Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c72/1994 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání položek účetní závěrky k 30. 6. 1994 pro politické strany a politická hnutí účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

Částka 72/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 30.12.1994
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č.j. 283/67 681/94 ze dne 8. prosince 1994, kterým se stanoví uspořádání položek účetní závěrky k 30. 6. 1994 pro politické strany a politická hnutí, účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.

Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Přesunout nahoru