Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 107/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 28/1995
Platnost od 30.06.1995
Účinnost od 30.06.1995
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

107

ZÁKON

ze dne 24. května 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona č. 116/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 164/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 29 odst. 3 písm. b) se na konci připojují tato slova: "a vojenském táboře nucených prací".

2. V § 29 odst. 3 písm. d) se za slova "v pracovním útvaru" vkládají tato slova: "a vojenském táboře nucených prací".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru