Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 108/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 28/1995
Platnost od 30.06.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 01.01.2021 (51/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

108

ZÁKON

ze dne 24. května 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 69/1967 Sb., zákona č. 29/1968 Sb., zákona č. 175/1968 Sb., zákona České národní rady č. 40/1969 Sb., zákona č. 41/1969 Sb., zákonných opatření Předsednictva České národní rady č. 126/1971 Sb. a č. 248/1990 Sb. a zákona č. 425/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 10 se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

"3. Okres Jeseník;".

Dosavadní body 3 až 10 se označují jako body 4 až 11.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru