Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 109/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné

Částka 28/1995
Platnost od 30.06.1995
Účinnost od 01.07.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

ZÁKON

ze dne 25. května 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky č. 14) zní:

"(2) Za nájemce podle odstavce 1 písm. a) se považuje též nový nájemce bytu, který nebude po 30. červnu 1995 plátcem nájemného podle zvláštního předpisu.14)

14) § 2 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

2. V § 2 odst. 6 se slova "v odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "v odstavcích 1 až 3".

3. V § 2 odst. 7 se slova "v odstavci 3 písm. a)" nahrazují slovy "v odstavci 4 písm. a)".

4. V § 6 odst. 1 se za slova "v § 2 odst. 1 písm. a)" vkládají tato slova: "a v § 2 odst. 2".

5. V § 6 odst. 3 se nahrazují částka "170 Kč" částkou "200 Kč", částka "210 Kč" částkou "260 Kč" a částka "250 Kč" částkou "350 Kč".

6. V § 7 se za slova "v § 2 odst. 1 písm. a)" vkládají tato slova: "a v § 2 odst. 2".

7. V § 8 odst. 1 se nahrazují částka "85 Kč" částkou "100 Kč", částka "105 Kč" částkou "130 Kč" a částka "125 Kč" částkou "175 Kč".

8. V § 11 odst. 1 písm. f) se za slova "v § 2 odst. 1 písm. a)" vkládají tato slova: "a v § 2 odst. 2".

9. Přílohy 1 a 2 znějí:

Příloha č. 1 k zákonu č. 319/1993 Sb.

Výše příspěvku nájemce uvedeného v § 7 (v Kč/měs.)

1. Výše příspěvku, užívá-li byt jedna osoba

Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.)Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích)
100110511101115112011251
-1,05-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30
50-695000000
70-89706657000
90-10990847362510
110-1291101038976620
130-149130122106897357
150-1691501411221038466
170-1891701591381179674
190 a více19017815413110783

2. Výše příspěvku, užívají-li byt dvě osoby

Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.)Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích)
1 0011 0511 1011 1511 2011 251
-1,05-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30
50-695000000
70-89706657000
90-10990847362510
110-1291101038976620
130-149130122106897357
150-1691501411221038466
170-1891701591381179674
190-20919017815413110783
210-22921019717114411892
230-249230216187158129101
250 a více250235203170140110

3. Výše příspěvku, užívají-li byt tři nebo více osob

Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.)Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích)
1 0011 0511 1011 1511 2011 251
-1,05-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30
50-695000000
70-89706657000
90-10990847362510
110-1291101038976620
130-149130122106897357
150-1691501411221038466
170-1891701591381179674
190-20919017815413110783
210-22921019717114411892
230-249230216187158129101
250-269250235203170140110
270-289270254219184151119
290-309290273235197162128
310-329310291251211174136
330 a více330309267225185145

Příloha č. 2 k zákonu č. 319/1993 Sb.

Výše příspěvku nájemce uvedeného v § 8 odst. 2 (v Kč/měs.)

Počet osob užívajících bytVýše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích)
1 0011 0511 1011 1511 2011 251
-1,05-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30
19589776654-
2118116102857055
3 nebo více1651551341139373

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru