Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovarů

Částka 28/1995
Platnost od 30.06.1995
Účinnost od 01.07.1995
Zrušeno k 01.01.1996 (265/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 15. června 1995,

kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovarů

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí podle čl. II bodu 5 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:


§ 1

Malým nezávislým pivovarem je osoba, která formou podnikání1) vyrábí pivo a splňuje tyto podmínky:

a) účast jiných subjektů, které podnikají ve výrobě piva a sladu, je možná v případě, že jejich celkový podíl na čistém obchodním jmění2) nebo hlasovacích právech není vyšší než 20 %,

b) výroba známkového piva v licenci3) nepřekročí 49 % jeho výstavu v kalendářním roce, kterým je veškeré vyrobené pivo v tomto roce vyskladněné,

c) provozní prostory podzemní i nadzemní nejsou technologicky propojeny s provozními prostorami jiné právnické nebo fyzické osoby, která vyrábí pivo; jestliže jedna právnická nebo fyzická osoba vlastní více pivovarů a jejich společný výstav v kalendářním roce nepřevýší 200 000 hl, lze tyto pivovary považovat za jeden malý nezávislý pivovar,

d) mladinu4) a mladé pivo může nakoupit v objemu nejvýše do 10 % svého výstavu piva za kalendářní rok; mladým pivem se rozumí polotovar, u kterého nebyl dokončen technologicky nutný proces dokvášení a zrání.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.


Ministr:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) § 6 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb.

3) § 14 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.
§ 17 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

4) § 31 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru