Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel

Částka 27/1995
Platnost od 30.06.1995
Účinnost od 01.07.1995
Zrušeno k 01.01.2002 (302/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 103/1995 Sb.

KONTROLNÍ ÚKONY pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce

Rozsah kontroly, kontrolní úkony, způsob zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce se dělí do následujících skupin kontrolovaných ústrojí vozidla:

100Státní poznávací značka, výrobní čísla, odchylky v provedení vozidla
101Státní poznávací značka
102Výrobní číslo motoru
103Výrobní číslo podvozku (karosérie)
104Odchylky v provedení vozidla
105Barva vozidla
200Brzdová soustava
201Provozní brzda - účinek
202Provozní brzda - souměrnost působení
203Provozní brzda - doba náběhu tlaku vzduchu
204Provozní brzda - výstražné zařízeni
205Provozní brzda - odstupňovatelnost účinku
206Posilovač brzd - činnost
207Provozní brzda - zdvih pedálu
208Parkovací brzda - účinek
209Parkovací brzda - zdvih páky
210Odlehčovací brzda - činnost
211Samočinná brzda přípojného vozidla
212Nájezdová brzda přívěsu - účinek
213Převod provozní brzdy
214Převod parkovací brzdy
215Brzdové hadice a potrubí
216Těsnost brzdové soustavy
217Klíče brzd - zdvih pák
218Brzdové válce
219Brzdové obložení
220Kotouče (bubny) brzd
221Spojkové hlavice
222Kontrolní přípojky
223Brzdová kapalina - stav
224Tlak vzduchu - provozní, ovládací, brzdový
225Protiblokovací systémy (ABS)
226Zátěžové regulátory a omezovače tlaku v brzdových soustavách
300Řízení
301Mechanická vůle řízení na volantu
302Plynulost přenosu síly
303Sloupek (čep) řízení
304Volant (řídítka)
305Převodka řízení
306Klouby, páky a tyče řízení
307Vůle v kloubech, řídících pákách a tyčích
308Sbíhavost kol řídící nápravy
309Odklon kol řídící nápravy
310Rozdíl rejdů
311Posilovač řízení - činnost
400Nápravy, kola, pérování, hřídele a klouby
401Přední náprava (vidlice)
402Kola - vůle v zavěšení
403Kola - vůle v uložení
404Kola - upevnění
405Disky (ráfky)
406Pneumatiky - konstrukce, druh dezénu, rozměr
407Pneumatiky - poškození
408Pneumatiky - hloubka vzorku
409Přední kola - házivost
410Zadní náprava (vidlice)
411Řetězy a kryty (moto)
412Pérování - přední
413Pérování - zadní
414Tlumiče pérování - stav
415Tlumiče pérování - činnost
416Stabilizátor
417Spojovací hřídele a klouby
418Náhradní kolo - stav
419Náhradní kolo - upevnění
500Rám a karosérie
501Rám (nosná konstrukce) - lomy, praskliny
502Rám (nosná konstrukce) - spojení dílů
503Rám (nosná konstrukce) - koroze
504Sklopný stojánek (moto)
505Nárazníky
506Zařízení proti vklínění malých vozidel
507Kapota, víko zavazadlového prostoru
508Kryty kol (blatníky)
509Lapače nečistot (zástěrky)
510Skříň karosérie (budka řidiče)
511Schůdky (stupačky)
512Dveře
513Okna - otvírání a zavírání
514Okna - zasklení
515Ochranné kryty (moto)
516Stěrače skla
517Ostřikovač
518Clona proti slunci
519Clona proti oslnění (autobus)
520Zpětná zrcátka
521Přidržovací tyče (autobusy)
522Sedadla
523Kotevní úchyty pásů
524Bezpečnostní pásy
525Nouzové východy (autobusy)
526Podlaha
527Bočnice
528Ochrana kabiny řidiče
529Nebezpečné vnější a vnitřní díly
530Nástavba (pracovní stroj)
600Světelná zařízení a světelná signalizace
601Světlomety - počet a umístění
602Světlomety - provedení
603Světlomety - stav
604Přepínání potkávacích a dálkových světel
605Potkávací světla - seřízení
606Dálková světla - seřízení
607Dálková světla - svítivost
608Přední obrysové svítilny motorového vozidla
609Přední obrysové svítilny přípojného vozidla
610Doplňkové obrysové svítilny a boční obrysové svítilny
611Parkovací světla
612Osvětlení směrových tabulek
613Světlomety se světlem do mlhy - počet a umístění
614Světlomety se světlem do mlhy - činnost
615Směrové svítilny - počet a umístění
616Směrová světla - činnost
617Výstražná činnost směrových světel
618Hledací světlomet
619Zadní obrysové svítilny
620Brzdové svítilny - počet a umístění
621Brzdová světla - činnost
622Zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky
623Světlomety se zpětným světlem
624Odrazky
625Zadní svítilny se světlem do mlhy - počet a umístění
626Zadní svítilny se světlem do mlhy - činnost
627Pracovní světla
628Zvláštní výstražná světelná zařízení
629Vnitřní osvětlení
630Sdělovače
631Zásuvka (vidlice), spojovací kabel
700Ostatní ústrojí a zařízení
701Zvuková výstražná zařízení
702Rychloměr, tachograf, počítač ujeté vzdálenosti
703Elektrická vedení
704Akumulátor
705Palivová nádrž
706Palivové potrubí
707Motor a převodovka - těsnost
708Spojka, řazení
709Zařízení k vlečení vozidla
710Vytápěcí a větrací systém
711Vyznačení obrysu vozidla (soupravy)
712Zařízení ke spojování vozidel
713Pojistné spojovací zařízení
714Tažná oj přívěsu
715Značení některých údajů na vozidle
716Sklápěíc zařízení
717Hydraulické zařízení
718Úpravy a doplňková výstroj a výbava
719Omezovače rychlosti jízdy
720Zařízení proti neoprávněnému použití vozidla
800Hluk, odrušení
801Výfukové potrubí - vyústění
802Výfukové potrubí - stav
803Hladina vnějšího hluku výfukového systému
804Odrušení
900Předepsaná a zvláštní výbava
901Lékárnička
902Předepsaná minimální výbava
903Výstražný trojúhelník
904Hasicí přístroje
905Zakládací klíny
906Nádoby na záložní palivo a jejich držáky
907Plachta a oblouky
908Naviják
909Hydraulická ruka
910Zvedací čelo

Kontrolní úkony v jednotlivých skupinách kontrolovaných ústrojí vozidel se rozčleňují na:

a) předepsané technické podmínky, kterým musí vozidlo vyhovovat,

b) způsob provádění kontroly technického stavu a evidenčních údajů vozidla a jeho částí,

c) zjištěné závady v technickém stavu a evidenčních údajích vozidla a hodnocení nebezpečnosti jednotlivých zjištěných závad.

Kontrolní úkony pro technickou prohlídku se v jednotlivých skupinách kontrolovaných ústrojí vozidel upravují následovně:

SPZ, VÝROBNÍ ČÍSLA, ODCHYLKY V PROVEDENÍ VOZIDLA100
101 Státní poznávací značka
102 Výrobní číslo motoru
103 Výrobní číslo podvozku (karosérie)
104 Odchylky v provedení vozidla
105 Barva vozidla
Státní poznávací značka101

Předepsané podmínky

Tabulky se státní poznávací značkou musí být pevně namontovány:

- na nákladních a speciálních nákladních automobilech, silničních tahačích vpředu uprostřed, vzadu na levé straně vozidla,

- na osobních automobilech, autobusech a od nich odvozených speciálních vozidlech uprostřed vpředu i vzadu,

- na přívěsech za osobní automobily a autobusových přívěsech jen vzadu uprostřed,

- na ostatních přípojných vozidlech jen vzadu na levé straně,

- na motorových tříkolkách jen vzadu, a to uprostřed nebo na levé straně,

- na jednostopých vozidlech jen vzadu uprostřed.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav, provedení a upevnění tabulek se státní poznávací značkou a její shodnost s údaji v dokladech vozidla.

Závady

1. Státní poznávací značka nesouhlasí s předloženými doklady... B
2. Tabulka státní poznávací značky je poškozená natolik, že není dostatečně čitelná... B
3. Umístění tabulky státní poznávací značky neodpovídá předpisu... B
4. Tabulka státní poznávací značky je odlišného provedení oproti schválenému... B
5. Tabulka státní poznávací značky není dostatečně upevněna, popřípadě je mírně poškozená, avšak dostatečně čitelná... A

Poznámka: Do protokolu v části poznámka se uvedou zjištěné odchylky

Výrobní číslo motoru102

Předepsané podmínky

1. Na motoru musí byt vyraženo jeho výrobní číslo. U vozidel vyrobených nebo dovezených v době od 1.7.1972 do 31.12.1975 může být výrobní číslo motoru vyznačeno na přinýtovaném štítku.

2. Není-li výrobní číslo motoru čitelné nebo vůbec zjistitelné, nebo nelze-li je bezpečně určit, musí být vyraženo nové číslo, které přidělí dopravní inspektorát Policie České republiky u něhož je nebo bude vozidlo evidováno.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří výrobní číslo motoru a porovná se s údaji v technickém průkazu, osvědčení o technickém průkazu a v záhlaví protokolu. V technickém průkazu musí být řádně zaevidováno i výrobní číslo výměnného motoru, který je právě ve vozidle zamontován.

Závady

1. Výrobní číslo motoru nesouhlasí s doklady nebo není zaznamenáno... B
2. Výrobní číslo na motoru chybí nebo je nečitelné... B
3. Výrobní číslo motoru souhlasí, ale ve struktuře čísla nebo v jeho bezprostředním okolí je patrný zásah, který vedl k jeho úpravě (přebroušení, přeražení apod.)... B

Poznámka: Do protokolu v části poznámka se uvedou zjištěné odchylky

Výrobní číslo podvozku (karosérie)103

Předepsané podmínky

1. Na vozidle musí být upevněn výrobní štítek, obsahující předepsané údaje. Štítek nesmí být snadno měnitelný nebo odstranitelný.

2. Na karosérii osobních automobilů a u vozidel bez samostatného podvozku musí být vyraženo výrobní číslo karosérie. Na vozidlech se samostatným podvozkem musí být vyraženo výrobní číslo podvozku na rámu nebo na části, která rám nahrazuje.

3. Výrobní štítky a výrobní čísla musí být umístěny na snadno přístupných místech v přední části pravé strany příslušných skupin. Vyznačení musí být trvanlivé a dobře čitelné.

4. Není-li výrobní číslo podvozku nebo karosérie čitelné nebo vůbec zjistitelné, nebo nelze-li je bezpečně určit, musí být vyznačeno nové číslo přidělené dopravním inspektorátem Policie České republiky u něhož je nebo bude vozidlo evidováno.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří výrobní číslo podvozku, popřípadě karosérie a porovná se s údaji v technickém průkazu, osvědčení o technickém průkazu a v záhlaví protokolu.

Závady

1. Výrobní číslo podvozku (karosérie) nesouhlasí s doklady... B
2. Výrobní číslo na podvozku (karosérii) chybí nebo je nečitelné... B
3. Výrobní číslo karosérie (VIN) souhlasí s doklady, ale v jeho struktuře nebo v okolí místa jeho umístění (výrobní identifikační štítek a karosérie) je patrný zásah, který umožnil jeho změnu (přeražení jiného čísla, navaření části karosérie z jiného vozidla apod.)... B

Poznámka: Do protokolu v části poznámka se uvedou zjištěné odchylky

Odchylky v provedení vozidla104

Předepsané podmínky

Odchylky v provedení vozidla, odpovídající stanoveným podmínkám provozu vozidel na pozemních komunikacích a měnící parametry vozidla uvedené v jeho technickém průkazu, musí být zaznamenány v technickém průkazu, případně v osvědčení o technickém průkazu.

Způsob kontroly

Prohlídkou se zjistí, zda vozidlo odpovídá schválenému typu podle technického průkazu vozidla. V případě změn se ověří, zda změny neodporují platným předpisům. Mění-li údaje uvedené v technickém průkazu, uvede se zjištěná skutečnost v rubrice "Poznámka" protokolu o technické kontrole vozidla.

Závady

1. Vozidlo bylo změněno tak, že neodpovídá údajům uvedeným v technickém průkazu vozidla... B
2. Vozidlo bylo změněno tak, že jde o přestavbu vozidla podle zvláštního předpisu2) a před uvedením vozidla do provozu po této změně nebyla opět schválena jeho technická způsobilost k provozu... C

Poznámka: Zjistí-li se před zahájením technické prohlídky, že na vozidle byla provedena přestavba a v technickém průkazu vozidla není uveden záznam o schválení její technické způsobilosti, technická prohlídka vozidla se neprovede.

Barva vozidla105

Předepsané podmínky

V technickém průkazu vozidla a v osvědčení o technickém průkazu musí být zaznamenána barva (barevné provedení) vozidla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří, zdali barva (barevné provedení) vozidla souhlasí se záznamem v technickém průkazu, popřípadě v osvědčení o technickém průkazu. Barva se identifikuje podle vzorníku barev.

Závady

1. Barva nebo barevné provedení vozidla nesouhlasí se záznamy v dokladech nebo není zapsána v dokladech... B
2. Označení barevného provedení nesouhlasí se vzorníkem barev... A

Poznámka: Do protokolu v části poznámka se uvedou zjištěné odchylky

BRZDOVÁ SOUSTAVA200
201Provozní brzda - účinek
202Provozní brzda - souměrnost působení
203Provozní brzda - doba náběhu tlaku vzduchu
204Provozní brzda - výstražné zařízení
205Provozní brzda - odstupňovatelnost účinku
206Posilovač brzd - činnost
207Provozní brzda - zdvih pedálu
208Parkovací brzda - účinek
209Parkovací brzda - zdvih páky
210Odlehčovací brzda - činnost
211Samočinná brzda přípojného vozidla
212Nájezdová brzda přívěsu - účinek
213Převod provozní brzdy
214Převod parkovací brzdy
215Brzdové hadice a potrubí
216Těsnost brzdové soustavy
217Klíče brzd - zdvih pák
218Brzdové válce
219Brzdové obložení
220Kotouče, bubny brzd
221Spojkové hlavice
222Kontrolní přípojky
223Brzdová kapalina - stav
224Tlak vzduchu - provozní, ovládací, brzdový
225Protiblokovací systémy (ABS)
226Zátěžové regulátory a omezovače tlaku v brzdových soustavách
Provozní brzda - účinek201

Předepsané podmínky

Vozidlo musí být schopno dosáhnout minimálně brzdného účinku vyjádřeného zbrzděním (Z), uvedeného v následující tabulce, aniž by byla překročena přípustná ovládací síla.

Datum schválení typuKategorie vozidlaNejmenší brzdění Z(%)Přípustná ovládací síla (N) Fp
od 1.1.1953do 100 km.h-145685
do 1.1.1972nad 100 km.h-159590
po 1.1.1972M159490
M2, M351685
N, O45685

Způsob kontroly

Účinek provozní brzdy se zjišťuje pomocí válcové zkušebny brzd. Při kontrole a vyhodnocení výsledků měření se postupuje podle metodiky stanovené výrobcem přístrojů a zařízení používaných k technickým prohlídkám (dále jen "stanovená metodika").

Závady

Vozidlo nedosáhne předepsaného brzdného účinku, aniž by byla překročena nejvyšší přípustná ovládací síla . . . . . . . . (C)

Poznámka: Definice zbrzdění a odvození nejmenších přípustných hodnot zbrzdění jsou uvedeny v metodice.

Provozní brzda - souměrnost působení202

Předepsané podmínky

1. Účinek provozního brzdění musí působit na kola téže nápravy souměrně k podélné střední rovině vozidla.

2. Brzdné síly na obvodu levého a pravého kola téže nápravy se mohou lišit maximálně o 30 % (počítáno z větší hodnoty).

3. Brzdné síly při odbrzdění na obvodu levého a pravého kola téže nápravy se mohou lišit maximálně o 30 % (počítáno z větší hodnoty).

Způsob kontroly

Pro ověření souměrnosti působení brzd se použijí výsledky měření brzdných sil na válcové zkušebně (pro úkon č. 201). Velikost nesouměrnosti se určí podle stanovené metodiky. Průběh odbrzdění se zpravidla posuzuje z grafického záznamu brzdných sil.

Závady

1. Účinek brzd na protilehlých kolech téže nápravy (kterékoli) není souměrný; rozdíl brzdných sil na obvodu těchto kol je větší než 30%. . . . . . . . . . (C)

Provozní brzda - doba náběhu tlaku vzduchu203

Předepsané podmínky

1. U motorových vozidel pro dobu zdvihu brzdového pedálu 0,2 s:

- doba mezi počátkem ovládání pedálu a okamžikem, kdy tlak vzduchu v brzdovém válci dosáhne 75 % své asymptotické hodnoty, nesmí být delší než 0,6 s.

- doba, která uplyne mezi začátkem působení na brzdový pedál a okamžikem, kdy tlak měřený ve spojkové hlavici ovládací větve spojovacího potrubí dosáhne 10 % své asymptotické hodnoty, nesmí být delší než 0,2 s a 75 % své asymptotické hodnoty delší než 0,4 s.

2. U přípojných vozidel při brzdění simulátorem:

- doba, která uplyne mezi okamžikem, kdy tlak vyvozený simulátorem v ovládací větvi spojovacího potrubí dosáhne 0,65 MPa a okamžikem, kdy tlak v brzdovém válci přípojného vozidla dosáhne 75 % své asymptotické hodnoty, nesmí překročit 0,4 s.

3. Limitní hodnoty jsou předepsány pouze pro vozidla schválená po 1.7.1972.

Způsob kontroly

Doba náběhu tlaku se kontroluje jen u vozidel s přetlakovými vzduchovými brzdami (popřípadě u vozidel se smíšenými brzdovými soustavami), vybavených kontrolními přípojkami. Přitom se postupuje podle stanovené metodiky.

Závady

Doba náběhu tlaku v brzdových válcích,nebo spojkové hlavici je delší než stanovený limit . . . . . . . . . . . . . . . .(C)

Provozní brzda - výstražné zařízení204

Předepsané podmínky

1. Motorová vozidla s brzdami s kapalinovým převodem a motorová vozidla s brzdovými soustavami uváděnými do činnosti energií ze zásobníku, musí být vybavena výstražným zařízením.

2. Porucha některé části kapalinového převodu musí být signalizována opticky - červeným světlem - jež se rozsvítí nejpozději při působení na ovládací orgán. Je přípustné, aby toto výstražné zařízení signalizovalo, že hladina v nádržce brzdové kapaliny poklesla pod předepsanou hodnotu.

3. U soustav, uváděných v činnost energií ze zásobníku musí optické nebo akustické výstražné zařízení signalizovat, že hladina energie v kterékoliv části soustavy poklesla pod předepsanou hodnotu, a to i v případě, že vozidlo je vybaveno tlakoměrem.

4. Akustická signalizace musí být dobře slyšitelná, musí výrazně změnit spektrum vnitřního hluku vozidla.

5. U motorových vozidel vybavených pružinovými brzdami, musí být opticky nebo akusticky signalizován samovolný pokles tlaku vzduchu v komoře pružinové brzdy na výrobcem předepsanou hodnotu tlaku.

Způsob kontroly

U vozidel s kapalinovými brzdami se kontroluje postupem, udaným výrobcem daného typu vozidla. U vozidla s přetlakovými vzduchovými brzdami se opakovaným sešlapováním pedálu brzdy (při zastaveném motoru) snižuje tlak vzduchu v brzdové soustavě a ověřuje se, zdali správně pracuje předepsaná signalizace. Tlak vzduchu se měří tlakoměrem zapojeným na přípojku vzduchojemu kontrolovaného okruhu.

Závady

1.Signalizace u kapalinových brzd je vadná . . . . .(B)
2.Signalizace ztráty energie je vadná . . . . . .(C)
3.Signalizace je v činnosti při tlaku nižším než předepsaném o hodnotu - do 5 % . . . . . . . .(A)
- od 5,1 % do 20 % . . . . .(B)
- nad 20 % . . . . . . .(C)
4.Akustická signalizace není dobře slyšitelná . . . .(B)
5.Signalizace hladiny brzdové kapaliny při nedostatku brzdové kapaliny nesvítí . . . . . . . . . . .(B)
Provozní brzda - odstupňovatelnost účinku205

Předepsané podmínky

Provozní brzdění musí být odstupňovatelné. Brzdění se pokládá za odstupňovatelné, pokud v normálním rozsahu činnosti zařízení, a to jak při brzdění, tak i při odbrzďování:

- řidič může v každém okamžiku zvětšit nebo zmenšit brzdnou sílu působením na ovládací orgán,

- brzdná síla se mění ve stejném smyslu jako působení na ovládací orgán,

- je možno snadno regulovat dostatečně jemně brzdnou sílu.

Způsob kontroly

Při zkouškách účinku brzd na válcové zkušebně (úkon č. 201) se zároveň ověřuje, je-li provozní brzdění odstupňovatelné.

Závady

Účinek brzd není jemně odstupňovatelný . . . . . .(B)

Poznámka: U mechanických a přímočinných kapalinových brzd musí být brzdná síla přibližné úměrná ovládací síle, u přetlakových vzduchových brzd ovládacímu brzdovému tlaku.

Posilovač brzd - činnost206

Předepsané podmínky

1. Posilovač musí svou funkcí snižovat velikost síly na ovládací orgán brzdy v míře, odpovídající předpisu výrobce.

2. Funkce posilovače nesmí narušovat odstupňovatelnost brzdného účinku (výklad pojmu viz úkon č. 205).

Způsob kontroly

Činnost posilovače se ověřuje zkouškou na válcové zkušebně (úkon č. 201) tak, že se porovnají výsledky měření brzdných sil v závislosti na ovládací síle s posilovačem v činnosti a s posilovačem vyřazeným.

Závady

1.Posilovač neplní svou funkci (jeho činnost se neprojevuje) . . . . . . . . . . . . .(B)
2.Posilovač narušuje odstupňovatelnost brzdného účinku . .(B)

Poznámka: S rostoucí ovládací silou musí úměrně růst i posilovací účinek do plného využití energie pro posílení a naopak.

Provozní brzda - zdvih pedálu207

Předepsané podmínky

1. Mrtvý chod pedálu brzdy musí být v mezích předepsaných výrobcem příslušného vozidla.

2. Předepsaného brzdného účinku se musí dosáhnout při prvním sešlápnutí pedálu. U kapalinové brzdy musí zůstat od podlahy (dorazu) určitá rezerva zdvihu pedálu.

3. V uložení pedálu nesmějí být nadměrné vůle.

Způsob kontroly

Sešlápnutím pedálu brzdy o délku zdvihu potřebnou k vyvolání brzdného účinku se ověří mrtvý chod pedálu. Při sešlápnutí odpovídajícímu intenzívnímu brzdění se ověří reservní vůle pedálu od podlahy (dorazu). Velikost mrtvého chodu a reservní vůle pedálu se běžně posuzuje subjektivně. Využívá se poznatků ze zkoušky brzd na válcové zkušebně.

Závady

1.Mrtvý chod pedálu brzdy je podstatně větší nebo menší než předpisuje výrobce vozidla . . . . . . .(A)
2.Při prvním intenzívním sešlápnutí se pedál kapalinových brzd prošlápne až k podlaze (dorazu). . . .(C)
3.Rezervní vůle pedálu brzdy při úplném sešlápnutí pedálu brzdy je malá . . . . . . . . . . . . . . . . . .(B)
4.V uložení pedálu brzdy jsou nadměrné vůle, popřípadě pedál je poškozený (deformovaný) . . . . . . .(B)
5.Pryžové obložení pedálu chybí . . . . . . . . . . . . .(A)
Parkovací brzda - účinek208

Předepsané podmínky

1. Vozidla kategorie M, N a O (odpojená od tažného vozidla) musí dosáhnout pomocí parkovací brzdy brzdného účinku, vyjádřeného brzdnou silou, odpovídajícího sklonu svahu 18 %. Vztah brzdné síly a sklonu svahu je popsán v metodice.

2. Každé z kol vozidla ovládaných parkovací brzdou musí dosáhnout nejméně brzdné síly, která se rovná minimální brzdné síle pro celé vozidlo podle předchozího požadavku, dělené počtem kol ovládaných touto brzdou.

3. Minimálně požadované brzdné síly se musí dosáhnout, aniž by byla překročena nejvyšší přípustná ovládací síla podle následující tabulky:

způsob ovládáníkategorie vozidlapřípustná ovládací síla (N)
rukouM1390
ostatní590
nohouM1490
ostatní685

Způsob kontroly Účinek parkovací brzdy se zjišťuje na válcové zkušebně. Ověřuje se bezprostředně po zkoušce provozní brzdy té nápravy, na kterou působí i brzda parkovací. Při zkoušce a vyhodnocení výsledků se postupuje podle stanovené metodiky.

Závady

Některé z kol vozidla ovládané parkovací brzdou nedosáhne požadovaného účinku . . . . .. . . . . . . . . . .(C)
Parkovací brzda - zdvih páky209

Předepsané podmínky

1. Pojistné zařízení musí spolehlivě zajistit ovládací páku v pracovní poloze proti samovolnému uvolnění. Odjištění páky musí být snadné a rychlé.

2. Parkovací brzda běžného provedení musí začít působit v první polovině celkové délky zdvihu ovládací páky; maximální brzdný účinek musí být dosažen nejvýše ve 2/3 délky zdvihu. U parkovací brzdy rohatkové nahrazuje tuto podmínku příslušný předpis výrobce; zpravidla se uvádí, že maximální brzdný účinek se má dosáhnout 2,5 zdvihy ovládací páky.

3. Motorová vozidla kategorie M, N, a T musí být vybavena sdělovačem se světlem červené barvy signalizujícím uvedení parkovací brzdy do činnosti.

Poznámka: Podmínky v odst. 2 se nevztahují na pružinové parkovací brzdy. Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na vozidla jejichž technická způsobilost byla schválena před 1.1.1985.

Způsob kontroly

Při manipulaci s pákou parkovací brzdy se ověří, při jakém zdvihu začíná působit parkovací brzda a zda lze páku spolehlivé zajistit v kterékoli pracovní poloze.

Závady

1.Ovládací páku parkovací brzdy nelze spolehlivě zajistit v pracovní poloze (C)
2.Ovládací páka parkovací brzdy má nadměrně velký mrtvý chod(B)
3.Parkovací brzda se nesnadno odjišťuje(B)
4.Chybí signalizace činnnosti brzdy, popřípadě sdělovač není funkční(B)
Odlehčovací brzda - činnost210

Předepsané podmínky

Při působení na ovládací orgán odlehčovací brzdy se její účinek musí projevit na tažném i přípojném vozidle.

Způsob kontroly

Činnost odlehčovací brzdy se ověří podle výrobcem stanovené metodiky.

Závady

Odlehčovací brzda zjevně neplní svoji funkci . . . . . . .(B)
Samočinná brzda přípojného vozidla211

Předepsané podmínky

Brzdové soustavy přívěsů a návěsů průběžného a poloprůběžného typu musí být vybaveny zařízením, které zajišťuje jejich samočinné zastavení, jestliže by se za jízdy odpojily od tažného vozidla.

Způsob kontroly

Po zkoušce účinku provozních brzd přípojného vozidla (úkon č. 201) se uvede do činnosti samočinná brzda přípojného vozidla. U přetlakových vzduchových brzdných soustav se samočinná brzda uvádí do činnosti zpravidla rozpojením spojkových hlavic plnicí větve spojovacího potrubí. Stačí jen ověřit funkci příslušného převodu samočinné brzdy (např. podle pohybu klíčů brzd); jen v případě pochybností se ověří i účinek brzdy na válcové zkušebně.

Závady

Samočinná brzda přípojného vozidla neplní svoji funkci . .(C)
Nájezdová brzda přívěsu - činnost212

Předepsané podmínky

1. Nájezdovou brzdu mohou mít jen přípojná vozidla (O1) a (O2), tj. přívěsy s celkovou hmotnosti do 3,5 t.

2. Nájezdová brzda přívěsu musí plnit svou funkci.

Způsob kontroly

Kola přívěsu opatřeného nájezdovou brzdou se zezadu založí klíny a brzda se uvede do činnosti mírným couvnutím tažného vozidla; ověřuje se jen funkce převodu nájezdové brzdy (nezjišťuje se dosažené zbrzdění).

Závady

Nájezdová brzda přívěsu neplní svoji funkci . . . . . . .(C)
Převod provozní brzdy213

Předepsané podmínky

1. Všechny díly převodu brzdy (od ovládacího orgánu ke kolům vozidla včetně) musí být navzájem bezpečně spojeny a zajištěny a nesmějí být zjevně poškozené.

2. V převodu provozní brzdy nesmějí být nadměrné vůle. Provozní vůle však musí být tam, kde to výrobce předepisuje.

Způsob kontroly

Na vozidle s mechanickou provozní brzdou (např. na motocyklu) se prohlídkou a přezkoušením ověří stav a činnost mechanického ovládacího ústrojí (převodu) této brzdy. U vozidel s jinými druhy provozních brzd se ověří stav mechanických částí převodu brzd (držáků čelistí kotoučových brzd, štítů brzd apod.). Stav brzdových hadic a potrubí, tvořících součást převodu brzd, se posuzuje podle úkonu č. 215, popř. podle úkonu č. 216.

Závady

1.Některé díly převodu provozní brzdy
jsou deformované nebo poškozené, popřípadě
(C)
2.V převodu provozní brzdy jsou vůle, které však ještě neohrožují jeho funkci (A)
3.V převodu provozní brzdy jsou nadměrné vůle(B)
4.Kola vozidla trvale přibrzďují(C)

3. V převodu provozní brzdy jsou nadměrné vůle . . . . . . (B)

4. Kola vozidla trvale přibrzďují . . . . . . . . . . . . . (C)

Převod parkovací brzdy214

Předepsané podmínky

1. Na jednotlivých dílech převodu parkovací brzdy (na pákách, táhlech, lanovodech, ocelových lanech apod.) nesmějí být viditelné deformace, praskliny nebo jiná poškození.

2. Všechny díly převodu parkovací brzdy musí být řádně upevněny, spojeny a zajištěny tak, aby byl zaručen spolehlivý přenos ovládací síly.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav jednotlivých dílů převodu parkovací brzdy a vyzkouší se činnost převodu.

Závady

1.Některé díly převodu parkovací brzdy jsou poškozené nebo silně narušené korozí(B)
2.Některé díly převodu nejsou řádně upevněny,spojeny nebo zajištěny(B)
3.Při brzdění nebo odbrzďování parkovací brzdou se projevuje váznutí (drhnutí) některých dílů, způsobené nečistotami, korozí nebo nedostatkem maziva(A)
4.Kola vozidla trvale přibrzďují(C)
Brzdové hadice a potrubí215

Předepsané podmínky

1. Potrubí nesmí být poškozené nebo zkorodované tak, že by mohlo dojít k jeho porušení. Hadice nesmí být poškozené, prodřené, pórovité tak, že by mohlo dojít k jejich porušení.

2. Potrubí a hadice musí být bezpečně připevněné a vedené tak, aby za jízdy nemohly být odírány jinými částmi vozidla.

3. Hadice nesmějí být vedeny v ohybech malého poloměru, nesmějí být v ohybech stlačené a při propérování ani při natáčení řízených kol se nesmějí dotýkat jiných částí vozidla.

4. Spojovací hadice k přípojnému vozidlu musí být opleteny měkkým pozinkovaným drátem nebo musí být provedeny ve dvou různobarevných vrstvách; připouští se i hadice z jednobarevných plastických materiálů.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav brzdových hadic a potrubí.

Závady

1.Potrubí nebo hadice jsou poškozené, avšak zatím(B)
2.Potrubí nebo hadice nejsou na některém místě dostatečně upevněné nebo správně vedené; při jízdě se dostávají do styku(B)
3.U spojovací hadice k přípojnému vozidlu je porušena souvislost opletení nebo odkryta spodní vrstva(B)

Poznámka: Netěsnosti hadic nebo potrubí se posuzují podle úkonu č. 216.

Těsnost brzdové soustavy216

Předepsané podmínky

Z brzdové soustavy nesmí unikat kapalina nebo vzduch.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří těsnost všech přístupných dílů, spojovacích hadic a potrubí brzdové soustavy. Těsnost se ověří i při sešlápnutém pedálu provozní brzdy.

Závady

1. Ze soustavy kapalinových brzd uniká brzdová kapalina(C)
2. Z přetlakové vzduchové brzdové soustavy uniká vzduch; únik vzduchu (u vozidla s motorem v klidu) způsobí pokles tlaku v soustavě během 5 minut
- větší než 50 kPa a menší než 300 kPa(B)
- větší než 300 kPa(C)
Klíče brzd - zdvih pák217

Předepsané podmínky

1. Zdvih pák klíčů všech brzd musí být přibližně stejný a musí být v mezích stanovených výrobcem vozidla.

2. Na vozidle s přetlakovými vzduchovými brzdami, pro něž není k dispozici příslušný předpis výrobce, nesmí být zdvih páky klíče delší než 50 % možného zdvihu.

Způsob kontroly

Na vozidle s mechanickými nebo přetlakovými vzduchovými brzdami se prohlídkou ověří délky zdvihů pák klíčů brzd. Délkou zdvihu se rozumí vzdálenost mezi oběma krajními polohami osy čepu spojujícího páku klíče brzdy s brzdovým táhlem nebo s pístnicí brzdového válce, odpovídající odbrzděnému a zabrzděnému stavu. Délka zdvihu se ověřuje u všech kolových brzd; posuzuje se jen odhadem, měří se jen ve sporných případech. Zároveň se ověří, zdali se po odbrzdění páky klíčů brzd rychle vracejí do výchozí polohy.

Závady

1.Zdvihy pák klíčů brzd na vozidle nejsou stejně dlouhé, avšak žádný nepřesahuje přípustnou mez(A)
2.Zdvih páky klíče některé brzdy přesahuje stanovenou mez(B)
3.Po odbrzdění se páka klíče některé brzdy(B)
Brzdové válce218

Předepsané podmínky

1. Tělesa brzdových válců nesmějí být mechanicky poškozená (deformovaná).

2. Brzdové válce musí být řádně upevněné, spojení mezi pístnicemi brzdových válců a pákami klíčů brzd musí být spolehlivě zajištěna.

3. Pryžové ochranné manžety (prachovky) nesmějí chybět nebo být poškozené.

Způsob kontroly

Na vozidle s přetlakovými vzduchovými brzdami se prohlídkou ověří stav všech brzdových válců.

Závady

1.Těleso brzdového válce je poškozeno(B)
2.Brzdový válec je uvolněný(B)
3.Spojení mezi pístnicí a pákou klíče brzdy není dostatečně zajištěno, popřípadě jeho díly jsou poškozeny, nebo deformovány(B)
4.Pryžová ochranná manžeta chybí nebo je poškozena(B)

Poznámka: Netěsnost brzdových válců se posuzuje podle úkonu č.216.

Brzdové obložení219

Předepsané podmínky

Tloušťka brzdového obložení nesmí být menší než připouští výrobce vozidla.

Způsob kontroly

Stav brzdového obložení se ověřuje prohlídkou jen u vozidla, u něhož je to možné bezdemontážním způsobem (např. kontrolními otvory ve štítech bubnových brzd).

Závady

Tloušťka brzdového obložení některé kolové brzdy je menší než minimálně přípustná (B)
Kotouče, bubny brzd220

Předepsané podmínky

1. Činné plochy kotoučů brzd a brzdových bubnů mají být hladké, nepopraskané, nesmějí mít nadměrně hluboké rýhy.

2. Tloušťka kotouče brzdy nesmí být menší než připouští výrobce vozidla.

3. Ovalita bubnů brzd, nebo nerovnoměrná tloušťka brzdových kotoučů nesmí při zkoušce na válcové zkušebně způsobovat neúměrné kolísání brzdné síly v průběhu 1 otáčky kola.

Způsob kontroly

Kontroluje se vizuálně, pokud je to možné. Na ovalitu nebo jiné nerovnosti činných ploch se usuzuje dle schválené metodiky z výsledku zkoušky brzd na válcové zkušebně (úkon č. 201).

Závady

1.Kotouč, buben některé brzdy je nadměrně zeslabený (nebo je nadměrně popraskán či vydřen) (C)
2.Buben některé brzdy má nadměrnou ovalitu(B)
Spojkové hlavice221

Předepsané podmínky

1. Pro spojování hadic musí být použity jen schválené spojkové hlavice.

2. U přívěsové soupravy musí být spojkové hlavice pevně namontovány na tažném vozidle; pružné spojovací hadice s příslušnou spojkovou hlavicí (protikusem) musí být namontovány trvale na přívěsu.

3. U návěsové soupravy musí být spojkové hlavice pevně namontovány na návěsu; pružné hadice s příslušnými spojkovými hlavicemi musí být na tažném vozidle.

Způsob kontroly

Na vozidle s přetlakovými vzduchovými brzdami se prohlídkou ověří stav a umístění spojkových hlavic pro spojení brzdových soustav tažného a přípojného vozidla.

Závady

1.Na vozidle je použitá jiná spojková hlavice než schválená(A)
2.Spojkové hlavice, pružné spojovací hadice(A)
3.Spojková hlavice je netěsná(B)
Kontrolní přípojky222

Předepsané podmínky

Přetlakové vzduchové brzdové soustavy musí být opatřeny přípojkami pro kontrolní měření tlaku v soustavě. Přípojky musí být u nejvzdálenějších válců (nebo v rozvětvení potrubí na nápravě) každého z brzdových okruhů, dále u dalších náprav opatřených zátěžovou regulací a u těch vzduchojemů, z nichž se odebírá vzduch pro brzdění.

Způsob kontroly

Kontrolní přípojky se využívají při zkouškách účinku přetlakových vzduchových brzd (podle úkonu č. 201, 203); přitom se ověří, je-li jimi vozidlo vybaveno.

Závady

1.Vozidlo není vybaveno kontrolními přípojkami, přestože s nimi bylo schváleno(B)
2.Na vozidle vybaveném kontrolními přípojkami není některá schopna funkce, chybí, nebo je netěsná(B)
Brzdová kapalina - stav223

Předepsané podmínky

1. V brzdové kapalině nesmějí být viditelné mechanické nečistoty ani sraženiny, vzniklé nevhodným smísením dvou brzdových kapalin rozdílných vlastností.

2. Brzdová kapalina musí mít teplotu varu nejméně 155 °C.

3. Množství brzdové kapaliny v nádržce musí být dle předpisu výrobce.

Způsob kontroly

Na vozidle s kapalinovými brzdami se ověřuje speciálním přístrojem teplota varu brzdové kapaliny; přitom se postupuje podle stanovené metodiky. Vzorek kapaliny se odebírá z vyrovnávací (zásobní) nádržky. Prohlídkou vzorku se zároveň ověří, nejsou-li v kapalině mechanické nečistoty.

Závady

1.V brzdové kapalině jsou mechanické nečistoty(B)
2.Teplota varu brzdové kapaliny je
- v mezích 140 °C až 155 °C (A)
- nižší než 140 °C(B)
3.Nedostatečné množství brzdové kapaliny(B)
4.Chybí uzávěr nádobky brzdové kapaliny(B)

Poznámka: Netěsnost brzdové soustavy se posuzuje podle úkonu č. 216. Bod varu brzdové kapaliny se zatím nekotroluje.

Tlak vzduchu - provozní, ovládací, brzdový224

Předepsané podmínky

U vozidel používajících tlakového vzduchu k ovládání provozní brzdy (strojní i polostrojní brzdy) musí:

1. Provozní tlak vzduchu v brzdové soustavě dosáhnout výrobcem předepsaných hodnot.

2. Brzdové tlaky jednotlivých brzdových okruhů provozní i odlehčovací brzdy musí dosahovat výrobcem předepsaných hodnot.

3. Tlak vzduchu ve spojkových hlavicích tažného vozidla musí dosahovat u:

a) jednohadicového převodu brzdy

- provozního tlaku vzduchu, není-li v činnosti provozní brzda;

- nulového přetlaku při plném zdvihu ovládacího orgánu brzdy;

b) dvouhadicového převodu brzdy

- u plnicí větve 0,65 až 0,80 MPa,

- u ovládací větve 0,6 až 0,75 MPa při plném zdvihu ovládacího orgánu brzdy.

4. Tlak vzduchu ve spojkové hlavici ovládací větve spojovacího potrubí musí být odstupňovatelný. (Vysvětlení pojmu viz úkon č. 205).

Způsob kontroly

Hodnoty tlaku vzduchu na kontrolních místech vzduchové přetlakové soustavy vozidla nebo na spojkových hlavicích se kontrolují tlakoměry.

Závady

1.Provozní tlak vzduchu:
- je mimo předepsané meze, odchylka však nepřekračuje 15 % jmenovitého tlaku(A)
- se odchyluje od jmenovité hodnoty o více jak 15 %(B)
2.Brzdový tlak jednoho nebo více brzdových okruhů:
- je mimo předepsané meze, odchylka však nepřekračuje 20 % jmenovité hodnoty (A)
- se odchyluje od jmenovité hodnoty o více jak 20 %(B)
3.Tlak vzduchu ve spojkové hlavici plnicí větve nedosahuje předepsané hodnoty(B)
4.Brzdič přívěsu u jednohadicového ovládání brzd přívěsu neumožňuje při plném sešlápnutí pedálu provozní brzdy pokles tlaku ve spojkové hlavici pod 0,03 MPa(B)
5.Tlak ve spojkové hlavici ovládací větve spojovacího potrubí není odstupňovatelný(B)

Poznámka: Není-li vozidlo vybaveno kontrolními přípojkami, hodnoty tlaku se nekontrolují.

Protiblokovací systémy (ABS)225

Předepsané podmínky

1. Je-li vozidlo vybaveno protiblokovacím systémem, musí být systém funkční.

2. Signalizace správné činnosti protiblokovacího systému musí být funkční.

Způsob kontroly

Vizuální kontrolou se ověří funkce výstražné signalizace a mechanický stav snímačů.

Závady

1.Výstražná signalizace protiblokovacího systému je vadná(B)
2.Výstražná signalizace protiblokovacího systému signalizuje závadu v systému(B)
3.Snímací zařízení jsou mechanicky poškozená(B)
Zátěžové regulátory a omezovače tlaku v brzdových soustavách226

Předepsané podmínky

1. Je-li vozidlo vybaveno regulačními prvky tlaku v brzdové soustavě, musí být tyto prvky funkční.

2. Všechny spoje musí být řádně upevněné a zajištěné.

3. Regulační prvky musí být seřízené dle předpisu výrobce

Způsob kontroly

Vizuální kontrolou se ověří mechanický stav. S využitím válcové zkušebny brzd se ověří funkce regulačních prvků.

Závady

1.Zátěžový regulátor nebo omezovač tlaku chybí(B)
2 .Zátěžový regulátor je nesprávně seřízen(B)
3 .Mechanizmus je zadřený, nefunguje nebo není kompletní(B)
ŘÍZENÍ300
301Mechanická vůle řízení na volantu
302Plynulost přenosu síly
303Sloupek (čep) řízení
304Volant (řídítka)
305Převodka řízení
306Klouby, páky a tyče řízení
307Vůle v kloubech, řídících pákách a tyčích
308Sbíhavost kol řídící nápravy
309Odklon kol řídící nápravy
310Rozdíl rejdů
311Posilovač řízení - činnost
Mechanická vůle řízení na volantu301

Předepsané podmínky

Mechanická obvodová vůle volantu při nastavení kol do přímého směru nesmí přesahovat hodnoty uvedené v následující tabulce:

u vozidel schválenýchs maximální konstrukční rychlostí km.h-1obvodová vůle volantu max.
po 1.7.1972do 3036°
do 10027°
nad 10018°
před 1.7.1972do 10036°
nad 10027°

Způsob kontroly

Pootáčením volantu doleva a doprava se ověří velikost mechanické vůle řízení na volantu. Měření se provádí podle stanovené metodiky. Při měření musí stát řízená kola vozidla na plošinách s valivým uložením.

Mechanická vůle řízenína volantu je větší než povolená(C)
Plynulost přenosu síly302

Předepsané podmínky

1. Přenos ovládací síly musí být v celém rozsahu rejdu rovnoměrný a plynulý.

2. Obě krajní polohy rejdu musí být omezeny dorazy. Kolo vytočené do rejdu se nesmí dostávat do styku s jinými částmi vozidla.

Způsob kontroly

Plynulost přenosu ovládací síly v řídícím ústrojí se ověřuje otáčením volantu (popřípadě řídítky) z jedné krajní polohy rejdu do druhé; řízená náprava vozidla musí být přitom zvednuta natolik, aby se kola nedotýkala podlahy pracoviště nebo kola musí stát na plošinách s valivým uložením.

Závady

1. Při otáčení volantem (řídítky) se v některé poloze projevuje zjevný zvětšený odpor (drhne), takže přenos síly není plynulý(B)
2. V některé krajní poloze rejdu se některé kolo dotýká jiné části vozidla (zachytává o ni)(B)
Sloupek (čep) řízení303

Předepsané podmínky

1. Sloupek řízení musí být pevně spojen s vozidlem.

2. V uložení čepu řízení jednostopých vozidel (a ostatních vozidel řízených řídítky) nesmí být nadměrná radiální ani axiální vůle. Při manipulaci s řídítky se čep musí otáčet plynule a bez vynaložení nadměrné síly.

3. Spojení řídítek s čepem řízení musí být dostatečně pevné, aby nebylo možné samovolné pootočení řídítek proti čepu.

4. Spodní nosník čepu řízení (tzv. "brýle") nesmí být prasklý nebo jinak poškozený.

Způsob kontroly

Pohybováním volantu v rovině kolmé k ose hřídele a ve směru osy hřídele se ověří upevnění sloupku řízení a zároveň i upevnění volantu na hřídeli. U vozidla s řídítky se jejich pootáčením a najížděním předním kolem na vhodnou opěru ověří vůle v uložení čepu řízení. Vnější prohlídkou se ověří stav sloupku (čepu) řízení.

Závady

1.Sloupek řízení nebo hřídel volantu nejsou dostatečně upevněny(B)
2.V uložení čepu řízení je nesprávná vůle (příliš velká nebo malá) nebo řídítka nejsou dostatečně pevně spojena s čepem řízení, takže může dojít k vzájemnému pootočení (C)
3.Spodní nosník ("brýle") je poškozený(B)

Poznámka: Nedostatečná plynulost otáčení čepu řízení, popřípadě nadměrná ovládací síla se posuzuje podle úkonu č.302.

Volant(řídítka)304

Předepsané podmínky

1. Volant nesmí být prasklý, deformovaný nebo jinak poškozený. Volant musí být na hřídeli řádně upevněn.

2. Řídítka musí být řádně upevněna a nesmí být poškozena (deformována); jejich nosné části nesmějí být neodborně opravovány.

3. Na vozidle může být jen volant (řídítka) schváleného provedení.

4. Všechny ovládací orgány (např. páčky na řídítkách) vozidel schválených po 1.7.1972, které by při dopravní nehodě mohly způsobit zranění řidiče nebo jiných osob, musí být zakončeny oblým tvarem, do něhož lze vepsat kouli s průměrem nejméně 19 mm u motocyklů a 3,2 mm u automobilů.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav a upevnění volantu (řídítek); u řídítek se dále ověří stav, provedení a funkce všech namontovaných ovládacích orgánů.

Závady

1.Volant (řídítka) není dostatečně upevněn(C)
2.Volant je poškozený (má např. popraskaný povrch s ostrými hranami nebo výstupky, které mohou zranit ruce řidiče, popřípadě je deformovaný)(B)
3.Povrch volantu či objímka je prasklý, ale zatím neohrožuje bezpečnost řízení(A)
4.Řídítka jsou deformována nebo jinak poškozena(B)
5.Na vozidle jsou použita řídítka nebo volant neschváleného provedení, popřípadě ovládací orgány (páčky) nejsou zakončeny předepsaným způsobem nebo chybějí pryžové rukojeti(B)
6.Na řídítkách jsou značně poškozené pryžové rukojeti(A)
Převodka řízení305

Předepsané podmínky

1. Převodka řízení musí být pevně spojena s vozidlem a nesmí být poškozena.

2. Kloubové spojení hřídele volantu s převodkou řízení nesmí být poškozené nebo nadměrně opotřebované; šroubové spoje musí být spolehlivě zajištěny.

3. Z převodky řízení nesmí unikat mazivo.

Způsob kontroly

Při kontrole upevnění sloupku řízení (úkon č. 303) se zároveň ověří upevnění a stav převodky řízení.

Závady

1.Převodka řízení je poškozena natolik, že způsobuje nespolehlivou činnost řízení(C)
2.Převodka řízení je uvolněna, popřípadě kloubové spojení převodky s hřídelem volantu je poškozené nebo nadměrně opotřebované nebo jeho šroubové spoje nejsou dostatečně zajištěné(B)
3.V převodce řízení jsou provozní vůle
- mírně větší(A)
- nadměrně velké(B)
4.Z převodky řízení uniká mazivo
- neodkapává však na vozovku(A)
- zjevně odkapává na vozovku(C)
Klouby, páky a tyče řízení306

Předepsané podmínky

1. Žádná z pák a tyčí nesmí být deformovaná, jinak viditelně poškozená nebo neodborně opravená.

2. Všechny spoje pák a tyčí řízení musí být řádně upevněné a zajištěné.

3. V kloubových a v ostatních pohyblivých spojích nebo uloženích nesmějí být větší vůle, než jaké jsou nezbytně potřebné pro jejich funkci.

4. Ochranné manžety (prachovky) kloubů, spojů a uložení nesmějí být poškozené.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav kloubů, pák a tyčí řízení a jejich spojení.

Závady

1.Některá z pák nebo tyčí řízení je deformovaná, nalomená (prasklá) nebo jinak poškozená, popřípadě neodborně opravená, takže ohrožuje bezpečnost jízdy(C)
2.Některé spojení pák nebo tyčí řízení není dostatečně zajištěné(B)
3.Některá ochranná manžeta chybí nebo je poškozena natolik, že zjevně neplní určenou funkci(A)

Poznámka: Nadměrná vůle v kloubech a uložení se hodnotí podle úkon č. 307.

Vůle v kloubech, řídících pákách a tyčích307

Předepsané podmínky

Vůle v kloubech, pákách a tyčích řízení nesmí být nadměrné.

Způsob kontroly

Kýváním kola v horizontální rovině nebo pohybem volantu se zjišťuje velikost vůlí v kloubech, pákách a tyčích řízení. Posuzuje se subjektivně.

Závady

1.V kloubech, pákách a tyčích jsou mírně větší vůle(A)
2.V kloubech, pákách a tyčích jsou nadměrné vůle(B)
Sbíhavost kol řídící nápravy308

Předepsané podmínky

Rejdová kola musí mít nastavenou sbíhavost (rozbíhavost) kol předepsanou výrobcem. Připouští se odchylka proti předpisu výrobce:

- u kol do průměru 16" včetně ± 2 mm,

- u kol s průměrem nad 16" ± 3 mm.

Způsob kontroly

Sbíhavost (rozbíhavost) kol se kontroluje mechanickým nebo optickým přístrojem na měření geometrie náprav.

Závady

Sbíhavost (rozbíhavost) kol řídící nápravy přesahuje povolené tolerance(A)
Odklon kol řídící nápravy309

Předepsané podmínky

1. Rejdová kola musí být odkloněna od svislé roviny rovnoběžné s podélnou osou vozidla o úhel, předepsaný výrobcem. Připouští se odchylka proti předpisům výrobce o ± 1°.

2. Odklony protilehlých kol řídící nápravy se vzájemně nesmí lišit o více než 1°.

Způsob kontroly

Odklon kol se kontroluje mechanickým nebo optickým přístrojem na měření geometrie náprav.

Závady

1.Odklon jednoho nebo obou rejdových kol neodpovídá předepsaným podmínkám (A)
2.Odklon protilehlých rejdových kol se liší o více než 1°(A)

Poznámka: U tuhé nápravy ukazuje odlišný odklon kola na deformaci nápravnice; tuto závadu je pak třeba zaznamenat i v úkonu č. 401.

Rozdíl rejdů310

Předepsané podmínky

1. Změřený rozdíl rejdů má odpovídat předpisu výrobce.

2. Jinak rozdíl rejdů kol při jejich vychýlení doleva má být stejně velký jako rozdíl při jejich vychýlení doprava. Změřené hodnoty se nesmějí vzájemně lišit o více než 1°.

Způsob kontroly

Rozdíl rejdů předních řízených kol se kontroluje přístrojem na měření geometrie řízení.

Závady

Rozdíl rozdílů úhlů rejdů se liší o více než 1° (A)
Posilovač řízení - činnost311

Předepsané podmínky

Na vozidle vybaveném posilovačem musí být toto zařízení v činnosti, tj. musí výrazně zmenšovat sílu potřebnou k ovládání řízení (otáčení volantem).

Způsob kontroly

Pokud je vozidlo vybaveno posilovačem řízení, ověří se jeho činnost během kontroly mechanické vůle řízení na volantu (úkon č. 301) a plynulosti přenosu ovládací síly (úkon č. 302). Činnost posilovače se posuzuje subjektivně.

Závady

1.Posilovač je zcela vadný (vyřazen z činnosti)(B)
2.Z posilovače uniká kapalina
- neodkapává však na vozovku(A)
- zjevně odkapává na vozovku(C)
NÁPRAVY, KOLA, PÉROVÁNÍ, HŘÍDELE A KLOUBY400
401Přední náprava (vidlice)
402Kola - vůle v zavěšení
403Kola - vůle v uložení
404Kola - upevnění
405Disky (ráfky)
406Pneumatiky - konstrukce, druh dezénu, rozměr
407Pneumatiky - poškození
408Pneumatiky - hloubka vzorku
409Přední kola - házivost
410Zadní náprava (vidlice)
411Řetězy a kryty (moto)
412Pérování - přední
413Pérování - zadní
414Tlumiče pérování - stav
415Tlumiče pérování - činnost
416Stabilizátor
417Spojovací hřídele a klouby
418Náhradní kolo - stav
419Náhradní kolo - upevnění
Přední náprava (vidlice)401

Předepsané podmínky

1. Na přední nápravě, popřípadě na žádném z dílů nezávislého zavěšení předních kol nebo na přední vidlici jednostopého vozidla, nesmí být zjevné poškození, které by mohlo narušit pevnost nebo funkci některého dílu nebo celku.

2. Všechny spoje musí být řádně dotažené; nesmějí chybět zajišťovací díly (pojistné podložky, závlačky apod.).

3. Z rozvodovky poháněné přední nápravy nesmí unikat mazivo.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav přední nápravy, popřípadě stav nezávislého zavěšení předních kol automobilu. U poháněné přední nápravy se zároveň ověří i těsnost rozvodovky. Na jednostopém vozidle se prohlídkou zvenku ověří stav přední vidlice.

Závady

1.Náprava (vidlice) je deformovaná nebo jinak vážně poškozená (např. viditelnými prasklinami apod.)(C)

Poznámka: U tuhé přední nápravy jsou dostatečným důkazem deformace nápravnice rozdíly zjištěné při kontrole odklonu předních kol (úkon č. 309); jsou-li zjištěny, zaznamenávají se jako závada v úkonu č. 401).

2.Z rozvodovky poháněné přední nápravy uniká mazivo
- neodkapává však na vozovku(A)
- zjevně odkapává na vozovku(C)
3.Některé spoje jsou uvolněné nebo nedostatečně zajištěné(B)
Kola - vůle v zavěšení402

Předepsané podmínky

1. V zavěšení kol (uložení výkyvných ramen, popřípadě jiných částí nápravy včetně rejdových - svislých čepů) musí být jen obvyklá montážní vůle. Žádné pohyblivé uložení nesmí být zcela bez vůle (částečně nebo úplně zadřené následkem nedostatku mazání apod.).

2. V zavěšení kol nesmějí být pozorovatelné nadměrné vůle.

Způsob kontroly

Při prohlídce spodku (z montážního kanálu) se nápravy vozidla zvednou natolik, aby se kola nedotýkala podlahy pracoviště. Vůle se zjišťují subjektivně během pohybování kolem střídavě ve směru svislém a vodorovném.

Závady

1.Některé pohyblivé uložení má nedostatečnou vůli (následkem zadření apod.) nebo vůli mírně zvětšenou(A)
2.V zavěšení některého kola je nadměrná vůle, která může ovlivňovat ovladatelnost vozidla nebo způsobit předčasné další závady(B)
Kola - vůle v uložení403

Předepsané podmínky

1. V uložení kol (zejména předních) musí být jen taková montážní vůle, aby se kola otáčela plynule a rovnoměrně (bez "drhnutí" na některém místě apod.).

2. V uložení kol nesmějí být pozorovatelné nadměrné axiální ani radiální vůle.

Způsob kontroly

Ověřuje se radiální a axiální vůle valivého uložení kol na čepech, popřípadě hřídelů kol v nápravách nebo polonápravách (pokud se kontroluje i uložení zadních kol); při tom se nadzdviženým kolem pohybuje střídavě ve směru osy čepu (hřídele) a ve směru k němu kolmém.

Závady

1.Ve valivém uložení některého kola není dostatečná vůle, nebo je vůle mírně zvětšená, popřípadě kolo se neotáčí plynule a rovnoměrně (např. následkem mechanické závady valivého ložiska)(A)
2.V uložení některého kola je nadměrná radiální nebo axiální vůle, která může ovlivňovat ovladatelnost vozidla(B)
Kola - upevnění404

Předepsané podmínky

1. Všechny upevňovací šrouby (matice) kol musí být řádně dotažené; žádný z nich nesmí chybět a musí být schváleného provedení.

2. Šestihran na žádném z upevňovacích šroubů (matic) nesmí být poškozen natolik, aby šroub (matici) nebylo možno uvolnit nebo dotáhnout.

3. Zdvojená kola musí být namontována tak, aby ventily vnitřních pneumatik byly přístupné pro kontrolu tlaku vzduchu a dohušťování pneumatik.

Způsob kontroly

Upevnění kol se ověřuje ručním pohybováním nadzdviženým kolem (při kontrole vůle v uložení - úkon č. 403).

Závady

1.Některé kolo nelze řádně upevnit, protože otvory v disku jsou nadměrně poškozené, některý upevňovací šroub (matice) kola chybí nebo následkem poškození závitu je nelze dotáhnout apod.(C)
2.Ventil některé vnitřní pneumatiky zdvojených kol není přístupný následkem chybného nasazení kol (nikoli proto, že chybí nástavec pro huštění)(A)
Disky (ráfky)405

Předepsané podmínky

1. Druh, rozměry a provedení disků (ráfků) musí odpovídat schválenému typu vozidla.

2. Disky (ráfky) nesmějí být deformované nebo jinak nadměrně poškozené, popřípadě prasklé.

3. Radiální (obvodová) ani axiální (čelní) házivost diskového kola s průměrem ráfku do 15" nesmí překročit 1,5 mm, kola 16" až 20" max. 2,5 mm, nad 20" max. 3,0 mm.

4. U paprskového kola drátového (používaného zejména u jednostopých vozidel) musí být všechny dráty stejnoměrně napnuté; žádný z nich nesmí chybět, žádný nesmí být deformovaný nebo nadměrně narušený korozí.

Způsob kontroly

Stav disků (ráfků) se ověřuje prohlídkou. Házivost diskového kola se zjišťuje podle stanovené metodiky.

Závady

1.Ráfek nebo disk některého kola je deformovaný, popřípadě má praskliny nebo jiná mechanická poškození; druh nebo rozsah závady je takový, že:
- ohrožuje bezpečnost jízdy(C)
2.Radiální nebo axiální házivost diskového kola je větší než přípustná maximální, a to při průměru ráfku:
- do 15" . . . . 1,6 až 3,0 mm(A)
- 16" až 20" . . 2,6 až 4,0 mm(A)
- nad 20". . . . 3,1 až 5,0 mm(A)
- přesahuje uvedené mezní hodnoty(B)
3.Na vozidle jsou použity neschválené disky (ráfky)(B)
4.Některé dráty paprskového drátového kola nejsou správně napnuté nebo jsou poškozené, popřípadě chybějí (B)
Pneumatiky - konstrukce, druh dezénu, rozměr406

Předepsané podmínky

1. Na vozidle musí být použity pneumatiky schválené pro daný typ vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti nebylo stanoveno jinak.

2. Na vozidle nesmějí být, s vyjímkou nouzového dojetí současně použity pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí *), pokud při schválení technické způsobilosti nebylo stanoveno jinak.

3. Na téže nápravě musí být používány, s výjimkou nouzového dojetí, jen pneumatiky shodné **).

4. Pneumatiky s protiskluzovými hroty mohou používat jen vozidla záchranné služby

Způsob kontroly

Prohlídkou všech pneumatik namontovaných na vozidle se ověří, zda jsou pro daný typ vozidla použity schválené pneumatiky.

Závady

Na vozidle jsou namontovány pneumatiky, které neodpovídají předpisům (konstrukcí, dezénem, rozměrem ...)(B)
Pneumatiky - poškození407

Předepsané podmínky

1. Pláště pneumatik nesmějí mít trhliny nebo jiná poškození, která obnažují kordovou vrstvu nebo ji narušují.

2. Pláště označené (v blízkosti značky BARUM) dodatečným vypálením symbolů "BB" nebo "C"

a) nesmí být použity na:

- vozidlech pro hromadnou dopravu osob (včetně případů použití užitkových vozidel pro hromadnou dopravu osob),

- vozidel určených k přepravě nebezpečných nákladů (ve smyslu zvláštních předpisů),

- osobních automobilech bez ohledu na jejich konstrukční rychlost;

b) mohou být použity pouze na:

- neřízených nápravách užitkových vozidel a jednonápravových přípojných vozidlech za osobní automobily, pokud nejvyšší konstrukční rychlost těchto vozidel nepřesahuje 80 kmh-1;

c) pro tyto pláště neplatí vyznačená maximální provozní rychlost (symbolem kategorie rychlosti) a pláště s označením TUBELESS se musí používat jen s duší.

3. Pláště, u nichž je dodatečně vypáleno omezení rychlosti nebo jiná změna oproti původnímu označení se musí používat v souladu s tímto dodatečným označením.

4. Obnovené (protektorované) pláště nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů a na přední nápravě meziměstských a dálkových autobusů.

Způsob kontroly

Postupnou prohlídkou všech pneumatik namontovaných na vozidle se ověří, nejsou-li nadměrně poškozené.

Závady

1.Plášti některé pneumatiky má na vnějším obvodu nebo na boku trhlinu, nebo jiné větší poškození:
- obnažující nebo narušující kordovou vrstvu(C)
- zatím neobnažující ani nenarušující kordovou vrstvu(A)
2.Pláště označené dodatečně vypálenými symboly jsou použity nesprávným způsobem(C)
3.Obnovené (protektorované) pláště jsou použity nesprávným způsobem(B)

Poznámka: Nadměrné opotřebení běhounu pneumatik se zaznamenává v úkonu č. 408.

Pneumatiky - hloubka vzorku408

Předepsané podmínky

Činná plocha pláště pneumatiky musí mít po celém obvodu a šíři běhounu jasně viditelný vzorek s hloubkou drážek nebo zářezů nejméně 1,6 mm,u vozidel kategorie L1,L2 pak nejméně 1 mm. Dodatečné prohlubování drážek dezénu je přípustné pouze u pneumatik k tomu určených, označených nápisem REGROOVABLE.

Způsob kontroly

Postupnou prohlídkou všech pneumatik namontovaných na vozidle se ověří, zda-li vzorek jejich plášťů má dostatečnou hloubku. Jestliže je pravděpodobné překročení největšího přípustného opotřebení, změří se hloubka drážek nebo zářezů na nejvíce ojetém místě běhounu. Je-li dezén pláště dodatečně prohlubován zkontroluje se, zda-li je pneumatika k prohlubování určená a zkontroluje se způsob prohlubování.

Závady

1.Na nejvíce ojetém místě běhounu pneumatiky je hloubka drážek nebo zářezů menší než předepsaná(C)
2.Prořezávání dezénu bylo provedeno na pneumatice, která k tomu není určená (B)
3.Prořezávání bylo provedeno nesprávně, jsou obnaženy kordové vrstvy(C)

Poznámka: Poškození pneumatik se zaznamenává v úkonu č. 407.

Přední kola - házivost409

Předepsané podmínky

Radiální (obvodová) ani axiální (čelní) házivost kola s pneumatikou na ráfku s průměrem do 15" nesmí překročit 3,0 mm, kola 16" až 20" max. 4,0 mm, nad 20" max. 5,0 mm.

Způsob kontroly

Kolo se zvedne natolik, aby se nedotýkalo podlahy a házivost se změří speciálním přístrojem. Při měření se postupuje podle stanovené metodiky.

Závady

Radiální nebo axiální házivost některého předního kola je větší než přípustná maximální (A)
Zadní náprava (vidlice)410

Předepsané podmínky

1. Na zadní nápravě, popřípadě na žádném z dílů nezávislého zavěšení zadních kol nebo na zadní vidlici jednostopého vozidla nesmí být zjevné poškození, které by mohlo narušit pevnost nebo funkci, popřípadě vychýlit zadní kolo jednostopého vozidla z podélné svislé roviny.

2. Všechny spoje musí být řádně dotažené; nesmějí chybět zajišťovací díly (pojistné podložky, závlačky apod.).

3. Z rozvodovky poháněné zadní nápravy nesmí unikat mazivo.

4. V uložení výkyvné zadní vidlice na příčném čepu nesmějí být pozorovatelné nadměrné vůle.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav zadní nápravy, popřípadě stav nezávislého zavěšení zadních kol. U hnací nápravy se zároveň ověří těsnost rozvodovky. Na jednostopém vozidle se prohlídkou zvenku ověří celkový stav zadní vidlice. U výkyvné zadní vidlice se ověří vůle v uložení vidlice na příčném čepu.

Závady

1.Náprava (vidlice) je deformovaná nebo jinak vážně
poškozená (např. viditelnými prasklinami apod.)
natolik, že je ohrožena její pevnost
(C)
2.Z rozvodovky poháněné zadní nápravy uniká mazivo
- neodkapává však na vozovku(A)
- zjevně odkapává na vozovku(C)
3.Záchyt reakce brzdy zadního kola jednostopého vozidla
je deformován nebo jinak narušen tak,
že při brzdění nezaručuje bezpečný přenos sil
(B)
4.Některé spoje jsou uvolněné nebo nedostatečně zajištěné,
popřípadě v uložení výkyvné zadní vidlice
na příčném čepu jsou nadměrné vůle
(B)
Řetězy a kryty (moto)411

Předepsané podmínky

1. Primární i sekundární řetěz musí být zakryt bezpečným krytem.

2. Šroubové spoje, použité k upevnění nebo spojení krytů, musí být řádně dotažené, popřípadě zajištěné.

3. Sekundární řetěz musí být správně napnutý a nesmí být nadměrně opotřebený (vytažený).

Způsob kontroly

Na jednostopém vozidle se prohlídkou ověří stav a upevnění krytů primárního a sekundárního řetězu. Zároveň se ověří stav a napnutí sekundárního řetězu (pokud je přístupný bez demontáže krytu).

Závady

1.Kryt primárního řetězu chybí (B)
2.Kryt sekundárního řetězu chybí nebo je neúplný(B)
3.Zařízení k napínání řetězu (napínáky)je poškozené nebo chybí (B)
4.Šroubové spoje některého krytu nejsou dostatečně dotažené, popřípadě zajištěné (A)
5.Sekundární řetěz je nesprávně napnutý(A)
6.Sekundární řetěz je nadměrně opotřebený (vytahaný)(A)
Pérování - přední412

Předepsané podmínky

1. Žádné díly pérování nesmějí být prasklé nebo jinak nadměrně poškozené nebo opotřebené.

2. Díly pneumatického pérování a příslušné potrubí musí být těsné.

Způsob kontroly Prohlídkou se ověří stav předních per (pružin) a ostatních dílů pérování (čepů, závěsů, třmenů apod.).

Závady

1.Některý pružící díl (pero, pružina) je prasklý, popřípadě deformovaný nebo opotřebený (unavený) natolik, že je zřejmě porušena rovnoběžnost náprav nebo se kolo dotýká jiných dílů vozidla(C)
2.Závěs (upevnění) některého pera je prasklý nebo poškozený(C)
3.Na některém listovém peru chybí spona nebo je svorník poškozen (opotřeben) natolik, že je možný vzájemný posun (vybočení) jednotlivých listů pera nebo závěs pera je nadměrně uvolněný(B)
4.Některé díly pneumatického pérování nebo přívodní potrubí nejsou těsné, popřípadě jsou zjevně nadměrně opotřebené(B)
5.Některé spoje jsou uvolněné, avšak zatím neohrožují bezpečnost jízdy, chybí dorazy (omezovače pérování)(A)
Pérování - zadní413

Předepsané podmínky

1. Žádné díly pérování nesmějí být prasklé nebo jinak nadměrně poškozené nebo opotřebené.

2. Díly pneumatického pérování a příslušné potrubí musí být těsné.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav zadních per (pružin) a ostatních dílů pérování (čepů, závěsů, třmenů apod.).

Závady

1.Některý pružící díl (pero, pružina) je prasklý, popřípadě deformovaný nebo opotřebený (unavený) natolik, že je zřejmě porušena rovnoběžnost náprav nebo se kolo dotýká jiných dílů vozidla(C)
2.Závěs (upevnění) některého pera je prasklý nebo poškozený(C)
3.Na některém listovém peru chybí spona nebo je poškozen (opotřeben) svorník natolik, že je možný vzájemný posun (vybočení) jednotlivých listů pera nebo závěs pera je nadměrně uvolněný(B)
4.Některé díly pneumatického pérování nebo přívodní potrubí nejsou těsné,popřípadě jsou zjevně nadměrně opotřebené(B)
5.Některé spoje jsou uvolněné, avšak zatím neohrožují bezpečnost jízdy, chybí doraz (omezovače pérování)(A)
Tlumiče pérování - stav414

Předepsané podmínky

1. Tlumiče pérování nesmějí být zjevně poškozené.

2. Všechny tlumiče pérování musí být řádně upevněné a spojené s příslušnými částmi vozidla.

3. Z kapalinových (olejových) tlumičů pérování nesmí unikat kapalina.

Způsob kontroly

Stav všech tlumičů pérování a jejich upevnění se ověří u jednostopých vozidel prohlídkou zvenku, u ostatních vozidel prohlídkou zespodu.

Závady

1.Některý tlumič pérování je zjevně vadný, nebo tlumič chybí, popřípadě je prasklý některý držák tlumiče(C)
2.Tlumič pérování není dostatečně upevněný, popřípadě v některém závěsném oku je poškozená nebo nebo nadměrně opotřebená pružná vložka(B)
3.Z některého tlumiče pérování zjevně uniká kapalina(B)
4.Tlumič pérování,popřípadě jeho držák je mírně poškozený(A)
Tlumiče pérování - činnost415

Předepsané podmínky

Účinek všech tlumičů pérování zjištěný na zkušebním zařízení musí být ve stanovených mezích.

Způsob kontroly

Činnost tlumičů pérování se zkouší na speciálním zařízení; tlumiče jednostopých vozidel pouze rozhoupáním ve svislé rovině.

Závady

1.Účinek některého tlumiče je nedostatečný(B)
2.Účinek protilehlých tlumičů téže nápravy je značně rozdílný(A)

Poznámka: Činnost tlumičů automobilů se zatím nekontroluje.

Stabilizátor416

Předepsané podmínky

1. Zkrutná tyč stabilizátoru nesmí být prasklá nebo jinak mechanicky poškozená.

2. Upevňovací šrouby (matice) pružných vodicích lůžek zkrutné tyče musí být řádně dotažené; pouzdra lůžek ani pryžové vložky v uložení konců ramen stabilizátoru nesmějí být nadměrně opotřebené ani popraskané.

Způsob kontroly

Na vozidle vybaveném stabilizátorem na přední (popřípadě i zadní) nápravě se prohlídkou ověří stav stabilizátoru a jeho upevnění.

Závady

1.Zkrutná tyč stabilizátoru je poškozena natolik, že stabilizátor neplní svoji funkci nebo stabilizátor chybí(C)
2.Pružná vodicí lůžka nejsou dostatečně dotažena, popřípadě jejich pouzdra nebo pryžové vložky v uložení konců ramen stabilizátoru jsou nadměrně opotřebené ("vytlučené") nebo chybí(B)
3.Upevňovací elementy (šrouby, matice, příchytky) jsou popraskané(B)
4. Zkrutná tyč stabilizátoru, případně pružná vodící lůžka jsou mírně poškozená(A)
Spojovací hřídele a klouby417

Předepsané podmínky

1. Spojovací hřídele nebo klouby nesmějí být viditelně deformovány nebo jinak mechanicky poškozeny.

2. Šroubové spoje na těchto dílech musí být řádně dotaženy a zajištěny.

3. V kloubech a drážkových spojích nesmějí být nadměrné vůle.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav spojovacích hřídelů a kloubů (pokud na vozidle jsou); ručním pootáčením příslušným hřídelem se ověří vůle v kloubech a v drážkových spojích.

Závady

1.V některých kloubech nebo drážkových spojích jsou nadměrné vůle (B)
2.Některé šroubové spoje jsou uvolněny nebo nedostatečně zajištěny(B)
3.Spojovací hřídel je deformovaný nebo jinak mechanicky poškozený(B)
4.Některé hřídele, klouby mají mírně zvětšené vůle(A)
Náhradní kolo - stav418

Předepsané podmínky

1. Osobní a nákladní automobily, autobusy, silniční tahače, přívěsy s celkovou hmotnosti větší než 750 kg a návěsy musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsané konstrukce a rozměru.

2. Náhradní kolo tahače návěsu může být umístěno na připojeném návěsu. Jestliže tahač a návěs mají stejné rozměry pneumatik a stejné provedení kol, stačí pro celou soupravu jedno společné náhradní kolo.

3. Pláště pneumatiky náhradního kola nesmějí mít trhliny nebo jiná poškození, která obnažují kordovou vrstvu nebo ji narušují.

4. Činná plocha pláště pneumatiky musí mít po celé šíři obvodu běhounu jasně viditelný vzorek s hloubkou drážek nebo zářezů nejméně 1,6 mm.

5. Ráfek náhradního kola nesmí být deformovaný nebo jinak nadměrně poškozený, popřípadě zjevně prasklý.

6. Jako náhradního kola s pneumatikou smí být použito pro nouzové dojetí kolo s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce určené pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatiky.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří zejména rozměr a stav pláště pneumatiky náhradního kola a jeho disku (dále jen ráfek).

Závady

1.Vozidlo není vybaveno předepsaným náhradním kolem(B)
2.Náhradní kolo má pneumatiku nebo ráfek jiných rozměrů než kola vozidla, pro něž je určeno (není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak)(B)
3.Plášť pneumatiky nebo ráfek náhradního kola je nadměrně poškozený nebo opotřebený(B)
Náhradní kolo - upevnění419

Předepsané podmínky

1. Náhradní kolo musí být upevněno ve vhodném držáku.

2. Šrouby (matice) upevňující náhradní kolo v držáku musí být řádně dotažené.

3. Držák se zařízením ke sklápění nebo zdvihání těžkého náhradního kola musí být spolehlivě zajištěn, aby nebylo možné samovolné sklopení nebo spuštění náhradního kola během provozu.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří upevnění náhradního kola v příslušném držáku, popřípadě stav zařízení k zvedání a uložení těžkých náhradních kol.

Závady

1.Zařízení ke sklápění nebo zdvihání těžkého náhradního kola je ve špatném technickém stavu, takže nezaručuje spolehlivou funkci nebo bezpečné upevnění uloženého kola(B)
2.Držák náhradního kola chybí nebo je poškozen natolik, že neplní svoji funkci (B)
RÁM A KAROSÉRIE500
501Rám (nosná konstrukce) - lomy, praskliny
502Rám (nosná konstrukce) - spojení dílů
503Rám (nosná konstrukce) - koroze
504Sklopný stojánek (moto)
505Nárazníky
506Zařízení proti vklínění malých vozidel
507Kapota, víko zavazadlového prostoru
508Kryty kol (blatníky)
509Lapače nečistot (zástěrky)
510Skříň karosérie (kabina řidiče)
511Schůdky (stupačky)
512Dveře
513Okna - otvírání a zavírání
514Okna - zasklení
515Ochranné kryty (moto)
516Stěrače skla
517Ostřikovače
518Clona proti slunci
519Clona proti oslnění (autobusy)
520Zpětná zrcátka
521Přidržovací tyče (autobusy)
522Sedadla
523Kotevní úchyty pásů
524Bezpečnostní pásy
525Nouzové východy {autobusy)
526Podlaha
527Bočnice
528Ochrana kabiny řidiče
529Nebezpečné vnější a vnitřní díly
530Nástavba (pracovní stroj)
Rám (nosná konstrukce) - lomy, praskliny501

Předepsané podmínky

1. Na rámu (nosné konstrukci) vozidla nesmějí být viditelné lomy, praskliny nebo jiná mechanická poškození narušující jeho pevnost a ohrožující bezpečnost provozu vozidla.

2. Žádný díl rámu (nosné konstrukce) nesmí být deformovaný (např. následkem havárie).

Způsob kontroly

Rám, popřípadě nosná konstrukce vozidla (podélníky, příčky, páteřový nosník, pomocný rám, křížové výztuhy, vidlice, konzoly pro uložení motoru, karosérie, chladiče aj., spodek samonosné karosérie apod.) se důkladně prohlédne zespodu i z vnějšku; přitom se zjišťuje, nejsou-li některé nosné díly narušeny lomy nebo prasklinami, popřípadě deformovány.

Závady

Na některých dílech rámu (nosné konstrukce) jsou lomy,praskliny nebo deformace takového druhu, že bezpečnost provozu:
_ ohrožují(C)
_ zatím přímo neohrožují(B)
Rám (nosná konstrukce) - spojení dílů502

Předepsané podmínky

1. Ve snýtovaných spojích nosných dílů nesmějí být uvolněné nýty.

2. Všechny spojovací nebo upevňovací šrouby a matice musí být řádně dotažené; pružná uložení (silentbloky) nesmějí být nadměrně poškozená.

3. Sváry jednotlivých dílů nesmějí být viditelně narušené (prasklé apod.).

Způsob kontroly

Při prohlídce rámu (nosné konstrukce) vozidla pro kontrolní úkon č. 501 se zároveň ověří stav snýtovaných, sešroubovaných nebo svařených spojení jednotlivých dílů.

Závady

Snýtované,sešroubovane nebo pružné spojení některých dílů je uvolněno, popřípadě svařované spojení narušeno natolik, že pevnost (tuhost) rámu (nosné konstrukce) :
- zatím není podstatně zmenšena(A)
- je podstatně zmenšena, takže by mohla ohrozit bezpečnost provozu vozidla(B)
- je tak zmenšena, že ohrožuje bezpečnost provozu vozidla(C)
Rám (nosná konstrukce) - koroze503

Předepsané podmínky

1. Žádný díl rámu (nosné konstrukce) nesmí být zkorodován natolik, že by mohla být narušena jeho pevnost nebo funkce.

Způsob kontroly

Při prohlídce rámu (nosné konstrukce) vozidla pro kontrolní úkony č. 501 a 502 se zároveň ověří stav ochrany proti korozi, popřípadě rozsah koroze.

Závady

1.Některé nosné díly rámu (nosné konstrukce) jsou mírně narušeny korozí(A)
2.Některé nosné díly rámu (nosné konstrukce) jsou značně narušeny korozí(B)
3.Stupeň koroze nosných dílů rámu (nosné konstrukce) je takový, že ohrožuje bezpečnost provozu vozidla(C)
Sklopný stojánek (moto)504

Předepsané podmínky

1. Každé jednostopé motorové vozidlo musí být opatřeno stojánkem nebo jiným zařízením, umožňujícím bezpečné postavení vozidla.

2. Za jízdy musí být stojánek spolehlivě zajištěn v přepravní poloze.

3. Na jednostopých motorových vozidlech jejichž technická způsobilost je schválena po 1.1.1985 a jejichž pohotovostní hmotnost je větší než 150 kg musí být pohotovostní stojánek.

Způsob kontroly Prohlídkou se ověří stav stojánků jednostopého vozidla a vyzkouší se jejich funkce.

Závady

Sklopný nebo pohotovostní stojánek chybí nebo neplní svoji funkci, popřípadě jej nelze spolehlivě zajistit v přepravní poloze(A)
Nárazníky505

Předepsané podmínky

1. Vozidla kategorií M a N1 musí být opatřena předním a zadním nárazníkem, vozidla kategorie N2 a N3 předním nárazníkem, pokud karosérie těchto vozidel není konstruována tak , že přejímá funkci nárazníků.

2. Horní okraj nárazníku (popřípadě horní okraj jeho svislých klů - je-li jimi opatřen) u automobilů jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 t musí být výše než 420 mm. Tyto podmínky musí být dodrženy v celé šířce rozchodu kol.

3. Nárazníky nesmějí mít ostré hrany nebo výstupky, které by mohly zranit chodce. Také vnější hrany nárazníků nebo klů, pokud nejsou zakryty pryží nebo jiným měkkým materiálem, musí být zaobleny s poloměrem nejméně 5 mm.

4. Nárazníky musí být řádně upevněny.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří, zda-li má vozidlo nárazníky, jak jsou upevněny a v jakém jsou stavu.

Závady

1.Nárazník není dostatečně upevněný(A)
2. Nárazník má ostré hrany nebo výstupky, které by mohly způsobit zranění či zachycení ostatních účastníků silničního provozu, nebo nárazník chybí(C)

Poznámka

Nárazníky na vozidle lze nahradit jiným schváleným nárazníkem za předpokladu, že originální nárazník jako náhradní díl neexistuje (u vozidel starších 10-ti let). Při změně musí být dodrženy původní úchyty v karosérii.

Zařízení proti vklínění malých vozidel506

Předepsané podmínky

1. Vozidla kategorií N2a N3 a přípojná vozidla kategorie O3 a O4 musí být vzadu vybavena zadním ochranným zařízením proti podjetí, které dostatečným způsobem chrání vozidla kategorií M1 a N1 v případě jejich nárazu do vozidel uvedených kategorií.

2. Vozidla kategorie N2, N3, O3 a O4 uvedená do provozu po datu nabytí účinnosti vyhlášky musí být vybavena bočním ochranným zařízením.

Poznámka: Ustanovení odstavců neplatí pro vozidla schválená před 1.7.1972 a dále pro :

- tahače návěsů

- přívěsy pro přepravu dlouhých nedělitelných nákladů

- vozidla, jejichž účel použití je neslučitelný s použitím ochranných zařízení

- vozidla, jejichž karosérie tyto funkce plní

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří, zda-li je vozidlo opatřeno předepsaným zařízením proti vklínění malých vozidel.

Závady

1.Na vozidle chybí předepsané zařízení proti vklínění malých vozidel, popřípadě použité zařízení neodpovídá schválenému typu(B)
2.Zařízení proti vklínění je deformované, značně poškozené nebo nedostatečně upevněné(B)
3.Zařízení proti vklínění je tak deformované či poškozené, že může způsobit zranění či zachycení ostatních účastníků silničního provozu(C)
Kapota, víko zavazadlového prostoru507

Předepsané podmínky

1. Kapota motoru i víko zavazadlového prostoru musí být opatřeny spolehlivým závěrem, znemožňujícím jejich samovolné otevření za jízdy.

2. Otevřenou kapotu motoru i otevřené víko zavazadlového prostoru musí být možno zajistit opěrou nebo jiným vhodným způsobem.

Způsob kontroly

Vyzkouší se otevření a uzavření kapoty motoru a víka zavazadlového prostoru; přitom se ověří jejich stav (neporušenost) a upevnění (stav závěsů a závěrů a pojistného zařízení).

Závady

1.Závěsy kapoty (nebo víka zavazadlového prostoru) jsou uvolněné nebo závěr nezajišťuje spolehlivě uzavřenou kapotu (víko)(B)
2.Přední kapotu (víko zavazadlového prostoru), která se otvírá směrem dozadu, nelze spolehlivě zajistit v uzavřeném stavu(C)
3.Zadní kapota (nebo víko zavazadlového prostoru) je poškozená nebo deformované natolik, že je narušena její celková pevnost(A)
4.Je znesnadněno otvírání či zavírání kapoty nebo otevřenou kapotu (víko) nelze spolehlivě zajistit v otevřeném stavu(A)
Kryty kol (blatníky)508

Předepsané podmínky

1. Všechna vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí nad 20 km.h-1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky). U předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karosérie) přívěsu. U dvou a více náprav, uspořádaných bezprostředně za sebou, postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karoserií postačí, jsou-li kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.

2. Blatníky musí překrývat šířku běhounu nezatížené pneumatiky.

3. Provedení krytů kol musí odpovídat schválenému typu vozidla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav krytů kol (blatníků), popřípadě jejich upevnění.

Závady

1.Některý blatník chybí(C)
2.Kryt kola (blatník) je deformovaný nebo jinak mechanicky poškozený nebo zkorodovaný natolik, že nemůže dostatečně plnit svoji funkci(B)
3.Některý blatník je uvolněný(B)
Lapače nečistot (zástěrky)509

Předepsané podmínky

1. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí nad 20 km.h-1 musí mít alespoň u kol poslední nápravy kromě krytů (blatníků) i účinné lapače vody a nečistot, dostatečně zabraňující rozstřiku vody a nečistot dozadu za jedoucí vozidlo.

2. Lapače nečistot musí překrývat šířku běhounu pneumatiky.

3. Lapače nečistot vozidel musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla s vozovkou a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky nejvýše úhel 20° (u dvoukolových vozidel a traktorů 30°).

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav lapačů nečistot (zástěrek) a jejich upevnění.

Závady

1.U kol poslední nápravy vozidla chybí některý lapač (B)
2.Některý lapač je poškozený natolik, že již neplní dostatečně svoji funkci (B)
3.Umístění nebo provedení lapače zjevně nevyhovuje stanoveným podmínkám(B)
4.Některý lapač nečistot je uvolněný(A)
Skříň karosérie (kabina řidiče)510

Předepsané podmínky

1. Na povrchu ani uvnitř skříně karosérie (kabiny řidiče) nesmějí být žádné závady omezující její původní funkci, popřípadě výrazně narušující její estetický vzhled.

2. Pevnost skříně karosérie (kabiny řidiče) nesmí být nadměrně narušena korozí ani z jiných příčin.

3. Na skříni karosérie (kabině řidiče) nesmějí být žádná poškození nebo ostré výčnělky, které by mohly způsobit zranění.

Způsob kontroly

Prohlídkou zvenku i zevnitř se ověří stav skříně karosérie (kabiny řidiče); přitom se nedemontují žádné vnitřní díly (výplně, čalounění apod.).

Závady

1.Na skříni karosérie (kabině řidiče) jsou korozí nebo jinak nadměrně narušena místa, důležitá pro její funkci nebo pevnost(C)
2.Spoje jednotlivých dílů, popřípadě spoje upevňující skříň karosérie (kabinu řidiče) na rám nebo na nosnou konstrukci vozidla, jsou uvolněné(B)
3.Na skříni karosérie (kabině řidiče) jsou poškozená místa (ostré výčnělky)(B)
4.Na skříni karosérie (kabině řidiče) jsou poškození, narušující její estetický vzhled, nikoli však její pevnost nebo funkci(A)
Schůdky (stupačky)511

Předepsané podmínky

1. Schůdky do kabiny řidiče nebo do karosérie vozidla pro přepravu osob musí být v takovém stavu, aby nebylo nebezpečí sklouznutí nastupujících nebo vystupujících osob.

2. Na obou stranách dvoukolového motorového vozidla musí být na jeho pevných částech namontovány stupačky (opěry pro nohy) pro řidiče. Je-li toto vozidlo vybaveno sedadlem nebo místem pro spolujezdce, musí být vybaveno i stupačkami pro něj.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav, popřípadě upevnění schůdků i stupaček.

Závady

1.Schůdky nebo jiné zařízení pro nastupování a vystupování jsou mírně poškozené(A)
2.Schůdky nebo jiné zařízení pro nastupování a vystupování jsou nadměrně poškozené(B)
3.Stupačky u dvoukolových motorových vozidel chybí(C)
Dveře512

Předepsané podmínky

1. Všechny dveře se musí snadno otvírat a zavírat bez vynaložení nadměrné námahy.

2. Všechny dveře musí být možno uzamknout, popřípadě zajistit tak, aby do odstaveného vozidla nemohla vstoupit nepovolaná osoba.

3. Stav závěsů, zámků a klik dveří musí vylučovat možnost jejich samovolného otevření za jízdy.

4. Dveře nesmí být nadměrně poškozené korozí ani z jiných příčin. Nesmějí mít žádné ostré hrany (nebo vyčnívající součásti s ostrými hranami), které by mohly způsobit zranění.

5. Stav otevření či zavření dveří u autobusů musí být řidiči autobusu spolehlivě signalizován optickým sdělovačem; to není nutné, je-li vozidlo vybaveno zařízením znemožňujícím rozjezd vozidla s otevřenými dveřmi.

Způsob kontroly

Prohlídkou zvenku i zevnitř se ověří stav všech dveří. Otvíráním a zavíráním jednotlivých dveří, popřípadě jejich současným nadzvedáváním, se ověří funkce zámků a pojistek a vůle v závěsech.

Závady

1.Některé dveře nelze spolehlivě zajistit nebo uzamknout, popřípadě je nelze zvenku nebo zevnitř otevřít(B)
2.Závěsy, zámky nebo kliky dveří jsou natolik opotřebené nebo poškozené, že je nebezpečí samovolného otevření dveří za jízdy(C)
3.Dveře jsou nadměrně poškozeny korozí nebo jinak(B)
4.Optický sdělovač otevření či zavření dveří autobusu (osobního autobusového přívěsu) nefunguje(B)
Okna - otvírání a zavírání513

Předepsané podmínky

1. Zařízení (ústrojí) k otvírání a zavírání spouštěcích oken, popřípadě oken se spouštěcím sklem, nesmějí být poškozená; musí spolehlivě udržet okna v kterékoli poloze.

2. Vyklápěcí okna, popřípadě okna s posuvným sklem, musí mít spolehlivé uzávěry.

Způsob kontroly

Vyzkouší se činnost zařízení k otvírání a zavírání jednotlivých oken a jejich zajištění.

Závady

1. Některé otvírací okno nelze uzavřít, popřípadě zajistit uzavřené(B)
2.U některého posuvného skla bočního okna autobusu chybí manipulační rukojeť(A)
Okno - zasklení514

Předepsané podmínky

1. Všechna okna včetně střešních a mezistěn motorových a přípojných vozidel musí být zasklena schváleným bezpečnostním sklem; vozidla schválená před 1.1.1953 - kromě autobusů, osobních autobusových přívěsů a osobních taxi - mohou mít bezpečnostní sklo jen v čelním okně.

2. Na vozidlech schválených po 1.7.1972 smějí být použita bezpečnostní skla z plastických materiálů jen pro zasklení

- vnitřních mezistěn a přepážek,

- otvíracích střešních oken vozidel pro přepravu osob mimo kategorie M1

- oken skládacích dveří (např. u autobusů),

- oken přípojných vozidel kategorie O1a O2

- ochranných čelních krytů dvoukolových vozidel a jejich modifikací bez kabiny řidiče

- oken obytných (spacích) nástaveb, není-li v nich povolena přeprava osob.

- vnějších protiprůvanových krytů bočních skel vozidel

3. Osobní automobily (M1) vyrobené nebo dovezené po 1.1.1987 musí být vybaveny zařízením pro elektrické vyhřívání zadního okna.

4. Čelní, postranní a zadní okna musí být pro výhled dokonale průhledná. Na zasklené plochy vozidel lze připevňovat pouze průhledné barevné fólie, které nemění ani nepohlcují barvu předmětů, návěstních světel a světelných signálů a jsou schváleny. V zorném poli řidiče nesmějí být umístěny žádné předměty (např. okrasné a upomínkové), které by omezovaly výhled řidiče, s výjimkou schválených označení, určených k umístění na sklo vozidla.

5. U autobusů a osobních autobusových přívěsů nesmějí být nouzové dveřní a okenní východy zaskleny vrstveným sklem.

6. Nekryté hrany zasklení (např. vyklápěcích větracích okének, spouštěcích dveřních oken, mezistěn apod.) musí být dostatečně zaobleny. U vozidel určených výhradně pro dopravu dětí musí být tyto hrany vhodně olemovány.

7. Opravy prasklin čelních skel je možné provádět pouze schválenými metodami.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav oken a druh skel použitých k zasklení.

Poznámka:

V pravém dolním rohu čelního okna a v levém dolním rohu zadního okna může být označení vozidla přepravujícího osoby tělesně postižené (označení O 2a) nebo osoby hluché (označení O 2b), popřípadě označení vozidla lékaře. Na čelním skle mohou být nálepky vztahující se k obsluze vozidla (schéma řazení, pokyny pro záběh vozidla apod.), popřípadě průhledné tzv. parkovací hodiny. V levém dolním rohu zadního okna může být označení vozidla začátečníka (označení O 3) a tabulka se značkou CZ. Všechna tato označení musí být umístěna tak, aby co nejméně omezovala výhled řidiče příslušným oknem. Za omezení výhledu se pokládá i nadměrné poškrábání skla čelního okna, na němž za jízdy v noci dochází k nebezpečným lomům světelných paprsků.

Závady

1.V některém čelním, postranním nebo zadním okně je jiné sklo než předepsané (C)
2.V některém okně chybí sklo, popřípadě je prasklé, rozbité, opravené neschválenou metodou nebo jinak poškozené natolik, že výhled z místa řidiče je podstatně omezen nebo znemožněn vadné je
- čelní okno(C)
- ostatní okna(B)
3.Na zasklených plochách jsou fólie neschváleného provedení(B)
4.Na zasklených plochách jsou nepovolené nálepky nebo závěsné ozdoby(B)

Poznámka:

U vozidel schválených a vyráběných před 1.7.1972 nebylo předepsáno označování bezpečnostních skel, a proto chybějící značka se u těchto vozidel nepokládá za závadu. Jako závada se neoznačuje ani chybějící sklo v některé vnitřní přepážce, mezistěně apod., jestliže je vnitřní otvor upraven tak, že není nebezpečí zranění, a není-li tím omezeno normální použití vozidla. Pracoviště, která provádějí opravy čelních skel některou ze schválených metod jsou povinna vydat kartu potvrzující schválení opravné metody.

Ochranné kryty (moto)515

Předepsané podmínky

1. Jednostopé vozidlo může být vybaveno ochrannými kryty; nejsou však předepsány.

2. Čelní ochranný kryt (štít) musí být zhotoven z bezpečnostního skla z plastických materiálů (např. z akrylického skla nebo z jiného rovnocenného materiálu).

3. Čelní ochranný kryt musí být pro výhled dokonale průhledný; jeho nekryté hrany musí být dostatečně zaoblené.

4. Ochranné kryty nesmějí přesahovat největší šířku měřenou přes řídítka vozidla a nesmějí omezovat manévrovací schopnost a ovládání vozidla.

5. Všechny ovládací orgány vozidla - řazení převodů, ovládání spojky, brzdy, akcelerace apod. musí být ve směru obvyklého přístupu k těmto orgánům zakončeny tak, aby do této části bylo možno vepsat kouli o průměru nejméně 19 mm. Ve směru jejich pohybu musí být dostatečně velký, nejméně 70 mm široký volný prostor; u pedálů se tato hodnota posuzuje od středu nášlapných ploch na obě strany. Toto neplatí pro vozidla vyrobená před 1.7.1972.

6. Kryty a ovládací orgány musí být řádně upevněné.

Způsob kontroly

Je-li jednostopé vozidlo (popřípadě jeho modifikace bez kabiny řidiče) vybaveno průhledným čelním ochranným krytem (štítem) nebo ochrannými kryty kolen apod., ověří se jejich stav a upevnění. Zároveň se ověří stav a upevnění všech ovládacích orgánů.

Závady

1.Některý ochranný kryt je uvolněný(A)
2.Provedení nebo upevnění některého ochranného krytu neodpovídá stanoveným podmínkám (B)
3.Čelní ochranný kryt je prasklý(B)
4.Čelní ochranný kryt je poškozený natolik, že je zhoršený průhled nebo možnost zranění (C)
Stěrače skla516

Předepsané podmínky

1. Motorová vozidla s uzavřenou karosérií nebo kabinou pro řidiče musí být opatřena nejméně jedním výkonným, motoricky poháněným stěračem na čištění vnějšího povrchu čelního skla; kromě toho mohou být vybavena stěračem zadního okna. Vozidla kategorie M1 v provedení kombi a fastback musí být po datu nabytí účinnosti vyhlášky vybavena stěračem zadního okna (s výjimkou vozidel vybavených zadními dveřmi dělenými symetricky ve svislé rovině).

Poznámka: Všechny stěrače, se kterými bylo vozidlo schváleno, musí být provozuschopné.

2. U motorových vozidel schválených po 1.7.1972 musí být stěrač řešen tak,aby se po vypnutí jeho rameno samočinně vracelo do určené výchozí polohy. Rameno stěrače musí být odklopitelné od povrchu skla pro usnadnění ručního čištění skla.

3. Motorová vozidla, jež mají před řidičem průhledný ochranný čelní kryt takového provedení, které nedovoluje řidiči za deště nebo sněžení bezpečný výhled mimo něj, musí mít buď samočinný stěrač nebo průzorový otvor (štěrbinu apod.).

4. Motorová vozidla mohou být vybavena zařízením k čištění světlometů s potkávacím světlem.

Způsob kontroly

Sklo čelního okna se navlhčí (např. při kontrole ostřikovače - úkon č. 517) a přezkouší se činnost stěračů; podobně se přezkouší stěrač zadního okna a stěrače světlometů.

Závady

1.Stěrač čelního okna chybí nebo nefunguje
- před. řidičem(C)
- ostatní(B)
2.Na vozidle je použit stěrač jiného než schváleného provedení (menší délka stírátka) nebo nedostatečně stírá(B)
3.Stěrač zadního okna nebo stěrače světlometů nefungují(A)
4.Po vypnutí stěrače vozidla schváleného po 1.7.1972 se jeho rameno nezastavuje samočinně ve výchozí poloze(A)
Ostřikovač517

Předepsané podmínky

Motorová vozidla s uzavřenou karosérií nebo s kabinou řidiče schválená po 1.1.1972 musí být vybavena ostřikovačem; kapalina musí směřovat na stírané plochy.

Způsob kontroly

Přezkouší se činnost ostřikovače.

Závady

1.Předepsané ostřikovače chybí nebo nefungují(B)
2.Ostřikovač není správně seřízen (stříkající kapalina nemá správný směr)(A)
Clona proti slunci518

Předepsané podmínky

1. Alespoň jednou clonou proti slunci, umístěnou před řidičem, musí být vybavena tato vozidla:

- autobusy a nákladní automobily schválené před 1.7.1972,

- osobní automobily schválené před 1.7.1972, vyrobené nebo dovezené po 1.1.1959.

2. Motorová vozidla schválená po 1.7.1972 musí mít dvě clony proti slunci, z nichž jedna musí být před řidičem. Připouští se i jedna clona pro řidiče a spolujezdce, která je přiměřeně dimenzována k šířce čelního skla. Kabina řidiče traktorů a každá jednomístná kabina řidiče musí mít alespoň jednu clonu proti slunci.

3. Clona proti slunci u vozidel schválených po 1.7.1972 musí být z materiálu, který pohlcuje nárazovou energii, nebo musí být tímto materiálem úplně pokryta.

4. Držák clony proti slunci, zhotovený z tuhého materiálu, musí mít zaoblené hrany, které by mohly přijít do styku s hlavou řidiče nebo spolujezdce; poloměr zakřivení musí být větší než 3, 5 mm.

5. Clona musí spolehlivě držet v nastavené poloze.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav clony (clon) proti slunci a přezkouší se její nastavování.

Závady

1.Clona proti slunci na vozidle před řidičem chybí, neodpovídá předepsaným podmínkám nebo je poškozená natolik, že neplní svoji funkci (B)
2.Clonu proti slunci nelze nastavit do potřebné polohy nebo clona v nastavené poloze nedrží (B)
3.Potah clony proti slunci je nadměrně poškozený(A)
Clona proti oslnění (autobusy)519

Předepsané podmínky

Jestliže vnitřní osvětlení autobusu by mohlo rušivě působit na řidiče při řízení, může být za sedadlem řidiče namontována vhodná, dostatečně účinná clona proti oslnění.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav clony a její upevnění.

Závady

Clona proti oslnění je poškozená nebo uvolněná(A)

Poznámka: Je-li clona proti oslnění zhotovena ze skla či podobného materiálu, posuzuje se podle úkonu č. 514.

Zpětná zrcátka520

Předepsané podmínky

1. Vozidlo, schválené před 1.7.1972, musí mít alespoň jedno vnější zpětné zrcátko na levé straně vozidla; jeho účinná plocha nesmí být menší než 50 cm2.

Poznámka: Z dále uvedených podmínek platí pro tato vozidla podmínky č. 8 až 10, ostatní nikoliv.

2. Vozidla schválená po 1.7.1972 musí být vybavena zpětnými zrcátky schváleného provedení, a to:

- všechna motorová vozidla nejméně jedním vnějším zpětným zrcátkem na levé straně vozidla,

- autobusy (M2,M3) a nákladní automobily (N) vyrobené nebo dovezené před 1.1.1985 a jednostopá vozidla (L2,L5 v provedení s karosérií ) a osobní automobily (M1) vyrobené nebo dovezené po 1.1.1985 kromě vnějšího ještě jedním vnitřním zrcátkem; není-li u nich možný průhled vnitřkem karosérie (dozadu i do stran), nemusí mít vnitřní zrcátko, avšak musí mít další vnější zrcátko na pravé straně vozidla,

- autobusy (M2, M3) a nákladní automobily (N) vyrobené nebo dovezené po 1.7.1984, jednostopá vozidla (L2, L5) v provedení s karosérií a osobní automobily (M1) vyrobené nebo dovezené po 1.1.1986 dalším vnějším zpětným zrcátkem na pravé straně vozidla.

3. Vozidla kategorií M2, M3 a N3 určená pro mezinárodní dopravu musí být vybavena zpětnými zrcátky s vyhřívacím zařízením.

4. Vozidla bezkapotového provedení, u nichž z místa řidiče není dostatečný výhled bezprostředně před vozidlo, musí být vybavena nejméně jedním zrcátkem k zajištění výhledu do tohoto prostoru.

5. Jestliže by ploché zrcátko bylo svou velikostí neúměrné vnitřnímu prostoru vozidla nebo by nadměrně přesahovalo vnější celkový obrys vozidla, mohou se místo plochých zrcátek použít zpětná zrcátka sféricky vypouklá.

6. Plochá (rovinná) zpětná zrcátka vozidel schválených po 1.7.1972 a vyrobených nebo dovezených do 1.1.1985 musí mít účinnou plochu nejméně :

50 cm2 - u vozidel jednostopých,

100 cm2 - u osobních automobilů M1

300 cm2 - u ostatních motorových vozidel.

Účinná plocha sféricky vypouklých zpětných zrcátek nesmí být menší než:

50 cm2 - u osobních vozidel M1,

200 cm2 - u ostatních motorových vozidel.

7. Na vozidlech vyrobených nebo dovezených po 1.1.1985 musí být použita pouze zpětná zrcátka homologovaná podle předpisu EHK č. 46, a to:

vnitřní - třídy I.,

vnější - třídy II. - pro autobusy M2, M3 a nákladní automobily N2, N3,

- třídy II. nebo III. - pro osobní automobily M1.

8. Nastavená poloha zpětného zrcátka se nesmí samovolně měnit působením obvyklých otřesů za jízdy; nesmí také docházet k resonančnímu kmitání odrazové plochy zrcátka.

9. Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče musí být seřiditelné naklápěním ve vodorovné a ve svislé rovině z místa sedícího řidiče při zavřených dveřích. Je-li zrcátko vozidla vyrobeného nebo dovezeného před 1.1.1983 upevněno mimo dosah řidiče (např. na blatníku), musí držák zrcátka umožňovat takovou aretaci, která nedovolí nežádoucí změnu nastavené polohy.

10. Zpětná zrcátka musí být na vozidle (popřípadě ve vozidle) umístěna tak, aby co nejméně bránila ve výhledu z místa řidiče. Do vnějších zrcátek musí být vidět bud bočními okny nebo plochou čelního skla očišťovanou stírači.

11. Přesahují-li vnější zpětná zrcátka při své provozní poloze největší šířku vozidla, musí být jejich držák sklopný dopředu i dozadu nebo ohebný tak, aby ve sklopeném nebo ohnutém stavu šířku vozidla nepřesahovala. Zpětné zrcátko, jehož spodní okraj není výše než 2 m, nesmí přesahovat největší šířku zatíženého vozidla o více než 200 mm; výjimka se připouští pouze pro tažení přípojných vozidel širších než vozidlo tažné, jestliže normálně upevněným zpětným zrcátkem by nebyl předepsaný výhled za vozidlo (jízdní soupravu).

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří počet, velikost, upevnění a stav všech zpětných zrcátek.

Závady

1.Osobní automobil není vybaven vnějším zpětným zrcátkem na levé straně vozidla a zároveň vnitřním zrcátkem, nebo autobus či nákladní automobil není vybaven dvěma vnějšími zpětnými zrcátky(C)
2.Provedení, umístění nebo upevnění některého zpětného zrcátka neodpovídá stanoveným podmínkám(B)
3.Některé zpětné zrcátko je uvolněné nebo mírně poškozené, avšak doposud použitelné(A)
Přidržovací tyče (autobusy)521

Předepsané podmínky

1. Pokud je autobus nebo osobní autobusový přívěs vybaven vodorovnými, popřípadě svislými přidržovacími tyčemi, musí být tyto tyče spolehlivě upevněny.

2. Na povrchu přidržovacích tyčí ani na jejich nosné konstrukci nesmí být žádné poškození takového druhu, které by mohlo způsobit zranění cestujícího, který se jich přidržuje.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav přidržovacích tyčí a přezkouší se jejich upevnění.

Závady

1.Přidržovací tyč je natolik uvolněná či poškozená, že by mohla způsobit zranění(C)
2.Některá z přidržovacích tyčí chybí(B)
Sedadla522

Předepsané podmínky

1. Počet a provedení všech sedadel musí odpovídat schválenému typu vozidla.

2. Všechna sedadla musí být v dobrém stavu, neporušená a řádně upevněná, připouští se přiměřené provozní vůle.

3. Posuvná sedadla a sklopná opěradla musí být možno spolehlivě zajistit v každé funkční poloze.

4. Sedadla řidiče a cestujících ve vozidlech schválených po 1.7.1972 mohou být vybavena opěrkami hlavy, jejichž provedení musí být schváleno. Opěrky mohou být pevnou nebo výsuvnou součástí sedadel popřípadě jejich doplňkovým vybavením. Opěrkami hlavy řidiče a spolujezdce musí být vybavena vozidla vyrobená po 1.1.1986, určená pro mezinárodní kamiónovou dopravu.Sedadla vozidel kategorie M1 a N a sedadla řidiče a spolujezdce vozidel kategorie M2 a M3 ( třída II. a III.) a sedadla cestujících v dálkových autobusech uvedených do provozu po 1.7.1995 musí být vybavena opěrkami hlavy. U zadních sedadel vozidel kategorie M1 s výškou opěradla nejméně 700 mm uvedených do provozu do 1.7.1998 se opěrky hlavy nevyžadují.

5. Pokud je jednostopé motorové vozidlo schváleno pro přepravu spolujezdce, musí být vybaveno dalším sedadlem umístěným za sedadlem řidiče; této podmínce vyhovuje i tzv. dvojsedlo. Sedadlo musí být upevněno bezpečně a pevně a musí být vhodným způsobem odpruženo.

6. Na vozidle lze použít schválená sedadla (sedák s opěradlem) z jiného typu vozidla pouze za předpokladu, že sedadlo lze bez jakýchkoliv konstrukčních úprav použít na stávající kotevní místa karoserie původního sedadla.

Poznámka: Ustanovení odstavce č.4 neplatí pro nesamostatná střední sedadla vozidel kategorie M1, N1 a pro nouzová sedadla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav všech sedadel, zejména jejich upevnění k vozidlu, neporušenost konstrukce (kostry) sedadel, potahů, pružicích prvků a spodní části sedadel, možnost zajištění sedadel a opěradel ve všech nastavitelných polohách, popřípadě upevnění držadel a opěr na sedadlech autobusu apod.

Závady

1.Počet sedadel neodpovídá schválenému typu vozidla(B)
2.Nosná konstrukce některého sedadla je narušena, popřípadě některé sedadlo není dostatečně upevněné k vozidlu, nebo sedadlo či opěradlo nelze spolehlivě zajistit v jednotlivých funkčních polohách(B)
3.Opěrka hlavy není schváleného provedení, popřípadě je upevněna tak, že neplní svoji funkci(A)
4.Některé držadlo je uvolněné, popřípadě je poškozený potah sedadel nebo jeho pružící prvky(A)
5.Provedení některých sedadel neodpovídá stanoveným podmínkám, příp. chybí opěrky hlav (B)
Kotevní úchyty pásů523

Předepsané podmínky

1. Vozidla, pro něž jsou předepsány bezpečnostní pásy (viz úkon č. 524), musí být vybavena i příslušnými kotevními úchyty v karosérii. Kotevní úchyty musí být schváleny.

2. Osobní automobily (M1) vyrobené nebo dovezené po 1.1.1976 musí být vybaveny příslušnými kotevními úchyty v karosérii i u zadních sedadel.

3. K upevnění bezpečnostních pásů v kotevních úchytech musí být použity jen předepsané šrouby a skladba podložek odpovídající homologovanému provedení.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav kotevních úchytů bezpečnostních pásů. Zvláštní pozornost se věnuje upevnění pásů a stavu okolí kotevních úchytů, není-li nadměrně narušeno korozí. Pečlivě je třeba prohlédnout zespodu (z montážního kanálu) okolí kotevních úchytů upevněných na podlaze karosérie.

Závady

1.Některý kotevní úchyt je poškozený nebo uvolněný, popřípadě jeho okolí je natolik narušeno korozí, že by při větším namáhání mohlo dojít k vytržení úchytu nebo upevňovacího šroubu pásu(B)
2.Kotevní úchyty neodpovídají schválenému provedení(B)

Poznámka: Závady samotných bezpečnostních pásů se zaznamenávají v úkonu č. 524.

Bezpečnostní pásy524

Předepsané podmínky

1. Osobní automobily (M1) uvedené do provozu po 1.1.1969 musí být vybaveny na předních sedadlech schválenými bezpečnostními pásy; osobní automobily uvedené do provozu dříve, musí být vybaveny bezpečnostními pásy tehdy, jestliže v karosérii mají předepsané kotevní úchyty.Tato vozidla vyrobená nebo dovezená po 1.10.1986 , s výjimkou vozidel v provedení "Standard" , musí mít tyto bezpečnostní pásy samonavíjecí a vyrobená nebo dovezená po 1.10.1986 musí být vybavena bezpečnostními pásy i na zadních sedadlech.

2. V dálkových autobusech musí být od 1.1.1985 vybavena bezpečnostními pásy přední řada sedadel a sedadla vyhražená pro osoby tělesně postižené.

3. Sedadlo řidiče, průvodce (spolujezdce řidiče) a první řada sedadel pro cestující vozidel kategorie M2 a M3 (třída III.) prvně evidovaných po 1.7.1995 musí být vybavena tříbodovými bezpečnostními pásy. Sedadlo řidiče musí být vybaveno pásem samonavíjecím.

4. Sedadlo řidiče a první řada sedadel (kromě sedadla středního a nouzového) v kabině vozidel kategorií N2,N3 a N1 (není-li odvozeno od M1) prvně evidovaných po 1.7.1995 musí být vybavena tříbodovými bezpečnostními pásy.

5. Bezpečnostní pásy musí být s tříbodovým uchycením; pásy s dvoubodovým uchycením (břišní pás) jsou přípustné pouze pro prostřední sedadla, nouzová sedadla a sedadla otočená zády ke směru jízdy.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav bezpečnostních pásů a jejich upevnění, popřípadě se vyzkouší funkce jejich spon.

Závady

1.Některý bezpečnostní pás chybí nebo je opotřeben nebo poškozen natolik, že je zřejmě narušena jeho pevnost, popřípadě omezena jeho funkce(B)
2.Bezpečnostní pás neodpovídá schválenému provedení(B)
3.Sponu pásu nelze snadno a spolehlivě uzavřít nebo naopak otevřít(B)

Poznámka: Závady kotevních úchytů se zaznamenávají v úkonu č. 523.

Nouzové východy (autobusy)525

Předepsané podmínky

1. Vozidla kategorie M2, M3 schválená po 1.7.1972 musí být vybavena předepsaným počtem okenních, stropních nebo dveřních nouzových východů.

2. Každý nouzový východ musí být opatřen zřetelným nápisem "Nouzový východ", umístěným na dobře viditelném místě uvnitř karosérie; u dveřního nouzového východu musí být ještě připojen návod k jeho použití.

3. Okenní nouzové východy musí být snadno otvíratelné zvnitřku i zvnějšku karosérie nebo mohou být pouze z bezpečnostního kaleného skla; v tom případě musí být v blízkosti nouzového východu uvnitř vozidla umístěno snadno přístupné vhodné zařízení k rozbití skla (např. kladívko).

Poznámka: Předepsané podmínky platí i pro autobusové přívěsy a návěsy.

Způsob kontroly

V autobusu nebo v osobním autobusovém přívěsu se prohlídkou ověří označení předepsaných nouzových východů, popřípadě vybavení zařízením k rozbití skla.

Závady

1.Předepsané označení nouzového východu chybí, popřípadě je poškozené nebo znečištěné natolik, že není dostatečně čitelné(A)
2.U okenního nouzového východu s bezpečnostním kaleným sklem chybí zařízení k rozbití skla (A)
Podlaha526

Předepsané podmínky

1. Dřevěné podlahy karosérií vozidel musí být zhotoveny beze spár.

2. Podlahy karosérii autobusů (M2 a M3) musí být potaženy vhodnou krytinou nebo rohoží proti uklouznutí.

3. Podlahy a podlahové krytiny zhotovené ze dřeva nebo z jiného hořlavého materiálu musí být chráněny ohnivzdorným materiálem nebo vhodným ohnivzdorným nátěrem v těch místech, která mohou být vystavena vysokým teplotám při poruše některé části vozidla (nezávislého topení apod.).

4. Víka v podlaze musí dobře přiléhat a pohyblivé orgány procházející podlahou (např. pedály, sloupek řízení, řadicí páka, páka parkovací brzdy apod.) musí být řádně utěsněny proti vnikání prachu a nečistot dovnitř karosérie.

5. Podlahy a jejich krytiny musí být řešeny tak, aby se daly snadno čistit.

6. Podlahy vozidel se sklápěcí karosérii, není-li karosérie celokovová, musí být oplechovány.

7. Podlaha nesmí být nadměrně narušena korozí (popřípadě hnilobou dřeva) ani jinak poškozena natolik, že by mohla být ohrožena bezpečnost přepravovaných osob nebo nákladu.

8. Podlaha nesmí být děravá nebo jinak netěsná natolik, aby do karosérie mohlo pronikat nadměrné množství prachu nebo jiných nečistot, popřípadě mohly vypadávat přepravované sypké hmoty na vozovku.

Způsob kontroly

Stav podlahy v prostoru pro řidiče i v prostorech pro přepravu osob nebo nákladů se ověří prohlídkou shora i zespodu (z montážního kanálu). Zvláštní pozornost se věnuje spodní ploše podlahy a prahům samonosné karosérie.

Závady

1.Provedení podlahy neodpovídá stanoveným podmínkám(A)
2.Podlaha je nadměrně poškozená, děravá nebo netěsná, popřípadě krytina podlahy je zborcená, prošlapaná nebo jinak nadměrně poškozená(B)
3.Místa určená k opření zvedáku při zvedání vozidla jsou poškozena (mechanicky nebo korozí) natolik, že nejsou způsobilá plnit spolehlivě svoji funkci . . .(B)
- je-li ve výstroji vozidla jiné náhradní zvedací zařízení, umožňující bezpečné zvedání za nepoškozené a nenarušena části(A)
4.Podlaha je nadměrně poškozená v blízkosti upevnění důležitých částí vozidla (náprav, ovládacích pák, sedadel apod.)(C)
5.Podlaha samonosné karosérie (zejména nosné části, prahové nosníky apod.) je nadměrně poškozena(C)
Bočnice527

Předepsané podmínky

1. Dřevěné bočnice karosérii vozidel musí být zhotoveny bez spár.

2. Bočnice ze dřeva nebo z jiného hořlavého materiálu musí být chráněny ohnivzdorným materiálem nebo vhodným ohnivzdorným nátěrem v těch místech, která mohou být vystavena vysokým teplotám při poruše některé části vozidla (nezávislého topení apod.).

3. Závěry bočnic a zadního čela nesmí být deformované nebo jinak poškozené; manipulace s nimi musí být snadná, bez nadměrné fyzické námahy a pokud možno bez jiných pomůcek.

4. U sklápěcích karosérií může být otvírání a zavírání zadního čela a bočnic automatické nebo ovládané z místa řidiče; sklápěcí karosérie musí být spolehlivě zajištěna proti samovolnému pohybu.

5. Bočnice musí být zajištěny proti samovolnému otvírání. Musí být také dostatečně odolné proti bočním deformacím, způsobujícím změnu vnějšího obrysu vozidla.

6. U vozidel schválených po 1.7.1972 nesmí ovládací (svalová) síla při ruční manipulaci jedné osoby se zadním čelem nebo s bočnicí překročit 245 N.

7. Bočnice ani zadní čelo nesmí být nadměrně narušené korozí (popřípadě hnilobou dřeva) ani jinak poškozené natolik, že by mohla být ohrožena bezpečnost přepravovaných osob nebo nákladu.

8. V bočnicích (v zadním čele) ani v místě jejich styku s podlahou nesmějí být mezery ani jiné otvory, jimiž by do karosérie mohlo pronikat nadměrné množství prachu nebo nečistot, popřípadě jimi vypadávat přepravované sypké hmoty na vozovku.

9. Podmínky stanovené pro bočnice a závěry bočnic platí přiměřeně i pro nástavby bočnic.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav bočnic, zadního čela popřípadě nástavby bočnic a čela valníkové, skříňové nebo sklápěcí karosérie. Zvláštní pozornost se věnuje stavu kování, závěsů a závěrů.

Závady

1.Provedení bočnic, zadního čela případně nástavby bočnic a čela karosérie nebo jejich kování, závěsů nebo závěrů neodpovídá stanoveným podmínkám(B)
2.Některá bočnice, zadní čelo případně nástavba bočnic je nadměrně poškozená, děravá nebo netěsná, popřípadě její kování, závěsy nebo závěry jsou poškozené natolik, že neplní spolehlivě svoji funkci, nebo mohou způsobit zranění(C)
3.Některá bočnice, zadní čelo, případně nástavba bočnic je mírně poškozená,děravá nebo netěsná, popř. její kování, závěsy nebo závěry(A,B)
Ochrana kabiny řidiče528

Předepsané podmínky

Ochranné zařízení musí být na vozidle řádně upevněné, nesmí být nadměrně poškozené tak, aby neplnilo určenou funkci.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav a upevnění předepsaného zařízení k ochraně kabiny řidiče.

Závady

Ochranné zařízení je uvolněné, nedostatečně upevněné nebo poškozené natolik, že dostatečně neplní svoji funkci(B)
Nebezpečné vnější a vnitřní díly529

Předepsané podmínky

1. Uvnitř karosérie v prostoru pro řidiče a cestující nesmí být takové dodatečně namontované díly nebo předměty, které svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšují nebezpečí zranění při nastupováni a vystupování, při náhlé akceleraci a deceleraci vozidla nebo při dopravní nehodě.

2. Zvnějšku nesmí být na karosérii dodatečně namontovány žádné vyčnívající díly, které by zvětšovaly nebezpečí poranění osob, které by při dopravní nehodě na karosérii narazily nebo se po ní sunuly, popřípadě díly, které by mohly zachytit chodce, cyklistu nebo motocyklistu.

3. Vyčnívající části karosérií a nástaveb autobusů, nákladních automobilů, přívěsů, návěsů, pojízdných pracovních strojů a speciálních automobilů, které mohou způsobit zachycení při šikmém nárazu (např. zadní nárazníky s letmými konci, podpěrná ramena autojeřábů, rozstřikovací a distribuční lišty a trubky u autocisteren, rozstřikovačů živice, sypačů apod.) musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením, tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou svislou rovinou souměrnosti vozidla; přitom není rozhodující, zda uvedené části přesahují vnější obrys vozidla.

Způsob kontroly

Během všech kontrol, prováděných na vozidle zvnějšku i zevnitř, je třeba věnovat zvláštní pozornost takovým vnějším a vnitřním dílům, které by svým provedením nebo stavem (poškozením) zvětšovaly nebezpečí poranění osob jedoucích ve vozidle nebo jiných účastníků silničního provozu.

Závady

1.Na vozidle jsou díly nebo výčnělky, které podstatně zvyšují nebezpečí zranění nebo zachycení ostatních účastníků silničního provozu(C)
2.Na nadměrně vyčnívajícím dílu vozidla, schváleného po 1.1.1974, chybí předepsaná ochrana(B)
3.Uvnitř karosérie v prostoru pro řidiče a cestující jsou díly nebo výčnělky, které podstatně zvyšují nebezpečí zranění osob uvnitř karosérie(B)
Nástavba (pracovní stroj)530

Předepsané podmínky

1. Připevnění nástavby (stroje) k rámu vozidla (karosérie) musí být spolehlivé a nepoškozené deformacemi, prasklinami či korozí. Volné a pohyblivé díly musí být spolehlivě zajištěny v transportní poloze (nesmějí se samovolně pohybovat nebo uvolnit).

2. Vozidla se šířkou nástavby (stroje) větší než 2,5 m musí být označena podle podmínek uvedených v úkonu č. 711.

3. Agregáty a hydraulické médium nesmí znečišťovat vozovku.

4. V dosahu stojících osob nebo osob jedoucích ve vozidle nesmí být na nástavbě nebezpečné výstupky nebo poškození, které by mohly způsobit zranění.

5. Je-li nástavba výměnná, musí být předloženo i technické osvědčení nástavby.

Způsob kontroly

Vnější prohlídkou se ověří stav, upevnění a zajištění všech dílů nástavby (stroje) a těsnost hydraulických systémů v transportní poloze.

Závady

1.Upevňovací prvky nástavby (stroje, dílů) jsou nadměrně narušené, nebo je nadměrně narušen rám (karosérie) v místě jejich upevnění(C)
2.Volný nebo pohyblivý díl nástavby (stroje) není spolehlivě zajištěn v transportní poloze(C)
3.Nástavba (stroj) má taková poškození (výstupky), která mohou způsobit zachycení nebo zranění ostatních účastníků silničního provozu(C)
4.Nástavba (stroj) nemá předepsané vyznačení obrysu(B)
5.Z agregátu (hydraulické soustavy) nástavby (stroje) uniká kapalina
- avšak neodkapává na vozovku(A)
- odkapává na vozovku(C)
SVĚTELNÁ ZAŘÍZENÍ A SVĚTELNÁ SIGNALIZACE600
601Světlomety - počet a umístění
602Světlomety - provedení
603Světlomety - stav
604Přepínání potkávacích a dálkových světel
605Potkávací světla - seřízení
606Dálková světla - seřízení
607Dálková světla - svítivost
608Přední obrysové svítilny motorového vozidla
609Přední obrysové svítilny přípojného vozidla
610Doplňkové obrysové svítilny a boční obrysové svítilny
611Parkovací světla
612Osvětlení směrových tabulek
613Světlomety se světlem do mlhy - počet a umístění
614Světlomety se světlem do mlhy - činnost
615Směrové svítilny - počet a umístění
616Směrová světla - činnost
617Výstražná činnost směrových světel
618Hledací světlomet
619Zadní obrysové svítilny
620Brzdové svítilny - počet a umístění
621Brzdová světla - činnost
622Zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky
623Světlomety se zpětným světlem
624Odrazky
625Zadní svítilny se světlem do mlhy - počet a umístění
626Zadní svítilny se světlem do mlhy - činnost
627Pracovní světla
628Zvláštní výstražná světelná zařízení
629Vnitřní osvětlení
630Sdělovače
631Zásuvka (vidlice), spojovací kabel

POZNÁMKY KE SKUPINĚ 600

1. Dodatečně namontovaná světelná zařízení, pokud jsou přípustná, musí být na vozidle umístěna tak, aby nenarušovala výhled z místa řidiče ani stanovenou geometrickou viditelnost ostatních světelných zařízení.

2. Každá dvojice téhož druhu vnějšího světelného zařízení musí být umístěna souměrně k podélné střední rovině vozidla ve stejné výšce nad vozovkou a musí mít stejné světelné parametry a barevné odstíny (pokud není stanoveno jinak).

3. Pokud se v předepsaných podmínkách uvádí vzdálenost některého světelného zařízení, vztahuje se údaj vždy k okrajovému bodu výstupní činné svítící plochy příslušného svítidla (světlometu, svítilny); u údajů minimální výšky je to spodní bod, maximální výšky horní bod, u údajů bočních vzdáleností se rozumí vzdálenost od roviny vymezující největší šířku vozidla k vnějšímu okraji činné svítící plochy.

4. Jsou-li světelná zařízení opatřena slovními označeními (např. TOP, OBEN - nahoru) nebo symbolovými označeními (šipkami), musí jejich umístění odpovídat těmto označením.

5. Všechna vnější světelná zařízení, pokud jsou v činnosti, musí svítit stálým nepřerušovaným světelným tokem, s výjimkou směrových světel.

6. Světelná zařízení na vozidlech schválených a vyrobených po 1.7.1972 a samostatná světelná zařízení vyrobená nebo dovezená po 1.1.1976 musí být schválena a označena podle předpisů EHK. Přehled používaných označení je v příloze A. Tato označení slouží i k rozlišení druhů světelných zařízení.

7. Světelná zařízení namontovaná na vozidle přistavovaném ke kontrole musí být funkční.

Světlomety - počet a umístění601

Předepsané podmínky

1. Každé motorové vozidlo musí být vybaveno světlomety s potkávacími a dálkovými světly.

2. Vozidla pro dopravu osob a nákladů (M a N) a motorová vozidla širší než 1,3 m se třemi koly uspořádanými souměrně k podélné střední rovině vozidla musí být vybavena dvěma světlomety s potkávacím světlem a dvěma nebo čtyřmi světlomety s dálkovým světlem.

3. Dvoukolová motorová vozidla a motorová vozidla se třemi koly uspořádanými souměrně k podélné střední rovině vozidla, jejichž šířka je nevýše 1,3 m, musí být vybavena jedním světlometem s potkávacím světlem a jedním světlometem s dálkovým světlem. Světlomet s potkávacím světlem a světlomet s dálkovým světlem musí být umístěny tak, aby jejich vztažné osy byly v podélné střední rovině vozidla.

4. Dálková světla mohou být sloučena do jednoho světlometu se světly potkávacími nebo ve skupině s potkávacími a jinými světly svítícími dopředu. Příslušné světlomety (dvojice) musí být umístěny symetricky k podélné střední rovině vozidla a ve stejné výšce.

5. Světlomety s potkávacím světlem musí být umístěny ve výšce 500-1200 mm nad vozovkou, nesmějí být dále než 400 mm od roviny vymezující největší šířku vozidla, vzájemná vzdálenost nejbližších bodů činné svítící plochy nesmí být menší než 600 mm.

6. Světlomety s dálkovým světlem nesmějí být blíže k bočnímu obrysu vozidla než světlomety s potkávacím světlem, výškově a vzájemně není umístění omezeno. Dálková světla mohou být sloučena do jednoho světlometu se světly potkávacími, nebo ve skupině s potkávacími a jinými světly svítícími dopředu.

7. Podmínky č. 1, 2, 5 a 6, neplatí pro vozidla schválená před 1. 7. 1972. Světlomety s dálkovým světlem musí být vybavena, jestliže je jejich konstrukční rychlost vyšší než 40 km.h-1.

Způsob kontroly

Umístění světlometů se kontroluje jen tehdy, jestliže zjevně byly přemístěny na jiné místo než u schváleného typu vozidla.

Závady

1.Počet světlometů s potkávacím nebo dálkovým světlem neodpovídá předpisům (B)
2.Umístění některých světlometů neodpovídá předpisům(B)
Světlomety - provedení602

Předepsané podmínky

1. Světlomety na vozidlech schválených a vyrobených po 1.7.1972 a světlomety vyrobené nebo dovezené po 1.1.1976, dodatečně namontované na vozidlech starších, musí mít předepsané označení podle EHK (viz příloha A).

2. Vozidla schválená po 1.7.1972 musí mít potkávací světla asymetrická.Taková světla mohou být i na jednostopých a od nich odvozených vozidlech s jedním rejdovým kolem vpředu.

3. Světlo dálkových i potkávacích světlometů musí být bílé; u vozidel schválených před 1.7.1972 se výjimečně připouští i světlo žluté.

4. Vozidla vybavená více než jednou dvojicí světlometů s dálkovým světlem mohou mít jednu dvojici dálkových světlometů pohyblivou v závislosti na řízení vozidla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří, jsou-li na vozidle světlomety předepsaného provedení a druhu.

Závady

1.Na vozidle je použit nesprávný světlomet (bez předepsaného označení nebo symetrický místo asymetrického), popřípadě v některém světlometu je nesprávná žárovka(B)
2.Světlo vyzařované některým světlometem nemá předepsanou barvu(B)
Světlomety - stav603

Předepsané podmínky

1. Všechny světlomety musí být řádně upevněné, aby se za jízdy nemohlo samovolně změnit jejich seřízení (nastavení).

2. Skla světlometů nesmějí být poškozená.

3. Zrcadlové plochy světlometů nesmějí být nadměrně poškozeny korozí; připouštějí se stopy koroze jen ve spodní polovině světlometu na ploše nepřesahující 25 % z celkové zrcadlové plochy příslušného světlometu. Zrcadlová plocha nesmí být matná.

Způsob kontroly Prohlídkou se ověří mechanický stav světlometů a jejich upevnění. Zvláštní pozornost se věnuje stavu skel a zrcadlových ploch (pokud jsou viditelné).

Závady

1.Některý světlomet je viditelně poškozený, takže neplní svoji funkci (např. deformovaný, celkově zkorodovaný, nebo chybí sklo apod.)(C)
2.Zrcadlová plocha některého světlometu je nadměrně poškozená (zkorodovaná, prasklá) nebo je matná(B)
3.Některý světlomet není dostatečně připevněný, takže by mohla nastat samovolná změna jeho seřízení(C)
4.Světlomet má prasklé sklo, tento stav nemá vliv na seřízení ani funkci(A)
5.Světlomet má prasklé sklo, tento stav má vliv na seřízení a funkci(B)
Přepínání potkávacích a dálkových světel604

Předepsané podmínky

1. Pokud jsou na vozidle čtyři světlomety s dálkovým světlem (tj. 2 dvojice), mohou se zapínat buď všechny současně nebo ve dvojicích.

2. Po přepnutí potkávacích světel na dálková musí být zapnut alespoň jeden pár dálkových světel; potkávací světla mohou svítit zároveň s dálkovými. Po přepnutí z dálkových světel na potkávací musí být vypnuta všechna dálková světla. Při přepínání nesmí dojít k současnému vypnutí dálkových a potkávacích světel.

3. Zároveň s dálkovými i potkávacími světly musí svítit i světla obrysová a osvětlení tabulky státní poznávací značky.

4. Každé motorové vozidlo schválené po 1.1.1985, s výjimkou vozidel kategorie L1,L2,LM,T a kategorie S a jim podobných, musí být vybaveno výstražným světelným zařízením ("světelnou houkačkou") uspořádaným tak, aby i při vypnutém vnějším světelném zařízení zapínalo dálková nebo potkávací světla, a to jen po dobu, dokud řidič působí na jeho ovládací orgán; přitom nesmí vypnout (zapnout) ostatní světelná zařízení vozidla. Takto mohou být vybavena i vozidla schválená před 1.1.1985.

Způsob kontroly

Manipulací s příslušnými ovládacími orgány se vyzkouší činnost všech světlometů a přepínání z potkávacích světel na dálková a naopak.

Závady

1.Některý světlomet nesvítí, popřípadě ve sloučeném hlavním světlometu nesvítí některé světlo (dálkové nebo potkávací)(C)
2.Dálková světla nelze přepnout na potkávací a naopak(C)
3.Dvojice dálkových nebo potkávacích světel nelze zapínat nebo vypínat zároveň, tj. například z jakýchkoli důvodů se v jednom světlometu rozsvítí dálkové světlo, kdežto v druhém potkávací apod.(C)
4.Při přepínání dochází k současnému vypnutí dálkových i potkávacích světel(C)
5.Výstražné světelné zařízení neplní svoji funkci nebo je nesprávně zapojeno(B)
Potkávací světla - seřízení605

Předepsané podmínky

Potkávací světlo musí být seřízeno podle předpisu výrobce. Sklon potkávacího světla nesmí být větší o více než 10 cm/l0m (-1 %) a nesmí být menší o více než 5 cm/10 m (-0,5 %). Není-li nastavení (seřízení) potkávacích světel výrobcem předepsáno, musí být základní nastavení 15 cm/10 m (-1,5 %). Stranové posunutí zlomu rozhraní v horizontálním směru od vztažné osy světlometu nesmí překročit hodnotu ±20 cm/10 m.
Natočení obrazu světla a stínu se připouští pouze proti směru chodu hodinových ručiček maximálně o 7,5°. Natočení v opačném smyslu se nepřipouští.
Vozidla vyrobená nebo dovezená po 1.1.1985 se zařízením upravujícím sklon světlometů podle zatížení musí mít toto zařízení v činnosti.

Způsob kontroly

Seřízení potkávacích světel se kontroluje optickým přístrojem na kontrolu seřízení světlometů; přitom se postupuje podle stanovené metodiky. Jestliže je vozidlo vybaveno zařízením pro změnu polohy světlometu podle zatížení vozidla, kontroluje se seřízení v poloze pro nezatížené vozidlo.

Závady

1.Sklon světla neodpovídá předepsanému a je:
- větší než povoluje tolerance(B)
- menší než povoluje tolerance(B)
2.Asymetrické potkávací světlo je odchýleno od povolené tolerance
- doleva(C)
- doprava(B)
3.Natočení rozhraní světla a stínu vzhledem k rovině vozovky je mimo stanovené tolerance ve směru
- chodu hodinových ručiček(B)
- proti směru chodu hodinových ručiček nad 22,5°(B)
4.Zařízení upravující sklon světlometů podle zatížení neplní svoji funkci nebo oba světlomety nereagují stejně(B)
Dálková světla - seřízení606

Předepsané podmínky

Dálkové světlo musí být seřízeno podle předpisu výrobce; to platí i pro světlomety pohyblivé v závislosti na řízení vozidla. Připouští se posunutí

- v horizontálním směru ±20 cm/10 m

- ve vertikálním směru ±20 cm/10 m

Způsob kontroly

Seřízení dálkových světel se kontroluje optickým přístrojem na kontrolu seřízení světlometů; při tom se postupuje podle stanovené metodiky. Jestliže je vozidlo vybaveno zařízením pro změnu polohy světlometu podle zatížení vozidla, kontroluje se seřízení v poloze pro nezatížené vozidlo.

Závady

1.Seřízení dálkového světla neodpovídá předpisu(B)
2.Osa světelného kuželu dálkového světla je odchýlena doleva nebo doprava od podélné střední roviny vozidla (osy světelných kuželů dvojice světlometů se kříží nebo nadměrně rozbíhají)(B)

Poznámka: Jestliže je dálkové a potkávací světlo sloučeno do jednoho světlometu a jejich zdrojem je dvouvláknová asymetrická žárovka, je pro konečné vyhodnocení rozhodující seřízení potkávacího světla.

Dálková světla - svítivost607

Předepsané podmínky

Nejvyšší souhrnná svítivost dálkových světel nesmí být vyšší než 225 000 cd.

Způsob kontroly

Svítivost dálkových světel se kontroluje podle hodnoty číselných kódů maximální svítivosti uvedených na světlometech. Součet těchto hodnot nesmí být větší než 75.

Závady

Součet hodnot číselných kódů (svítivost) je větší než 75 (225 000 cd)(B)
Přední obrysové svítilny motorového vozidla608

Předepsané podmínky

1. Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly a motorové vozidlo se třemi koly uspořádanými symetricky k podélné střední rovině vozidla musí mít vpředu dvě obrysové svítilny se světlem bílé barvy vyznačující boční obrys vozidla.

2. Přední obrysové svítilny nesmějí být vzdáleny více než 400 mm od bočního obrysu vozidla; přitom vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 600 mm. Musí být umístěny ve výšce od 350 mm až do 1500 mm. Jestliže tvar karosérie neumožňuje dodržet tuto výšku, mohou být ve výšce až 2100 mm.

3. Dvoukolová motorová vozidla (s výjimkou mopedů) musí být vybavena jednou přední obrysovou svítilnou se světlem bílé barvy umístěnou v podélné střední rovině vozidla ve výšce 350 až 1200 mm nad vozovkou.

4. Současně s předními obrysovými světly se musí rozsvítit zadní obrysová světla a osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky. Obrysová světla musí svítit i při zapnutí potkávacích nebo dálkových světel.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav, umístění a počet předních obrysových svítilen, přezkouší se jejich činnost.

Závady

1.Některá přední obrysová svítilna chybí nebo nesvítí nebo její zapojení popřípadě umístění neodpovídá předpisu.(B)
2.Svítilna obrysového světla je poškozena, avšak světlo svítí, světlo nemá předepsanou bílou barvu, je použita nesprávná žárovka(B)
Přední obrysové svítilny přípojného vozidla609

Předepsané podmínky

1. Přípojné vozidlo (s výjimkou vozíku podle bodu 3), jehož boční obrys přesahuje boční obrys tažného vozidla o více než 100 mm, popřípadě jehož šířka je větší než 1600 mm, musí mít dvě přední obrysové svítilny se světlem bílé barvy.

2. Obrysové svítilny nesmějí být vzdáleny více než 150 mm od bočního obrysu přípojného vozidla; přitom vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 600 mm. Svítilny musí být umístěny ve výšce 350 až 1500 mm nad vozovkou; jestliže tvar karosérie neumožňuje dodržet tuto výšku, mohou být ve výšce až 2100 mm.

3. Postranní vozík dvoukolového motorového vozidla musí mít jednu obrysovou svítilnu se světlem bílé barvy svítící dopředu, vzdálenou nejvýše 150 mm od vnějšího obrysu a ve výšce od 350 do 1200 mm nad vozovkou.

4. Současně s předními obrysovými světly musí svítit zadní obrysová světla a osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky. Obrysová světla přípojného vozidla musí svítit i tehdy, jestliže jsou u tažného vozidla zapnuta potkávací nebo dálková světla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav, umístění a počet předních obrysových svítilen přípojného vozidla, přezkouší se jejich činnost.

Závady

1.Některá přední obrysová svítilna přípojného vozidla chybí nebo nesvítí či její zapojení nebo umístění neodpovídá předpisu(C)
2.Obrysová svítilna přípojného vozidla je poškozena, avšak světlo svítí;
světlo nemá předepsanou bílou barvu; je použita nesprávná žárovka
(B)
Doplňkové obrysové a boční obrysové svítilny610

Předepsané podmínky

1. Motorová vozidla pro dopravu osob (M) a nákladu (N) a přípojná vozidla (O), vyrobená nebo dovezená po 1.10.1985, se šířkou větší než 2,1 m,

a) musí být vybavena doplňkovými svítilnami s obrysovými světly;

b) mohou být vybavena zdvojenými zadními svítilnami s obrysovými, brzdovými a směrovými světly, které byly pro tento účel schváleny.

2. Doplňkové obrysové svítilny musí svítit dopředu světlem barvy bílé, dozadu světlem barvy červené.

3. Doplňková obrysová světla musí svítit současně s normálními obrysovými světly a s osvětlením zadní tabulky státní poznávací značky.

4. Doplňkové obrysové svítilny musí být umístěny na vozidle co nejvýše a co nejblíže k bočnímu obrysu vozidla.

5. Motorová vozidla delší než 6m schválená po 1.7.1995 musí být na obou stranách vybavena bočními obrysovými svítilnami oranžové barvy typu SM1. Pro kategorii vozidel M1, N1 a od nich odvozených i typu SM2. Boční obrysové svítilny musí být umístěny ve výšce 250 - 1500 mm. Pokud konstrukce a tvar karosérie toto neumožňuje, mohou být ve výšce až 2100 mm. Svítilny nesmí být dále než 3 m od předního obrysu vozidla (u kategorie O měřeno včetně oje), 1 m od zadního obrysu vozidla, mezi sebou maximálně 3 m (pokud konstrukce a tvar karosérie toto neumožňuje maximálně 4 m) a alespoň jedna svítilna musí být v prostřední třetině vozidla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav, umístění a počet doplňkových obrysových a bočních obrysových svítilen, přezkouší se jejich činnost.

Závady

1.Některá doplňková obrysová nebo boční obrysová svítilna chybí, zapojení neodpovídá předpisu, světlo nesvítí(B)
2.Svítilna světla je poškozena, ale světlo svítí, světlo nemá předepsanou barvu(A)
3.Umístění a počet doplňkových obrysových nebo bočních obrysových svítilen neodpovídá předpisu(B)
Parkovací světla611

Předepsané podmínky

1. K světelnému vyznačení obrysů vozidla při stání a parkování může být použito parkovacích nebo obrysových světel. U dvoustopých vozidel musí být parkovací světla umístěna jako světla obrysová.

2. U motorových vozidel s délkou do 6 m a šířkou do 2 m mohou parkovací světla svítit pouze na straně přivrácené ke středu vozovky.

3. Dvoukolové motorové vozidlo může mít jedno samostatné parkovací světlo v podélné střední rovině vozidla umístěné ve výšce 350 - 1200 mm nad vozovkou tak, aby bylo viditelné zepředu i zezadu.

4. Samostatná parkovací světla musí svítit dopředu světlem bílé barvy, dozadu světlem červené barvy.

5. Se samostatnými parkovacími světly nemusí svítit žádné jiné světelné zařízení vozidla.

Způsob kontroly

Vyzkouší se činnost parkovacích světel. Pokud jsou na vozidle samostatná parkovací světla, ověří se jejich stav a umístění.

Závady

1.Některé parkovací světlo nesvítí, nemá předepsané barvy nebo jeho zapojení, popřípadě umístění, neodpovídá předpisům(B)
2.Svítilna parkovacího světla je poškozená, avšak světlo svítí předepsanými barvami (A)
Osvětlení směrových tabulek612

Předepsané podmínky

1. Přední a postranní směrové tabulky na autobusech určených pro veřejnou dopravu musí být osvětleny dopadajícím nebo průchozím světlem tak, aby hlavní údaj byl čitelný zepředu nebo ze strany alespoň ze vzdálenosti 20 m od vozidla.

2. Světlo musí mít bílou nebo slabě žlutou barvu; nesmí oslňovat řidiče vozidla ani ostatní účastníky silničního provozu.

3. Osvětlení směrových tabulek musí mít zvláštní spínač a jeho zapínání nesmí být vázáno na ostatní světelná zařízení vozidla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav osvětlovacího zařízení a vyzkouší se jeho činnost.

Závady

1.Směrové tabulky vozidla nejsou opatřeny osvětlovacím zařízením (A)
2.Zapojení osvětlení neodpovídá předpisům(A)
3.Osvětlení některé směrové tabulky nesvítí nebo svítí jen jeho část(A)
4.Osvětlovací těleso je poškozeno, avšak není vyřazeno z činnosti(A)
Světlomety se světlem do mlhy - počet a umístění613

Předepsané podmínky

1. Vozidlo s nejméně čtyřmi koly a motorové vozidlo se třemi koly uspořádanými souměrně k podélné střední rovině vozidla může být vybaveno dvěma předními schválenými světlomety se světlem do mlhy, jednostopé vozidlo jedním tímto světlometem.

2. Přední světlomety se světlem do mlhy musí být na vozidle umístěny tak, aby bod jejich činné svítící plochy nejbližší rovině vymezující největší šířku vozidla nebyl dále než 400 mm od této roviny, nejvyšší bod činné svítící plochy výše než nejvyšší bod činné svítící plochy potkávacího světla a nejnižší bod činné svíticí plochy níže než 250 mm nad rovinou vozovky. Na dvoukolových motorových vozidlech musí být přední světlomet se světlem do mlhy umístěn ve stejné výšce nad rovinou vozovky jako u ostatních vozidel, ale v podélné střední rovině vozidla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří počet a umístění světlometů se světlem do mlhy.

Závady

1.Počet, druh nebo umístění světlometů se světlem do mlhy neodpovídá předpisům(B)
2.Na vozidlech vyrobených po 1.7.1972 je použit světlomet bez předepsaného označení(B)
Světlomety se světlem do mlhy - činnost614

Předepsané podmínky

1. Světlomety se světlem do mlhy se musí zapínat samostatně, současně s nimi musí svítit obrysová světla , osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky. a musí je být možné zapnout nebo vypnout nezávisle na dálkových a potkávacích světlech.

2. Světlomety se světlem do mlhy mohou svítit bílým i žlutým světlem.

3. U vozidel vyrobených a dovezených po 1. 7. 1985 musí být světlomety se světlem do mlhy zapojeny pouze do okruhu obrysových světel. Před tímto datem se připouští zapojení i do okruhu potkávacích světel.

4. Činnost světlometů se světlem do mlhy musí být u vozidel vyrobených a dovezených po 1. 7. 1985 signalizována sdělovačem zelené barvy. Před tímto datem se připouští i barva oranžová.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav světlometů se světlem do mlhy a přezkouší se jejich činnost; přitom se postupuje podle stanovené metodiky.

Závady

1.Některý světlomet se světlem do mlhy je poškozen, avšak není vyřazen z činnosti (A)
2.Zapojení světlometů se světlem do mlhy neodpovídá předpisům, popřípadě světlomety nesvítí, takže jejich funkci nelze zkontrolovat(B)
3.Některý světlomet se světlem do mlhy je nesprávně nastaven(C)

Poznámka : Světlomety se světlem do mlhy mohou svítit i při přepnutí na dálková světla. Činnost sdělovače se hodnotí v úkonu č. 630.

Směrové svítilny - počet a umístění615

Předepsané podmínky

1. Motorová i přípojná vozidla musí být vybavena směrovými svítilnami.

2. Směrové svítilny na levé a pravé straně vozidla musí být umístěna symetricky k podélné střední rovině vozidla a co nejblíže k bočnímu obrysu vozidla.

3. Dvoukolová motorová vozidla schválená po 1.7.1972 musí mít:

- buď na každé straně vozidla po jedné boční směrové svítilně, pokud je zajištěna její viditelnost zezadu i z příslušné strany a jejich vzájemná vzdálenost nesmí být menší než 560 mm,

- nebo na každé straně po dvou směrových svítilnách umístěných na straně vozidla tak, aby jedna byla v první třetině délky vozidla a druhá co nejvíce vzadu. Vzájemná vzdálenost směrových svítilen a potkávacích světlometů nesmí být menší než 100 mm. Vzdálenost směrové svítilny od roviny vymezující vzadu největší délku vozidla nesmí být větší než 200 mm; jestliže to konstrukce vozidla neumožňuje, smí být tato vzdálenost až 400 mm.

Směrové svítilny dvoukolových motorových vozidel a jejich postranních vozíků musí být umístěna ve výšce 350 až 1200 mm nad vozovkou.

4. Na dvoukolových motorových vozidlech schválených před 1.7.1972 - pokud jsou vybavena směrovými svítilnami - nesmí být vzájemná vzdálenost předních směrových svítilen menší než je průměr krycího skla světlometu, vzdálenost mezi zadními směrovými svítilnami nesmí být menší než je šířka tabulky státní poznávací značky. Přední směrové svítilny nesmějí být níže než 600 mm nad vozovkou; horní okraje zadních směrových svítilen nesmějí být níže než je spodní okraj tabulky státní poznávací značky.

5. Motorová vozidla se čtyřmi koly nebo se třemi koly uspořádanými symetricky k podélné střední rovině, vyrobená nebo dovezená po 1.10.1985, musí mít na levé i pravé straně po třech směrových svítilnách, jedna z nich musí být co nejvíce vpředu, druhá na boku vozidla a třetí co nejvíce vzadu. Boční svítilna musí být umístěna v přední třetině délky vozidla, nejdále však 1800 mm od roviny vymezující vpředu délku vozidla; není-li to však možné vlivem provedení karosérie, může být tato vzdálenost zvětšena až na 2500 mm.

6. Přívěsy a návěsy musí mít po jedné směrové svítilně na levé a pravé straně, co nejvíce vzadu.

7. Směrové svítilny motorových vozidel (s výjimkou dvoukolových) a přípojných vozidel musí být umístěny ve výšce 350 až 1500 mm nad vozovkou (u vozidel schválených před 1.7.1972 až 1900 mm); jestliže provedení karosérie neumožňuje dodržení této výšky, mohou být ve výšce až 2100 mm.

8. U žádného motorového vozidla (s výjimkou dvoukolových) nesmí být menší vzdálenost než 40 mm mezi předními směrovými svítilnami a potkávacími světlomety ani světlomety se světlem do mlhy (menší vzdálenost se připouští jen není-li intenzita směrového světla ve vztažné ose menší než 400 cd).

9. Motorová vozidla schválená před 1.7.1972 musí mít:

- buď na každé straně vozidla po jedné boční směrové svítilně umístěné tak, aby byla viditelná zepředu i zezadu,

- nebo na každé straně dvě směrové svítilny, a to jednu co nejvíce vpředu, druhou co nejvíce vzadu; takto vybavená motorová vozidla delší než 8 m musí mít na každé straně ještě třetí směrovou svítilnu v první třetině délky vozidla.

10. Směrové svítilny nemusí mít dvoukolová motorová vozidla s objemem válců do 50 cm3 a s konstrukční rychlostí do 50 km.h-1. Směrové svítilny také nemusí mít přípojná vozidla se šířkou do 800 mm, která byla schválena před 1.7.1972.

11. Vozidla kategorie M2 a M3 mohou být vybavena doplňkovými směrovými svítilnami schváleného označení. Svítilny musí být umístěny symetricky v horní třetině vozidla a musí být dodržena jejich orientace směrem dozadu. Jsou-li umístěny za oknem, nesmí omezovat a ohrožovat cestující.

Způsob kontroly

Počet a umístění směrových svítilen se kontroluje jen tehdy, jestliže zjevně byly přemístěny na jiné místo než u schváleného typu vozidla nebo doplněny.

Závady

Počet, umístění nebo provedení směrových svítilen neodpovídá schválenému typu vozidla a nesplňuje předepsané podmínky(B)
Směrová světla - činnost616

Předepsané podmínky

1. Směrová světla musí svítit přerušovaným světlem oranžové barvy. Na vozidlech schválených před 1.7.1972 se připouští u předních směrových světel i barva bílá, u zadních směrových světel i barva červená.

2. Přerušování směrových světel vozidel schválených po 1.1.1972 musí mít kmitočet 1,5 ± 0,5 Hz (60-120 cyklů za minutu). Trvání světelného toku musí být mezi 40 až 80 % doby cyklu.

3. Směrová světla musí být možno uvést v činnost nezávisle na ostatním vnějším osvětlení vozidla.

4. Činnost směrových světel musí být řidiči signalizována optickým nebo akustickým sdělovačem. Při poruše funkce některého ze směrových světel (s výjimkou doplňkových bočních) vozidla schváleného po 1.7.1972 musí být tato porucha signalizována např. výraznou změnou kmitočtu, zhasnutím sdělovače nebo jeho trvalým svícením bez přerušování, popřípadě obdobnými změnami akustického signálu.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav svítilen směrových světel, a přezkouší se jejich činnost. Kmitočet přerušování směrových světel se posuzuje jen odhadem.

Závady

1.Přerušování směrového světla vozidla schváleného po 1.7.1972 má výrazně menší nebo větší kmitočet(A)
2.Některá svítilna směrového světla je poškozena, avšak směrové světlo svítí předepsanou barvou(A)
3.Nesvítí předepsané boční směrové světlo(B)
4.Směrová světla nemají předepsanou barvu(B)
5.Zapojení nebo funkce směrových světel neodpovídá předpisům(C)
6.Nesvítí přední nebo zadní směrové světlo(C)
Výstražná činnost směrových světel617

Předepsané podmínky

1. Vozidlo musí být vybaveno zvláštním zařízením (spínačem), umožňujícím výstražnou činnost všech směrových světel na obou stranách motorového i přípojného vozidla. Toto zařízení nemusí mít vozidla vyrobená nebo dovezená před 1.10.1985.

2. Výstražná činnost směrových světel musí být nezávislá na zapnutí zapalování a také nezávislá na ostatním vnějším osvětlení vozidla.

3. Přerušování směrových světel při jejich výstražné činnosti musí mít stejný kmitočet jako při jejich normální funkci, tj. 1,5 ± 0,5 Hz (60-120 cyklů za minutu); trvání světelného toku musí být mezi 40 až 80 % doby cyklu.

4. Výstražná činnost směrových světel musí být signalizována sdělovačem červené barvy nebo může být nahražena svícením obou sdělovačů směrových světel

Způsob kontroly

Přezkouší se, zdali zařízení pro výstražnou činnost směrových světel správně pracuje. Předepsaný kmitočet přerušování světel se posuzuje subjektivně; pouze v případě pochybností se kontroluje pomocí stopek.

Závady

1.Při zapnutí zařízení pro výstražnou činnost směrových světel jedno nebo více světel nesvítí(B)
2.Přerušování světel má výrazně menší nebo větší kmitočet(A)
3.Zařízení pro výstražnou činnost směrových světel vůbec nefunguje (B)

Poznámka: Závada signalizace výstražné činnosti směrových světel se zaznamenává v úkonu č. 630.

Hledací světlomet618

Předepsané podmínky

Vozidlo může být vybaveno jedním hledacím světlometem se světlem bílé barvy.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav hledacího světlometu a přezkouší se jeho činnost.

Závady

Vozidlo je vybaveno více jak jedním hledacím světlometem, světlomet nesvítí nebo není bílé barvy(A)
Zadní obrysové svítilny619

Předepsané podmínky

1. Dvě zadní obrysové svítilny se světlem červené barvy musí mít každé

- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly,

- motorové vozidlo se třemi koly uspořádanými symetricky k podélné střední rovině vozidla,

- přípojné vozidlo (s výjimkou vozíku podle bodu 4)

2. Zadní obrysové svítilny nesmějí být vzdáleny více než 400 mm od bočního obrysu vozidla; přitom vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 600 mm. Svítilny musí být umístěny ve výšce 350 až 1500 mm nad vozovkou; jestliže tvar karosérie neumožňuje dodržet tuto výšku, mohou být ve výšce až 2100 mm.

3. Jednu zadní obrysovou svítilnu se světlem červené barvy, umístěnou v podélné střední rovině vozidla ve výšce 350 až 1200 mm nad vozovkou musí mít:

- dvoukolové motorové vozidlo (včetně mopedu),

- přívěsný vozík za dvoukolové motorové vozidlo.

4. Postranní vozík dvoukolového motorového vozidla musí mít jednu obrysovou svítilnu se světlem červené barvy svítící dozadu, vzdálenou nejvýše 150 mm od vnějšího obrysu a ve výšce 350 až 1200 mm nad vozovkou.

5. Zadní obrysová světla musí svítit současně s předními obrysovými světly a s osvětlením tabulky státní poznávací značky.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav, umístění a počet zadních obrysových svítilen, přezkouší se jejich činnost.

Závady

1.Nesvítí-li jedno nebo obě zadní obrysová světla, popřípadě nemají-li předepsanou barvu(C)
2.Zapojení zadních obrysových svítilen neodpovídá předpisu(C)
3.Počet nebo umístění zadních obrysových svítilen neodpovídá schválenému typu vozidla a nesplňuje předepsané podmínky(B)
4.Některá zadní obrysová svítilna je poškozena (chybí přepážka apod.), avšak zadní obrysové světlo svítí předepsanou barvou(B)
Brzdové svítilny - počet a umístění620

Předepsané podmínky

1. Každé vozidlo kategorie M,N,O,T,L2,L5 a jiná vozidla jejichž max. konstrukční rychlost je větší než 6 km.h-1, musí mít vzadu dvě brzdové svítilny se světlem červené barvy. Vozidla kategorie M1 při prvním zaevidování po 9.2.1999 musí být vybavena střední svítilnou brzdového světla kategorie S3.

2. Vzdálenost mezi brzdovými svítilnami nesmí být menší než 600 mm. Svítilny musí být umístěny ve výšce 350 až 1500 mm nad vozovkou; jestliže tvar karosérie neumožňuje dodržet tuto výšku, mohou být ve výšce až 2100 mm.

3. Dvoukolové motorové vozidlo s max. konstrukční rychlostí nejméně 50 km.h-1 nebo s objemem válců motoru nad 50 cm3 a jeho přípojné vozidlo musí mít vzadu jednu brzdovou svítilnu se světlem červené barvy umístěnou v podélné střední rovině vozidla ve výšce 350 až 1200 mm nad vozovkou. Brzdové světlo může být ve skupinové svítilně nebo sloučené s obrysovým světlem.

4. Postranní vozík dvoukolového motorového vozidla musí mít jednu brzdovou svítilnu se světlem červené barvy vzdálenou nejvýše 150 mm od vnějšího obrysu a ve výšce 350 až 1200 mm nad vozovkou.

5. Všechna motorová a přípojná vozidla, kromě dvoukolových vozidel, vyrobená nebo dovezená po 1.10.1985, mohou být vybavena zdvojenými zadními svítilnami s obrysovými, brzdovými a směrovými světly.

6. Vozidla kategorie M2 a M3 mohou být vybavena doplňkovými brzdovými svítilnami schváleného označení. Svítilny musí být umístěny symetricky v horní třetině vozidla a musí být dodržena jejich orientace směrem dozadu. Jsou-li umístěny za oknem, nesmí omezovat a ohrožovat cestující.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří počet a umístění brzdových svítilen.

Závady

Počet nebo umístění brzdových svítilen neodpovídá schválenému typu vozidla a nesplňuje předepsané podmínky(B)
Brzdová světla - činnost621

Předepsané podmínky

1. Jsou-li zapojena zařízení předepsaná pro jízdu, musí se při působení na ovládací orgán provozního brzdění rozsvítit současně brzdová světla jednotlivého vozidla i všech vozidel soupravy.

2. U vozidla schváleného po 1.7.1972 se musí rozsvítit brzdová světla i při působení na ovládací orgán nouzového brzdění - pokud je oddělen od ovládacího orgánu parkovacího brzdění.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav brzdových světel a přezkouší se jejich činnost.

Závady

1.Nesvítí jedno nebo obě brzdová světla, popřípadě světla nemají předepsanou barvu (C)
2.Zapojení nebo funkce brzdových světel neodpovídá předpisu(C)
3.Některá svítilna brzdového světla je poškozena, avšak brzdové světlo svítí předepsanou barvou(A)
Zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky622

Předepsané podmínky

1. Každé motorové i přípojné vozidlo, pro něž je předepsána státní poznávací značka, musí být opatřeno zařízením k osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky zajišťujícím její dobrou čitelnost ze vzdálenosti nejméně 25 m od zadního obrysu vozidla.

2. Světlo k osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky musí mít bílou barvu.

3. Osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky musí svítit současně s obrysovými světly

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav a vyzkouší se jeho činnost.

Závady

1.Zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky nesvítí(B)
2.Svítí jen část osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky(A)
3.Zapojení osvětlení neodpovídá předpisům(B)
4.Zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky je poškozeno, avšak není vyřazeno z činnosti(A)
Světlomety se zpětným světlem623

Předepsané podmínky

1. Vozidlo s nejméně čtyřmi koly a motorové vozidlo se třemi koly uspořádanými souměrně k podélné střední rovině vozidla může být vybaveno jedním nebo dvěma světlomety se zpětným světlem bílé barvy. Jedním nebo dvěma světlomety se zpětným světlem musí být vybavena vozidla:

- kategorie "osobní automobily (M1)" vyrobená nebo dovezená po 1.10.1985,

- kategorie "autobusy (M2, M3)" a "nákladní automobily (N)" vyrobená nebo dovezená po 1.10.1986.

2. Zpětná světla musí být zapojena tak, aby svítila jen tehdy, je-li zařazen zpětný chod a zapojeno zařízení pro jízdu.

3. Světlomety se zpětným světlem musí být umístěny ve výšce 250 mm až 1200 mm nad vozovkou.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav a umístění světlometů se zpětným světlem a přezkouší se jejich činnost.

Závady

1.Zapojení zpětných světel neodpovídá předpisu (zpětná světla svítí, i když není zařazen zpětný chod)(B)
2.Umístění světlometů se zpětným světlem neodpovídá předpisům(B)
3.Některé zpětné světlo nesvítí(A)
Odrazky624

Předepsané podmínky

1. Každé motorové vozidlo, s výjimkou dvoukolových motorových vozidel, musí být vybaveno dvěma červenými zadními odrazkami netrojúhelníkového tvaru a stejného typu, popřípadě může být vybaveno dvěma předními odrazkami bílé barvy netrojúhelníkového tvaru. Pokud jsou tato vozidla vybavena zakrývatelnými světlomety, jsou přední odrazky povinné. Bod činné plochy přední a zadní odrazky nejbližší rovině vymezující největší šířku motorového vozidla nesmí být dále než 400 mm od této roviny.

2. Každé přípojné vozidlo, s výjimkou přívěsného nebo postranního vozíku k dvoukolovému motorovému vozidlu, musí být vybaveno dvěma předními odrazkami bílé barvy netrojúhelníkového tvaru a dvěma zadními odrazkami červené barvy tvaru rovnostranného trojúhelníku upevněnými tak, aby jeden vrchol trojúhelníku byl nahoře a jedna strana byla vodorovná. Bod činné plochy zadní odrazky nejbližší rovině vymezující největší šířku vozidla nesmí být dále než 400 mm od této roviny, bod činné plochy přední odrazky nejbližší rovině vymezující největší šířku vozidla nesmí být u vozidel vyrobených nebo dovezených před 1.1.1985 dále než 400 mm, u vozidel vyrobených nebo dovezených po 1.1.1985 dále než 150 mm od této roviny.

3. Výška umístění odrazek musí být taková, aby nejnižší bod jejich činné plochy nebyl níže než 250 mm a výše než 900 mm nad rovinou vozovky; v případě, že konstrukce a tvar karosérie neumožňuje dodržet nejvyšší výšku 900 mm, smějí být přední odrazky bílé barvy svým nejnižším bodem činné plochy nejvýše 1500 mm nad rovinou vozovky. Vzájemná vzdálenost nejbližších bodů činné plochy předních nebo zadních odrazek nesmí být menší než 600 mm; tato vzdálenost může být zmenšena až na 400 mm u dvoustopých vozidel, jejichž celková šířka je nejvýše 1,3 m.

4. Vozidla kategorií M2,M3,N a Sp jejichž celková délka je větší než 6 m a přípojná vozidla (kat.O) bez ohledu na délku musí být vybavena na každé straně vozidla nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) netrojúhelníkového tvaru, umístěnou v prostřední třetině vozidla. Odrazky nesmějí být svým nejnižším bodem činné plochy níže než 250 mm a nejvyšším bodem činné plochy výše než 900 mm nad rovinou vozovky; neumožňuje-li konstrukce a tvar karosérie dodržet nejvyšší výšku 900 mm, smějí být odrazky svým nejvyšším bodem činné plochy nejvýše 1500 mm nad rovinou vozovky. Odrazky nesmějí být vzdáleny více než 3 m od roviny vymezující délku vozidla vpředu (u vozidel kategorie O a Sp včetně oje), 1 m od roviny vymezující délku vozidla vzadu a vzájemná vzdálenost nejbližších bodů činné plochy bočních odrazek nesmí být větší než 3 m, pokud konstrukce vozidla splnění tohoto požadavku neumožňuje, může být tato vzdálenost zvětšena až na 4 m.

5. Dvoukolová motorová vozidla musí být vybavena jednou zadní odrazkou červené barvy netrojúhelníkového tvaru umístěnou tak, aby střed odrazky byl v podélné střední rovině vozidla a její nejnižší bod činné plochy nebyl níže než 350 mm a nejvyšší bod činné plochy nebyl výše než 900 mm nad rovinou vozovky. Mopedy vyrobené nebo dovezené po 1.1.1986 musí být vybaveny přední netrojúhelníkovou odrazkou bílé barvy umístěnou v podélné střední rovině vozidla ve výšce 400-1200 mm a na levé a pravé straně jednou nebo dvěma odrazkami netrojúhelníkového tvaru oranžové barvy minimálně 300mm nad rovinnou vozovky a nesmí být zakryty řidičem nebo spolujezdcem.

6. Přívěsný vozík ke dvoukolovému motorovému vozidlu musí být vybaven dvěma předními odrazkami bílé barvy netrojúhelníkového tvaru umístěnými tak, aby bod činné plochy nejbližší rovině vymezující největší šířku vozidla nebyl dále než 100 mm od této roviny a jednou zadní odrazkou červené barvy tvaru rovnostranného trojúhelníku upevněnou tak, aby jeden vrchol trojúhelníku byl nahoře a jedna strana byla vodorovná a umístěnou v podélné střední rovině vozidla. Nejnižší bod činné plochy odrazek nesmí být níže než 350 mm a nejvyšší bod činné plochy výše než 900 mm nad rovinou vozovky.

7. Postranní vozík ke dvoukolovému motorovému vozidlu musí být vybaven jednou přední odrazkou bílé barvy a jednou zadní odrazkou červené barvy netrojúhelníkového tvaru, umístěnými tak, aby bod činné plochy odrazek nejbližší rovině vymezující největší šířku vozidla nebyl dále než 150 mm od této roviny, nejnižší bod činné plochy níže než 350 mm a nejvyšší bod činné plochy výše než 900 mm nad rovinou vozovky.

8. Odrazky, s výjimkou předních, nesmějí být umístěny na závěsech za jízdy volně pohyblivých. Odrazky musí být na vozidle upevněny tak, aby jejich vztažné osy byly vodorovné, a u předních a zadních odrazek rovnoběžné s podélnou střední rovinou vozidla, u bočních odrazek kolmé k podélné střední rovině vozidla, s tolerancí ve vodorovné i svislé rovině ±3°.

Poznámka: Za pohyblivý závěs se nepovažují např. dostatečně tuhé pryžové závěsy, které jsou pro daný účel speciálně určeny.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav, umístění a upevnění odrazek.

Závady

1.Některá odrazka chybí nebo je poškozená tak, že neplní svoji funkci nebo nemá předepsanou barvu(C)
2.Odrazky nejsou schváleného typu nebo předepsaného tvaru(B)
3.Počet, umístění, upevnění neodpovídá předpisu(B)
Zadní svítilny se světlem do mlhy - počet a umístění625

Předepsané podmínky

1. Vozidlo s nejméně čtyřmi koly a motorové vozidlo se třemi koly uspořádanými souměrně k podélné střední rovině vozidla může být vybaveno jednou nebo dvěma zadními svítilnami se světlem do mlhy, dvoukolové vozidlo jednou. Jednou nebo dvěma zadními svítilnami se světlem do mlhy červené barvy musí být vybavena vozidla kategorií M, N a jejich přípojná vozidla.

2. Zadní svítilny se světlem do mlhy musí být umístěny ve stejné výšce v rozmezí 250 až 1000 mm; jejich vzdálenost od brzdových svítilen nesmí být menší než 100 mm.

3. Je-li vozidlo vybaveno jen jednou zadní svítilnou se světlem do mlhy, musí být umístěna v levé polovině vozidla, u jednostopého vozidla ve stejné výšce, avšak v podélné střední rovině vozidla.

4. Vztažné osy svítilen zadních svítilen se světlem do mlhy musí být v rovinách rovnoběžných s podélnou střední rovinou vozidla a rovinou vozovky.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří počet a umístění zadních svítilen se světlem do mlhy.

Závady

1.Počet nebo umístění zadních svítilen se světlem do mlhy neodpovídá předpisům(B)
Zadní svítilny se světlem do mlhy - činnost626

Předepsané podmínky

1. Zadní světla do mlhy se musí zapínat samostatně a jejich rozsvícení musí být možné jen svítí-li potkávací světla, přední světla do mlhy nebo i dálková světla. Zároveň s nimi musí svítit obrysová světla a osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky.

2. Zadní světlo do mlhy musí svítit červenou barvou.

3. U vozidel vyrobených a dovezených po 1. 7. 1988 mohou být zadní svítilny se světlem do mlhy zapojeny do okruhu potkávacích světlometů nebo předních světlometů se světlem do mlhy. Před tímto datem se připouští i zapojení do okruhu obrysových svítilen.

4. Činnost zadních svítilen se světlem do mlhy musí být signalizována sdělovačem oranžové barvy.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav zadních svítilem se světlem do mlhy a přezkouší se jejich činnost.

Závady

1.Zapojení zadních svítilen se světlem do mlhy neodpovídá předpisu, popřípadě světla nesvítí, takže jejich zapojení ani činnost nelze zkontrolovat(B)
2.Některá zadní svítilna se světlem do mlhy je poškozena, avšak svítí světlem předepsané barvy(A)

Poznámka

Zadní světla do mlhy mohou svítit i při přepnutí na dálková světla. Činnost sdělovače se hodnotí v úkonu č. 630.

Pracovní světla627

Předepsané podmínky

1. Na některých vozidlech mohou být instalována přídavná světla, určená k usnadnění některých pracovních úkonů; za taková pracovní světla se pokládají zejména:

- bílá světla k osvětlení ložné plochy vozidla,

- bílá světla na zádi tahačů návěsů, určená k osvětlení návěsu při zapojování vozidel do souprav.

2. Činnost pracovních světel musí být opticky signalizována sdělovačem s nepřerušovaným žlutým světlem v zorném poli řidiče.

3. Pro umístění pracovních světel nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav pracovních světel a přezkouší se jejich činnost.

Instalované pracovní světlo nesvítí(A)
Zvláštní výstražná světelná zařízení628

Předepsané podmínky

1. Kromě předepsaných světelných zařízení vozidel musí být vybavena ještě jedním nebo dvěma zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vozidla požární ochrany,ozbrojených sil a ozbrojených sborů, která určí příslušná ministerstva a dále zdravotnické, důlní a horské záchranné služby, obecní policie, celní stráže, poruchové služby plynárenských a energerických zařízení, která určí příslušné ústřední orgány státní správy po dohodě s ministerstvem vnitra a dále samojízdné pracovní stroje a speciální automobily, vykonávající práci za jízdy nebo stání v jízdní dráze (např. zametací, kropicí, posypové automobily apod., odklizová vozidla havarijní služby, automobily s montážními plošinami pro opravu vrchních tramvajových, trolejbusových apod. vedení, automobily silniční služby se sněhovými pluhy a radlicemi apod.), a dále vozidla, která svými rozměry nebo nákladu přesahují stanovené míry, vozidla pro něž to stanoví orgán příslušný ke schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo jednotlivého vozidla, vozidla pro něž to stanoví ministerstvo vnitra i pracovní samojízdné a přípojné stroje nad 3 m šířky, pro něž to stanoví schvalující orgán.

2. Činnost zvláštních výstražných světelných zařízení musí být nezávislá na ostatním vnějším světelném zařízení vozidla a musí být signalizována nepřerušovaným sdělovačem žluté barvy v zorném poli řidiče, kromě světel upevněných ke karosérii vozidla pomocí magnetu nebo vákuové přísavky.

3. Světlo zvláštních výstražných světelných zařízení svítících jen dopředu musí být nepřerušované; svítí-li na všechny strany, musí být jejich světlo přerušované (majáčky).

4. Zdroj světla musí svítit stálou intenzitou; efektu přerušovaného světla musí být dosaženo jiným způsobem než přerušovanou činností světelného toku zdroje (vlákna), tj. například rotující clonkou.

5. Zvláštní výstražná světelná zařízení vozidel ozbrojených sil a ozbrojených sborů, policie, požární ochrany, vozidel zdravotnické, důlní a horské záchranné služby,obecní policie a poruchových služeb musí mít modrou barvu (u vozidel požární ochrany schválených před 1.7.1972 se připouští i barva červená); kromě nich mohou mít zvláštní výstražná světelná zařízení modré barvy ještě některá další vozidla, pro než to stanoví Ministerstvo vnitra. Zvláštní výstražná světelná zařízení ostatních vozidel musí mít oranžovou barvu (pracovní stroje, speciální automobily apod.); tuto barvu mohou mít, pokud to stanoví příslušné ministerstvo i zvláštní výstražná světelná zařízení vozidel ozbrojených sil a ozbrojených sborů.

6. Zvláštní výstražné světelné zařízení s přerušovaným světlem musí být umístěno na nejvyšším místě karosérie nebo nástavby, a to přibližně v podélné rovině souměrnosti vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny.

7. Ve vzdálenosti menší než 750 mm v libovolném směru od světelného zdroje zvláštního výstražného světelného zařízení nesmějí být na vozidle jiné světelné zdroje, které by mohly způsobit vzájemnou záměnu nebo mylný výklad.

8. Přerušování musí mít kmitočet 2 - 4 Hz (120 - 240 cyklů za minutu).

9. Vybavení tímto zvláštním výstražným světelným zařízením musí být zapsáno v technickém průkazu vozidla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav zvláštního světelného výstražného zařízení a přezkouší se jeho činnost. Pokud je pro zvláštní výstražné světlo kontrolovaného vozidla předepsán kmitočet přerušování, posuzuje se zpravidla odhadem; pouze v případě pochybností se kontroluje pomocí stopek.

Závady

<
1.Umístění, zapojení nebo provedení neodpovídá předpisům, popřípadě světlo nesvítí, takže jeho zapojen ani činnost nelze zkontrolovat(B)
2.Barva světla neodpovídá předpisům(B)
3.Přerušování zvláštního výstražného světla má výrazně menší nebo větší kmitočet(A)
4.Zvláštní výstražné světelné zařízení je poškozeno, avšak není vyřazeno z činnosti(A)
Vnitřní osvětlení629

Předepsané podmínky

1. Všechny dále uvedené podmínky platí pro vozidla schválená po 1.7.1972; pro vozidla schválená dříve vnitřní osvětlení nebylo předepsáno.

2. Kabina řidiče motorových vozidel, karosérie osobních automobilů a karosérie autobusů a osobních autobusových přívěsů musí být uvnitř tak osvětlena, aby za snížené viditelnosti byl řidiči a spolujezdcům (cestujícím) dostatečně osvětlen vstup a výstup.

3. Vnitřní osvětlení musí mít zvláštní spínač.

4. Kontrolní přístroje na přístrojové desce musí být osvětleny při zapnutí vnějšího osvětlení vozidla. U vozidel schválených po 1.1.1977 se nesmí dát toto osvětlení samostatně vypnout, jestliže zároveň slouží ke kontrole činnosti obrysových světel (viz úkon č. 608, podmínka 4).

5. Autobusy (M2 a M3) a osobní autobusové přívěsy musí mít dostatečné osvětlení uvnitř prostoru pro cestující. Toto osvětlení musí být možno ztlumit z místa řidiče nezávisle na ostatních světlech na vozidle. Při otevřeni dveří musí být vstupní a výstupní schůdky dostatečně osvětleny; toto osvětlení nesmí být ovlivňováno tlumením vnitřních světel.

6. Skříňová vozidla musí být vybavena vnitřním osvětlením a osvětlením vstupních a výstupních schůdků.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav vnitřního osvětlení vozidla a přezkouší se jeho činnost.

Závady

1.Na vozidle schváleném po 1.7.1972 chybí nebo nesvítí vnitřní osvětlení,popřípadě jeho zapojení neodpovídá předpisům
- u vozidla pro hromadnou dopravu osob(B)
- u ostatních vozidel(A)
2.Některá svítilna vnitřního osvětlení je poškozena, avšak není vyřazena z činnosti(A)
Sdělovače630

Předepsané podmínky

1. Všechny optické sdělovače musí být v zorném poli řidiče a musí svítit, jestliže je příslušné světelné zařízení v činnosti.

2. Pro jednotlivá zařízení jsou předepsány sdělovače se světlem těchto barev:

modrá - dálková světla

zelená - obrysová světla vozidel schválených po 1.1.1977 (nevyžaduje se, rozsvítí-li se zároveň s obrysovými světly i osvětlení přístrojové desky)

zelená - směrová světla vozidel schválených po 1.7.1972 (tyto sdělovače mohou být nahrazeny nebo doplněny signalizací akustickou)

zelená - přední světla do mlhy

oranžová - zadní světla do mlhy (přední světla do mlhy před 1. 7. 1985).

červená - výstražná činnost směrových světel (může být nahrazeno svícením obou zelených sdělovačů směrových světel)

- signalizace činnosti parkovací brzdy

žlutá - zvláštní výstražná světelná zařízení - pracovní světla

- ABS a jiné

3. Sdělovače směrových světel a jejich výstražné činnosti musí svítit přerušovaným světlem. Všechny ostatní sdělovače musí svítit nepřerušovaným světlem.

Způsob kontroly

Při kontrole činnosti příslušných světelných zařízení se ověřuje činnost, barva a umístění předepsaných sdělovačů.

Závady

1.Některý sdělovač přídavných světelných zařízení (světlometů se světlem do mlhy, zadních svítilen se světlem do mlhy a pod.) chybí(B)
2.Některý sdělovač se nerozsvítí při uvedení příslušného zařízení do činnosti(B)
3.Sdělovač směrových světel nebo jejich výstražné činnosti svítí nepřerušovaně(A)
4.Barva světla některého sdělovače neodpovídá předpisům(A)

Poznámka: Závada sdělovače, signalizujícího závadu v brzdové soustavě, se zaznamenává v úkonu č. 204.

Zásuvka (vidlice), spojovací kabel631

Předepsané podmínky

1. Světelná zařízení návěsu nebo přívěsu musí být propojeno s tažným vozidlem sedmipólovým nebo vícepólovým elektrickým vedením se zásuvkou a jí odpovídající vidlicí černé barvy. Zásuvka a vidlice pro doplňkové účely musí být bílé (světlé) barvy.

2. Vozidla s elektrickou instalací 24 V, určená k tažení přípojných vozidel, vyrobená nebo dovezená od 1.7.1985 do 31.12.1990, musí být vybavena vhodným zařízením (přechodovým dílem) umožňujícím vzájemné propojení zásuvek a vidlic ISO 24 V se zásuvkami a vidlicemi 12 V doposud používanými pro napětí 24 V.

3. Motorová vozidla schválená po 1.7.1972 (s výjimkou jednostopých) musí být opatřena zásuvkou pro přenosnou elektrickou svítilnu (může být kombinována se zapalovačem cigaret).

4. Zásuvka tažného zařízení u vozidel vyrobených a dovezených po 1. 10. 1986 musí mít zapojený vývod pro zadní mlhové světlo (musí být pod proudem). U vozidel starších je pro zapojení vývodu rozhodující datum montáže tažného zařízení.

Vývod musí být zapojen přes vypínač s kontrolním světlem příslušné barvy.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav zásuvky (vidlice) a spojovacího kabelu. Při kontrole samotného tažného vozidla (sólo) se přezkouší zapojení zásuvky tak, že se do ní připojí speciální kontrolní přístroj, na jehož panelu se musí rozsvítit příslušné kontrolní světlo, odpovídající světelnému zařízení tažného vozidla, které bylo zapnuto. Nouzově lze k témuž účelu použít voltmetr nebo zkoušečku se žárovkou.

Závady

1.Na vozidle je zásuvka nebo vidlice nesprávného provedení (např. na starším vozidle je doposud pětipólová místo sedmipólové(B)
2.Zásuvka (vidlice) není správně zapojena, vývod pro zadní světlo do mlhy není pod proudem, příp. chybí vypínač a příslušné kontrolní světlo(B)
3.Spojovací kabel má poškozenou izolaci, avšak vodiče nejsou poškozeny(A)
4.Na motorovém vozidle schváleném po 1.7.1972 chybí nebo nefunguje zásuvka pro přenosnou elektrickou svítilnu(A)
5.Vozidlo vyrobené nebo dovezené po 1.7.1985 s elektrickou instalací 24 V, určené k tažení přípojných vozidel, není vybaveno přechodovým dílem(B)
OSTATNÍ ÚSTROJÍ A ZAŘÍZENÍ700
701Zvuková výstražná zařízení
702Rychloměr, tachograf, počítač ujeté vzdálenosti
703Elektrická vedení
704Akumulátor
705Palivová nádrž
706Palivové potrubí
707Motor a převodovka - těsnost
708Spojka, řazení
709Zařízení k vlečení vozidla
710Vytápěcí a větrací systém
711Vyznačení obrysu vozidla (soupravy)
712Zařízení ke spojování vozidel
713Pojistné spojovací zařízení
714Tažná oj přívěsu
715Značení některých údajů na vozidle
716Sklápěcí zařízení
717Hydraulická zařízení
718Úpravy a doplňková výstroj, výbava
719Omezovač rychlosti jízdy
720Zařízení proti neoprávněnému použití vozidla
Zvuková výstražná zařízení701

Předepsané podmínky

1. Na motorovém vozidle musí být alespoň jedno zařízení pro dostatečně hlasitou zvukovou výstrahu (houkačka), u kategorie L1 může být výstražný zvonek.

2. Zvukové výstražné zařízení musí vydávat dostatečně hlasitou zvukovou výstrahu s nepřerušovaným rovnoměrným zvukem, stálé výšky nebo v harmonickém akordu.

3. Zvukové výstražné zařízení musí být na vozidle řádně upevněno a umístěno tak, aby se při provozu za jakýchkoli podmínek nepoškodilo ani se nezměnily jeho zvukové vlastnosti.

4. Vozidla, která jsou vybavena zvláštním výstražným světelným zařízením se světlem modré barvy, musí mít kromě zvukového výstražného zařízení ještě zvláštní zvukové výstražné zařízení vydávající zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou).

5. Motorová vozidla nad 3,5 t mohou být vybavena doplňkovým zvukovým výstražným zařízením na zádi vozidla pro výstrahu při couvání, vydávajícím přerušované zvukové znamení při zařazeném zpětném chodu.

Způsob kontroly

Před vjezdem na kontrolní stání se přezkouší činnost zvukového výstražného zařízení.

Při kontrole vozidla na lince se pak ještě dodatečně ověří jeho upevnění.

Závady

1.Zvukové výstražné zařízení chybí(B)
2.Zvukové výstražné zařízení nefunguje nebo vydává nerovnoměrný zvuk nebo zvuk nestálé výšky, popřípadě vydává pronikavé zvuky, rozložené akordy nebo skřeky (např. píšťaly, sirény, zvonky, gongy apod.)(B)
3.Zvukové výstražné zařízení není dostatečně připevněno(A)
4.Vozidlu se zvláštním výstražným světelným zařízením se světlem modré barvy chybí nebo zvláštní zvukové výstražné zařízení (siréna) neplní svoji funkci(B)
Rychloměr, tachograf, počítač ujeté vzdálenosti702

Předepsané podmínky

1. Každé motorové vozidlo jehož nejvyšší konstrukční rychlost je vyšší než 50 km.h-1 a které nemá tachograf s ukazatelem rychlosti, musí být vybaveno rychloměrem s počítačem ujeté vzdálenosti.

2. Přípojná vozidla kategorie O4 schválená po 1.7.1995 musí být vybavena počítačem ujeté vzdálenosti.

3. Vozidla kategorie N2, N3 a M2, M3 (třídy II a III) prvně evidovaná po 1.7.1995 musí být vybavena tachografem s registrací pracovní činnosti řidiče (tachograf EC). Vozidla uvedená do provozu před tímto datem musí být dovybavena do 1.7.1998. Pro vozidla používaná v mezinárodní dopravě tato povinnost platí od 24. 4. 1995. Tato povinnost se vztahuje i na vozidla kategorie N1 se závěsným zařízením, přesáhne-li celková hmotnost soupravy 3,5 t (tažné + přípojné vozidlo). Ve vnitrostátní dopravě se připouští náhrada tachografu palubním počítačem. Tachograf musí být nejméně jednou za dva roky zkontrolován pověřeným pracovištěm.

Způsob kontroly

Během pojíždění s vozidlem se ověří, zda-li je zařízení (tachograf) v činnosti. Zaplombování zařízení, je-li předepsáno, se ověří během kontroly vozidla.

Závady

1.Rychloměr (tachograf) není v činnosti (je poškozený, odpojený) nebo chybí(B)
2.Vozidlo, pro které je předepsán tachograf, je vybaveno jen rychloměrem(B)
3.Pohon rychloměru (tachografu) není zaplombován(B)
4.Počítač ujeté vzdálenosti není funkční(A)

Poznámka: Závada osvětlení přístroje se zaznamenává v úkonu č. 629.

Elektrická vedení703

Předepsané podmínky

1. Izolace elektrických vedení (kabelů) nesmí být porušena, jednotlivá vedení musí být řádně připevněna (např. sponami, příchytkami apod.) k příslušným dílům vozidla.

2. V připojovacích nebo spojovacích svorkách a svorkovnicích musí být kabely řádně upevněny.

3. Neizolované spoje a svorky (např. držáky s pojistkami apod.) musí být chráněny proti náhodnému zkratu dotykem kovového předmětu (např. vhodným víkem nebo krytem).

4. Autobusy a nákladní automobily vyrobené po 1.7.1972 musí mít odpojovač akumulátoru, u nákladních automobilů se připouští i rychloupínací svorka vodiče.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav a upevnění přístupných elektrických vedení (instalace).

Závady

1.Izolace některých elektrických vedení je viditelně porušena(B)
2.Neizolované spoje nebo svorky nejsou dostatečně chráněny proti náhodnému zkratu(B)
3.Některá vedení (kabely) nejsou dostatečně připevněna, popřípadě některé vodiče jsou uvolněny ve svorkách(A)
4.Chybí odpojovač akumulátoru nebo rychloupínací svorka (pokud jsou předepsány)(B)
Akumulátor704

Předepsané podmínky

1. Akumulátor musí být na vozidle upevněn a zajištěn tak, aby z něho nevystřikoval elektrolyt; jeho poloha se nesmí změnit ani při náhlém brzdění nebo akceleraci.

2. Akumulátor musí být neporušený, bez zjevných vnějších poškození.

3. Připojovací svorky musí být řádně dotažené a nesmějí být nadměrně zkorodované.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří vnější stav akumulátoru, jeho upevnění a stav prostoru, v němž je akumulátor uložen (zejména není-li dno tohoto prostoru narušeno korozí).

Závady

1.Akumulátor je uvolněn, takže může dojít k samovolné změně jeho polohy nebo ke zkratu, popřípadě prostor pro akumulátor je nadměrně narušen korozí(B)
2.Akumulátor vozidla neumožňuje spolehlivé spuštění motoru (A)
3.Svorky akumulátoru jsou nadměrně zkorodované nebo jsou uvolněné, popřípadě na akumulátoru jsou stopy po unikání elektrolytu(B)
4.Akumulátor je uvolněn, ale nemůže dojít k samovolné změně polohy nebo ke zkratu(A)

Poznámka: U vozidel k hromadné přepravě osob (autobusů) a u vozidel určených k přepravě hořlavin a výbušnin se závady, jež mohou být příčinou zkratu, posuzují jako závady "C".

Palivová nádrž705

Předepsané podmínky

1. Provedení a umístění palivové nádrže musí odpovídat schválenému typu vozidla.

2. Palivová nádrž nesmí být poškozená a musí být řádně upevněna

3. Palivová nádrž musí být těsná (nikde z ní nesmí odkapávat palivo).

4. Plnicí otvor palivové nádrže automobilů schválených po 1.7.1972 musí být zajištěn proti odcizení nebo znehodnocení obsahu nádrže nepovolanou osobou.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav palivové nádrže, zejména její těsnost.

Závady

1.Z palivové nádrže odkapává palivo(C)
2.Na palivové nádrži je viditelné mechanické poškození, avšak zatím nedochází k unikání paliva(A)
3.Palivová nádrž není dostatečně upevněna (např. upevňovací pás nádrže chybí nebo je poškozený apod.)(B)
4.Plnicí otvor palivové nádrže nelze zajistit proti odcizení(A)
Palivové potrubí706

Předepsané podmínky

1. Palivové potrubí nesmí být nikde poškozené; jeho části, zhotovené z kovových trubek, musí být řádně upevněny.

2. Díly potrubí musí být spojeny šroubením nebo spájením na tvrdo; připouštějí se však i přesuvné spoje s pružnými hadicemi, vyrobenými z těžko hořlavých materiálů odolných proti palivu, zajišťujících těsnost při všech provozních teplotách.

3. Palivové potrubí a všechna ústrojí, jimiž prochází palivo, musí být chráněny před nadměrným teplem. Je nepřípustné, aby palivo mohlo kdekoli odkapávat a odpařovat se na horkých částech vozidla, na výfukovém potrubí nebo na elektrických zařízeních vozidla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav palivového potrubí, především jeho těsnost.

Závady

1.Z palivového potrubí, popřípadě z ústrojí zapojeného v obvodu tohoto potrubí, zjevně odkapává palivo na vozovku nebo na tepelně či elektricky aktivní místa(C)
2.Vedení potrubí paliva neodpovídá stanoveným podmínkám(B)
3.Na palivovém potrubí je viditelné poškození, avšak nedochází k unikání paliva(A)
4.Palivové výtlačné potrubí není dostatečně upevněné (některé spoje nebo příchytky jsou uvolněné apod.)(B)
Motor a převodovka - těsnost707

Předepsané podmínky

Z motoru ani z převodovky nesmí nikde nadměrně unikat olej.

Způsob kontroly

Prohlídkou zespodu (z pracovní jámy) se ověří těsnost motoru a převodovky.

Závady

1.Z motoru nebo z převodovky uniká olej a zjevně odkapává na vozovku (C)
2.Na motoru nebo na převodovce jsou patrné stopy po unikání oleje, avšak olej neodkapává na vozovku(A)

Poznámka: Netěsnost rozvodovky poháněné přední nápravy se zaznamenává v úkonu č. 401, rozvodovky zadní nápravy v úkonu č.414, netěsnost převodky řízení v úkonu č.305.

Spojka, řazení708

Předepsané podmínky

1. Spojka musí být správně seřízena tak, aby po sešlápnutí pedálu (stisknutí ovládací páky) spolehlivě přerušila přenos hnacího momentu od motoru a při uvolnění pedálu (páky) plynule zabírala.

2. Ovládací orgán spojky nesmí mít nadměrně velký mrtvý chod.

3. Řazení rychlostních stupňů musí být snadné a nehlučné; potřebná ovládací síla nesmí být podstatně větší než je obvyklé u jiných vozidel téhož typu v dobrém technickém stavu.

Způsob kontroly

Během pojíždění s vozidlem se ověří činnost spojky a řazení rychlostních stupňů.

Závady

1.Spojka není správně seřízena(A)
2.Nelze spolehlivě zařadit některý převodový stupeň(B)
3.Obložení (potah) šlapky pedálu chybí(A)
Zařízení k vlečení vozidla709

Předepsané podmínky

1. Motorová vozidla s pohotovostní hmotností větší než 400 kg, schválená po 1.7.1972, musí být vpředu, od 1.1.1985 i vzadu, konstrukčně upravena a provedena tak, aby je bylo možno lanem nebo tažnou tyčí odtáhnout (vyprostit) jiným vozidlem.

2. Motorová vozidla s celkovou hmotností větší než 3,5 t, schválená po 1.7.1972, musí být možno vléci tyčí.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav předepsaného zařízení k vlečení vozidla.

Závady

Předepsané zařízení (konstrukční úprava) k vlečení vozidla chybí, popřípadě je v nepoužitelném stavu:
- u osobního nebo dodávkového automobilu(A)
- u nákladního automobilu, autobusu apod.(B)
Vytápěcí a větrací systém710

Předepsané podmínky

Vozidla s kabinou pro řidiče nebo s uzavřenou karosérií musí mít zařízení pro vytápění a větrání prostoru pro řidiče a cestující. Vytápěcí a větrací systém nesmí svojí konstrukcí, provedením ani činností ohrožovat zdraví a bezpečnost řidiče, cestujících i nákladu. U vozidel vyrobených nebo dovezených po 1. 1. 1973 musí být tento systém snadno obsluhovatelný a jeho výkon musí být možné regulovat nejméně ve dvou stupních. Poloha vypnuto (vyřazeno z činnosti) se nepovažuje za stupeň regulace.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav přístupných částí vytápěcího a větracího systému; podle možnosti se aspoň zběžně přezkouší činnost systému a ověří těsnost jeho jednotlivých ústrojí a potrubí.

Závady

1.Některá ústrojí nebo potrubí vytápěcího a větracího systému jsou netěsná, popřípadě do vozidla vnikají různé pachy apod.(B)
2.Netěsnostmi spalovacích a výměníkových komor unikají spaliny do topného vzduchu(C)

Poznámka: Závady nezávislých vytápěcích systémů u autobusů a vozidel k přepravě hořlavin a výbušnin, které mohou způsobit případný požár vozidla, se hodnotí ve stupni "C".

Vyznačení obrysu vozidla (soupravy)711

Předepsané podmínky

1. Nákladní automobily kapotového nebo polokapotového provedení s celkovou hmotností nejméně 5,5 t, schválené po 1.7.1972, musí mít vpředu v zorném poli řidiče zařízení pro vyznačení největší šířky vozidla nebo soupravy (tzv. tykadla). Toto zařízení musí být aspoň ve směru jízdy vozidla snadno poddajné nebo poddajně upevněné na vozidle.

Poznámka: Poddajností se rozumí možnost vychýlení zařízení silou 45 N (4,5 kp) působící na volný konec tykadla.

2. Vozidla s šířkou větší než 2,55 m, samojízdné sklizňové zemědělské a lesnické stroje,samojízdné pracovní stroje a pracovní stroje přípojné a speciální automobily (kat. N), vykonávající práci za jízdy nebo za stání v jízdní dráze, musí být na předních a zadních čelních plochách označena červenými a bílými pruhy.

3. Výstražné barevné pruhy musí mít stejnou šířku 70 až 80 mm, musí směřovat od podélné svislé roviny souměrnosti vozidla pod úhlem 45o dolů a musí být co nejblíže k dolnímu a bočním obrysům vozidla. Minimální plocha tohoto označení musí být 0, 1 m, přičemž tato plocha musí mít tvar pravoúhelníku s délkou strany nejméně 250 mm.

4. Jestliže konstrukce vozidla nedovoluje vyznačení výstražných barevných pruhů na pevné části vozidla, může být označení na odnímatelných štítech, které musí být při přepravě na pozemních komunikacích na vozidlo připevněny.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří, je-li na vozidle předepsané vyznačení obrysu.

Závady

1.Předepsané vyznačení obrysu na vozidle chybí(B)
2.Předepsané vyznačení obrysu vozidla neodpovídá typu vozidla nebo stanoveným podmínkám(A)
Zařízení ke spojování vozidel712

Předepsané podmínky

1. Vozidlo určené k tažení přívěsu musí být vybaveno závěsem schváleného provedení. Závěs musí mít dvojitou mechanickou pojistku, zajišťující připojené vozidlo proti samovolnému uvolnění. Tahače návěsu musí mít pro spojovací čep návěsu samočinnou nebo polosamočinnou točnici odpovídající nejvyššímu povolenému zatížení tahače.

2. Na vozidle schváleném po 1.7.1972 musí být závěs pro přívěs samočinný nebo polosamočinný (tj. s druhou pojistkou ovládanou ručně). Samočinný závěs pro přívěs musí mít dvojité mechanické zajištění, přičemž zajištěná poloha musí být zřetelně viditelná. Nesamočinný závěs pro přívěs může mít jen jednostopé vozidlo, osobní (M1) a dodávkový automobil (N1) nebo tažné vozidlo určené ke spojování s jednonápravovými přívěsy s celkovou hmotností do 3, 5 t.

3. Jestliže má být jednostopé motorové vozidlo schválené po 1.7.1972 použito k tažení jednokolového přívěsu, musí být k tomu účelu vybaveno závěsem provedeným jako křížový kloub.

4. Jestliže má být osobní nebo dodávkový automobil, schválený po 1.7.1972, použit k tažení jednonápravového přívěsu s celkovou hmotností do 3,5 t, musí být k tomu účelu použito závěsu s koulí ISO 50; celý spoj, tj. koule tažného a závěs přípojného vozidla musí být schváleného provedení. Toto ustanovení platí i pro vozidlo schválené před 1.7.1972, jestliže se za ně má připojovat jednonápravový přívěs uvedený do provozu po 1.1.1976. Spojovací koule u vozidel schválených po 1.7.1995 musí být odnímatelná.

5. Ostatní vozidla (tj. kromě vozidel uvedených v podmínkách 3. a 4.) musí mít závěs pro přívěs s válcovým spojovacím čepem; u vozidel schválených před 1.7.1972 a u speciálních terénních vozidel se připouští i závěs pro přívěs provedený jako hák, má-li tažený přívěs odpovídající oko oje.

6. Automobily kategorie N3 schválené po 1.7.1972, určené k tažení přípojných vozidel kategorie O4, mohou být vybavena schváleným zařízením ke spojování vozidel systémem válcový čep - oko o průměru 40 mm nebo 50 mm bez ohledu na používání v mezinárodní dopravě.

7. Soupravy vozidel kategorie N2 , N3, O3, O4 mohou být spojena tzv. systémem "krátké spojení" - CCD.

8. Závěsem pro přívěs nesmějí být vybaveny jednonápravové přívěsy a přívěsy s nájezdovou brzdou.

9. Vybavení vozidla závěsem pro přívěs musí být zapsáno v technickém průkazu vozidla.

10.Spojovací čep návěsu musí odpovídat největšímu povolenému zatížení návěsu. Čep musí být schváleného provedení a pro zatížení nad 10 t (celk. hmotnost návěsu) musí mít průměr činné části 50,8 mm.

Způsob kontroly

Na vozidle zařízeném k tažení přívěsu se prohlídkou ověří stav závěsu pro přívěs a jeho zajištění.

Závady

1.Spojovací zařízení neodpovídá stanoveným podmínkám(B)
2.Spojovací zařízení je poškozené nebo nedostatečně upevněné, popřípadě nefunguje předepsané mechanické zajištění(B)
3.Spojovací zařízení je nadměrně opotřebené (vytlučené)(B)
4.Pojistný mechanismus je poškozený, není funkční(B)

Poznámka: Jestliže byl závěs pro přívěs dodatečně montován provozovatelem, posuzuje se i podle úkonu č. 530.

Pojistné spojovací zařízení713

Předepsané podmínky

1. Vozidla, s vyjímkou dvoukolových, která jsou určena k tažení přívěsu a nejsou vybavena homologovaným nebo schváleným typem spojovacího zařízení, musí být kromě hlavního spojovacího zařízení vybavena závěsy pro pojistné spojovací zařízení (lana, řetězy), a to:

a) vozidla se závěsným zařízením vybaveným koulí ISO 50, určeným k tažení přívěsu o hmotnosti větší než 350 kg závěsy pro křížové nebo vidlicové zavěšení.

b) ostatní vozidla pro křížové zavěšení.

2. Přívěsy (s výjimkou přívěsu za jednostopé motorové vozidlo) musí být vybaveny pojistným spojovacím zařízením (lana, řetězy), které musí při poruše hlavního spoje a následném přerušení spojení brzdové a elektrické soustavy mezi tažným vozidlem a přívěsem zajistit ještě částečnou řiditelnost přívěsu, popřípadě zabránit padnutí oje na vozovku; toto zařízení nemusí mít přívěsy vybavené spojovacím zařízením (ojí) schváleného provedení.

Způsob kontroly

Na vozidle zařízeném k tažení přívěsu, popřípadě na přívěsu se prohlídkou ověří stav pojistného spojovacího zařízení.

Závady

1.Předepsané pojistné spojovací zařízení (popřípadě závěsy pro něj) chybí nebo neodpovídá stanoveným podmínkám(B)
2.Pojistné spojovací zařízení (závěsy) je poškozeno natolik, že není způsobilé plnit bezpečně svoji funkci(B)
Tažná oj přívěsu714

Předepsané podmínky

1. Oko oje musí být upevněno k oji tak, aby se nemohlo otáčet kolem její podélné osy.

2. Přívěs kategorie O4 musí být vybaven ojí s okem schváleného provedení (průměr 40 mm nebo 50 mm).

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav tažné oje, zejména spojovacího oka. Při kontrole se přívěs neodpojuje od tažného vozidla.

Závady

1.Oko oje neodpovídá stanoveným podmínkám, popřípadě otvor oka je nadměrně opotřebený ("vytlučený")(B)
2.Oj je deformovaná nebo jinak poškozená natolik, že její pevnost může být narušena(C)
3.V závěsech oje jsou patrné nadměrné vůle(B)
Značení některých údajů na vozidle715

Předepsané podmínky

1. Vozidla, kromě dvoukolových motorových vozidel a vozidel kategorie M1 a N1, vybavená závěsem pro tažení přívěsu, musí mít v blízkosti tohoto zařízení zřetelně vyznačenou celkovou hmotnost přípojného vozidla.

2. Autobusy, nákladní automobily a přípojná vozidla musí mít na zádi karosérie vyznačenou nejvyšší povolenou rychlost, pokud to konstrukce dovoluje, v její levé polovině.

3. Vozidla, s výjimkou dvoukolových a jejich přípojných vozidel a osobních automobilů a přívěsů za ně, musí mít na blatnících nebo jiném vhodném místě vyznačen předepsaný tlak v pneumatikách.

4. Vozidla schválená po 1.1.1985 musí být opatřena homologačním štítkem m. j. s údaji o kouřivosti, sklonu světel.

5. Silniční vozidla taxislužby, autobusy a nákladní automobily o užitečné hmotnosti vyšší než 3,5 tuny nebo celkové hmotnosti vyšší než 6 tun používané k podnikání musí být označena obchodním jménem dopravce.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří provedení a stav předepsaného označení.

Závady

Předepsané označení chybí nebo je nečitelné(B)
Sklápěcí zařízení716

Předepsané podmínky

Sklápěcí zařízení musí být řádně upevněné. Z hydraulického sklápěcího zařízení ani z olejové nádrže nebo ze spojovacího potrubí nesmí unikat olej.

Způsob kontroly

Na sklápěčkovém automobilu se prohlídkou ověří stav a zejména těsnost sklápěcího zařízení a příslušných potrubí; činnost sklápěcího zařízení se nekontroluje. Kontroluje se též stav sklápěcí korby, zejména uložení korby a spojení s hydraulickými zvedáky, případně i činnost automatického zajišťování korby a bočnic i čela.

Závady

1.Hydraulické sklápěcí zařízení, popř. olejová nádrž nebo spojovací potrubí, není dostatečně těsné, takže
- olej odkapává na vozovku(C)
- je patrné unikání oleje, olej však zatím neodkapává na vozovku(A)
2.Sklápěcí zařízení je uvolněné ve spodním nebo horním uložení (upevňovací šrouby nejsou dotažené nebo některé z nich chybí)(B)
3.Automatické zajišťování korby, bočnic a zadního čela nepracuje spolehlivě či vůbec nepracuje; chybí zajišťovací kolíky(B)
Hydraulické zařízení717

Předepsané podmínky

Hydraulická zařízení (např. pohony ventilátorů, posilovače apod.) musí být na vozidle řádně upevněna a být těsná (nikde nesmí unikat olej).

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří upevnění, stav a těsnost zařízení; činnost (funkce) se nezkouší.

Závady

1.Z hydraulického zařízení uniká olej
- neodkapává na vozovku(A)
- zjevně odkapává na vozovku(C)
2.Hydraulické zařízení není dostatečně upevněné(A)
Úpravy a doplňková výstroj a výbava718

Předepsané podmínky

Úpravy vozidla a doplňování jeho výstroje a výbavy musí splňovat podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích a podmínky stanovené při schválení technické způsobilosti výrobku.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří, zda na vozidle nejsou provedeny nedovolené úpravy nebo změny a zda případně použité nepůvodní díly jsou v souladu s platnými předpisy. Provedené úpravy nebo změny, odporující předpisům, se popíší v rubrice "Poznámka" protokolu o technické kontrole vozidla.

Závada popsaná v rubrice "Poznámka" protokolu o technické kontrole je:
1.Lehká(A)
2.Vážná(B)
3.Nebezpečná(C)

Poznámka: V této skupině se zjišťují a hodnotí závady, které nelze zařadit do ostatních kontrolovaných ústrojí.

Omezovače rychlosti jízdy719

Předepsané podmínky

Vozidla kategorie M3 nad 10 t, jejichž konstrukční rychlost překračuje 100 km.h-1 a vozidla kategorie N3 jejichž konstrukční rychlost přesahuje 90 km.h-1, schválená po 1. 1. 1994 a prvně evidovaná po 1.7.1995, musí být vybavena zařízením pro omezení nejvyšší rychlosti jízdy. Vozidla vyrobená po 1. 1. 1988 používaná pro mezinárodní dopravu musí být tímto zařízením dovybavena k 1.7.1995. Omezovač rychlosti musí být zaplombován.

Rychlost vozidla s omezovačem nesmí překročit u vozidla:

- kategorie M3 nad 10 t ..... 100 km.h-1

- kategorie N3 .............. 90 km.h-1

Poznámka: Omezovačem rychlosti nemusí být vybavena vozidla s právem přednosti jízdy dle zvláštního předpisu a zkušební vozidla se zvláštní státní poznávací značkou.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří vybavení vozidla omezovačem rychlosti, stav omezovače a zaplombování.

Závady

1.Omezovač rychlosti chybí, je odpojený, poškozený(B)
2.Omezovač rychlosti není zaplombován(B)
Zařízení proti neoprávněnému použití vozidla720

Předepsané podmínky

Motorová a přípojná vozidla se skříňovou karosérií a vozidla kategorie Ss schválená po 1.1.1973 musí mít zajištění dveří a vík zavazadlového a motorového prostoru proti neoprávněnému otevření zvenku,přičemž nejméně jedny dveře musí být uzamykatelné zvenku. Motorová vozidla musí být vybavena ještě dalším zařízením proti neoprávněnému použití vozidla (např. uzamykatelnou spínací skříňkou se zajištěním volantu). Vozidla mohou být dále vybavena doplňkovým elektronickým nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením schváleného provedení.

Poznámka: Vozidla kategorie L musí být zařízením proti neoprávněnému použití vybavena, jestliže byla schválena po 1. 1. 1985.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav a funkce zabezpečovacích zařízení.

Závady

1.Vozidlo není vybaveno zabezpečovacím zařízením(B)
2.Zabezpečovací zařízení není funkční(B)
HLUK, ODRUŠENÍ800
801Výfukové potrubí - vyústění
802Výfukové potrubí - stav
803Hladina vnějšího hluku výfukového systému
804Odrušení
Výfukové potrubí - vyústění801

Předepsané podmínky

1. Vyústění výfukového potrubí vozidel schválených před 1.7.1972 nesmí směřovat k pravé boční straně vozidla.

2. Koncová část výfukového potrubí vozidel schválených po 1.7.1972 musí být směrována vzhůru nad vozidlo v levé polovině vozidla,přičemž musí přesahovat o nejméně 100 mm střechu kabiny nebo karosérie, nebo dozadu rovnoběžně s podélnou střední rovinou vozidla anebo dozadu vlevo a u vozidel uvedených do provozu po 1.7.1995 musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě. Koncová část výfukového potrubí (vyústění) nesmí přesahovat jinou pevnou část zadního a bočního obrysu vozidla. Osa vyústění může být ve vodorovné rovině nebo odkloněná dolů.

3. U tahačů návěsů schválených po 1.7.1972 nesmí docházet k přímému ofukování návěsu spalinami (výfukovými plyny).

Způsob kontroly

Prohlídkou výfukového potrubí se ověřuje zda jeho vyústění odpovídá schválenému typu.

Závady

Vyústění výfukového potrubí neodpovídá předpisům(B)
Výfukové potrubí - stav802

Předepsané podmínky

1. Každé motorové vozidlo musí být vybaveno výfukovým potrubím s účinným tlumičem výfuku schváleného provedení. Tlumič výfuku musí být trvale zapojen do výfukového potrubí.

2. Výfukové potrubí (tlumič výfuku) nesmí být narušeno nebo poškozeno natolik, že by mohla být porušena jeho těsnost.

3. Výfukové potrubí (tlumič výfuku) musí být řádně upevněno a tepelně izolováno od hořlavých částí vozidla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří stav výfukového potrubí (včetně tlumiče výfuku). V prostoru pod kapotou se ověří upevnění sběrného výfukového potrubí na motoru.

Závady

1.Výfukové potrubí nebo tlumič výfuku jsou prasklé nebo z jiných příčin netěsné, takže spaliny vnikají do prostoru pro cestující, řidiče nebo do prostoru pro náklad, nebo je zdrojem nadměrného hluku(C)
2.Tlumič výfuku nebo některá část výfukového potrubí chybí(C)
3.Na vozidle je namontován tlumič výfuku neodpovídající schválenému typu vozidla nebo schválenému provedení(A,B)
4.Výfukové potrubí (tlumič výfuku) není řádně upevněno nebo dostatečně tepelně izolováno od blízkých hořlavých částí vozidla(B)
5.Výfukové potrubí je netěsné (dílčí netěsnosti spojů); tyto netěsnosti však nemají vliv na bezpečnost, případně hlučnost vozidla a měření emisí(A)
6.Výfukové potrubí je netěsné, nelze měřit emise(B)

Poznámka: U vozidel starších 10 let, není-li na trhu k dispozici originální díl, lze při splnění všech technických požadavků, použít tlumič výfuku neschválený pro daný typ vozidla. Hodnotí se jako závada typu "A".

Hladina vnějšího hluku803

Předepsané podmínky

1. Všechna zařízení určená k tlumení vnějšího i vnitřního hluku musí být provozuschopná a plnit určenou tlumicí funkci.

2. Hladina vnějšího hluku výfukového systému vozidla stojícího na místě nesmí překročit limit uvedený v technickém průkazu vozidla.

3. Vozidla uvedená do provozu před 31.12.1982 musí splňovat hodnoty vnějšího hluku v dB (A) uvedené v tabulce:

Kategorie vozidelSchválení technické způsobilosti
před r.1972od 1.1.1972 do 31.12.1975od 1.1.1976 do 31.12.1982
Ldo 50 cm3105103103
50 - 125 cm3107105105
125 - 500 cm3109107107
nad 500 cm3110108108
Mdo 9 míst vč. řidiče10210098
přes 9 míst do 3,5 t celkové hmotnosti vozidla112110108
přes 9 míst nad 3,5 t celkové hmotnosti vozidla116114112
Ndo 3,5 t celkové hmotnosti vozidla112110108
nad 3,5 t celkové hmotnosti vozidla116114112

Způsob kontroly

Hladina vnějšího hluku se změří pouze u těch vozidel, která podle subjektivního posouzení vykazují nadměrnou hlučnost. K měření se použije hlukoměr schváleného typu.

Závady

Změřená hladina vnějšího hluku přesahuje stanovený limit(C)

Poznámka: Hladina vnějšího hluku se zatím nekontroluje.

Odrušení804

Předepsané podmínky

1. Každé vozidlo musí být provedeno a vybaveno tak, aby rušivé vyzařování elektromagnetické energie (tzv. rušení), vznikající při provozu, nepřesáhlo přípustné mezní hodnoty. Odrušení vozidel, jejichž technická způsobilost byla schválena po 1.7.1972, musí být schváleno.

2. V konstrukci a provedení vozidla nesmějí být prováděny takové zásahy, které by zvyšovaly rušení nad přípustnou hranici.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří úplnost a vnější stav odrušovacích prvků (kondenzátorů, zapalovacích kabelů, kabelových koncovek apod.).

Závady

Na vozidle chybí některý z odrušovacích prvků, jimiž jsou vozidla povinně vybavena, případně je některý odrušovací prvek neúčinný(B)

Poznámka: Odrušení se zatím nekontroluje.

PŘEDEPSANÁ A ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA900
901Lékárnička
902Předepsaná minimální výbava
903Výstražný trojúhelník
904Hasicí přístroje
905Zakládací klíny
906Nádoby na záložní palivo a jejich držáky
907Plachta a oblouky
908Naviják
909Hydraulická ruka
910Zvedací čelo
Lékárnička901

Předepsané podmínky

Každé motorové vozidlo s výjimkou vozidel kategorií L1, L2 a LM musí být vybaveno lékárničkou, která musí obsahovat předepsané zdravotnické prostředky. Obsah musí být uložen v samostatném pouzdře s charakteristickým označením. Lékárnička musí být uložena v suchém a čistém prostoru, musí být snadno přístupná a nesmí na ní dopadat přímé sluneční světlo.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří, je-li vozidlo vybaveno předepsanými zdravotnickými potřebami.

Závady

1.Vozidlo není vybaveno předepsanou lékárničkou(B)
2.Lékárnička je zjevně ve špatném stavu(B)
3.V lékárničce chybí některý zdravotnický prostředek(A)
Předepsaná minimální výbava902

Předepsané podmínky

1. Vozidla kategorií M a N musí mít minimálně tuto výbavu:

a) náhradní elektrické pojistky (pokud jsou v elektrické instalaci použity) a to po jedné od každého druhu

b) po jedné náhradní žárovce od každého druhu používaného pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla

c) příruční zvedák schváleného typu a odpovídající nosnosti

d) klíč na matice kol

e) náhradní kolo (ráfek s pneumatikou)

2. Vozidla kategorií L3,L4 a L5 musí mít tuto minimální výbavu:

a) jednu náhradní pojistku

b) po jedné náhradní žárovce od každého druhu používaného pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla

3. Přívěsy o celkové hmotnosti nad 750 kg a návěsy musí mít náhradní kolo (ráfek s pneumatikou). Tahač s návěsem mohou mít náhr. kolo společné,je-li stejného rozměru a provedení.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří, má-li vozidlo předepsanou výbavu;  zároveň se ověří její stav (použitelnost).

Závady

1.Minimální výbava zčásti chybí, nebo některá část předepsané výbavy není v dobrém technickém stavu (vyžaduje opravu nebo výměnu)(B)
Výstražný trojúhelník903

Předepsané podmínky

Všechna motorová vozidla s výjimkou dvoukolových, musí být vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem schváleného typu.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří, je-li vozidlo vybaveno výstražným trojúhelníkem schváleného typu.

Závady

Vozidlo není vybaveno předepsaným výstražným trojúhelníkem(B)
Hasicí přístroje904

Předepsané podmínky

1. Autobusy s obsaditelností do 22 cestujících mimo řidiče, autobusy třídy I.(městské) a osobní autobusové přívěsy i návěsy musí být vybaveny jedním nebo několika hasicími přístroji s celkovou náplní nejméně 6 kg. Autobusy s obsaditelností nad 22 cestujících musí být vybaveny hasicími přístroji s celkovou náplní nejméně 12 kg.

2. Sanitní vozidla musí být vybavena hasicím přístrojem s náplní nejméně 2 kg.

3. Vozidla silniční taxislužby musí být vybavena hasicím přístrojem s mrazuvzdornou náplní nejméně 2 kg.

4. Hasicí přístroje musí být schváleného typu a musí být na vozidle v pohotovostním stavu, umístěny na dobře viditelném a snadno přístupném místě, jeden z nich musí být v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří druh, stav, naplnění, upevnění a umístění hasicích přístrojů.

Závady

1.Předepsané hasicí přístroje chybějí nebo je hasicí přístroj prázdný(B)
2.Na vozidle jsou hasicí přístroje s menší celkovou náplní než je předepsáno, popřípadě některý přístroj je nevhodně umístěný nebo nedostatečně upevněný(A)

Poznámka: U vozidel určených k přepravě hořlavin a výbušnin se obě závady (1 a 2) hodnotí stupněm "C".

Zakládací klíny905

Předepsané podmínky

1. Motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy o celkové hmotnosti vyšší než 750 kg a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny.

2. Ostatní motorová vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t a přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem.

3. Zakládací klíny musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné.

Způsob kontroly

Prohlídkou se ověří, je-li vozidlo vybaveno předepsanými zakládacími klíny; zároveň se ověří jejich provedení, stav a uložení.

Závady

1.Vozidlo není vybaveno zakládacími klíny(B)
2.Vozidlo je vybaveno zakládacími klíny nevhodného provedení, popřípadě nevhodně uloženými(A)
Nádoby na záložní palivo a jejich držáky906

Předepsané podmínky

1. Nádoby na záložní palivo (kanystry) musí být opatřeny těsným uzávěrem.

2. Držák nádob musí být dostatečně robustní a spolehlivě upevněný ke karosérii nebo k jiné vhodné části vozidla.

3. Držák nádob na záložní palivo musí být opatřen uzamykatelným závěrem, znemožňujícím vyjmutí nádoby nepovolanou osobou.

4. Plnicí otvory nádob musí být zajištěny proti odcizení nebo znehodnocení jejich obsahu nepovolanou osobou; toto zajištění může být provedeno vhodně upraveným závěrem podle odstavce 3.

Způsob kontroly

Na vozidle vybaveném zvláštními držáky s nádobami na záložní palivo (kanystry) se prohlídkou ověří stav nádob a jejich upevnění.

Závady

Držák nádob na záložní palivo je nedostatečně upevněný nebo je poškozený, popřípadě vložené nádoby nebo jejich uzávěry nelze spolehlivě zajistit a uzamknout(B)
Plachta a oblouky907

Předepsané podmínky

1. Plachta musí být po celém obvodu karosérie řádně upevněna, aby za jízdy dostatečně přiléhala k bočnicím a čelům vozidla.

2. Plachta nesmí být poškozena natolik, že by dostatečně nechránila přepravovaný náklad před deštěm nebo sněhem.

3. Plachtové oblouky a upevňovací objímky nesmějí být deformované nebo jinak nadměrně poškozené; musí jich být plný počet.

Způsob kontroly

Jestliže je na kontrolovaném vozidle plachta s plachtovými oblouky, ověří se prohlídkou jejich stav a upevnění (nenamontovaná plachta se nekontroluje).

Závady

Plachtu nelze řádně upevnit, je nadměrně poškozená, plachtové oblouky a upevňovací objímky jsou poškozeny nebo jsou neúplné(B)
Naviják908

Předepsané podmínky

1. Naviják ani díly vedení lana nesmějí být poškozené natolik, že by mohla být ohrožena bezpečnost obsluhy.

2. Naviják musí být řádně upevněný.

3. Ze skříně navijáku nesmí unikat mazivo.

4. Z povrchu lana nesmějí vyčnívat prasklé ocelové dráty, které by mohly způsobit zraněni obsluhy, popřípadě zmenšit pevnost lana.

Způsob kontroly

Na vozidle vybaveném navijákem se prohlídkou ověří jeho stav; funkce navijáku se nezkouší (lano se neodvinuje). Pokud je lano přístupné bez demontáže, zkontroluje se stav horní vrstvy jeho závitů.

Závady

1.Ze skříně navijáku uniká mazivo
- neodkapává však na vozovku(A)
- odkapává zjevně na vozovku(C)
2.Naviják je nedostatečně upevněný nebo je poškozený nebo lano je nadměrně poškozené (B)
Hydraulická ruka909

Předepsané podmínky

1. Hydraulická ruka musí být na vozidle řádně upevněna a v přepravní poloze spolehlivě zajištěna.

2. Z hydraulické soustavy nesmí nikde unikat olej.

Způsob kontroly

Na vozidle vybaveném hydraulickou rukou se prohlídkou ověří její stav; funkce se nezkouší.

Závady

1.Z hydraulické soustavy ruky uniká olej
- neodkapává však na vozovku(A)
- zjevně odkapává na vozovku(C)
2.Hydraulická ruka není dostatečně upevněna nebo zajištěna(B)
Zvedací čelo910

Předepsané podmínky

1. Zvedací čelo musí být na vozidle řádně upevněno a v přepravní poloze spolehlivě zajištěno.

2. Z hydraulické ovládací soustavy zadního čela nesmí nikde unikat olej.

Způsob kontroly

Na vozidle vybaveném zvedacím čelem se prohlídkou ověří jeho stav; funkce se nezkouší.

Závady

1.Z hydraulické ovládací soustavy zadního čela uniká olej
- neodkapává však na vozovku(A)
- odkapává na vozovku(C)
2.Zvedací čelo je nedostatečně upevněno nebo zajištěno(B)

Příloha A

Označení světelných zařízení dle EHK

Světlomet s potkávacím a dálkovým světlem asymetrický a světlomety se světlem do mlhy

příklad:

1 - R . . . . . . . . světlomet s dálkovým světlem

1 - HR . . . . . . . . světlomet s dálkovým světlem s halogenovou žárovkou

1 - SR . . . . . . . . světlomet s dálkovým světlem systém "Sealed Beam"

2 - C . . . . . . . . světlomet s potkávacím světlem

2 - HC . . . . . . . . světlomet s potkávacím světlem s halogenovou žárovkou

2 - SC . . . . . . . . světlomet s potkávacím světlem systém "Sealed Beam"

2 - B . . . . . . . . světlomety se světlem do mlhy

3 - Označení zkušebny -dle čísel zemí užívajících předpisy EHK:

E 1 - SRN

E 2 - Francie

E 3 - Itálie

E 4 - Nizozemsko

E 5 - Švédsko

E 6 - Belgie

E 7 - Maďarsko

E 8 - Česká rep.

E 9 - Španělsko

E 10 - Jugoslávie

E 11 - Anglie

E 12 - Rakousko

E 12 - Lucembursko

E 14 - Švýcarsko

E 15 - býv. NDR

E 16 - Norsko

E 17 - Finsko

E 18 - Dánsko

E 19 - Rumunsko

E 20 - Polsko

E 21 - Portugalsko

E 27 - Slovensko

4 -  --» světlomet pro levostranný provoz

«- -» světlomet pro oboustranný provoz

5 - homologační číslo přidělené zkušebnou

6 - číselný kód maximální svítivosti (v orámování nebo volně v blízkosti kružnice s písmenem E uvnitř)

Homologační značky musí být nesmazatelné a umístěné na krytu světla tak, aby po namontování světelného zařízení byly čitelné.

Je-li na světelném zařízení (nebo na odrazce) slovní označení "TOP" nebo "OBEN", musí být vždy nahoře. Maximální svítivost, vyjádřená číselným kódem, je udávána v zaokrouhlených hodnotách ve smyslu příslušných předpisů EHK takto: 7,5; 10; 12,5; 17,5; 20; 25; 27,5; 30; 37,5; 40; 45; 50.

Svítivost světlometu (cd) se určí násobením číselného kódu hodnotou 3000. Z toho vyplývá, při požadavku max. svítivosti všech současně namontovaných dálkových světel 225 000 cd, že součet těchto číselných kódů nesmí být větší než 75. Prakticky tedy dvoustopé vozidlo s rychlostí nad 40 km.h-1 smí mít buď např. 2 světlomety s dálkovým světlem s číselným kódem nejvýše 37,5 nebo např. 4 světlomety se značkami 4 x 17,5 nebo 2 x 25 a 2 x 12,5.

Svítilny a odrazky

příklad :

1 - 1 . . . . . . . přední směrová svítilna

2a . . . . . . . zadní směrová svítilna s jednou hladinou svítivosti

2b . . . . . . . zadní směrová svítilna se dvěma hladinami svítivosti

3 . . . . . . . čelní směrová svítilna (jsou-li jediné na vozidle - u motocyklů)

4 . . . . . . . čelně boční směrová svítilna (jsou-li na vozidle i zadní směrové svítilny)

5 . . . . . . . boční směrová svítilna

A . . . . . . . svítilna s obrysovým světlem (přední)

R . . . . . . . svítilna s obrysovým světlem (zadní)

SM1,SM2. . . . . . boční obrysová svítilna

S 1 . . . . . . . brzdová svítilna se světlem s jedinou hladinou svítivosti

S 2 . . . . . . . brzdová svítilna se světlem s dvěma hladinami svítivosti

S 3 . . . . . . . střední brzdová svítilna

AR . . . . . . . světlomet se zpětným světlem

D . . . . . . . zdvojení (duplex) - svítilnu lze použit samostatně nebo zdvojeně

B, F . . . . . . . zadní svítilna se světlem do mlhy

I A . . . . . . . netrojúhelníková odrazka pro silniční vozidla (nahrazuje dřívější třídy I a II)

III A. . . . . . . trojúhelníková odrazka pro záď přípojných vozidel (nahrazuje dřívější třídu III)

L . . . . . . . . zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky

2 - číslo zkušebny

3 - směr většího vyzařovacího úhlu (šipka musí směřovat směrem od vozidla, u bočních směrových světel dopředu)

4 - homologační číslo přidělené zkušebnou

Poznámky pod čarou

*) Konstrukcí pneumatik se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED), STEEL a ALL STEEL.

**) Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní, zimní, terénní a univerzální. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika shodného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky výrobce (např. Barum, Michelin...).

Přesunout nahoru