov-Kojiny (okr. Uherské Hradiště), Vodice (okr. Prachatice), Volary (okr. Prachatice), Záboří (okr. České Budějovice), Zálší (okr. Tábor), Záluží (okr. Tábor), Zubrnice (okr. Ústí n/Labem), Žďár (okr. Česká Lípa), Železný Brod-Trávníky (okr. Jablonec n/Nisou) s dochovanými soubory lidové architektury se prohlašují za památkové rezervace (dále jen "rezervace").

§ 2

Hranice území rezervací a jejich rozsah jsou vymezeny v příloze tohoto nařízení a jsou vyznačeny v mapách, které jsou uloženy u Ministerstva kultury České republiky, Státního ústavu památkové péče v Praze, Pražského ústavu památkové péče, Památkového ústavu středních Čech, Památkového ústavu v Brně, Památkového ústavu v Českých Budějovicích, Památkového ústavu v Olomouci, Památkového ústavu v Ostravě, Památkového ústavu v Pardubicích, Památkového ústavu v Plzni, Památkového ústavu v Ústí nad Labem a u okresních úřadů a obcí, na jejichž území se rezervace nacházejí.

§ 3

Příslušný orgán územního plánování zajistí vyznačení území rezervace v příslušné územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladu pro její pořízení, popřípadě při pořizování jejich změn a doplňků.1)


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr kultury:
Tigrid v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 127/1995 Sb.

BLATNICE - STARÁ HORA, okr. Hodonín

Rozsah území rezervace Stará Hora v Blatnici vymezuje hranice, která začíná na severovýchodě na rohu p. č. 1820/3, pokračuje podél p. č. 1820/1, překračuje cestu a od rohu p. č. 1858 pokračuje směrem k p. č. 2030/4, dále překračuje cestu p. č. 2034 a pokračuje podél p. č. 2035, 2039/2, 2040, přes p. č. 2051, podél p. č. 2053/1, 2056/1, 2059/1, na rohu p. č. 2058 se otáčí přes cestu p. č. 6390/3, kterou sleduje po celé délce zpět severozápadním směrem až k p. č. 5/2, stáčí se kolem p. č. 4/1 až k příčné cestě, kterou překračuje a podél p. č. 6382/3, 1159/24 k p. č. 1820/3 a dospívá k výchozímu bodu.

BOŠÍN, okr. Nymburk

Rozsah území rezervace v Bošíně vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 71/3, obtáčí p. č. 64, přechází cestu vybíhající severně z návsi, pokračuje podél p. č. 59, 59/2, 58/1, 58/2, 57, 55/1, 55/5, 55/6, 33, 110/2, 110/3, 110/4, 42/2, přetíná cestu p. č. 341, pokračuje podél p. č. 38/3, na východě podél p. č. 38/2, 29, 30, 26/3, 26/1, přetíná silnici na Křinec p. č. 344, dále podél této silnice, p. č. 171/3, cesty p. č. 346/2, na jihu ji přetíná u p. č. 23/2 a sleduje hranice pozemků p. č. 15/1, 13, 12, 10/1, 10/2, 11/2, 8/2, 8/1, 6, 5/2, 5/1, 3/1, 310/3, 308, 353, 303/7, na západě vede podél p. č. 303/6, 67, přetíná silnici na Sovenici a podél p. č. 72, 71/6, 71/8, 74, 65, 67/1, 66/2, 66/1 dospívá k výchozímu bodu.

DEŠOV, okr. Třebíč

Rozsah území rezervace v Dešově vymezuje hranice, která začíná na severu u silnice na Hornici č. 3098, obíhá p. č. 3063, 136, 501/6, 3061/2, přetíná cestu č. 3097 a pokračuje podél cesty č. 4054, přetíná silnici č. 4040 a p. č. 2188/3, na východě vede podél p. č. 72, 2188, 89, 94, 95, přetíná silnici na Zálesí a pokračuje podél p. č. 546, 547, 548/2 a 3047/2, na jihu přechází cestu č. 4083, dále sleduje p. č. 801, 788/2, 775/3, 755/2, 772/1, přetíná cestu č. 4081, dále podél p. č. 681/10, 681/1, 681/2, 681/53, 599/2, 601, 606, 609, 616, 600, 679/34, 79/1, 79/3, přes silnici č. 4000, na západě pokračuje podél p. č. 629/4 a sleduje cestu č. 4077 k výchozímu bodu na silnici č. 3098.

DOBRÁ, okr. Prachatice

Rozsah území rezervace v Dobré vymezuje hranice, která začíná na severu u pozemku p. č. 1021, obíhá p. č. 924/2, 1019, 1018, 1015, 1016, 1013, 1012, 1009, 1007, 1006, 1004, 1003, 1002, 1001, 1000, 999, 924/33, 924/32, 997, 996, p. č. 924/36, 924/39, p. č. 995, 994, 993, p. č. 991, 924/45, 987, 924/145, 984, 924/144, 982/1, p. č. 924/132, p. č. 924/129, p. č. 969/2, p. č. 968, 967, p. č. 966, 965, p. č. 959/1, 959/2, 957, přes p. č. 949/1, podél p. č. 949/2, 947, přes potok (stoku) p. č. 925, podél p. č. 946/2, 941, 946/8, podél p. č. 944/2, 942/1, 942/3, 946/3, 1144, 932/31, 1166/1, 1166/2, přes p. č. 932/32, podél p. č. 935, přes p. č. 932/32, podél p. č. 1143, 932/10, 1160, přes p. č. 932/19, podél p. č. 932/21, přes cestu p. č. 1103/1, na jihu sleduje hranice p. č. 859/1, přes p. č. 862/15, 859/1, podél p. č. 859/1, 857, 937/1, 938/5, 938/4, 938/2, 939/6, 940, 939/1, 953, 970, 978/1, 1043/24, 1041/2, 1043/19, 1036, dále pokračuje podél potoka p. č. 1027/4, na západě přetíná potok hranici p. č. 1027/3, dále pokračuje po hranici p. č. 1027/3 a přes cestu p. č. 1103/1 se vrací k výchozímu bodu.

DOBROVÍZ, okr. Praha-západ

Rozsah území rezervace v Dobrovízi vymezuje hranice, která začíná na severu u silnice na Běloky, obíhá p. č. 27/2, 37, 38, 28, 33/1, 32, 31, 30 a silnici na Kněževes p. č. 515, na východě ji překračuje u p. č. 35/2 a pokračuje podél p. č. 67 a 512/1, na jihu podél p. č. 41, 40/1, 22, 46/4, 46/3, 46/2, 47/1, 46/7, 47/2, 11, překračuje silnici na Jeneč p. č. 561/2, přes p. č. 4/2, podél p. č. 7, 6, 11/1, na západě obíhá p. č. 11/2, 11/1, 12/1, 12/2, 95/1, 88/2, 88/3, 41, 42 a překračuje silnici na Běloky k výchozímu bodu.

DOBRŠÍN, okr. Klatovy

Rozsah území rezervace v Dobršíně vymezuje hranice, která vede na severu podél p. č. 4, 5, 6, 7, 3, 9, 1181/2, 74/4, 21/3, 21/5, 21/6, 21/7, na východě podél p. č. 21/4, 16/1, 15/1 až k p. č. 19, kde se lomí a sleduje p. č. 22/2, na jihu jde hranicí pozemků p. č. 22/1, 33/1, 25, 26, 27/2, 28/2, 30, protíná cestu p. č. 1159 a pokračuje podél západní hranice pozemku p. č. 146, který sleduje po jižní straně a na západní straně podél p. č. 3 a 4, kde se hranice uzavírá.

DOBŘEŇ, okr. Mělník

Rozsah území rezervace v Dobřeni vymezuje hranice, která na severu obíhá p. č. 3/3, 3/1, 61, 1217, 63, 64, 66, 585/3, na východě podél p. č. 1206, 82, 1205/1, překračuje silnici p. č. 1215/6, pokračuje podél p. č. 87, 346/4, 90/1, 1205/6, 97/1, 35, 96, na jihu podél p. č. 116, 94/1, 94/2, 40/1, 119, 38, 35/2, 37, 17, 38, 40/1, 77/1, 40/3, 45, 46, 47/2, 49/1, 49/2, cesty p. č. 1220, 1221, přes silnici p. č. 1206, na západě podél p. č. 72/2, 72/1 a cesty p. č. 4/3, kterou sleduje až k výchozímu bodu.

DOUBRAVA, okr. Cheb

Rozsah území rezervace v Doubravě vymezuje hranice, která začíná na severu u silnice na Lipovou p. č. 604, odkud pokračuje podél p. č. 9/1, 28, 27/1, 25/1, 592/1, 30, na východě obíhá p. č. 32, 34, 14/2, cestu p. č. 696, 597, na jihu pokračuje podél p. č. 43, 44, protíná silnici na Mýtinu a dále vede podél p. č. 46/2, 46/1, podél silnice p. č. 664, podél p. č. 8, silnice p. č. 599, p. č. 499, na západě podél p. č. 497/2, 497/1, 495, 462/3, 462/2, 462/5, 616, 450, 449, 448 a 424 až k výchozímu bodu u silnice na Lipovou.

DRAHENICE, okr. Příbram

Rozsah území rezervace v Drahenicích vymezuje hranice, která na severu začíná u p. č. 109, obíhá p. č. 102, 100/2, 100/1, 72/2, přetíná silnici na Březnici, na východě obíhá p. č. 51/2, 51/7, 81/1, 81/2, 84, 86, 88/1, 150, 149, 153/1, 939/2, na jihu přetíná silnici na Hostišovice a pokračuje podél p. č. 45, 201/2, 200, 201/1, 155, 152/3, 165, 105, 161, 100 a cestu 931/2, na západě cestu přetíná u hranice p. č. 136/3 a dále obíhá p. č. 135/3, 127, 129/1, 124/7, 114, 16/1, 111 k výchozímu bodu.

HEŘMANOVICE, okr. Bruntál

Rozsah území rezervace v Heřmanovicích vymezuje hranice, která začíná na severozápadním okraji obce, kde protíná státní silnici č. 453 (p. č. 4386/9) a pokračuje západním směrem a podél p. č. 102/1 směrem k Opavici, kterou překračuje. Po levém břehu Opavice míří dále k jihu, odklání se přes cestu p. č. 150/4 a pokračuje podél p. č. 150/5, 205/2, 205/3 a kolem cesty p. č. 4387/1 se opět vrací k Opavici. Před domem p. č. 127 se odklání k východu, pokračuje podél p. č. 235/1 až k cestě p. č. 256, před kterou zahýbá ke státní silnici č. 445 (p. č. 4389) do Zlatých Hor, kterou protíná mezi styčnými body p. č. 256 a 301/2 a p. č. 236 a 251/1. Hranice dále vede podél p. č. 236, 245/2, 245/1, 247, podél p. č. 250/2, 250/1, 289/1 a přes p. č. 4143/2, pak dále pokračuje podél p. č. 300, 328/3, 328/2, 4146, 329, 342, 368, 371/1, 371/2, 343/2, 387/2, 387/3, 387/1, lemuje p. č. 402/1, 416, 415/2, protíná p. č. 4161 a 427, podél p. č. 439, 430/2, 440, 270, 444/1, 445/3, 445/4, 480. Na rohu cesty p. č. 4167 protíná cíp p. č. 493/2 k p. č. 482/2, podél ní a dále podél p. č. 488/1, 487/2, 509, 507/1, 507/2, 4173/2, kolem cesty p. č. 532, kterou překračuje. Za hřbitovem p. č. 531/3 se hranice obrací na sever, lemuje cestu p. č. 522 až do okamžiku, kdy se setká s další cestou p. č. 531/16 a přes ni, obchází p. č. 539, 4395/17, 4178 a kolem cesty p. č. 4179/2 se přibližuje ke státní silnici p. č. 445 do Zlatých Hor a spolu s ní se dotýká p. č. 553/2, 553/3, 4129/3, 557/2, 4180, 560/3, 560/1, kde od ní uhýbá k p. č. 560/4, zahrnujíc dále p. č. 560/5 a 564/3, kolem silnice p. č. 4395/3 až k cestě 4781/2. Na jejím konci překračuje cestu p. č. 4181/1, podél p. č. 4395/3 dospívá svého severního okraje a otáčí se kolem p. č. 403 a 4395/3 k jihu. Dále navazuje po hranici p. č. 652, 4395/3, 657, 656, 672, 675, 695/1, 701, 729, 732, 4183, 768, 778, 802, 807, 805, 840/1, za níž překračuje p. č. 4185/1 (státní silnici p. č. 45/14). Hranice pak pokračuje ve směru jižním podél p. č. 843/2, 844/4, 865/2, 864/4, 870/2, 871/2, 890/2, 894, 915/3, 921/4, 921/2, 933/2, 931/2, 944/2 a přes p. č. 954 kolem p. č. 955/3. Za ní pak protíná p. č. 970/2 a 981 mezi hranami p. č. 955/4 a 955/3 a p. č. 984/2 a 984/1. Za p. č. 984/2 se přes p. č. 1001 a cíp p. č. 1000 na rohu p. č. 998 vrací a za p. č. 997 pokračuje v původním směru kolem p. č. 1020, 1047, 1049, 1072/2, 1084/3 a přes p. č. 4208 a 1118 podél p. č. 1147 a 1149 až po styk s p. č. 4395/4 a p. č. 4395/2, tj. státní silnici II. tř. č. 453. Podél ní zatáčí ostře na východ a stáčí se s ní mírně k jihu. Od hrany silnice vybíhá hranice pouze několika výběžky parcel původních, většinou zaniklých objektů, tj. p. č. 1128/2, 1133/1, 483, 95, 496. Od hranice p. č. 439/9 se pak od silnice odklání, lemuje p. č. 498, 1108, 499, 194/2, 500. Přes p. č. 1193, 4410 (potok) navazuje podél cesty p. č. 4213 až k p. č. 546 a 300. Pak překračuje p. č. 1294 a cíp p. č. 1341 a běží podél cesty a hranic p. č. 3339, 549, 550, 4398/9, 4220/2, 52/1, 552/2 a 4218. Tuto cestu překračuje a za další cestou p. č. 4219 i p. č. 5223 pak vede kolem p. č. 398/7, 1453/3 a 4224. Tento pozemek protíná a dále vede podél p. č. 1454, přes cíp p. č. 1501, kolem p. č. 1506/2, přes cestu p. č. 4225, podél p. č. 1501/2 a protíná p. č. 1502. Za ní pak sleduje p. č. 1575/2, 1607/2 a 1616/2.

Kolem p. č. 1617 se hranice začíná otáčet na jihozápad. Za p. č. 616 překračuje státní silnici II. tř. č. 453 (p. č. 4233/2) směrem k p. č. 1611, za níž se stáčí ještě k jihovýchodu a pokračuje ještě podél p. č. 4398/1. Přes tuto parcelu přechází na druhý břeh Opavice (p. č. 4407), kde kolmo protíná cestu p. č. 4396/1 a směřuje podél p. č. 1955, 1958/5, 1958/6, 1958/7, přes p. č. 1962 a pak kolem p. č. 1974, 1975 a 1983/1 ke svému nejjižnějšímu bodu.

Hranice pak protíná výběžek p. č. 1983/1, obchází p. č. 1983/2, 1979/2, 1979/1, 1980/1, protíná cestu a podél ní pak pokračuje k p. č. 4396/1. Dále pak vede kolem p. č. 2173, přes p. č. 2189, podél p. č. 2173/3, 2174, 2187, přes p. č. 4258, podél p. č. 2182, 2223, 2226, 4260, 2227, 2228, 2234, 2217, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250 a přes cestu p. č. 4262 se p. č. 2254 dostává na jih. Dále pak směřuje na sever kolem p. č. 4226/6, 4425, 2290, 4268/2, 2291, 4396/1, 2339, 525, 524. Za cestou p. č. 4271/2 lemuje p. č. 2332, 2331, 4396, 2354, 2364, 4273, 2365, 2357. Pak sleduje cestu p. č. 2467, překračuje ji a vede kolem p. č. 2468/1, 2487/1, 2484/2, 2563/2, za cestou 4279 se stáčí západním směrem podél p. č. 2638/3, 2660, 2661, 2656, 2655, 2710, 2709, 2758/2, 2758/3, 2766, 4396/1, 4432, 2826, 2827. Překračuje pravý přítok Opavice a lemuje p. č. 2885/2, 2885/1, 321, 2892, 2954/1, 4325, 2963, 2990, 2996/1, 2994, kde se přibližuje hraně kamenolomu. Za p. č. 4393/6 protíná cíp p. č. 3155, pokračuje podél p. č. 3150, přes p. č. 3167, podél p. č. 3166, 3239/2, 3239/3, 3260, 4349/1, 3261/2, 3283/3, 249, 3283/1, 4353/1, 3294. Otáčí se na severozápad kolem cesty p. č. 3315/2, podél p. č. 4362/1, 217/2, 3351/2, 3351/5, 194/1, 3363/3, 3363/2, 3378, 3380/1, 3388, 3301/2, 4370, 3500/3, 3514/1, 4376/2, 3513, 3542, přes silnici č. 455 od Vrbna pod Pradědem, severovýchodně podél p. č. 3539, 4377/2, 3554/4, 4378/2, 1585, 3582/1, přes p. č. 3587/3, podél p. č. 3609, 141, 3599/1, přes cestu p. č. 4083 a 4085. Zahrnuje pak p. č. 3657 a 3690/3, za cestou p. č. 4088 a p. č. 3688 protíná cíp p. č. 3706, p. č. 3709. Pokračuje podél p. č. 3736, přes p. č. 3734, podél 3744, přes 4094/1, podél 78, přes 3783 a 3794/2, podél cesty p. č. 4102 a 4101, podél p. č. 61, 52, 3845, 3846. Severozápadní výběžek hranice pak lemuje cestu p. č. 4104/1, protíná ji a výběžek p. č. 3890, 3891 a 4104/1, dotýká se p. č. 3930, 3928, 3934. Zde se stáčí ke svému výchozímu bodu překračujíc státní silnici č. 453 (p. č. 4386/9) na Horní Údolí.

HLINSKO - BETLÉM, okr. Chrudim

Rozsah území rezervace Betlém v Hlinsku vymezuje hranice, která začíná na severu na levém břehu Drachtínského potoka p. č. 2712, obíhá čp. 361, 466 a 318, na východě se dotýká p. č. 103/5, 392, prochází za čp. 168, 176, 182, přetíná ulici Čelakovského, pokračuje podél p. č. 2551/38, čp. 59 k Budovcovu nábřeží, na jihu je hranice tvořena pravým břehem řeky Chrudimky až k ústí Drachtínského potoka, na západě hranice sleduje levý břeh tohoto potoka až k výchozímu bodu.

HOLAŠOVICE, okr. České Budějovice

Rozsah území rezervace v Holašovicích vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 3018, pokračuje podél p. č. 3017, 3026, 3020/6, 3027, přetíná silnici na Záboří a sleduje ji k p. č. 3056/1, na východě přetíná silnici p. č. 4072/1 a pokračuje podél p. č. 3051/1, 3052/2, 3066/1, 3073, 3074/1, 3079/1, 3080/1, 3085/1, 3091, 3089, na jihu podél p. č. 3093, 4069/2, přes silnici 4082/3, podél p. č. 2993/1, 79, na západě obíhá p. č. 2983/1, 2996/1, 2998/1, 3003, 3004, 3008, 3010/1, 3014 k výchozímu bodu.

HORNÍ ŠTĚPANICE, okr. Semily

Rozsah území rezervace v Horních Štěpanicích vymezuje hranice, která začíná na severu u rozcestí cest p. č. 1489 a 1513, obíhá cestu p. č. 1489, p. č. 1259/1, na východě pokračuje podél p. č. 1259/4, 1259/3, 1292/3, 1297, 1303, cesty p. č. 1492, přes cestu p. č. 1470/1, podél této cesty až k p. č. 1307, dále přes cestu p. č. 1395/1 k p. č. 507, dále přes cestu p. č. 1395/1, podél p. č. 1393/1 a 1391, na jihu podél p. č. 1384/1, 5, přes silnici č. 1470/1, podél cesty č. 1470/2, kterou přetíná na hranici pozemku p. č. 242/1, podél p. č. 816, 247/1, 19, přes cestu p. č. 253/2 k p. č. 256, na západě podél cest č. 1513, 268, 266/1, p. č. 219, cest p. č. 1533 a 1531, přes p. č. 198 a 200, podél p. č. 113, 29, 106, přes p. č. 104/2 k p. č. 154, podél cesty č. 1490 k výchozímu bodu.

JANOVICE, okr. Česká Lípa

Rozsah území rezervace v Janovicích vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 61, pokračuje podél p. č. 64, 63, silnice p. č. 66, na východě pokračuje podél p. č. 452, 109, 111, 112, 120, 121, 129, 130, 131, 151, přetíná silnici p. č. 453, na jihu vede podél p. č. 146, 149, překračuje potok p. č. 94 a vede podél něj, přechází cestu p. č. 180, dále podél p. č. 157, 161, 162, stáčí se kolem p. č. 164 na sever, na západě přetíná silnici p. č. 177, vede podél p. č. 165, 166, 172, 175, 91, 87, 86, 42, 41, kolem p. č. 26, podél silnice p. č. 22, kterou u p. č. 47 přetíná, a dále podél p. č. 48, 68 k výchozímu bodu.

JIZERKA, okr. Jablonec nad Nisou

Rozsah území rezervace v Jizerce vymezuje hranice, která začíná na severu na levém břehu potoka Jizerky za čp. 33, pokračuje podél p. č. 1792/2, 1791/1, 1791/5, 1772/2, 1851/3, 1851/1, 1854/2, 1854/3, cesty č. 1851/4, na jihovýchodě podél p. č. 1831, přetíná potok a sleduje hranici p. č. 1812/2, 1808/1, 1806/1, 1795, 1799/1, 1800/2, na jihozápadě přetíná silnici p. č. 2091 a pokračuje podél p. č. 1802, 1803/1, 1807, 1809, 1810, 1821/2, 1822, 1823/1, 1832/3, podél silnice p. č. 2097, podél p. č. 1845/1, 1845/2, přes potok a dále po jeho levém břehu až k výchozímu bodu.

KLEČATY, okr. Tábor

Rozsah území rezervace v Klečatech vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 52, přetíná silnici na Komárov, pokračuje podél p. č. 4/3, 4/1, 30, 2, 29, 26, 23, 392/2, 389, 386, 45/1, 45/2, 45/4, 51, přetíná silnici směrem k Zálší a sleduje ji k jihu, kde se dále stáčí podél p. č. 60/2, 62, 90, 891/3, 891/1, 828/3, 827, 891/1, 793/2 k výchozímu bodu.

KOMÁROV, okr. Tábor

Rozsah území rezervace v Komárově vymezuje hranice, která na severu obíhá podél p. č. 84, 63, 8, 7, 5, 100, 103/1, 104, pokračuje podél rybníka p. č. 106, obíhá p. č. 114/1, na východě opět podél rybníka p. č. 106, dále podél p. č. 566/1, 8, 16, 19, 23, 24, 28, přes cestu p. č. 512/3, na jihu podél p. č. 512/2, 43/2, 566/1, 63/2, přes 63/1, podél p. č. 65, 72/2, 68/3, 15, 70/2, 70/1, na západě sleduje cesty p. č. 535 a 557 až k výchozímu bodu.

KRÁTKÁ, okr. Žďár nad Sázavou

Rozsah území rezervace v Krátké vymezuje hranice, která na severu začíná u p. č. 120 a dále obíhá p. č. 122/6, 131/1, 122/5, přetíná silnici p. č. 429, obíhá p. č. 146, 147/2, na východě pokračuje podél p. č. 147/3, 29, 30, 21, 151/4, na jihu přetíná silnici p. č. 439 a obíhá p. č. 152/4, 172, 171/1, 175, 176/2, 176/1, 197/2, 197/1, 152/3, 48, na západě podél cest p. č. 433, 430, přes silnici na Samotín k p. č. 58, podél p. č. 93/3, 93/2, 93/1, 95 zpět k silnici na Samotín a podél p. č. 4/3 a 18 zpět k výchozímu bodu.

KŘINICE, okr. Náchod

Rozsah území rezervace v Křinici vymezuje hranice, která začíná na jihozápadním okraji obce v průsečíku cest p. č. 2634 a 2815, pokračuje na sever podél cesty p. č. 2634 k cestě p. č. 2633 a dále podél p. č. 757/1, přes p. č. 2632, podél p. č. 757/1, 758/2, 746, 741, cesty p. č. 2638, kterou protíná, a vede kolem p. č. 770 a 772. Na rohu p. č. 772 se otáčí na východ a směřuje dále podél p. č. 726, 721/1, 717, 843 a vede kolem p. č. 662/1, 659, přes p. č. 2642/1, podél p. č. 654/1, 647/1, 643/1, 2644/1, 921/1, podél cesty 615, 983/2, přes p. č. 2646/1, podél p. č. 984/2, 986/3, 306, přes p. č. 987, 986/2, 2647, pak podél této cesty a po jižním okraji p. č. 577/1, dále překračuje p. č. 576 a vede podél p. č. 1050/2, 2651/1, 2651/2, 2651, kterou protíná, a navazuje podél p. č. 1067, přes p. č. 1070, podél p. č. 478, 1175, podél p. č. 475/2, 474 a cesty p. č. 2665/2. Tuto cestu protíná a pokračuje podél cesty p. č. 2666 a p. č. 437, 153/2, 435, 432, přes p. č. 2670, podél p. č. 425/2, 425/1, 344/1, 344/4, přes p. č. 2675/2, podél p. č. 342/1, 337/2, 338/1, přes p. č. 336/3, podél p. č. 2684, kterou protíná, a pokračuje podél p. č. 290/1, přes p. č. 2700, podél p. č. 228/1, 229/1, 229/2, 2692, 226/2, 226/1, 209, 197/1, 171, 1418/2, přes p. č. 2693/1, podél p. č. 163/1 a přechází přes silnici do Broumova p. č. 2903, vede podél ní a vede dále podél p. č. 105/3, 105/2, 97, 98, 2698, 95/1. Zde se obrací k jihu a vede kolem p. č. 84, potoka 2890/1, který překračuje spolu s cestou p. č. 2631/1, a pokračuje podél p. č. 2777, 33. Kolem pozemku p. č. 1749/2 se otáčí zpět k západu přes p. č. 2876/1, podél p. č. 1750/2, po severním okraji p. č. 1817/1, podél p. č. 1817/3, 1817/2, 1822/2, 79/3, 1890, 1894, 2866, kterou protíná, a směřuje dále podél p. č. 1896/1, přes p. č. 2861/2 a podél ní dále kolem p. č. 1900/1, 180/1, přes p. č. 2892/2 (potok), po severním okraji p. č. 187/3, kde lemuje p. č. 194/1, 190/4, 191/1, 191/3. Pak pokračuje podél p. č. 1936/1, přes cestu p. č. 2784/1, podél p. č. 1940, 2785/1, podél p. č. 263/1, 2019/1, přes p. č. 2892 (potok), podél p. č. 297, přes cestu p. č. 2787, kolem níž navazuje podél p. č. 2116/9, 2116/3, 2116/4, přes p. č. 2856/1, podél p. č. 2102/2, 389, 323, 2892 (potok), 359/1, 359/2, po severním okraji 2123/1, 2124, podél p. č. 370, 372, přes p. č. 2789, podél p. č. 375, 377/2, přes p. č. 2790, 2219, podél p. č. 395, 393, 405/1, přes p. č. 2793, podél p. č. 407/2, podél p. č. 411, 2329/3, 459/1, přes p. č. 2794 a podél ní po severním okraji p. č. 2330/1, na začátek cesty p. č. 2797. Tuto lemuje, překračuje a po jižním okraji p. č. 499/4, podél p. č. 523, 530/2, přes p. č. 2799/2, podél p. č. 545, 2433/1, 2432, 2533/1, přes cestu, podél p. č. 627, 630, přes cestu p. č. 2536, podél p. č. 2571, 2815, 698/1, 689, 700/3, 703/2, přes cestu 703/2, podél p. č. 703/1, 743, 2606/4. Na konci protíná cestu p. č. 2815 a po jejím jižním okraji dospívá do svého výchozího bodu.

KŘIŽÁNKY, okr. Žďár nad Sázavou

Rozsah území rezervace v Křižánkách vymezuje hranice, která začíná v Českých Křižánkách ve východním cípu p. č. 108, podle níž se vrací k západu a lemuje p. č. 106, 81, 104, 108, 107/2, 103/6, 97/1 k cestě p. č. 934, kterou sleduje k jihu až k p. č. 22, kolem níž pokračuje, protíná cestu p. č. 925/1, pokračuje dále podél p. č. 21, 921, 205, 206/1, 206/2, 18, protíná silnici č. 35411 (p. č. 507), obíhá p. č. 233, vrací se k silnici a směřuje k západu až k p. č. 217/3, podél níž dospívá k řece Svratce, kterou přechází, a po jejím pravém břehu se dostává na roh p. č. 296 na hranici Moravských Křižánek a sleduje ji k jihovýchodu až k p. č. 265, kde se opět stáčí k řece Svratce, vede dále po jejím pravém břehu a navrací se na druhý břeh do Českých Křižánek, zde se napojuje na cesty p. č. 919, 918, p. č. 312/1, 399, 265/2, 260, cesty p. č. 921, p. č. 421, 420/1, cesty p. č. 921 k p. č. 376, kde se otáčí k severu podél p. č. 379, 393, 392, přes cestu p. č. 928 a p. č. 476, podél p. č. 477, přes silnici č. 35411 (p. č. 544), pokračuje dále podél p. č. 488/1, 489/1, 490/1, 482, 490/1, 929, 501, 502, 493/3, 504/4, 493/1, 499/1, kde se vrací k jihu po hranici lesa podél p. č. 500/1, 36, 37, 500/2, 488, 390, 389, 387/1, 386/1, 382, 379, 376 k cestě p. č. 921 a podél ní a p. č. 333, 338 k řece Svratce a po jejím levém břehu k jihovýchodu, vrací se na pravý břeh do části Moravských Křižánek a sleduje p. č. 209, 210, 205/1 k cestě p. č. 589 a podél ní pokračuje dále kolem p. č. 215, k jihovýchodu až k p. č. 200, za níž se přiklání ke státní silnici č. 354 (p. č. 587) a vede podél ní od p. č. 175/1 až do svého nejjižnějšího bodu na rohu p. č. 172/3, zde se obrací k severozápadu, po překročení cesty p. č. 584 podél p. č. 161 k p. č. 135, kde se vrací k státní silnici č. 354 (p. č. 587) a pokračuje podél ní, sleduje pak státní silnici a vede podél p. č. 105, 102/2, 93/1, cesty p. č. 579/2, podle níž se vrací ke státní silnici č. 354 (p. č. 587), kterou sleduje (s vybočením kolem p. č. 83/5, 83/9, 139, 12/10) až k cestě p. č. 573 a pokračuje dále až k cestě p. č. 602 a vede pak podél p. č. 125, 602, 523/4, 523/1, přes cestu p. č. 602, podél p. č. 503/6, 503/5, 503/4, 503/3, 503/2, 503/1, 438, 446, 449, 453, 467, 487/30, přes cestu p. č. 487/20 zpět k severovýchodu podél p. č. 475/1, cesty p. č. 487/20, p. č. 487/8, 358/2, přes státní silnici č. 354 (p. č. 587) a dále podél ní k jihovýchodu až k p. č. 511/2 a přes řeku Svratku do Českých Křižánek, zde sleduje státní silnici č. 35411, stáčí se podél Mlýnského potoka p. č. 947/1, který překračuje a navazuje k severovýchodu podél p. č. 175, 15/1, přes cestu p. č. 926, podél p. č. 28, 30, 37/2, cesty p. č. 60/2, p. č. 60/1, 58/3, 26, 67, 87, 91/2, přes p. č. 108 a podél ní do svého výchozího bodu.

LHOTA, okr. Česká Lípa

Rozsah území rezervace ve Lhotě vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 517, obíhá p. č. 63, 68/3, 69, 83, 14/7, 6, 18, 21/1, 116/4, 28, 29/1, na východě přetíná silnici p. č. 496/3 na Drchlavu a pokračuje podél p. č. 177/2, na jihu podél p. č. 269, 268/2, 271/1, 271/2, 273, 275/2, 275/1, podél p. č. 37/3, 29/2, 37/2, 496/1, 39, 41, 496/4, 44, 45, přes silnici na Zátyní a podél p. č. 321/2, 497, 53.

LIPINA, okr. Opava

Rozsah území rezervace v Lipině vymezuje hranice, která od severu obíhá p. č. 86, 87, 88, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 115, 117, přetíná cestu p. č. 198, dále vede podél p. č. 6, 8, 9, 21, 27, 30, 33, přes hlavní ulici p. č. 34, 35, 37, 39, 41, 44, 47, 48, přes cestu p. č. 176, podél p. č. 64, 65, 177, 72, 74, 80, 83, 82, 84, 86, na severu přetíná cestu p. č. 178, pokračuje po její severní straně a přes hlavní ulici dospívá k výchozímu bodu.

LOMNICE NAD POPELKOU - KARLOV, okr. Semily

Rozsah území rezervace Karlov v Lomnici nad Popelkou vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 2101 na rohu Poděbradovy ulice a ulice A. Radimského, sleduje severní stranu Poděbradovy ulice k p. č. 460, obíhá p. č. 2211, 2216/1, přetíná ulici p. č. 2219, vede po východní straně ulice 2227, na východě obíhá p. č. 264, 257/1, 256/2, přetíná Hálkovu ulici, pokračuje podél p. č. 234, 305, 237, východní strany ulice p. č. 2233, přes ulici p. č. 2232/1, na jihu sleduje jižní stranu této ulice a přetíná ji proti p. č. 169, na západě sleduje západní stranu ulice A. Radimského až k výchozímu bodu.

MALÉ CHRÁŠŤANY, okr. České Budějovice

Rozsah území rezervace v Malých Chrášťanech vymezuje hranice, která vede na severu podél zahrady usedlosti čp. 1 (p. č. 21/3 a 21/1), na východě za cestou směřující od severu k návsi (p. č. 272/1), dále se zahradami chalup čp. 14, 10, 9 a 8 (p. č. 48/2, 51/2, 52/2), na jihu za cestou p. č. 277/2 a po západním okraji obce k výchozímu bodu.

MAZELOV, okr. České Budějovice

Rozsah území rezervace v Mazelově vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 140/3, obíhá p. č. 138, 137/1, 52/2, přetíná cestu p. č. 533 a pokračuje podél p. č. 72, 73, 78, 79, 80/1, 84, 85, na východě podél p. č. 87/1, cesty p. č. 535, kterou přetíná na hranici p. č. 1/1, dále podél p. č. 2/1, 5/1, 9/1, 16/2, 2/1, 3, na jihu přetíná silnici p. č. 512 a pokračuje podél p. č. 4, 20, 6, 24, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 34/2, 30, 31/1, na západě podél p. č. 32, 235/2, 209, 207, 44/1, 53/1, 53/2, 61, přes silnici p. č. 512 a podél p. č. 57 k výchozímu bodu.

MAŽICE, okr. Tábor

Rozsah území rezervace v Mažicích vymezuje hranice, která vede na severu podél p. č. 263, 26/12, 84, 264/7, 264/5, 264/4, 264/2, 264/3, 264/8, 264/9, 264/11, přetíná cestu směrem na Vesce, pokračuje podél p. č. 276/1, 275/3, 276/2, 92, 282, 85/1, 289/1, 292/2, 87, 67/2, 84/1, 84/2, 73, 72, 67/5, 67/6, přetíná cestu směrem na Borkovice, dále podél p. č. 64, 57, 53, 619/1, 934/1, 925/2, 925/3, na západě po překročení cesty směrem k Zálší pokračuje podél pozemků p. č. 70, 69, 68, 67, 27, 129, 28/2, 131, 162/1, 118/4, 37, 38, 105/2, 39, 92/7, 94, 103/20, 103/7, 103/6, 103/5, 61, 103/3, 100, přetíná potok Brody a kolem rybníčka p. č. 262 se vrací k výchozímu bodu.

MUŽSKÝ, okr. Mladá Boleslav

Rozsah území rezervace v Mužském vymezuje hranice, která začíná na severu u spodní části p. č. 82, obíhá cestu 856/2, p. č. 309, 105, přetíná silnici a pokračuje kolem p. č. 833 a 222/5, na východě obíhá p. č. 53/2, 51, 50/2, 48, až k silnici na Boseň, na jihu obíhá p. č. 44, přetíná silnici na Boseň, obíhá p. č. 1, 6, 11, 827, 346, 14/2, 15 a pokračuje přes cestu 856/2 na výchozí bod.

NAHOŘANY, okr. Strakonice

Rozsah území rezervace v Nahořanech vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 1013, obíhá p. č. 1017/3, 1017/2, 1/1, přetíná silnici p. č. 1095 na Nuzín, pokračuje podél p. č. 56/2, 54/1, 54/2, 53, 52/1, 61, cesty p. č. 1077 a p. č. 63/2, na východě přetíná cestu p. č. 1081, dále podél p. č. 64, 40, přes silnici p. č. 1082/1 na Zechovice a podél cesty p. č. 1076, na jihu podél p. č. 26, přes p. č. 19, podél p. č. 17/4, 15/1, 13/1, 13/2, 11, na západě přes cestu p. č. 1091, podél p. č. 1008/2, 8 a cesty p. č. 1094, kterou přechází k výchozímu bodu.

NOSÁLOV, okr. Mělník

Rozsah území rezervace v Nosálově vymezuje hranice, která na severozápadě začíná u silnice p. č. 838 za domem čp. 65, přechází cestu p. č. 838/12, obíhá p. č. 61/2 a dále pokračuje podél p. č. 61/3, 61/1, 838/12, 57, 58, 55, 52/1, 52/2, 838/12, 51, 50/1, 49, 48/1, 47/1, 46/1, 44, 42/1, 39, 36/2, 30/1, 29/1, 28/1, 24, na východě přechází silnici na Bezděnice, obíhá p. č. 53, 1/1, 7, přetíná silnici na Lobeč, obíhá p. č. 14/4, na jihu p. č. 17/1, 17/2, 21, 916, 915, cestu p. č. 847, p. č. 83/4, 107/4, 83/2, 19, 82, 19/2, 61, 19/3, 755/2, 60 a sleduje silnici na Příbohy až k výchozímu bodu.

NOVÉ OSINALICE, okr. Mělník

Rozsah území rezervace v Nových Osinalicích vymezuje hranice, která začíná na severu u pozemku p. č. 637, na východě obíhá p. č. 90/1, 89, 88/1, 88/4, 627/1, přes cestu p. č. 1064, podél p. č. 870, 866/1, 864/1, 860, 857, 854, 853, 848, 845/1, 844/1, 839, 838, 837, na jihu podél p. č. 836, přes cestu p. č. 1064, podél p. č. 47/4, 985/5, 951, na západě podél p. č. 950/2, 935/1, 930/1, 930/2, 916, 912, 908, 905, 894, přes cestu p. č. 1063 a p. č. 620/1, podél p. č. 630/1, 635 až k výchozímu bodu.

NOVÝ DRAHOV, okr. Cheb

Rozsah území rezervace v Novém Drahově vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 15/1, přetíná silnici p. č. 638/1 na Vonšov a pokračuje podél p. č. 374/1, 13/2, 8, 384/3, 384/2, na východě přes silnici na Kateřinu a podél p. č. 7, 38/1, 38/2, 36/1, přes potok p. č. 657/17, podél p. č. 41/3, 31/1, 42 a přes silnici p. č. 630/1 na Třebeň na jihu podél p. č. 96/1, 26/1, 26/2, 26/3, podél silnice p. č. 636 na Stodolu, na západě silnici p. č. 636 přetíná, vede kolem p. č. 133 na hranici p. č. 23/1 a pokračuje přes potok p. č. 657/7, podél p. č. 151/2, 17/4, 184/4 a p. č. 83 k výchozímu bodu.

OLEŠNO, okr. Mělník

Rozsah území rezervace v Olešně vymezuje hranice, která začíná v dolní části obce u p. č. 14/1, obíhá p. č. 14/2, 5, 3/1, 2, 1, pokračuje podél cesty p. č. 1507 do horní části obce, a dále podél p. č. 83, 82, 9/1, 79, 9/2, 75/2, 69/2, 60/5, 60/4, přes cestu p. č. 109/2, obíhá p. č. 50/4 a 50/2, podél p. č. 46/1, 44, 41, 38, 35, 32, cestu p. č. 1492 a podél p. č. 27, 24 se vrací k výchozímu bodu.

OSTROVEC, okr. Rokycany

Rozsah území rezervace v Ostrovci vymezuje hranice, která na severu začíná u p. č. 22, pokračuje podél p. č. 19/1, přes cestu p. č. 517, podél p. č. 18/3, 18/5, 16, přes silnici č. 497/1 a podél p. č. 14, na jihovýchodě obíhá p. č. 12/2, přetíná cestu p. č. 522 a sleduje hranici p. č. 10, 4/1, 277, 495/2, 34, 13/1 a 35/2, na jihozápadě vede podél p. č. 36/2, 31, přes silnici p. č. 497/1 a podél p. č. 496, 27/2, 27/1, 24 až k výchozímu bodu.

PAVLOV, okr. Břeclav

Rozsah území rezervace v Pavlově vymezuje hranice, která na severu začíná u pozemku p. č. 464/1, který obíhá, pokračuje podél p. č. 464/2, 459/1, 457, obíhá p. č. 482/1, přechází potok p. č. 2172 a po jeho pravém břehu obtáčí p. č. 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19 až k potoku p. č. 2171, po jehož pravém břehu se vrací k východní části návsi p. č. 482/1 a dále obíhá p. č. 258/1, 257, 254/2, 253, 252, 249, 247/2, 242, 241/1, 239, 237, 235, 234/3, 233, 232/1, 230, 224/1, 222, přes 220/1, 217, 215 k p. č. 212, podél p. č. 210/1, 209, 207, 208, přes cestu p. č. 2167, na jihu obíhá p. č. 203/1, 204, přes p. č. 482/1, k p. č. 303 a směřuje k cestě p. č. 512/3, na západě sleduje její vnější hranice k p. č. 512/4 a pokračuje podél p. č. 512/5, 482/36, 482/35, 482/34, 2074/2, obíhá p. č. 504/7, okolo severního výběžku návsi až k výchozímu bodu na pozemku p. č. 464/1.

PLÁSTOVICE, okr. České Budějovice

Rozsah území rezervace v Plástovicích vymezuje hranice, která na severu začíná u p. č. 197/2, pokračuje podél p. č. 200/1, přes silnici p. č. 2796/2, podél p. č. 211/3, 216/1, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6, na východě přetíná cestu p. č. 2829/13 a sleduje hranici pozemků p. č. 85/2, 236/2, 238, na jihu obíhá p. č. 35/2, 2829/17, 99, 271/11, sleduje pravý břeh potoka p. č. 2824/1, přetíná pozemek p. č. 271/1 a cestu p. č. 271/2, na západě obíhá p. č. 2806/3, 264/1, 263, 259/2, cestu p. č. 261, dále přes cestu p. č. 2829/13, podél p. č. 95 a 197/2 k výchozímu bodu.

PLZEŇ 2 - BOŽKOV, okr. Plzeň-město

Rozsah území rezervace v Božkově vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 7, pokračuje podél p. č. 13, 14, 15, přetíná potok p. č. 1388, p. č. 19 a cestu p. č. 1325/1, dále vede podél p. č. 23, 27, 26, 32, přes ulici K sadu p. č. 1328, podél p. č. 35, 39, přes ulici p. č. 1337, podél p. č. 49, 48/1, 48/4, 47, 45, 46, na východě přes ulici K hrádku p. č. 1330, podél p. č. 106/1, 142, 14, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 160, 163, 164/1, 166, 168, 170, 171, 172 a podél p. č. 177, 178, 179, 180, 182 a přes Letkovskou ulici p. č. 1314, na jihu obíhá p. č. 185, vrací se k Letkovské ulici, jejíž jižní okraj sleduje k p. č. 187, a pokračuje podél p. č. 188, 189, 190, 194, 195, 199, 200, 204, 205/1, 1346, 208, 209, 211, 212, 217, 218, 225, 226, 230/1, 231, 232, 233, na západě podél p. č. 234, 239, 211, 244, 245/1, po jižní straně Božkovské návsi p. č. 246/4, kterou přetíná na hranici p. č. 1, a podél p. č. 6/2 a 6/1 dospívá k výchozímu bodu.

PLZEŇ 2 - KOTEROV, okr. Plzeň-město

Rozsah území rezervace v Koterově vymezuje hranice, která začíná na severu na východní straně ulice K závrtku p. č. 780, obíhá p. č. 151, 164, 157, 159, 161/1, na východě pokračuje podél p. č. 161/2, 165, 170, 169, přes ulici p. č. 781 a podél její jižní strany, na jihu přetíná ulici Na Hradčanech p. č. 824/1 a obíhá podél p. č. 116, 120/2, 122/1, 128, 131, přetíná p. č. 188/2 a dále vede podél p. č. 137 a přes ulici Pod chalupami p. č. 795/1, na západě vede podél p. č. 58/2, 795/16, 824/4, přes ulici Na Hradčanech, podél p. č. 824/5 a podél západní strany ulice K závrtku až k p. č. 151.

PLZEŇ 8 - ČERNICE, okr. Plzeň-město

Rozsah území rezervace v Černicích vymezuje hranice, která na severu začíná u p. č. 273 a pokračuje podél p. č. 280, 282, 284, 285, přes silnici p. č. 18 043a, na východě podél p. č. 294, 297, 298, 300, mezi p. č. 304 a 305, překračuje cestu p. č. 187/1, pokračuje podél p. č. 218, 219/1, na jihozápadě vede podél p. č. 221/1 a části p. č. 221/2, překračuje cestu jižně vybíhající z návsi a pokračuje podél p. č. 234, 232, 227, 230, dotýká se návsi p. č. 1807/1, na západě podél p. č. 278 souběžně s ulicí U vody až k výchozímu bodu.

PRAHA 5 - STODŮLKY, hlavní město Praha

Rozsah území rezervace ve Stodůlkách vymezuje hranice, která začíná v ulici Josefa Kováře na hranici pozemku p. č. 77/2, na severu obíhá p. č. 72, 68/2, pokračuje přes cestu p. č. 2172, podél ohradní zdi kostela a p. č. 3, 2, 6, 8, podél pozemku p. č. 9, podél p. č. 11, 14, 15, 17, na východě podél pozemku p. č. 20, 19/1, ulicí J. Kováře, podél p. č. 32, přes p. č. 33 a cestu p. č. 2174, podél p. č. 127, 123, na jihu podél cesty p. č. 2178 až k p. č. 105, na západě podél p. č. 104, 101 a cestou p. č. 2185 k p. č. 99, podél p. č. 98, 96, rybníka p. č. 2277, přes ulici J. Kováře až k výchozímu bodu.

PRAHA 6 - RUZYNĚ, hlavní město Praha

Rozsah území rezervace v Ruzyni vymezuje hranice, která začíná na severním konci návsi p. č. 2121/1, obíhá p. č. 116, podél p. č. 120, 2120, přetíná zatrubněný Litovický potok p. č. 2264, pokračuje podél ulice p. č. 2106 ke Starému náměstí, odkud odbočuje do ulice p. č. 2107, na východě podél p. č. 4, 10, sleduje severní stranu Husovy ulice p. č. 2108, přechází ji, na jihu obíhá p. č. 49 (čp. 2), vede podél p. č. 61 (čp. 4), podél p. č. 53 a 54 míří k jihu, pokračuje podél p. č. 56, 58, 60, 64, 63, 66, 68, 73, obíhá p. č. 76, na západě vede podél p. č. 78, přes ulici p. č. 2106 a podél p. č. 2122, 2120 a 2121/1 k výchozímu bodu.

PŘÍKAZY, okr. Olomouc

Rozsah území rezervace v Příkazích vymezuje hranice, která začíná na severu u ulice p. č. 1046/1, obíhá podél p. č. 207/2, 81/3, 80, 177, 80, 178, přes p. č. 78/1, podél p. č. 77/2, 78/2, obíhá p. č. 99, 104, 103/2, 103/1, 102/2, 102/1, 102/3, obíhá mostek p. č. 1144/1, obíhá po vnitřní straně p. č. 130, v jeho polovině přechází potok, obíhá p. č. 131 směrem k p. č. 127/2, obíhá p. č. 127/2, 127/1, sleduje cestu p. č. 124/2 a přechází ji u p. č. 124/9, na východě sleduje cestu p. č. 1142/1 až k ulici p. č. 1046/1, kterou přetíná na hranici p. č. 24, pokračuje podél p. č. 54, na jihu pokračuje podél p. č. 55, 57, 58/1, 17/1, 58/3, 60/2, 61/2, 62/3, 63/2, 7, 64/3, 65/3, 66/3, 67/3, na západě podél p. č. 1095, 517/2, 518, 520/7, 520/6, 195, 221/2, 213 a přes cestu p. č. 1046/1 k výchozímu bodu.

RANÉ, okr. Česká Lípa

Rozsah území rezervace v Raném vymezuje hranice, která začíná na severu na rozhraní silnice a p. č. 171, vede podél p. č. 171, na východě podél p. č. 170, přetíná p. č. 169/2, přetíná cestu p. č. 49, dále podél p. č. 51, 84, 56, 58, 111 k p. č. 105, kolem p. č. 107, silnice p. č. 105, 144, kterou přetíná, a vede podél p. č. 117, přes p. č. 116, podél p. č. 77 a silnice p. č. 144, na jihu vede podél cesty p. č. 83, u p. č. 68/2 se otáčí a vede podél něj, dále podél p. č. 68/3, 70, na západě podél p. č. 69, 68/3, 67, 63, 61, 37, 34, 33, 30, 5, kolem p. č. 180 a přes p. č. 172 k výchozímu bodu.

RUMBURK - Šmilovského ulice, okr. Děčín

Rozsah území rezervace Šmilovského ulice v Rumburku vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 2593, přechází Příkrou ulicí p. č. 2434, obíhá p. č. 2442, přetíná p. č. 2444, pokračuje podél p. č. 2445, 2449, přes ulici Rohovou p. č. 2450, podél p. č. 2454, 2457, 2459, 2461, 2463, 2466/1, 2466/2, 2468, na východě obíhá p. č. 2469/3, přetíná ústí Šmilovského ulice a pokračuje podél p. č. 2547, 2549 a cesty p. č. 2546, na jihu hranici tvoří Okružní ulice p. č. 2922 (od p. č. 2545 k p. č. 2508), na západě hranice přetíná Příkrou ulici a vede podél p. č. 2600, 2597 a 2593 k výchozímu bodu.

RYMICE - HEJNICE, okr. Kroměříž

Rozsah území rezervace Hejnice v Rymicích vymezuje hranice, která na severu začíná na silnici p. č. 722/3 u hranice p. č. 243/2, obíhá p. č. 272/2, 247/3, 272/4, 253, 254/2, cestu p. č. 717/2, na jihovýchodě pokračuje podél cesty p. č. 756/2, přes potok p. č. 805/2, podél cesty p. č. 756/1 a 756/3, zbývající část hranice až k výchozímu bodu tvoří silnice p. č. 722/4, 723/3 a 722/2.

STACHY, okr. Prachatice

Rozsah území rezervace v Stachách vymezuje hranice, která na severu začíná u čp. 240, pokračuje souběžně s hlavní silnicí k p. č. 230, dále přetíná p. č. 92/1, 2150/1, 119 a pokračuje podél p. č. 96, na východě vede podél cesty p. č. 2148 a podél p. č. 99/5, přetíná komunikaci p. č. 2145/7 a pokračuje podél p. č. 84/1, na jihu vede podél p. č. 84/1, 86/1, přechází komunikaci p. č. 2198 souběžně s komunikací p. č. 2152/7 a k potoku p. č. 89/3, který sleduje až k p. č. 89/2, dále obíhá p. č. 43/2 a p. č. 227/1, na západě vede podél p. č. 14/1, 225 a přechází komunikaci p. č. 2152/3 k výchozímu bodu čp. 240.

STARÝ TÝN, okr. Litoměřice

Rozsah území rezervace ve Starém Týně vymezuje hranice, která začíná na severozápadě u silnice p. č. 452 na Bukovinu, na severu vede podél p. č. 131/3, 131/5, 124/2, 124/1, cesty p. č. 451/2, 448 a 485/1, na východě pokračuje podél p. č. 435, na jihu podél silnice p. č. 478 až k p. č. 37, odkud pokračuje podél p. č. 170, 35/1, 35/3, 35/2, 34/3, 34/4, 34/1, 27, 233/10, 233/7, 233/6, 47/3, 233/9, na západě vede podél p. č. 233/4, 266 a 205 a sleduje cesty p. č. 467 a 452 až k výchozímu bodu.

TŘEBÍZ, okr. Kladno

Rozsah území rezervace v Třebízi vymezuje hranice, kterou na severu tvoří silnice Slaný-Louny (podél p. č. 64/3, 60, 7, 49/1, 29, 23/1), na východě silnice p. č. 842 (podél p. č. 23/1, 41) a ulice p. č. 800/1 (podél p. č. 37/1, 64, 34, 13), na jihu hranice obíhá k p. č. 112, podél p. č. 11/1, 61, 60, 69, 73, 87, 73/1 a 89 zpět k silnici 800/1, podél p. č. 73/3, 635/1 a 74/4, na západě se dotýká cesty p. č. 827, přechází silnici p. č. 842, obíhá p. č. 12/2, 71, 90/5, přechází napříč pozemkem p. č. 66/1 a pokračuje podél cesty p. č. 793 až k výchozímu bodu.

VELETINY - STARÁ HORA, okr. Uherské Hradiště

Rozsah území rezervace Stará Hora ve Veletinách vymezuje hranice, která na severozápadě začíná na silnici p. č. 2734 u hranice p. č. 1072/2, pokračuje podél p. č. 1072/1 a 1073, na jihovýchodě je totožná s jižní hranicí vinohradu p. č. 971, protíná p. č. 870/2 a 867, dále pokračuje po jihozápadní hranici p. č. 772 až k cestě p. č. 2733, překračuje ji, obíhá p. č. 779, na jihozápadě je totožná se severovýchodní hranicí p. č. 643, 1098/2, na západě pokračuje podél p. č. 1096/1 a podél silnice p. č. 2734 až k výchozímu bodu.

VESEC, okr. Jičín

Rozsah území rezervace ve Vesci vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 542/2, obíhá p. č. 544, 549, 588, 820, k silnici p. č. 812, na východě obíhá p. č. 594, 595, 584/1, 575, 572, 573 a 571, na jihu přetíná cestu p. č. 818 a sleduje ji k p. č. 570, pokračuje podél p. č. 569, 566, 822, 563, 562/2, 561 a 560, na západě pokračuje podél p. č. 557, 555, 537, přes silnici p. č. 825 a podél p. č. 541 k výchozímu bodu.

VÍSKA, okr. Mladá Boleslav

Rozsah území rezervace ve Vísce vymezuje hranice, která začíná na severu u silnice směrem na Doksy, obíhá podél p. č. 7, 24/3, 25, 28/1, 28/3, 35, 18, 51/1, 50/1, 50/2, 49, 55/2, stáčí se k severu podél cesty až k p. č. 103/2, obíhá podél p. č. 1/1, cesty vybíhající severozápadně z návsi, p. č. 139/4, protíná p. č. 141/3, na severu obíhá p. č. 4, 15/5, 15/1, 32, 31 k výchozímu bodu.

VLASTIBOŘ, okr. Tábor

Rozsah území rezervace ve Vlastiboři vymezuje hranice, která začíná v severozápadním cípu obce na silnici p. č. 1606, navazuje na cestu p. č. 1607, dotýká se usedlosti čp. 20 a pozemku p. č. 97/1, přetíná Rytířský potok p. č. 1657/1, lemuje obvod stoky p. č. 1657/2, přetíná cestu p. č. 1646/1, pokračuje podél p. č. 213/3, 7/4, 11/2, 12, 237, 58, 229/1, 229/2, 57, 6, přes cestu p. č. 1637/1, na jihovýchodě hranice obíhá p. č. 216, 1632, 23/2, 26/2, 1629, 1627, 12, 56, cestu p. č. 1624, p. č. 38/4, 38/2, přetíná silnici p. č. 1623 na Záluží, pokračuje podél p. č. 17 a 864 k Rytířskému potoku, který přetíná, obíhá pozemek p. č. 1654/1, na severozápadě lemuje vnější okraj cesty za usedlostmi čp. 1 až 12, p. č. 1281 a silnici p. č. 1606 až k výchozímu bodu.

VLČNOV - KOJINY, okr. Uherské Hradiště

Rozsah území rezervace Kojiny ve Vlčnově vymezuje hranice, která je na západě ohraničena p. č. 3097/2, tj. cestou vedoucí k lesu, na severu je rovnoběžná s cestou před vinařskými búdami zhruba v hloubce 50 m od stávající stavební čáry bud, na východě je ohraničena p. č. 2826, 2825, přetíná cestu před búdami p. č. 3326, na jihu tuto cestu sleduje, obíhá p. č. 3327, 3332, 3334, vrací se k cestě p. č. 3326 a sleduje ji až k výchozímu bodu.

VODICE, okr. Prachatice

Rozsah území rezervace ve Vodici vymezuje hranice, která začíná na severu u silnice na Lhenice, obíhá p. č. 107/2, 107/1, přetíná p. č. 107/1, 729, prochází podél p. č. 64, 730, přetíná p. č. 730, sleduje p. č. 66, přetíná p. č. 73, prochází podél p. č. 74, přetíná p. č. 731, 79/1, probíhá podél p. č. 79/1, 75/1, 75/3, 50, protíná p. č. 49/1, 734/2, 734/1, probíhá podél p. č. 52/1, 736, přetíná p. č. 736, dále sleduje p. č. 38/2, 37, 770/1, 739, 33, 16, přetíná cestu p. č. 739, sleduje p. č. 315/1, protíná cestu p. č. 740, dále prochází podél cesty p. č. 740, 319/3, 326/4, 326/2, 28, 25, přetíná p. č. 335/2 a po jeho vnější straně pokračuje kolem p. č. 335/1, 21, 19, přes cestu p. č. 742 a probíhá podél p. č. 742, 390, 43/2, 385/2, 51, 384/2, přechází přes p. č. 384/1, dále pokračuje podél p. č. 384/1 a zároveň kolem potoka p. č. 770/1, 13, přetíná cestu p. č. 430/3, prochází podél p. č. 11/1, podél rybníka p. č. 109, podél p. č. 108/1, 111/2, 108/2, přes cestu p. č. 725, podél p. č. 112 a přes cestu p. č. 726 k výchozímu bodu.

VOLARY, okr. Prachatice

Rozsah území rezervace ve Volarech vymezuje hranice, která začíná na severu u pozemku p. č. 1047/2, přechází přes potok p. č. 5121/2, kolem p. č. 1075/2, 1075/3, 1009, přechází přes silnici p. č. 4779, kterou na východě po jejím vnějším okraji sleduje, dále sleduje p. č. 65/2, 59/1, 55, 54, 51/1, 51/2, sleduje a přetíná silnici p. č. 4730/1, sleduje p. č. 798, p. č. 92/1, 132/2, 5111/2, prochází podél levého břehu potoka p. č. 4904/3, po vnějším okraji České ulice p. č. 4728/1, na jihu po vnějším okraji ulice Příčné p. č. 4728/9, na západě přes Příčnou ulici k p. č. 114/1, 89/4, 46, podél p. č. 48/2, 4728/2, 4728/3, 4728/5, 52 podél p. č. 5109, 54, 84/1, podél vnějšího okraje cesty p. č. 4728/1, podél cesty p. č. 4765, kterou protíná, a prochází až k výchozímu bodu na p. č. 1047/2.

ZÁBOŘÍ, okr. České Budějovice

Rozsah území rezervace v Záboří vymezuje hranice, která začíná na severu u silnice na Dobčice p. č. 4055, sleduje její vnější stranu k p. č. 1464/2, obíhá p. č. 1464/4, 1464/3, 1465/1, 1465/2, 1468, 1470/1, 1471/1, 1477, 1475, na východě přetíná potok p. č. 709/4, pokračuje podél p. č. 1476/1, přes cestu p. č. 4061/1, podél p. č. 1389/2, 1389/1, 1391/4, 1391/1, 1393, přes silnici na Čakov p. č. 4055, na jihu sleduje hranici pozemků p. č. 1757, 41/2, 1755/2, 1755/1, přechází cestu p. č. 4060/1 a pokračuje podél p. č. 1753/1, 1753/2, 1738/2, přes silnici na Holašovice p. č. 4059/1, podél cesty p. č. 4057/1, na západě cestu přechází u hranice pozemku p. č. 1425/1 a pokračuje podél p. č. 1436/3, 1421/1, přechází potok p. č. 1421/2 a podél p. č. 1437/3, 1443/1, 1443/2, 1449/2 k výchozímu bodu.

ZÁLŠÍ, okr. Tábor

Rozsah území rezervace v Zálší vymezuje hranice, která začíná na severním konci ulice vedoucí z návsi, odkud postupuje na východě až k zemědělskému areálu, odkud pokračuje podél pozemků p. č. 146/1, 145, 143/2, 143/1, 142/1, na jihu podél p. č. 142/2, 141/2, 139/1, 13/1 a 131, na západě postupuje podél p. č. 130, 128, 125, 122/1, 121/1, 323, 58, 59, 107/5, 157, 107/4, 28, 29, 102/2, 93/2, 93/6, 93/1, kde se přimyká k obvodu zástavby za chalupami čp. 14 až 17 a vrací se k výchozímu bodu.

ZÁLUŽÍ, okr. Tábor

Rozsah území rezervace v Záluží vymezuje hranice, která začíná na severu u silnice na Vlastiboř p. č. 281, obíhá p. č. 9, 10, 46, 15, 275/2, na východě přetíná silnici na Vesce a pokračuje podél p. č. 213/1, 12/2, 15/1, na jihu podél p. č. 21/1, přes silnici na Dráchov, na západě podél p. č. 237, 7, 36, 8/1 k výchozímu bodu.

ZUBRNICE, okr. Ústí nad Labem

Rozsah území rezervace v Zubrnicích vymezuje hranice, která začíná severně od paty mostu na pravém břehu Lučního potoka p. č. 668, obíhá p. č. 590, cestu p. č. 1127, zabočí na severovýchod podél p. č. 15, 31 a 30, přes slučku p. č. 34, po mostě překročí potok p. č. 634, pokračuje podél p. č. 38, 39, 50, přetne cestu p. č. 51, dále podél p. č. 52, přes silnici p. č. 521, podél p. č. 61, 64, 635, přes cestu p. č. 543, 66, 67, 71, přes cestu p. č. 104, dále p. č. 76, kolem p. č. 75, přes potok p. č. 634, podél p. č. 80, 82, 86, 89, 91, podél levého břehu potoka p. č. 634, kolem p. č. 107, přes slučku p. č. 108, kolem p. č. 111, přes silnici p. č. 260, kolem p. č. 117, dále po hranici p. č. 231, 127, 129, 176, 177, 179, přes slučku p. č. 189, podél potoka p. č. 153 a p. č. 192, dále kolem p. č. 190, 193, 194, přes potok p. č. 668, obíhá p. č. 199, pokračuje jihozápadně po silnici č. 209, kterou přechází a obíhá p. č. 1854 (patřící do k. ú. Týniště) a pokračuje podle p. č. 175, 166, 164, 583, 584, 596, 602 a podél cesty p. č. 593 se dostává k výchozímu bodu, k levému úpatí mostu přes Luční potok.

ŽĎÁR, okr. Česká Lípa

Rozsah území rezervace ve Žďáru vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 141/2, pokračuje podél p. č. 1609/1, 148, 155/1, 157/1, 54/3, 157/2, 160, přetíná p. č. 1607 a 161, dále pokračuje k p. č. 162, jižním směrem přes p. č. 1605 k p. č. 164, vede podél p. č. 164, 114/1, 167, na východě podél p. č. 170/1, 172, přes silnici p. č. 1644/1, podél p. č. 24, přetíná cestu p. č. 1643, dále vede podél p. č. 389 a 1/1, přes cestu p. č. 1642/5, podél p. č. 46, 1633/4, 1263/3, na jihu přes p. č. 1262, podél p. č. 1263/5, 1263/4, 53, 61, 1249, 67/1, 71, přes silnici p. č. 1662, podél p. č. 886/2, 886/1, na západě pokračuje podél p. č. 79/1, 1625/2, 1625/1, 67, 804, 85, 87, přes p. č. 790, podél p. č. 121, 124/1, 125, 126, 1615/1, 1615/2, přes cestu p. č. 1611, 597/1, podél p. č. 136/4 k výchozímu bodu.

ŽELEZNÝ BROD - TRÁVNÍKY, okr. Jablonec nad Nisou

Rozsah území rezervace Trávníky v Železném Brodě vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 260, podél p. č. 262, přetíná ulici p. č. 3244 a pokračuje podél p. č. 319, 318, 320, na východě sleduje západní stranu ulice Horecké p. č. 3241 (od p. č. 320 k p. č. 369), p. č. 3253 (od čp. 374 k 386) a ulice p. č. 3256 (od p. č. 395 až k 407), přes nábřeží Obránců míru se dostává k řece Jizeře, jejíž pravý břeh tvoří jižní stranu hranice, na západě pokračuje po levém břehu Žernovického potoka k p. č. 190, přetíná ul. V Jirchářích, kolem p. č. 198/2, po hranici p. č. 199 a 231, protíná ul. Železnou a její východní stranu sleduje až k výchozímu bodu p. č. 260.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru