Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c70/1994 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995

Částka 70/1994
Platnost od 15.12.1994
Účinnost od 15.12.1994
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 27. října 1994,

kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995

Český statistický úřad podle § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 278/1992 Sb., o státní statistice, uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995, který byl schválen předsedou Českého statistického úřadu


Program statistických zjišťování na rok 1995

A. Statistická zjišťování, u nichž vzniká zpravodajským jednotkám zpravodajská povinnost podle § 28 zákona ČNR č. 278/1992 Sb.:

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. Zem P 1-12Měsíční podnikový výkaz v zemědělství
2. Zem P 6-04Čtvrtletní podnikový výkaz o živočišné výrobě
3. Zem P 7-04Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků
4. Zem P 3-04Čtvrtletní podnikový výkaz v zemědělství
5. Zem Z 3-04Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností zemědělskou
6. Zem P 13-04Čtvrtletní výkaz malé organizace v zemědělství
7. Zem P 5-01Roční podnikový výkaz v zemědělství
8. Zem Z 5-01Roční výkaz závodové jednotky s činností zemědělskou
9. Zem P 15-01Roční výkaz malé organizace v zemědělství
10. Les P 3-04Čtvrtletní podnikový výkaz v lesnictví
11. Les Z 3-04Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v lesnictví
12. Les P 7-04Čtvrtletní podnikový výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
13. Les P 13-04Čtvrtletní výkaz malé organizace v lesnictví
14. Les P 5-01Roční podnikový výkaz v lesnictví
15. Les Z 5-01Roční výkaz závodové jednotky v lesnictví
16. Les P 8-01Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
17. Les P 15-01Roční výkaz malé organizace v lesnictví
18. Prům P 1-12Měsíční podnikový výkaz v průmyslu
19. Prům Z 2-12Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků v průmyslové závodové jednotce
20. Prům P 3-04Čtvrtletní podnikový výkaz v průmyslu
21. Prům Z 3-04Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností průmyslovou
22. Prům P 13-04Čtvrtletní výkaz malé organizace v průmyslu
23. Prům Z 2-01Roční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků v průmyslové závodové jednotce
24. Prům P 5-01Roční podnikový výkaz v průmyslu
25. Prům Z 5-01Roční výkaz závodové jednotky s činností průmyslovou
26. Prům P 15-01Roční výkaz malé organizace v průmyslu
27. Stav P 1-12Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví
28. Stav P 3-04Čtvrtletní podnikový výkaz ve stavebnictví
29. Stav Z 3-04Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností stavební
30. Stav P 6-04Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek
31. Stav P 13-04Čtvrtletní výkaz malé organizace ve stavebnictví
32. Stav P 5-01Roční podnikový výkaz ve stavebnictví
33. Stav Z 5-01Roční výkaz závodové jednotky s činností stavební
34. Stav P 15-01Roční výkaz malé organizace ve stavebnictví
35. OPU P 1-12Měsíční dotazník
36. OPU P 3-04Čtvrtletní podnikový výkaz obchodu, pohostinství a ubytování
37. OPU Z 3-04Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v obchodu, pohostinství a ubytování
38. OPU P 13-04Čtvrtletní výkaz malé organizace v obchodu, pohostinství a ubytování
39. OPU P 5-01Roční podnikový výkaz obchodu, pohostinství a ubytování
40. OPU Z 5-01Roční výkaz závodové jednotky v obchodu, pohostinství a ubytování
41. OPU P 15-01Roční výkaz malé organizace v obchodu, pohostinství a ubytování
42. Dop P 1-12Měsíční podnikový výkaz v dopravě
43. Dop P 3-04Čtvrtletní podnikový výkaz v dopravě
44. Dop Z 3-04Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v dopravě
45. Spoj P 3-04Čtvrtletní podnikový výkaz ve spojích
46. Spoj Z 3-04Čtvrtletní výkaz závodové jednotky ve spojích
47. Dop P 13-04Čtvrtletní výkaz malé organizace v dopravě
48. Dop P 5-01Roční podnikový výkaz v dopravě
49. Dop Z 5-01Roční výkaz závodové jednotky v dopravě
50. Dop P 15-01Roční výkaz malé organizace v dopravě
51. Spoj P 5-01Roční podnikový výkaz ve spojích
52. Spoj Z 5-01Roční výkaz závodové jednotky ve spojích
53. CR 7-04Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
54. CR 9-01Dotazník o kapacitě a využití ubytovacích zařízení
55. CR 8-01Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
56. Zdp P 3-04Čtvrtletní výkaz zdravotní pojišťovny
57. Poj P 3-04Čtvrtletní výkaz v pojišťovnictví
58. Pen P 3a-04Čtvrtletní výkaz v peněžnictví
59. Pen P 3b-04Čtvrtletní výkaz nebankovních organizací
60. Zdp P 5-01Roční výkaz zdravotních pojišťoven
61. Poj P 5-01Roční výkaz v pojišťovnictví
62. Pen P 5-01Roční výkaz v peněžnictví a v investičních společnostech a fondech
63. PenPoj V 1-01Roční výkaz o komoditní struktuře spotřeby materiálu, energie a služeb v peněžnictví, pojišťovnictví a ve zdravotních pojišťovnách
64. VTS P 1-12Měsíční dotazník
65. VTS P 3-04Čtvrtletní podnikový výkaz ve vybraných tržních službách
66. VTS Z 3-04Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností vybraných tržních služeb
67. VTS P 13-04Čtvrtletní výkaz malé organizace poskytující vybrané tržní služby
68. VTS P 5-01Roční podnikový výkaz ve vybraných tržních službách
69. VTS Z 5-01Roční výkaz závodové jednotky s činností vybraných tržních služeb
70. VTS P 15-01Roční výkaz malé organizace poskytující vybrané tržní služby
71. ROV 1-01Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací
72. ROPO V 1-01Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací
73. SOŇO V 1-01Roční výkaz finančních ukazatelů společenských a ostatních nevýdělečných organizací
74. Kult V 7-01Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
75. Kult V 8-01Roční výkaz o televizním vysílání
76. P 4-04Čtvrtletní dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku
77. Práce 2-04Čtvrtletní výkaz o práci
78. Práce 3-01Roční výkaz o práci
79. Práce 5-99Výkaz o stávce (výluce)
80. Iv 1-04Čtvrtletní výkaz o investicích
81. Iv 3-04Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních
82. Iv 4-02Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
83. Iv 5-99Evidenční list vybrané investiční akce
84. Iv 6-02Pololetní výkaz o bytové výstavbě
85. Iv 7-99Hlášení o dokončení stavby pro bydlení
86. Iv2-01Roční výkaz o investicích a investičním majetku
87. Leasing 1-01Šetření hmotných investic u leasingových společností
88. EP 5-01Roční výkaz o zásobách paliv a spotrebe paliv a energie
89. EP 6-01Roční výkaz o spotřebě paliv a energie
90. EP 7-01Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
91. EP 8-01Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
92. EP 9-01Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
93. EP 10-01Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
94. EP 11-01Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě
95. Nem Úr 1-12Měsíční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
96. Nem Úr 1-02Pololetní výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
97. Odp P 5-01Roční výkaz o odpadech
98. VTR P 5-01Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
99. VTR P 15-01Roční výkaz malé organizace ve výzkumu a vývoji
100. VH P 7a-04Čtvrtletní výkaz podniků povodí
101. VH P 7b-04Čtvrtletní výkaz o vodovodech a kanalizacích
102. VH P 8a-01Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
103. VH P 8b-01Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
104. Obyv 1-12Hlášení o uzavření manželství
105. Obyv 2-12Hlášení o narození
106. Obyv 3-12Hlášení o úmrtí
107. Obyv 4-12Hlášení o rozvodu
108. Obyv 5-12Hlášení o stěhování
109. Ceny Prům 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců
110. Ceny Prům la-02Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků
111. Ceny Prům lb-02Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
112. Ceny ZO 1-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě
113. Ceny N Zem 1-04Čtvrtletní výkaz o cenách vybraných výrobků a služeb pro zemědělství
114. Ceny Zem 1-12Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
115. Ceny Les 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství
116. Ceny Vod 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství
117. Ceny Spoj 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony spojů
118. Ceny Dop Ž 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy
119. Ceny Dop S 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy
120. Ceny Dop L 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy
121. Ceny Dop Ř 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy
122. Ceny Dop P 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony potrubní dopravy
123. Ceny Psn 1-12Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí
124. Ceny Pss 1-12Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů
125. Ceny Psz 1-12Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností
126. Ceny Pso 1-12Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb
127. Ceny Poj 1-12Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
128. Ceny Ban 1-12Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
129. Ceny Leas 1-12Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
130. Ceny Stav 1-04Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
131. Ceny SC 1-01Roční výkaz spotřebitelských cen vybraných výrobků a služeb
132. Ceny Teplo 1-12Měsíční výkaz o prodeji tepla
133. Osev 3-01Výkaz o plochách osevu zemědělských plodin
134. Zem V 6-01Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
135. Zem V 6 až 10Odhady sklizně zemědělských plodin
136. Zem HZ 1-01Soupis hospodářského zvířectva
137. AGC 1995Agrocenzus 1995
138. HIM 1994Věková struktura hmotného investičního majetku
139. ÚNP 1994Šetření úplných nákladů práce za rok 1994
140. Reg OPU -95Vstupní dotazník
141. Reg VTS -95Vstupní dotazník
142. DotazníkŠetření mezd zaměstnanců za červen 1995
143. D OZOČ -04Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod
144. EV Prům 1-12Konjunkturální průzkum v průmyslu
145. EV Stav 1-12Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
146. EV Mob 1-12Konjunkturální průzkum v maloobchodě
147. Panel 1995Dotazník pro nově vzniklé podniky v letech 1990 až 1994
148. přímé zjišťováníIndex světových cen průmyslových surovin a potravin znamenaných na světových burzách
149. přímé zjišťováníMěsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem

II. Statistická zjišťování prováděná jinými ústředními orgány

a) MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

1. Dop (MD) 1-04Čtvrtletní výkaz o mezinárodní přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
2. Dop (MD) 2-04Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
3. Dop (MD) 1-01Roční výkaz o železniční dopravě
4. Dop (MD) 2-99Výběrové šetření o silniční nákladní a osobní dopravě
5. Dop (MD) 3-99Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR
6. Dop (MD) 4-01Roční výkaz o vodní dopravě
7. Dop (MD) 5-01Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
8. Dop (MD) 6-01Roční výkaz o letecké dopravě
9. Dop (MD) 7-01Roční výkaz o kombinované dopravě

b) MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

1. Práce (MF) 2-04Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdách

c) MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČR

1. Prům (MH) P 1-04Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
2. Prům (MH) P 2-04Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků
3. Geo (MH) V 3-01Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
4. PO (MH) 1-02Pololetní výkaz o hmotnosti leteckých závěrů mezinárodních styků
5. PO (MH) 2-04Čtvrtletní výkaz o poštovním provozu
6. PO (MH) 3-02Pololetní výkaz o balících přepravovaných ve styku s cizinou
7. PO (MH) 4-02Pololetní výkaz o ztracených zásilkách a vyplacených náhradách
8. PO (MH) 5-04Čtvrtletní výkaz o peněžní službě
9. PO (MH) 6-04Čtvrtletní výkaz o poštovním styku s cizinou
10. TZ (MH) 1-02Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
11. TS (MH) 1-02Pololetní výkaz o specializovaných telekomunikačních službách
12. TP (MH) 1-02Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
13. TJ (MH) 1-02Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb
14. TJ (MH) 2-02Pololetní výkaz o hustotě HTS
15. TR (MH) 1-02Pololetní výkaz o radiokomunikacích
16. FEP (MH) 2-02Pololetní výkaz výnosů (obor pošta)
17. FEP (MH) 3-02Pololetní výkaz o nákladech a výnosech na činnosti (obor pošta)
18. FEP (MH) 4-02Pololetní výkaz o nákladech a výnosech poštovních služeb
19. FER (MH) 2-02Pololetní výkaz výnosů (radiokomunikace)
20. FER (MH) 3-02Pololetní výkaz o nákladech a výnosech na činnosti (radiokomunikace)
21. FER (MH) 4-02Pololetní výkaz o nákladech a výnosech radiokomunikačních služeb
22. FET (MH) 2-02Pololetní výkaz výnosů (telekomunikace)
23. FET (MH) 3-02Pololetní výkaz o nákladech a výnosech na činnosti (telekomunikace)
24. FET (MH) 4-02Pololetní výkaz o nákladech a výnosech telekomunikačních služeb

d) MINISTERSTVO KULTURY ČR

1. Kult (MK) V 1-01Roční výkaz o divadle
2.  Kult (MK) V 3-01Roční výkaz o galerii
3.  Kult (MK) V 5-01Roční výkaz o periodickém tisku
4. Kult (MK) V 10-01Roční výkaz o filmové tvorbě
5. Kult (MK) V 12-01Roční výkaz o knihovně
6. Kult (MK) V 14-01Roční výkaz o muzeu
7.  Kult (MK) V 15-01Roční výkaz o neperiodických publikacích
8.  Kult (MK) V 16-01Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
9. Kult (MK) V 17-01Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací státní památkové péče

e) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

1. Soc (MPSV) V 1-01Roční výkaz o zařízeních sociální péče
2. V (MPSV) 10-01Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
3. V (MPSV) 19a-01Roční výkaz o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti
4. V (MPSV) 19b-01Roční výkaz o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti
5. V (MPSV) 20-01Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, o službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
6. V (MPSV) 26-01Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

f) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

1. Prům (MPO) P 1a-12Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (hnědé uhlí a lignit, brikety)
2. Prům (MPO) P 1b-12Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (černé uhlí)
3. Prům (MPO) P 1c-12Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (koks)
4. Prům (MPO) P 3-12Měsíční podnikový výkaz v průmyslu
5. Prům (MPO) EP 3-04Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva

g) MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

1. V (MS) 1-02Pololetní výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů
2. V (MS) 2-02Pololetní výkaz o pohybu agendy u krajského soudu
3. V (MS) 3-01Roční výkaz o ústavní a ochranné výchově
4. V (MS) 4-04Čtvrtletní výkaz o vazbách
5. V (MS) 5-12-ObchMěsíční výkaz o vyřizování agendy rejstříků Cm, RO, K a Kv
6. V (MS) 5-12Měsíční výkaz o hlavních agendách soudů
7. V (MS) 6-02Pololetní výkaz o pohybu občanskoprávní agendy okresních soudů
8. V (MS) 8-01Roční výkaz o pohybu agendy obchodního rejstříku
9. V (MS) 10-12Měsíční výkaz o pohybu rehabilitační agendy
10. V (MS) 15-01Roční výkaz o agendě podmíněného propuštění
11. V (MS) 21-02Pololetní výkaz o agendě všeobecné
12. V (MS) 22-02Pololetní výkaz o agendě trestní
13. V (MS) 23-02Pololetní výkaz o agendě netrestní okresního státního zastupitelství
14. V (MS) 24-02Pololetní výkaz o agendě netrestní krajského státního zastupitelství
15. V (MS) 25-02Pololetní výkaz o agendě netrestní vrchního státního zastupitelství
16. V (MS) 26-02Pololetní výkaz o agendě netrestní nejvyššího státního zastupitelství
17. V (MS) 16-01Roční výkaz o znaleckých posudcích podávaných ústavy kvalifikovanými pro znaleckou činnost, které jsou zapsány v prvním oddílu seznamu ústavů

h) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

1. Škol (MŠMT) V 1-01Výkaz o mateřské škole
2. Škol (MŠMT) V 2-01Výkaz o školní družině samostatné - při mateřské škole
3. Škol (MŠMT) V 3-01Výkaz o základní škole
4. Škol (MŠMT) V 3a-01Příloha k výkazu o základní škole o speciálních - specializovaných třídách
5. Škol (MŠMT) V 3b-01Příloha k výkazu o základní škole o volitelných a nepovinných předmětech
6. Škol (MŠMT) V 4-01Výkaz o speciální škole mateřské - základní - zvláštní - pomocné
7. Škol (MŠMT) V 4a-01Výkaz o speciální střední škole, o odborném učilišti
8. Škol (MŠMT) V 5-01Výkaz o přihlášených - přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích
9. Škol (MŠMT) V 7-01Výkaz o gymnáziu - střední odborné škole - konzervatoři
10. Škol (MŠMT) V 8-01Výkaz o integrované střední škole
11. Škol (MŠMT) V 11-01Výkaz o vysoké škole
12. Škol (MŠMT) V 12-01Roční výkaz o absolventech vysokých škol
13. Škol (MŠMT) V 14-01Výkaz o zařízení ústavní - ochranné výchovy, preventivně výchovné péče
14. Škol (MŠMT) V 15-01Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
15. Škol (MŠMT) V 16-01Roční výkaz o menzách
16. Škol (MŠMT) V 17-01Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
17. Škol (MŠMT) V 18-01Výkaz o státní jazykové škole
18. Škol (MŠMT) V 19-01Výkaz o domově mládeže
19. Škol (MŠMT) V 20-01Výkaz o vysokoškolských kolejích
20. Škol (MŠMT) V 21-01Výkaz o vysokoškolské knihovně
21. Škol (MŠMT) V 24-01Výkaz o základní umělecké škole
22. Škol (MŠMT) V 25-01Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
23. Škol (MŠMT) V 26-01Výkaz o sportovní třídě - sportovní škole
24. Škol (MŠMT) P 1-04Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
25. Škol (MŠMT) P 1a-02Pololetní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za přímo řízené organizace
26. Škol (MŠMT) Iv 1-01Roční výkaz o investiční výstavbě v resortu školství
27. Škol (MŠMT) R 1-01Výkaz o zahájení školního roku v mateřské škole
28. Škol (MŠMT) R 3-01Výkaz o zahájení školního roku v základní škole
29. Škol (MŠMT) R 4-01Výkaz o zahájení školního roku ve speciální škole mateřské - základní - zvláštní - pomocné
30. Škol (MŠMT) R 4a-01Výkaz o zahájení školního roku ve speciální střední škole, odborném učilišti
31. Škol (MŠMT) R 7-01Výkaz o zahájení školního roku v gymnáziu, střední odborné škole, konzervatoři
32. Škol (MŠMT) R 17-01Výkaz o zahájení školního roku v zařízení školního stravování
33. Škol (MŠMT) R 25-01Výkaz o zahájení školního roku ve středním odborném učilišti, učilišti
34. Škol (MŠMT) R 28-01Výkaz o zahájení školního roku ve škole/školském zařízení

i) MINISTERSTVO VNITRA ČR

1. Práce (MV) 2-04Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů ČR
2. J (MV ČR MS) 1-01Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

j) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

1. A (MZ) 1-01Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
2. E (MZ) 1-04Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví
3. E (MZ) 2-04Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mzdových prostředků ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb. v platném znění
4. E (MZ) 3-02Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mzdových prostředků podle zákona č. 1/1992 Sb. v platném znění
5. E (MZ) 4-01Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
6. E (MZ) 5-01Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
7. H (MZ) 1-01Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby
8. H (MZ) 2-01Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby
9. L (MZ) 1-01Roční výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití vč. přílohy
10. L (MZ) 3-01Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
11. L(MZ) 11-01Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení
12. O (MZ) 1-01Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
13. O (MZ) 2-04Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobním podnikem
14. O (MZ) 3-04Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distribučními organizacemi
15. O ODV (MZ) 5-04Čtvrtletní výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami - léčivými látkami a s hromadně vyráběnými léčivými přípravky
16. T (MZ) 1-01Roční výkaz o přístrojovém vybavení zařízení
17. Z (MZ) 1-99Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
18. Z (MZ) 2-12Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy
19. Z (MZ) 3-12Hlášení hospitalizace
20. Z (MZ) 4-12Statistické hlášení - zpráva o rodičce
21. Z (MZ) 5-12Statistické hlášení - zpráva o novorozenci
22. Z (MZ) 6-12Statistický lístek dítěte s vrozenou vývojovou vadou

k) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

1. SFTR (MZe) 1-12Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
2. SFTR (MZe) 2-12Měsíční výkaz o rozdělení výrobků z masa
3. SFTR (MZe) 3-12Měsíční výkaz o vývoji průměrných nákupních cen jatečních zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
4. SFTR (MZe) 5-04Čtvrtletní výkaz o předpokládané potřebě masa na výrobu
5. SFTR (MZe) 6-12Měsíční výkaz o nákupu a cenách mléka a o výrobě, cenách a užití vybraných a mlékárenských výrobků
6. SFTR (MZe) 6-99Informace o vývoji průměrných nákupních cen jatečních zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a výroků
7. SFTR (MZe) 9-12Měsíční výkaz zdrojů, prodejů a užití obilovin
8. REG (MZe) 4-99Výkaz o regionální nabídce jatečného skotu a jatečných prasat a o nabídce mléka
9. Zem (MZe) 9-01Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin
10. Les (MZe) 1-01Roční výkaz o hospodaření na lesní půdě
11. Les (MZe) 2-01Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
12. ÚZEM (MZe) 1-01Roční výkaz o provozování drobných potravinářských výroben
13. Zem OZ (MZe) 1-99Výkaz skladovacích kapacit a zásob ovoce a zeleniny
14. MECH (MZe) 8-01Výkaz o stavu a využití zemědělské strojové techniky
15. Mysl (MZe) 1-01Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře za rok 1995 a o jarním kmenovém stavu zvěře k 31. 3. 1996

l) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

1. Vod (MŽP) 1-02Pololetní výkaz o placení úhrad za vypuštění znečištěných odpadních vod
2. Vod (MŽP) 3-01Roční výkaz o znečištění vodních toků

m) SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

1. Program 222 (SSHR) 1-12Měsíční výkaz o stavu a pohybu zásob státních mobilizačních rezerv

B. Statistická zjišťování u obyvatelstva prováděná Českým statistickým úřadem podle § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 278/1992 Sb.

RÚ 4-12, RÚ 5-01Statistika rodinných účtů
VŠPS A, VŠPS BVýběrové šetření pracovních sil

A

Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních ukazatelů z oblasti tržeb v odvětví zemědělství pro potřeby analýz v komoditním i územním členění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tržby za celkový prodej, za prodej zemědělských výrobků celkem a v členění podle vybraných výrobků v hodnotovém vyjádření.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství, zapsané do obchodního rejstříku s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha a velké specializované podniky.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz o živočišné výrobě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 6-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení informací o živočišné výrobě pro posouzení stavu a vývoje této oblasti ve vnitřní ekonomice i v mezinárodním srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Početní stavy a obrat stáda, užitkovost hospodářských zvířat, hmotnostní kategorie skotu a prasat, celkový prodej živočišných výrobků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 4. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 7-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro analýzy surovinových zdrojů pro zpracovatele i ostatní odběratele.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem (z toho obchodním a zpracovatelským organizacím, přímý vývoz a ostatní prodej) a zásob.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství s rostlinnou výrobou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 8. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic a budou využívány pro analytické účely zemědělské statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní údaje o investicích, podnikové finanční ukazatele (hospodářský výsledek, náklady, hmotný i nehmotný investiční majetek, zásoby).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství zapsané do obchodního rejstříku s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností zemědělskou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem Z 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblasti finančního hospodaření a práce; budou využívány pro analytické účely zemědělské statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, tržby, zaměstnanci a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností zemědělskou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 13-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblasti finančního hospodaření a práce; budou využívány pro analytické účely zemědělské statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, tržby, zaměstnanci a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství zapsané do obchodního rejstříku s výměrou zemědělské půdy do 1000 ha.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční podnikový výkaz v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic pro analytické účely zemědělské statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, úroky, sociální náklady, pachtovné, aktiva a pasíva, pořízené investice podle činnosti, území a základní údaje o rozestavěnosti staveb.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství zapsané do obchodního rejstříku s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz závodové jednotky s činností zemědělskou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem Z 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětví zemědělství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní údaje o závodové jednotce, hmotné a nehmotné investice, hrubý obrat, mezispotřeba a doplňující ukazatele, nepřímé daně, dotace a poplatky, členění spotřeby služeb, zásob materiálu, komoditní specifikace vybraných položek hrubého obratu, zaměstnanci a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností zemědělskou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

Současně s výkazem Zem P 5-01 do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře v zemědělství pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní ukazatele malých organizací, tržby a jejich členění, pořízení investic, údaje o zaměstnancích a mzdách.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství zapsané do obchodního rejstříku s výměrou zemědělské půdy od 10 ha do 1000 ha.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic a budou využívány pro analytické účely lesnické statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele (hospodářský výsledek, náklady, hmotný i nehmotný investiční majetek, zásoby), investice.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob s převažující činností lesnictví.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les Z 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblasti finančního hospodaření a zaměstnanců a budou využívány pro analytické účely lesnické statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, tržby, zaměstnanci a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností zemědělskou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

12. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 7-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o vývoji hlavních ukazatelů lesnické činnosti a dodávkách dříví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o zalesňování, těžbě dřeva a dodávkách dříví.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob s převažující činností lesnictví a dále vlastníci lesů s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

13. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 13-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblasti finančního hospodaření a pracovníků a budou využívány pro analytické účely lesnické statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, tržby, zaměstnanci a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců do 24 osob vč. s převažující činností v lesnictví.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

14. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční podnikový výkaz v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic pro analytické účely lesnické statistiky, zejména pro účely národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, úroky, sociální náklady, pachtovné, aktiva a pasíva, pořízené investice podle činnosti, území a základní údaje o rozestavěnosti staveb.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob s převažující činností lesnictví.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

15. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz závodové jednotky v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les Z 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětví lesnictví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní údaje o závodové jednotce, hmotné a nehmotné investice, hrubý obrat, mezispotřeba a doplňující ukazatele, nepřímé daně, dotace a poplatky, členění spotřeby služeb, zásob materiálu, komoditní specifikace vybraných položek hrubého obratu, zaměstnanci a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností lesnickou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

16. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů lesní hospodářské evidence u podnikatelských subjektů v odvětví lesnictví a vlastníků lesa s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, bilanci dříví, nahodilých těžbách a dodávkách dřeva a počtech zaměstnanců v lesnictví.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více a dále vlastníci lesů s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

2. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

17. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře v lesnictví pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní ukazatele malých organizací, tržby a jejich členění, pořízení investic, údaje o zaměstnancích a mzdách.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců do 24 osob vč. a s převažující činností lesnictví.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

18. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto statistického zjišťování je získat údaje k posouzení vývoje základních ukazatelů podle průmyslových odvětví. Výsledky zabezpečují podklady pro ekonomická rozhodování, slouží k veřejné publikaci ve statistické ročence ČR, mezinárodních ročenkách i dalších publikacích.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výroba zboží, průměrný evidenční počet zaměstnanců a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

17. kalendářní den po sledovaném měsíci

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

19. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků v průmyslové závodové jednotce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům Z 2-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto šetření je získat informace o produkci vybraných výrobků v závodových jednotkách s převažující průmyslovou činností. Výsledky tvoří podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Produkce vybraných výrobků ve fyzických měrných jednotkách, příp. Kč, podle Seznamu vybraných výrobků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více bez ohledu na převažující OKEČ podniku za své závodové jednotky s činností průmyslovou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

10. kalendářní den po sledovaném měsíci

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

20. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto statistického zjišťování je získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření, investic a nákladního parku pro analytické účely.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Podnikové finanční ukazatele, základní údaje o investicích, výkony vozidel a spotřeba pohonných hmot, tržby od obyvatelstva.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po skončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

21. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností průmyslovou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům Z 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto statistického zjišťování je získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů pro potřeby analýz a sestavení národních účtů. Výsledky slouží k veřejné publikaci ve statistické ročence ČR, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané ukazatele za závodovou jednotku - zaměstnanci a mzdy, manuální zaměstnanci, jejich mzdy a odpracované hodiny, tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, tržby za prodej zboží, prodej výrobků, prací a služeb ostatním závodovým jednotkám, spotřeba výrobků, prací a služeb nakoupených od ostat. závodových jednotek, změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace, náklady na prodané zboží, výrobní spotřeba a manka a škody na zásobách.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do podnikového rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 25 a více

- doprava a spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností průmyslovou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem Prům P 3-04 za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

22. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 13-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto statistického zjišťování je získání základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky a pro sestavení národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané ukazatele malé organizace, finanční ukazatele, zaměstnanci a mzdy, tržby od obyvatelstva.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem do 99 zaměstnanců včetně.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po skončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

23. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků v průmyslové závodové jednotce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům Z 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem šetření je získat informace o produkci vybraných výrobků v peněžním vyjádření, o hodnotě průmyslové produkce, vlastní produkce, produkce obchodu, spotřeby materiálu, energií a služeb v závodových jednotkách s převažující průmyslovou činností. Výsledky tvoří podklad pro výpočet objemu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Produkce vybraných výrobků v Kč podle Seznamu vybraných výrobků, hodnota průmyslové produkce, vlastní produkce, obchodní produkce a spotřeby materiálu, energie a služeb.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více bez ohledu na převažující OKEČ podniku za své závodové jednotky s činností průmyslovou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

24. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční podnikový výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto šetření je získat doplňující údaje sloužící k propočtu základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic pro analytické účely statistiky a zejména pro sestavení národních účtů. Výsledky se využívají pro ekonomická rozhodování a veřejné publikování v ročence ČR i mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, úroky, sociální náklady, pachtovné, aktiva a pasíva, pořízené investice podle činnosti a území, vybrané vodohospodářské ukazatele - voda vyrobená pitná, počet čistíren odpadních vod a jejich kapacita, množství odpadních vod vypouštěných a čištěných, prodej, vývoz, spotřeba a zásoby vybraných výrobků v naturálních jednotkách.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) zapsané v obchodním rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

25. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz závodové jednotky s činností průmyslovou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům Z 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto šetření je získat údaje k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů pro analytické účely statistiky, zejména pro sestavení národních účtů. Výsledky se využívají pro ekonomická rozhodování a veřejné publikování v ročence ČR i mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní údaje o závodové jednotce, hmotné a nehmotné investice, hrubý obrat, mezispotřeba a doplňující ukazatele, nepřímé daně, dotace a poplatky, členění spotřeby služeb, zásob materiálu, komoditní specifikace vybraných položek hrubého obratu, zaměstnanci, mzdy, využití pracovní doby a pracovní režimy manuálních zaměstnanců.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 25 a více

- doprava a spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností průmyslovou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem Prům P 5-01 do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

26. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto statistického zjišťování je získání základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky a sestavení národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané ukazatele malé organizace, finanční ukazatele, úroky, sociální náklady, pachtovné, aktiva a pasíva, zaměstnanci a mzdy, investice.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem do 99 zaměstnanců včetně.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

27. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací k posouzení vývoje stavební výroby v krátkodobém pohledu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku a v zahraničí, poddodávky stavebních prací pro jiné organizace, tržby celkem a ze stavební činnosti, počet zaměstnanců a jejich mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

28. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic, zejména pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Podnikové finanční ukazatele, základní údaje o investicích, tržby od obyvatelstva.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

29. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností stavební

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav Z 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti, zejména pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zaměstnanci a mzdy, manuálně pracující na stavebních pracích, závodové finanční ukazatele, výkony vozidel a spotřeba pohonných hmot.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností stavební.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

současně s výkazem Stav (Prům, Zem aj.) P 3-04 do 22. kalendářního dne po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

30. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 6-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství - OKEČ 451 a 452) a počtem zaměstnanců 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného čtvrtletí

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

31. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 13-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, ukazatele o práci, stavební výroba, tržby od obyvatelstva.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců do 24 osob včetně.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

32. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční podnikový výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic, zejména pro potřeby národních účtů. Získání doplňujících informací o stavební výrobě. Údaje budou využívány zejména k hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, investice, struktura stavebních prací podle směrů výstavby a podle Standardní klasifikace produkce, dokončené byty, počet vybraných stavebních strojů k 30. 6., spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

33. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz závodové jednotky s činností stavební

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav Z 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů - pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hrubý obrat, mezispotřeba, nepřímé daně, dotace a poplatky, komoditní specifikace vybraných položek hrubého obratu, členění spotřeby služeb, členění spotřeby a zásob materiálu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností stavební.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

současně s výkazem Stav (Prům, Zem, aj.) P 5-01 do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel.

34. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, aktiva a pasíva, základní ukazatele, údaje o zaměstnancích, o investicích a o struktuře stavebních prací v tuzemsku podle směrů výstavby.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců do 24 osob včetně.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

35. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o ekonomické aktivitě podnikatelských subjektů a vývoji jejich tržeb (příjmů) v jednotlivých měsících.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Celkové tržby (příjmy) za vlastní výrobky, prodej služeb a prodej zboží. U plátců daně z přidané hodnoty její objem.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty vč. fyzických osob, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku a bez ohledu na počet zaměstnanců, s převažující ekonomickou činností obchod, pohostinství a ubytování.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

36. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání vybraných údajů o investičním majetku, finančních ukazatelích a údajů o tržbách od obyvatelstva v obchodu, pohostinství a ubytování pro potřeby hodnocení vývoje uvedených odvětví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Pořízení a prodej investičního majetku, celkové náklady, hospodářský výsledek, zásoby, tržby od obyvatelstva (domácností).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností obchod, pohostinství a ubytování a počtem zaměstnanců 100 a více.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

37. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU Z 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o tržbách závodové jednotky v podrobnějším členění, vybraných finančních ukazatelů a údajů o zaměstnancích a mzdách. Údaje se využijí zejména pro výpočet hrubého domácího produktu, zjištění celkové spotřeby domácností, k přehledům o vývoji zaměstnanosti a mezd a k detailnějšímu popisu odvětví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží od obyvatelstva a od podnikatelských subjektů, náklady na produkci, zaměstnanci a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností v oblasti obchodu, pohostinství, ubytování.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

předkládá se současně s výkazem OPU P 3-04 za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

38. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace v obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 13-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních finančních ukazatelů, údajů o zaměstnanosti a mzdách a tržbách od obyvatelstva za tyto podnikatelské subjekty. Údaje se využijí zejména pro výpočet hrubého domácího produktu, zjištění celkové spotřeby domácností, vývoje zaměstnanosti a mezd a k detailnějšímu popisu odvětví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Celkové tržby a tržby od obyvatelstva v podrobnějším členění, náklady na produkci, zásoby, zaměstnanci a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností obchod, pohostinství a ubytování a počtem zaměstnanců 0 až 99 vč.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

39. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční podnikový výkaz obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu makroukazatelů v oblasti finančního hospodaření a investic, zejména pro potřeby sestavení národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, aktiva a pasíva, pořízení investic podle činnosti a území, rozestavěnost staveb, struktura financování investic, likvidace hmotného investičního majetku.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností obchod, pohostinství a ubytování a počtem zaměstnanců 100 a více.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

40. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz závodové jednotky v obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU Z 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení ročních údajů o ekonomické činnosti závodových jednotek podnikatelských subjektů v členění, které je nutné pro sestavení národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Investiční majetek, tržby, náklady, zásoby, zaměstnanci a mzdy. Vybrané položky produkce a nákladů v komoditním členění podle Standardní klasifikace produkce (SKP).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností v oblasti obchodu, pohostinství, ubytování.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

41. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace v obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních ročních údajů o ekonomické činnosti malých organizací. Údaje se využijí zejména pro sestavení národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Investiční majetek, vybrané finanční ukazatele, zásoby, zaměstnanci a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 0 až 99 včetně, zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností obchod, pohostinství a ubytování.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

42. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních finančních ukazatelů pro analytické účely statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: u podniků do 24 zaměstnanců včetně - 5 % výběr u podniků s 25 a více zaměstnanci - vyčerpávající

Charakteristika ukazatelů:

Tržby za prodej vlastních výkonů a zboží, přepravní tržby nákladní a osobní dopravy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností dopravy (OKEČ 60 až 63).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne po sledovaném období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

43. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření, investic, přepravní činnosti a činnosti cestovních kanceláří pro analytické účely statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Podnikové finanční ukazatele, základní údaje o investicích, základní přepravní ukazatele, počty turistů cestujících prostřednictvím cestovních kanceláří.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností v dopravě (OKEČ 60 až 63).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

44. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop Z 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětvovém a územním členění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele za závodovou jednotku, zaměstnanci a jejich mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností dopravní.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3 čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

45. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz ve spojích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Spoj P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření, investic a základních ukazatelů telekomunikací pro analytické účely statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Podnikové finanční ukazatele, základní údaje o investicích, počty telefonních stanic a počty neuspokojených žadatelů o zřízení telefonní stanice.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností ve spojích (OKEČ 64).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

46. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz závodové jednotky ve spojích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Spoj Z 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětvovém a územním členění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele za závodovou jednotku, zaměstnanci a jejich mzdy

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností ve spojích.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

47. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 13-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele malé organizace, zaměstnanci a jejich mzdy, počty turistů cestujících prostřednictvím cestovních kanceláří.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců do 24 včetně, zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností v dopravě (OKEČ 60 až 63).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

48. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční podnikový výkaz v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření, investic, dále vybraných ukazatelů veřejné silniční dopravy a městské hromadné dopravy pro analytické účely statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele, aktiva a pasíva, pořízené investice celkem a podle činností a okresů, základní údaje o rozestavěnosti, přepravní ukazatele, ujeté kilometry a spotřeba benzinu a nafty veřejné silniční dopravy, přepravované osoby a místové km městské hromadné dopravy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností v dopravě (OKEČ 60 až 63).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

49. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz závodové jednotky v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop Z 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětvovém a územním členění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hrubý obrat, mezispotřeba, nepřímé daně, dotace a poplatky, hrubé investice, zaměstnanci a jejich mzdy

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností dopravní.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

50. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele, aktiva a pasíva, údaje o zaměstnanosti a investicích a další některé základní ukazatele malých organizací.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců do 24 včetně, zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností v dopravě (OKEČ 60 až 63).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

51. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční podnikový výkaz ve spojích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Spoj P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření, investic pro analytické účely statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele, aktiva a pasíva, pořízené investice celkem a podle činností a okresů, základní údaje o rozestavěnosti.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností ve spojích (OKEČ 64).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

52. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz závodové jednotky ve spojích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Spoj Z 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětvovém a územním členění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hrubý obrat, mezispotřeba, nepřímé daně, dotace a poplatky, hrubé investice, zaměstnanci a jejich mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností ve spojích.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

53. NÁZEV ŠETŘENÍ: Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 7-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o počtu hostů a přenocování v ubytovacích zařízeních pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající - u právnických osob a podnikatelských subjektů zapsaných do obchodního rejstříku 5 % výběr - u podnikatelských subjektů nezapsaných do obchodního rejstříku

Charakteristika ukazatelů:

Kategorie ubytovacího zařízení, počet hostů a přenocování v členění podle země stálého bydliště hosta.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny právnické osoby a podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které poskytují ubytování v ubytovacích zařízeních na komerčních principech bez ohledu na převažující činnost a počet zaměstnanců; podnikatelské subjekty nezapsané v obchodním rejstříku, které poskytují ubytovací služby (OKEČ 551, 552) bez ohledu na počet zaměstnanců.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po sledovaném období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

54. NÁZEV ŠETŘENÍ: Dotazník o kapacitě a využití ubytovacích zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 9-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o kapacitě a výkonech ubytovacích zařízení pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající - u právnických osob a podnikatelských subjektů zapsaných do obchodního rejstříku 5 % výběr - u podnikatelských subjektů nezapsaných do obchodního rejstříku

Charakteristika ukazatelů:

Kategorie ubytovacího zařízení, jeho kapacita a využití, počet osob zaměstnaných v ubytovacím zařízení, charakteristika služeb poskytovaných ubytovacím zařízením.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny právnické osoby a podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které poskytují ubytování v ubytovacích zařízeních na komerčních principech bez ohledu na převažující činnost a počet zaměstnanců; podnikatelské subjekty nezapsané v obchodním rejstříku, které poskytují ubytovací služby (OKEČ 551, 552) bez ohledu na počet zaměstnanců.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 22. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

55. NÁZEV ŠETŘENÍ: Dotazník o činnosti cestovních kanceláří

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o účastnících aktivního, pasivního a domácího cestovního ruchu prostřednictvím cestovních kanceláří.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající - u právnických osob a podnikatelských subjektů zapsaných do obchodního rejstříku 5 % výběr - u podnikatelských subjektů nezapsaných do obchodního rejstříku

Charakteristika ukazatelů:

Charakteristika činnosti cestovních kanceláří, příjezdy zahraničních návštěvníků do ČR, výjezdy občanů ČR do zahraničí, účastníci domácího cestovního ruchu, tržby z cestovního ruchu, služby poskytované cestovními kancelářemi.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců s převažující činností cestovní kanceláře podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ 633).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

56. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz zdravotní pojišťovny

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhad vývoje základních makroekonomických ukazatelů ČR, pro sestavení národních účtů za sektor vlády (S 640), pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedené účely včetně základních údajů o zaměstnanosti, mzdách a investicích.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 25. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

57. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele, údaje o počtech zaměstnanců, mzdách a investicích, vybrané položky aktiv a pasív, rozpis pojištění podle druhu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. pojišťovny

- účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny a penzijní fondy

- účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 25. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

58. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v peněžnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 3a-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, základní údaje o investicích, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasív.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 651, tj. banky, spořitelny atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro banky.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 25. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

59. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz nebankovních organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 3b-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, základní údaje o investicích, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasív. (Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů.)

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví - nebankovní organizace (OKEČ 652 a 67, tj. investiční společnosti, investiční fondy, finanční leasingové společnosti atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 25. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

60. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů ČR, pro sestavení národních účtů za sektor vlády (S 640), pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jde o ukazatele podrobně specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnanosti, mzdách a investicích.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

61. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele, údaje o počtu zaměstnanců, mzdách a investicích, vybrané položky aktiv a pasív, rozpis přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. pojišťovny - účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny a penzijní fondy - účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

62. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz v peněžnictví a v investičních společnostech a fondech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasív.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65 a 67).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

63. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o komoditní struktuře spotřeby materiálu, energie a služeb v peněžnictví, pojišťovnictví a ve zdravotních pojišťovnách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PenPoj V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro sestavení národních účtů vč. input-output tabulek za organizace působící v odvětvích peněžnictví a pojišťovnictví a za zdravotní pojišťovny.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji (podle vybraných komodit SKP) specifikující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace s převažující činností peněžnictví a pojišťovnictví (OKEČ 65, 66, 67) a zdravotní pojišťovny (OKEČ 753).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. 4. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

64. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě podnikatelských subjektů a vývoji jejich tržeb (příjmů) v jednotlivých měsících.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tržby (příjmy) za vlastní výrobky, prodej služeb a prodej zboží.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty vč. fyzických osob, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmů strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, zpracování dat a související činnosti, výzkumu a vývoje (na komerční bázi), služeb převážně pro podniky, protipožární ochrany a ostatních záchranných prací (na komerční bázi), školství (na komerční bázi), zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti (na komerční bázi), odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, v činnosti společenských organizací (na komerční bázi), rekreační, kulturní a sportovní činnosti (na komerční bázi) a v oblasti ostatních osobních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

65. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz ve vybraných tržních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o podnikatelské sféře ve vybraných tržních službách.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tržby za vybrané tržní služby v podrobnějším členění, základní údaje o investicích a podnikové finanční ukazatele.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 25 a více osob, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, zpracování dat a související činnosti, výzkumu a vývoje (na komerční bázi), služeb převážně pro podniky, protipožární ochrany a ostatních záchranných prací (na komerční bázi), školství (na komerční bázi), zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti (na komerční bázi), odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, v činnosti společenských organizací (na komerční bázi), rekreační, kulturní a sportovní činnosti (na komerční bázi) a v oblasti ostatních osobních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

66. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností vybraných tržních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS Z 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o podnikatelské sféře ve vybraných tržních službách.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tržby za vybrané tržní služby v podrobnějším členění, zaměstnanci a mzdy a závodové finanční ukazatele.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností v oblasti vybraných tržních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996. Předkládá se současně s výkazem VTS P 3-04.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

67. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace poskytující vybrané tržní služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 13-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tržby za vybrané tržní služby v podrobnějším členění, finanční ukazatele a ukazatele o práci.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců do 24 osob včetně, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, zpracování dat a související činnosti, výzkumu a vývoje (na komerční bázi), služeb převážně pro podniky, protipožární ochrany a ostatních záchranných prací (na komerční bázi), školství (na komerční bázi), zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti (na komerční bázi), odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, v činnosti společenských organizací (na komerční bázi), rekreační, kulturní a sportovní činnosti (na komerční bázi) a v oblasti ostatních osobních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

68. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční podnikový výkaz ve vybraných tržních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o podnikatelské sféře ve vybraných tržních službách.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, aktiva a pasíva, základní údaje o rozestavěnosti staveb, pořízené investice.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 25 a více osob, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, zpracování dat a související činnosti, výzkumu a vývoje (na komerční bázi), služeb převážně pro podniky, protipožární ochrany a ostatních záchranných prací (na komerční bázi), školství (na komerční bázi), zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti (na komerční bázi), odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, v činnosti společenských organizací (na komerční bázi), rekreační, kulturní a sportovní činnosti (na komerční bázi) a v oblasti ostatních osobních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

69. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz závodové jednotky s činností vybraných tržních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS Z 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o podnikatelské sféře ve vybraných tržních službách.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hrubé investice, hrubý obrat, mezispotřeba, nepřímé daně, dotace a poplatky, zaměstnanci a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01, 05) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností v oblasti vybraných tržních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1996). Předkládá se současně s výkazem VTS P 5-01.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

70. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace poskytující vybrané tržní služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tržby, mezispotřeba, investice, ukazatele o zaměstnancích.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců do 24 osob včetně, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, zpracování dat a související činnosti, výzkumu a vývoje (na komerční bázi), služeb převážně pro podniky, protipožární ochrany a ostatních záchranných prací (na komerční bázi), školství (na komerční bázi), zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti (na komerční bázi), odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, v činnosti společenských organizací (na komerční bázi), rekreační, kulturní a sportovní činnosti (na komerční bázi) a v oblasti ostatních osobních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1996)

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

71. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RO V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek a pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedené účely.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané rozpočtové organizace.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 16. 4. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

72. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ROPO V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek a pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedené účely.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané rozpočtové organizace a rozpočtové organizace, provozující hospodářskou činnost.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 16. 4. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

73. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz finančních ukazatelů společenských a ostatních nevýdělečných organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SONO V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek za sektor soukromých nevýdělečných institucí poskytujících služby domácnostem (S 700).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jde o finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace účtující podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, dále vybrané organizace, které vedou jednoduché účetnictví apod. (sektor SNA 700).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 16. 4. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady budou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

74. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult V 7-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony rozhlasu podle typu programu, zahraniční rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, národnostní rozhlasové vysílání.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady budou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

75. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o televizním vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult V 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hod.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady budou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

76. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 4-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o podnikatelské aktivitě fyzických osob k hodnocení ekonomického vývoje.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Příjmy z podnikání, výdaje, pracovníci, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraní podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku bez ohledu na počet pracovníků s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ 01 až 45, 50 až 55, 60 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 12. kalendářního dne po sledovaném období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

77. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti apod.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty zaměstnanců, jejich mzdy a doplňující ukazatele.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají nadace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), polit. strany a polit. hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, soukromé a církevní školy, církevní zdravot. zařízení a příspěvkové organizace, které odměňují zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a obecní úřady, a to bez ohledu na počet pracovníků. Údaje za obecní úřady do 3000 obyvatel budou získávány buď ze zpracování jejich mzdové agendy v PVT Praha, nebo odhadem.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

78. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení vývoje zaměstnanosti v ČR a oblastech, základní podklad pro kvantifikaci regionálních zdrojů pracovních sil.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdové prostředky podle okresů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vykazující jednotky podnikatelské sféry zapsané do obchodního rejstříku, kterým byla vymezena zpravodajská povinnost k ročnímu odvětvovému výkazu P 5-01 v rámci příslušné odvětvové činnosti (OKEČ). Dále rozpočtové, příspěvkové a všechny ostatní organizace, které předkládají buď výkaz Práce (MF) 2-04, nebo Práce 2-04 a mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla, bez ohledu na počet zaměstnanců.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

79. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o stávce (výluce)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 5-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů charakterizujících řešení sporu o sociálních, ekonomických, příp. jiných požadavcích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli zastavením práce formou stávky (ze strany zaměstnanců) nebo výluky (ze strany zaměstnavatele). Výsledky šetření se využívají k poskytování údajů ILO i dalším organizacím.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Datum zahájení a ukončení stávky (výluky), důvod stávky (výluky), počet pracovníků, počet nepracujících v době stávky (výluky), objem nevyplacených mezd z důvodu stávky (výluky).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace zapsané v obchodním rejstříku, ve kterých v daném měsíci byla stávka (výluka) uskutečněna.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: nepravidelná (v případě realizace stávky)

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

80. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o vývoji hmotných a nehmotných investic pro zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnání a získání podkladů pro účet kapitálu v národním účetnictví za vládní sektor.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace bez ohledu na počet pracovníků a rozsah investic.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

81. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o počtu a předpokládané hodnotě staveb povolených k zahájení jako podkladu pro posouzení očekávané investiční aktivity.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet a předpokládaná hodnota staveb povolených k zahájení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

82. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 4-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o průběhu realizace rozhodujících staveb a zdrojích financování pro zhodnocení předpokládaných výsledků investiční aktivity.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní údaje o stavbě a financování výstavby.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Subjekty zapsané do obchodního rejstříku, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč a staveb charakteru veřejných zakázek.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

83. NÁZEV ŠETŘENÍ: Evidenční list vybrané investiční akce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 5-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o jmenovitých významných investičních akcích, na které bylo vydáno stavební povolení, resp. kolaudační rozhodnutí, o zdrojích jejich financování a získaných kapacitách jako podklad pro posouzení investiční aktivity.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané údaje o stavbě, identifikační údaje stavby.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Subjekty zapsané do obchodního rejstříku, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč a staveb charakteru veřejných zakázek.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: nepravidelná

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po vydání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

84. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o bytové výstavbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 6-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o zahájených, dokončených a rozestavěných bytech, o obytné a užitkové ploše dokončených bytů jako podklad k hodnocení výsledků bytové výstavby pro vnitřní ekonomiku i mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Bytová výstavba podle forem a stadia rozestavěnosti bytů, velikostní struktura, obytné a užitkové plochy dokončených bytů, nástaveb a přístaveb.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace zabezpečující bytovou výstavbu v dobíhající tzv. KBV a stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

85. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o dokončení stavby pro bydlení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 7-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o nově postavených bytových a rodinných domech jako podkladu k hodnocení stavu a vývojových tendencí bytové výstavby ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní údaje o stavbě, o bytovém či rodinném domu a o bytových a nebytových prostorách.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav, popř. i přímí investoři u výstavby domů s více než třemi byty.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: nepravidelná

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po nabytí právoplatnosti kolaudačního rozhodnutí

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

86. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o investicích a investičním majetku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání definitivních informací o hmotných a nehmotných investicích, jejich třídění do různých struktur v průběhu roku nesledovaných (životní prostředí, odvětví, území okresů), o rozestavěnosti staveb, zdrojích financování investic a o vybraných údajích o hmotném investičním majetku, údaje budou využity při posuzování vývoje investic, jejich územním rozmístění, odvětvovém zaměření a k pokrytí požadavků národního účetnictví za vládní sektor.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření, rozestavěnost staveb podle stadií výstavby.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace bez ohledu na počet pracovníků a rozsah investic.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

87. NÁZEV ŠETŘENÍ: Šetření hmotných investic u leasingových společností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Leasing 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o hmotném investičním majetku pronajatém v daném roce formou leasingu, podle ekonomických činností, v nichž je využíván.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hmotný investiční majetek leasingové společnosti pořízený v průběhu roku šetření, v třídění podle způsobu užití (vlastní a k pronájmu). Majetek určený k pronájmu bude dále tříděn podle druhu a ekonomické aktivity klienta.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Leasingové společnosti

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

88. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií v organizacích zemědělství, lesnictví, průmyslu, stavebnictví a dopravy pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů v Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z odvětví zemědělství, lesnictví, průmyslu, stavebnictví a dopravy zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

89. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 6-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o spotřebě paliv a elektřiny v organizacích s ostatní činností pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Spotřeba základních druhů paliv a elektrické energie

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s ostatní činností, tj. velkoobchod, maloobchod, pohostinství a ubytování, spoje, peněžnictví, pojišťovnictví, výzkum a vývoj, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, rozhlas, televize, služby, rekreační, kulturní a sportovní činnosti, zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob, vč. rozpočtových a příspěvkových organizací s výše uvedenými činnostmi.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

90. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 7-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o zdrojích a rozdělení paliv v organizacích, které dobývají, vyrábějí nebo obchodují (provádějí distribuci) s palivy pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, velkoobchodní organizace vč. zahraničního obchodu (kódy OKEČ 101, 102, 111, 231, 232, 271, 2735, 402, 511, 515, 603) zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob, u obchodních organizací s počtem pracovníků 6 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 22. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

91. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, svítiplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenerget. produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroba kovů, výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu) zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 22. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

92. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 9-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu a údajů o energetické náročnosti některých výrob (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, spotřeba paliv a energie na výrobu vybraných výrobků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský, papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu vč. tranzitní dopravy plynu - OKEČ 101, 102, 111, 13-27, 402, 603 zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

93. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 10-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice (posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výroba elektřiny a tepla, výkonové ukazatele elektráren, počty a výkony kotlů, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla, dovoz, vývoz elektřiny, ztráty a vlastní spotřeba při výrobě elektřiny a tepla.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód OKEČ 401 a 403) s počtem pracovníků 6 a více osob a subjekty závodní energetiky (ostatní kódy OKEČ - např. průmyslový podnik s tzv. závodní teplárnou apod.) s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

94. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 11-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě pro potřeby sestavení energetické bilance státu, zejména pro odhad spotřeby tuhých paliv u podniků s počtem pracovníků pod 25 osob a v domácnostech (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zásoby a prodej tuhých paliv u maloobchodních podnikatelských subjektů, rozdělení prodeje.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Maloobchodní podnikatelské subjekty, do jejichž činností patří prodej paliv a jiný specializovaný prodej (kódy OKEČ 5248, 5263 aj.) s počtem pracovníků 6 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 8. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

95. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Nem Úr 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování vývoje nemocnosti k zajištění zejména dávek nemocenského pojištění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty nemocensky pojištěných, počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti, počty kalendářních dnů pracovní neschopnosti.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují všechny organizace se 100 a více pracovníky bez ohledu na druh vlast., popř. jejich nižší organ. složky, resp. organ. seskupení, pokud admin. provádějí agendu nemoc. pojištění. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za organ., které si samy nelikvidují nem. pojištění, a to bez ohledu na velikost jednotlivých subjektů zahrnutých do sumáře.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po sledovaném období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu MPSV ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

96. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Nem Úr 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nemoc. pojištění; informační zdroj pro potřeby MPSV ČR, MZ ČR, ČÚBP a další rezorty.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ukazatele charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, počty nemoc. pojištěných.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace bez ohledu na velikost a druh vlastnictví, které si samy likvidují nemoc. pojištění. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za ty organiz., které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 11. 7. 1995 a 11. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

97. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o odpadech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odp P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o produkci a způsobu odstranění zvláštních a nebezpečných odpadů a nákladech s tím spojených.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Objem produkovaných zvláštních a nebezpečných odpadů v členění dle Katalogu odpadů, způsob využití nebo zneškodnění odpadů a náklady vynaložené na jejich odstranění.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Hrazeno z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

98. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o struktuře činnosti vědeckovýzkumné základny, o financování výzkumu a vývoje včetně účelového financování a o licencích.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje, jeho finanční zabezpečení, vnitřní výdaje na výzkum a vývoj včetně účelového financování, nákup a prodej licencí.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty a rozpočtové a příspěvkové organizace s počtem pracovníků 25 a více osob. U podnikatelských subjektů s převažující činností průmyslovou, stavební, výzkum a vývoj, u rozpočtových a příspěvkových organizací s převažující činností výzkum a vývoj a vysoké školy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

99. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace ve výzkumu a vývoji

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR P 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o základních ukazatelích výzkumu a vývoje malých organizací (podnikatelů) pro doplnění celkového přehledu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zaměstnanci výzkumu a vývoje, výzkumníci, celkové vnitřní výdaje na výzkum a vývoj, neinvestiční výdaje, hmotné a nehmotné investice.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností výzkum a vývoj a počtem pracovníků od 1 do 24 osob včetně.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

100. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz podniků povodí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 7a-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je sledovat vývoj dodávek povrchové vody.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o dodávce povrchové vody a struktuře odběratelů v technických jednotkách a v Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky povodí.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

101. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 7b-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je sledovat vývoj dodávek pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a příjmů za dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající šetření

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o výrobě pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vodovodů a kanalizací.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

102. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 8a-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních údajů o vodních tocích a dodávkách povrchové vody ve struktuře odběratelů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní údaje o vodních tocích a dodávkách povrchové vody podle odběratelů v technických jednotkách a v Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty ve vodním hospodářství a správci vodních toků.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 26. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

103. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 8b-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody a odvádění a čištění odpadních vod.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů a údaje o odvádění a čištění odpadních vod.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vodovodů a kanalizací.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

104. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

105. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 2-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

106. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 3-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Osobní údaje o zemřelém, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

107. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 4-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti a mezinárodní instituce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní soudy (obvodní, městské).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

108. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o stěhování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 5-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Osobní údaje stěhujících se občanů, důvod stěhování, předchozí a nové trvalé bydliště.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Ohlašovny pobytu, orgány cizinecké policie, orgány správní služby policie.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

109. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových vý robců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); sazby spotřební daně; tržby v tuzemsku za příslušné reprezentanty za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

110. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1a-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, hodnocení užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-02 a Ceny Prům 1b-02 volí organizace podle charakteru reprezentanta.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: 2 x ročně

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

111. NÁZEV ŠETŘENÍ: Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1b-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku a charakteristika užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazy Ceny Prům 1b-02 a Ceny Prům 1a-02 volí organizace podle charakteru reprezentanta.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: 2 x ročně

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

112. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Výsledky šetření jsou podkladem pro výpočet výběrového indexu cen zahraničního obchodu ke sledování vývoje dovozních i vývozních cen.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných komodit (reprezentantů) za sledované období; u reprezentantů určených na export ceny výrobců pro tuzemský trh; objem dovozu či vývozu u sledovaných reprezentantů v tis. Kč za předchozí rok.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty, zapsané v obchodním rejstříku, zabývající se zahraničněobchodní činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

113. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách vybraných výrobků a služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny N Zem 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen vybraných výrobků a služeb pro zemědělství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období; cena ve sledovaném období v tis. Kč; nákup výrobků v předchozím čtvrtletí v tis. Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se zemědělskou prvovýrobou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

114. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen vybraných druhů zemědělských výrobků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny za vybrané druhy zemědělských výrobků za sledované období; cena ve sledovaném období v Kč; prodané množství v měrných jednotkách za celý předchozí měsíc; hodnota prodeje v tis. Kč za celý předchozí měsíc.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zemědělské organizace.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 26. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

115. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Les 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen vybraných výrobků jehličnatých a listnatých sortimentů surového dříví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny dodávek vybraných sortimentů dříví pro tuzemsko; realizace dříví (měsíčně) v m3 a tis. Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

116. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Vod 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen za dodávky pitné vody a odvod odkanalizovaných vod.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Cena fakturované pitné vody a odkanalizované vody v členění za domácnosti a ostatní odběratele; tržby za produkci a služby celkem (vodné, stočné) ročně.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

117. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony spojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Spoj 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů a sledování vývoje cenové hladiny v odvětví spojů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů; výnosy za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace spojů: Česká pošta s. p. SPT TELECOM a. s. České Radiokomunikace a. s. EuroTel Praha spol. s r. o., případně další vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v radiokomunikacích.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

118. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop Ž 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v železniční vnitrostátní nákladní dopravě a sledování vývoje cen a cenové úrovně v nákladní dopravě.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty; objem dovozného za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Generální ředitelství ČD a jeho oblastní jednotky.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

119. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop S 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nákladní dopravě a sledování vývoje cen a cenové úrovně v nákladní dopravě.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty; tržby za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v nákladní veřejné dopravě.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

120. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop L 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v letecké vnitrostátní nákladní dopravě a sledování vývoje cen a cenové úrovně v nákladní dopravě.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sazba za přepravu vybraných reprezentantů vzduchem; výkony za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

ČSA, a. s., příp. další vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v nákladní dopravě vzduchem.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

121. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop Ř 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě a sledování vývoje cen a cenové úrovně v nákladní dopravě.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sazby přepravy za vybrané reprezentanty; tržby za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Československá plavba labská, a. s., Děčín.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

122. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony potrubní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě a sledování vývoje cen a cenové úrovně.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sazby přepravného za vybrané reprezentanty; přepravné za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní přepravy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

123. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psn 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a sledování jejich vývoje cen i cenové úrovně.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí; tržby za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

124. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pss 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů a sledování jejich vývoje cen i cenové úrovně.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů; tržby za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb za pronájem strojů a přístrojů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

125. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psz 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti zpracování dat a souvisejících činností; tržby za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

126. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pso 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen obchodních podnikatelských služeb a sledování jejich vývoje cen i cenové úrovně.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za jiné obchodní podnikatelské služby; tržby za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v jiných obchodních službách.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

127. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Poj 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví a sledování vývoje cen a cenové úrovně.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sazby pojistného za vybrané reprezentanty-pojistné události; pojistné za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti pojišťovnictví.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

128. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Ban 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně v bankovnictví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních úrokových sazeb za vybrané reprezentanty; výnosy, náklady za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

ČNB za operace s klienty.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

129. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Leas 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví a sledování vývoje cen a cenové úrovně.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty - úhrn leasingového navýšení za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti finančního leasingu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

130. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění cen vybraných stavebních prací a stavebně montážních prací pro účely výpočtu indexů cen těchto prací a indexů cen vybraných stavebních objektů. Statistika poskytuje údaje pro posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny stavebních prací podle vybraných cenových reprezentantů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne druhého měsíce sledovaného čtvrtletí

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

131. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz spotřebitelských cen vybraných výrobků a služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny SC 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění úrovně cen vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexů spotřebitelských cen (životních nákladů).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové šetření

Charakteristika ukazatelů:

Celostátně platné ceny vybraných druhů zboží a služeb.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůty poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 1. 1995 a do 5. dne po změně ceny

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

132. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o prodeji tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Teplo 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny tepla, která bude použita v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Dvousložková cena tepla (cena za výkon Kč/MW//rok, cena za tepelnou energii Kč/GJ), jednosložková cena tepla (Kč/GJ).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace zabývající se výrobou tepla.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

10. kalendářní den sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

133. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o plochách osevu zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Osev 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit a pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o plochách osevu (výsadby) podle struktury plodin, údaje o plochách kultur.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 6. 6. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

134. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o výši sklizně jednotlivých plodin v zemědělské výrobě. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním a analytickým účelům.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 11. 12. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

135. NÁZEV ŠETŘENÍ: Odhady sklizně zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně produkce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování ve výkazech Zem V 7 a Zem V 9, u dalších odhad v odborné skupině

Charakteristika ukazatelů:

Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté plochy (event. z jednoho ovocného stromu).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: 5 x ročně

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

Zem V 6 do 20. 6. 1995 Zem V 7 do 14. 7. 1995 Zem V 8 do 15. 8. 1995 Zem V 9 do 15. 9. 1995 Zem V 10 do 13. 10. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

136. NÁZEV ŠETŘENÍ: Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1995

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem HZ 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat. Informace budou využity pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, pro veterinární opatření, pro nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. výběr u samostatně hospodařících rolníků a drobných chovatelů

Charakteristika ukazatelů:

Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství (a vybraní chovatelé) s chovem hospodářských zvířat.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

137. NÁZEV ŠETŘENÍ: Agrocenzus 1995

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

AGC 1995

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních údajů o činnosti a struktuře podnikatelských subjektů v zemědělství, lesnictví a rybářství, k založení nebo doplnění registru a k analýzám ekonomického vývoje tohoto odvětví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní údaje o hospodaření subjektů, obhospodařovaná půda, rozdělení zemědělské půdy podle kultur, využití lesní půdy, využití orné půdy, spotřeba průmyslových hnojiv a chemických ochranných prostředků, stavy zvířat, mechanizační prostředky, sklady, ustajovací prostory, pracovní sály, kvalifikace, profesní struktura, doplňující otázky sociálního charakteru.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny hospodařící subjekty v zemědělství, lesnictví a rybářství.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové šetření

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

distribuce a sběr dotazníků v průběhu listopadu 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady budou hrazeny ze združených finančních prostředků

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, externí zpracovatel

138. NÁZEV ŠETŘENÍ: Věková struktura hmotného investičního majetku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

HIM 1994

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací pro vyčíslení opotřebení hmotného investičního majetku a pro permanentní přepočty dříve zjištěných ukazatelů do aktuální cenové hladiny.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hmotný investiční majetek v třídění podle vybraných skupin (ve vazbě na SKP) a podle stáří.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty vyrábějící potraviny a nápoje a podniky produkující chemické výrobky.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: nepravidelná (1 x za 5 let)

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 5. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

139. NÁZEV ŠETŘENÍ: Šetření úplných nákladů práce za rok 1994

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ÚNP 1994

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování nad stanovený počet zaměstnanců v rámci příslušné odvětvové činnosti (OKEČ), ostatní subjekty s menším počtem zaměstnanců v rámci příslušné odvětvové činnosti OKEČ výběrovým zjišťováním.

Charakteristika ukazatelů:

Počty zaměstnanců, struktura mezd, využití časového fondu a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vykazující jednotky podnikatelské sféry zapsané do obchodního rejstříku a dále rozpočtové, příspěvkové a všechny ostatní organizace, které vyplňují buď výkaz Práce (MF) 2-04, nebo Práce 2-04.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 5. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

140. NÁZEV ŠETŘENÍ: Vstupní dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Reg OPU -95

1. Účel a využití výsledků šetření

Jednorázové získání informací o souboru vybraných podnikatelských subjektů. Informace se využijí pro aktualizaci údajů v registru organizací a pro kontrolu a doplnění zpracování měsíčních dotazníků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: jednorázový dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Některé dotazy na ekonomickou činnost, aktivitu, vedení účetnictví, placení daně z přidané hodnoty, zápisu do obchodního rejstříku a počet zaměstnanců podnikatelského subjektu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty vč. fyzických osob zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku a bez ohledu na počet zaměstnanců.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

141. NÁZEV ŠETŘENÍ: Vstupní dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Reg VTS -95

1. Účel a využití výsledků šetření

Jednorázové získání údajů o souboru vybraných podnikatelských subjektů, které se využijí pro aktualizaci údajů v registru organizací a pro kontrolu a doplnění zpracování měsíčních dotazníků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Charakteristika činnosti, druhu účetnictví a evidenčního počtu zaměstnanců.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty vč. fyzických osob zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

142. NÁZEV ŠETŘENÍ: Šetření mezd zaměstnanců za červen 1995

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dotazník

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o úrovni mezd zaměstnanců v detailním členění podle povolání, kvalifikace, pohlaví v rámci pre-testu a pilot-testu pro přípravu šetření mezd zaměstnanců v roce 1996.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty zaměstnanců a jejich struktura podle povolání, kvalifikace a pohlaví a úrovně jejich mezd, počty odpracovaných hodin.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace podnikatelské a nepodnikatelské sféry bez ohledu na počet zaměstnaných osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové výběrové zjišťování

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 8. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

143. NÁZEV ŠETŘENÍ: Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

D OZOČ -04

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování vývojových tendencí, kontrola údajů získaných z celní statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Dovoz, vývoz, dovozní ceny, vývozní ceny, skutečnost za skončené období, vývojové tendence v následujícím období.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace provádějící zahraniční obchod.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

14. kalendářní den po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Hrazeno z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

144. NÁZEV ŠETŘENÍ: Konjunkturální průzkum v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Prům 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídicím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty a mezinárodní organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ukazatele produkce, prodeje, zaměstnanosti, práce, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, většinou v kvalitativních stupnicích.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z oblasti průmyslu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. dne následujícího měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, gestor samostatné oddělení 2101

145. NÁZEV ŠETŘENÍ: Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Stav 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídicím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrné informaci pro podniky, respondenty.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ukazatele produkce, zaměstnanosti, práce, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, většinou v kvalitativních stupnicích.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z oblasti stavebnictví

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. dne následujícího měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, gestor samostatné oddělení 2102

146. NÁZEV ŠETŘENÍ: Konjunkturální průzkum v maloobchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Mob 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídicím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ukazatele prodeje, zaměstnanosti, práce, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, většinou v kvalitativních stupnicích.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z oblasti maloobchodu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. dne následujícího měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, gestor samostatné oddělení 2101

147. NÁZEV ŠETŘENÍ: Dotazník pro nově vzniklé podniky v letech 1990 až 1994

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PANEL 1995

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů pro měření kvality statistického registru, pro popsání vývoje (demografie) jednotek zapsaných v registru a pro zhodnocení podmínek při zakládání podniků (firem). Šetření je koordinováno Eurostatem s cílem provést toto zjišťování a zhodnocení ve všech tranzitivních zemích Střední a Východní Evropy.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: panelové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje chrakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení, rozvoj.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do registru v jednotlivých letech 1990 až 1994 s vyloučením odvětví zemědělství a lesnictví netržních subjektů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové šetření

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

šetření bude provedeno v období duben až červen 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z mimořádných finančních prostředků získaných z prostředků PHARE k provedení panelového šetření.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Statistické zjišťování - provede ČSÚ

Zpracování - provede ČSÚ a externí dodavatel určený v rámci mezinárodní koordinace projektu

148. NÁZEV ŠETŘENÍ: Index světových cen průmyslových surovin a potravin znamenaných na světových burzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin na světových komoditních burzách pro výpočet indexu světových cen.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných komodit na světových burzách z denních záznamů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Centrum vnějších ekonomických vztahů, ČTK

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

149. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění úrovně cen vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexů spotřebitelských cen (životních nákladů).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané prodejny a provozovny bez ohledu na vlastnictví vybrané organizace

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

150. NÁZEV ŠETŘENÍ: Věková struktura hmotného investičního majetku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

HIM 1995

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací pro vyčíslení opotřebení hmotného investičního majetku a pro permanentní přepočty dříve zjištěných ukazatelů do aktuální cenové hladiny.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hmotný investiční majetek v třídění podle vybraných skupin (ve vazbě na SKP) a podle stáří.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující ekonomickou činností OKEČ 17, 18, 19, 26, 27, 28, 36, 40, s počtem pracovníků 25 a více.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: nepravidelná

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ

151. NÁZEV ŠETŘENÍ: Šetření úplných nákladů práce za rok 1995

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ÚNP 1995

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce, podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování v organizacích s 500 a více zaměstnanci v rámci příslušné odvětvové činnosti (OKEČ), ostatní subjekty s menším počtem zaměstnanců v rámci příslušné odvětvové činnosti (OKEČ) výběrovým zjišťováním.

Charakteristika ukazatelů:

Počty zaměstnanců, struktura mezd, využití časového fondu a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vykazující jednotky podnikatelské sféry zapsané do obchodního rejstříku a dále rozpočtové, příspěvkové a všechny ostatní organizace, které vyplňují buď výkaz Práce (MF) 2-04, nebo Práce 2-04.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou: 31. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel"

II. Statistická zjišťování prováděná jinými ústředními orgány

a) MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o mezinárodní přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování objemu mezinárodní nákladní dopravy po vnitrozemských vodních cestách a plnění mezivládních dohod o vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN a dopravě mezi ČR s Nizozemským královstvím a Lucemburským velkovévodstvím

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a komodit zboží podle klasifikace zboží EU (NST/R).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností 612000 vnitrozemská vodní doprava zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku provádějící mezinárodní vnitrozemskou vodní dopravu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

15. kalendářní den po sledovaném období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy České republiky

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o silniční automobilové dopravě se smíšeným provozem nebo s provozem autobusové dopravy pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o struktuře výkonů a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a průměrné mzdy).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu (hlavní činnost podle OKEČ 602110 Městská a příměstská osobní doprava linková nebo 602190 Ostatní pozemní osobní doprava na pravidelných linkách) zapsaní i nezapsaní do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

30. kalendářní den po sledovaném období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy České republiky

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o železniční dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o stavech lokomotivního a vozového parku, železničních tratí, vybraných provozních ukazatelů a objemech přepravy zboží pro posouzení vývoje ekonomiky a pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy ČR vůči mezinárodním orgánům EHK/OSN a CEMT.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o skladbě hnacích vozidel a vozového parku vč. nabízené výkonové kapacitě a ložné hmotnosti, o skladbě železničních tratí, vybrané provozní ukazatele železniční dopravy a údaje o železniční přepravě zboží podle komodit (klasifikace NST/R).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci mající hlavní činnost 601000 železniční doprava zapsaní i nezapsaní do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 29. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy České republiky

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výběrové šetření o silniční nákladní a osobní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o přepravních proudech komodit zboží, zatížení pozemních komunikací ve veřejné silniční nákladní dopravě a nákladní dopravě na vlastní účet a o veřejné osobní dopravě pro výkon státní správy, pro plánování investic do silniční infrastruktury a pro potřeby statistik mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT, IRF a IRU.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistické formuláře

Použitá metoda: výběrové šetření

Charakteristika ukazatelů:

Vložka A - údaje o práci vozidla nákladní dopravy, o místu přechodu státní hranice při mezinárodní nákladní dopravě a údaje o zásilce - místo nakládky, vykládky, přepravní vzdálenost zásilky, hmotnost zásilky, druh přepravy (na cizí účet nebo na vlastní účet) a druh zásilky (druh zboží podle nomenklatury ES, jednotka kombinované dopravy, odpad nebo nebezpečné zboží); Vložka B - údaje o práci vozidla osobní dopravy, o přepravních proudech cestujících a druhu přepravy cestujících.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vložka A Vybrané podnikatelské subjekty zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku provádějící jako hlavní činnost OKEČ 602400 Silniční nákladní doprava a vybrané podnikatelské subjekty v sektoru průmyslu, stavebnictví a zemědělství provádějící nákladní dopravu na vlastní účet (závodovou). Vložka B Dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu (hlavní činnost podle OKEČ 602110 Městská a příměstská osobní doprava linková nebo 602190 Ostatní pozemní osobní doprava na pravidelných linkách) zapsaní i nezapsaní do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: nepravidelná

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do jednoho měsíce po určeném termínu

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Organizace pověřená Ministerstvem dopravy České republiky

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 3-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o přepravních proudech komodit zboží podle nomenklatury ES v mezinárodní silniční nákladní dopravě (vývoz, dovoz i průvoz) a zatížení hraničních přechodů určených pro silniční nákladní dopravu pro výkon státní správy, plánování investic do silniční infrastruktury a pro potřeby statistik mezinárodních orgánů EHK//OSN, CEMT, IRF a IRU.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistické formuláře

Použitá metoda: výběrové šetření

Charakteristika ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o zemi dopravce, druhu vozidla, hmotnosti nákladu, počtu jednotek kombinované dopravy, zemi započetí a ukončení jízdy, druhu přepravovaného zboží, místě přechodu hranice ČR na vstupu a výstupu z ČR.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraní tuzemští i cizí dopravci na určitém hraničním přechodu v okamžiku konání výběrového šetření.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: nepravidelná

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

informace budou získány od vybraných dopravců okamžitě přímo na hraničním přechodu

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Organizace pověřená Ministerstvem dopravy České republiky

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o činnosti podnikatelských subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě určených pro výkon státní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy ČR v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN a CEMT.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o vnitrostátní nákladní a osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců podle druhu provozované přepravy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností OKEČ 612000 vnitrozemská vodní doprava zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy České republiky

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o struktuře lodního parku podnikatelských subjektů ve vodní dopravě určených pro výkon státní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy ČR v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN a CEMT.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o lodním parku podle registrované tonáže a podle věkových kategorií.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz zpracovává Státní plavební správa jako výtah z registru plavidel.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 29. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy České republiky

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o letecké dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 6-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výkon státní správy a pro splnění statistické služby Ministerstva dopravy ČR mezinárodním vládním organizacím ICAO a IATA.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony letecké dopravy, letišť, skladba letadlového parku a jeho úbytky a přírůstky v průběhu sledovaného roku.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností OKEČ 621000 letecká doprava pravidelná, 622000 letecká doprava nepravidelná a 632300 ostatní činnosti v letecké dopravě, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy České republiky

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o kombinované dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 7-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o objemech kombinované dopravy určených pro výkon státní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy ČR v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN a CEMT.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici a vodních cestách.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností OKEČ
601000 Železniční doprava
611100 Námořní doprava
611200 Pobřežní doprava 612000 Vnitrozemská vodní doprava
634000 Ostatní služby v dopravě (zprostředkování nákladu)
přepravující jednotky kombinované dopravy, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 29. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy České republiky

b) MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce (MF) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování počtu zaměstnanců a mzdových prostředků v organizacích, na které se nevztahuje odvětvové výkaznictví. Slouží ke sledování vývoje zaměstnanců a mzdových prostředků především v ústředních orgánech, okresních úřadech a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizacích.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdové prostředky.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují jen rozpočtové a příspěvkové organizace, které odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, s výjimkou obecních úřadů (vyplňují výkaz Práce 2-04), a to bez ohledu na počet pracovníků.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14 dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MF

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování: Ministerstvo financí ČR

Orgán provádějící statistické zpracování: ČSÚ

c) MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MH) P 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení vývoje výroby zbrojní techniky, její oborové struktury a prodejního umístění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Peněžní ukazatele objemu výroby (hrubý obrat, výroba zboží, prodej), počet zaměstnanců, oborová struktura výroby a prodeje.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob vyrábějící a prodávající zbrojní techniku označenou v seznamu vojenského materiálu (SVM), který je uveden ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 89/1994 Sb. v příloze č. 1.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo hospodářství ČR

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MH) P 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení rozsahu výroby a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků, převážně v hmotných měrných jednotkách.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské jednotky zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob vyrábějící a prodávající zbrojní výrobky uvedené v seznamu Ministerstva hospodářství ČR.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo hospodářství ČR

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Geo (MH) V 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování pro potřeby hodnocení stavu zásob nerostných surovin ve vlastnictví ČR, podklad pro zpracování souhrnné evidence stavu zásob nerostných surovin.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Identifikační a základní údaje o ložisku, údaje o těžbě a zásobách, pohyb zásob.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny těžební organizace a organizace evidující výhradní ložiska na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

MH ČR odbor surovin a geologické správy

Orgán provádějící statistické zpracování:

NIS ČR - Geofond

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o hmotnosti leteckých závěrů mezinárodního styku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů nezbytných pro regulátora a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hmotnost leteckých závěrů v kg podle druhů zásilek (LC/AO, CP, SAL, EMS).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s.p.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o poštovním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je získat základní údaje o poštovním provozu pro potřeby makroekonomických rozborů a pro využití v rámci regulačních potřeb. Zjišťování je také základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků, např. UPU.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, event. u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů peněžní služby výkonávaných poštou, přehled o počtech poštovních zařízení a technických prostředcích pošty.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s.p.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o balících přepravovaných ve styku s cizinou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 3-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty přepravených balíků podle státu odesílatele, resp. adresáta a podle způsobu jejich přepravy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s.p.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. dne po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o ztracených zásilkách a vyplacených náhradách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 4-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů pro regulační potřeby.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty ztracených zásilek podle druhů zásilek a výše náhrad za ně vyplacených.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s.p.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o peněžní službě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 5-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je získání základních informací o peněžní službě pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výše částek příjmů a výplat pošty v rámci poskytování pěněžních služeb uživatelům podle jednotlivých typů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s.p.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o poštovním styku s cizinou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 6-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je získání základních informací o poštovním provozu v mezinárodním poštovním styku pro potřeby makroekonomických rozborů a pro využití v rámci regulačních potřeb. Zjišťování je také základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků, např. UPU.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výše částek příjmů a výplat pošty v rámci poskytování pěněžních služeb uživatelům podle jednotlivých typů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s.p.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TZ (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků, např. UIT, CEPT.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty telefonních stanic, veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních ústředen, PbÚ, informace o telefonních okruzích a obvodech, o digitálních a analogových přenosových zařízeních a o místní a dálkové přenosové síti.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vlastnící povolení nebo pověření pro provozování telekomunikačních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o specializovaných telekomunikačních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TS (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Faxová zařízení, dálnopisná zařízení, radiotelefonní síť, paging, družicová služba, integrované multifunkční sítě, přenos dat, služby VIDEOTEX, AUDIOTEX a hlasová pošta.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vlastnící povolení nebo pověření pro provozování telekomunikačních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

12. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TP (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Informace o telefoním provozu, o provozu telegrafním, dálnopisném, o provozu služby POSTFAX a jiném.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vlastnící povolení nebo pověření pro provozování telekomunikačních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

13. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TJ (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jakost telefonního provozu a telefonních služeb, počet a struktura nevyřízených žádostí o zřízení a přeložení HTS, stanic přenosu dat a zřízení datových okruhů, jakost služby přenosu dat a služby zřizování pronajatých okruhů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vlastnící povolení nebo pověření pro provozování telekomunikačních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

14. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o hustotě HTS

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TJ (MH) 2-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sledování hustoty hlavních telefonních stanic podle okresů ČR.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vlastnící povolení nebo pověření pro provozování telekomunikačních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

15. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TR (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Přehled o počtu technických prostředků používaných provozovatelem ze zákona a držiteli licencí a o pokrytí obyvatelstva televizním a rozhlasovým signálem celoplošného vysílání.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vlastnící povolení nebo pověření pro provozování telekomunikačních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

16. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz výnosů (obor pošta)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FEP (MH) 2-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti pošty, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané ukazatele výkonů podle účetní evidence zpravodajské jednotky.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s.p.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení I. pololetí a do

90. kalendářního dne po ukončení II. pololetí

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

17. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech na činnosti (obor pošta)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FEP (MH) 3-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti pošty, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence členěné podle činnosti, na kterou byly vynaloženy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s.p.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení I. pololetí a do

90. kalendářního dne po ukončení II. pololetí

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

18. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech poštovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FEP (MH) 4-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti pošty, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence vztažené k výkonům, na které byly vynaloženy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s.p.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení I. pololetí a do

90. kalendářního dne po ukončení II. pololetí

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

19. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz výnosů (radiokomunikace)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FER (MH) 2-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané ukazatele výkonů podle účetní evidence zpravodajské jednotky a základní údaje o stavu a pohybu jejích zaměstnanců.

3. Okruh zpravodajských jednotek

České radiokomunikace, a. s., popř. další provozovatelé radiokomunikačních zařízení.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

20. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech na činnosti (radiokomunikace)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FER (MH) 3-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence členěné podle činnosti, na kterou byly vynaloženy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

České radiokomunikace, a.s., popř. další provozovatelé radiokomunikačních zařízení.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

21. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech radiokomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FER (MH) 4-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence vztažené k výkonům, na které byly vynaloženy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

České radiokomunikace, a. s., popř. další provozovatelé radiokomunikačních zařízení.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

22. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz výnosů (telekomunikace)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FET (MH) 2-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané ukazatele výkonů podle účetní evidence zpravodajské jednotky a základní údaje o stavu a pohybu jejích zaměstnanců.

3. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, a.s., popř. provozovatelé místních sítí.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

23. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech na činnosti (telekomunikace)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FET (MH) 3-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence členěné podle činnosti, na kterou byly vynaloženy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, a.s., popř. provozovatelé místních sítí

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

24. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech telekomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FET (MH) 4-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence vztažené k výkonům, na které byly vynaloženy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, a.s., popř. provozovatelé místních sítí.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

25. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o SOU neúplném - jen s praktickým vyučováním, a o středisku praktického vyučování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PV (MH) V 27-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování státního rozpočtu pro učňovská zařízení v působnosti MH a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů: Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, učni podle studijních a učebních oborů, délky studia a ročníků (oddíl má pohyblivý počet řádků).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Střední odborná učiliště neúplná jen s praktickou přípravou a střediska praktického vyučování bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Regionální pracoviště Správy přípravy učňů Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Správa přípravy učňů Praha"

d) MINISTERSTVO KULTURY ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Divadla zřizovaná MK ČR, okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi a dalšími subjekty.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o galerii

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony galerie, její hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty zaměstnanců a jejich odborné činnosti.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Galerie zřizované MK ČR, okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi a dalšími subjekty.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tématických skupin.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vydavatelé registrovaní na MK ČR, okresních úřadech, magistrátech hl. m. Prahy, města Plzně a města Ostravy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 12. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Národní knihovna v Praze

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o filmové tvorbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 10-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Filmová tvorba a výroba koprodukčních filmů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Filmové a produkční společnosti.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 26. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 12-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Knihovní fond, počet čtenářů, další činnosti knihovny, počty zaměstnanců, hospodaření a knihovnická síť.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna a státní vědecké knihovny zřizované MK ČR, knihovny zřizované okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

Orgán provádějící statistické zpracování:

okresní knihovny, státní vědecké knihovny, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o muzeu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 14-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony muzea, jeho hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty zaměstnanců a jejich odborná činnost.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Muzea zřizovaná MK ČR, okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi, muzea družstevní a jiných subjektů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna v Praze (na základě povinných výtisků z neperiodických publikací vydaných v ČR).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Národní knihovna v Praze

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 16-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Činnost zařízení, jeho hospodaření, počty zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací státní památkové péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 17-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Síť nemovitých kulturních památek zapsaných do státních seznamů, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné. Mobiliární fondy památkových objektů, kulturní činnost v nich a počty zaměstnanců.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Památkové objekty s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací státní památkové péče, okresních úřadů a jiných orgánů státní správy, obcí, památkové objekty ve vlastnictví nebo správě jiných subjektů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

Orgán provádějící statistické zpracování:

památkové úřady, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

e) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o zařízeních sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Soc (MPSV) V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty. Využití i pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepcí rozvoje zařízení sociální péče.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Materiálně technická základna zařízení sociální péče vč. složení a charakteristiky zdravotního stavu jejich svěřenců a obyvatel.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Jednotlivá zařízení sociální péče včetně nestátních subjektů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 16. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 10-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Poskytování služeb a dávek sociální péče starým a těžce zdravotně postiženým občanům.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19a-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení a na úřadech práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců sociálního zabezpečení a zaměstnanosti, finančních dopadů těchto úprav na rozpočty.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

ČSSZ vč. OSSZ, úřady práce

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 6. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19b-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi a v ústavech sociální péče řízených MPSV. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociální péče, finančních dopadů těchto úprav na rozpočty.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, Magistrátní úřad hl. m. Prahy, ústavy sociální péče přímo řízené MPSV.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 6. 2. 1996 ústavy sociální péče řízené MPSV: do 19. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, o službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 20-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepcí rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidence rodin s nezaopatřenými dětmi, přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých, o jejich trestné činnosti, o rozhodovací činnosti okresních úřadů a obcí, přehledu o pěstounské péči, o účelových zařízeních, pečovatelské službě a poskytovaných dávkách.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 26-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Přehled o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepcí rozvoje sociálních služeb.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidence a hmotná pomoc poskytovaná občanům společensky nepřizpůsobeným a počet azylových zařízení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

f) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Hnědé uhlí a lignit, brikety)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1a-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o zásobování hnědým uhlím a lignitem pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zdroje a prodej hnědého uhlí a lignitu, rozdělení spotřeby podle oborů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a obchodní, realizující dodávky paliv, s počtem zaměstnanců 6 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady na zpracování výkazů jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPO

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Černé uhlí)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1b-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o zásobování černým uhlím pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zdroje černého uhlí, jeho prodej, rozdělení spotřeby podle oborů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a obchodní, realizující dodávky paliv, s počtem zaměstnanců 6 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady na zpracování výkazů jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPO.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Koks)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1c-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o zásobování koksem pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zdroje koksu, jeho prodej, rozdělení spotřeby podle oborů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a obchodní, realizující dodávky paliv, s počtem zaměstnanců 6 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady na zpracování výkazů jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPO

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 3-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získané údaje budou sloužit jako nejnutnější informace o ekonomické situaci průmyslových a stavebních organizací v měsíci. Ve čtvrtletí jsou informace rozšířeny o investice, zaměstnance a mzdy.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování v průmyslových organizacích se 100 a více zaměstnanci a u stavebních oraganizací s 25 a více zaměstnanci.

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele (aktiva, pasiva) v měsíci, ve čtvrtletí rozšířeno o investice, zaměstnance a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky a organizace zařazené do registru.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: zkrácené (oddíl 144, měsíčně), úplné (oddíly 005, 008, 140, 144, 145 a 300 čtvrtletně).

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady na zpracování výkazů jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPO.

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) EP 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Spotřeba paliv a elektřiny, spotřebitelské zásoby paliva dle druhů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více ve stavebnictví a v průmyslu 100 a více.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období.

5. Rozpočet nákladů

Náklady na zpracování výkazů jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPO

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Ministerstvo průmyslu a obchodu a externí dodavatel

g) MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Rozhodování soudu o trestních věcech podle trestního zákona.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pohybu agendy u krajského soudu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 2-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Rozhodování krajského soudu o trestních věcech podle trestního zákona; rozhodování krajského soudu o civilních věcech sporných.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Krajské soudy a Městský soud v Praze

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o ústavní a ochranné výchově

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Provedení pravomocných rozhodnutí o ústavní a ochranné výchově.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o vazbách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 4-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Trestní vazby; neskončené vazby.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny soudy kromě krajských obchodních soudů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vrchní soud v Praze, krajské soudy

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o vyřizování agendy rejstříků Cm, RO,

K a Kv ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 5-12-Obch

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stav ve vyřizování agendy obchodních soudů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Krajské obchodní soudy a krajské soudy, Městský soud v Praze

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy, krajské obchodní soudy

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o hlavních agendách soudů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 5-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Rozhodování soudu o trestních věcech podle trestního zákona; rozhodování soudu o civilních věcech sporných.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pohybu občanskoprávní agendy u okresních soudů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 6-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stav ve vyřizování občanskoprávní agendy okresního soudu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o pohybu agendy obchodního rejstříku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stav a pohyb agendy obchodního rejstříku.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny soudy, které vedou obchodní rejstříky

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu rehabilitační agendy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 10-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vyřizování věcí podle zákona o soudní rehabilitaci.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny soudy kromě krajských obchodních soudů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o agendě podmíněného propuštění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stav ve vyřizování žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o agendě všeobecné

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 21-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend. Stanovení potřeby pracovníků státních zastupitelství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stav ve vyřizování všeobecné agendy státních zastupitelství

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna státní zastupitelství

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství, Městské státní zastupitelství v Praze okresní a obvodní státní zastupitelství

12. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o agendě trestní

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 22-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků státních zastupitelství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stav ve vyřizování trestní agendy státních zastupitelství.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna státní zastupitelství

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství, Městské státní zastupitelství v Praze, okresní a obvodní státní zastupitelství

13. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o agendě netrestní okresního státního zastupitelství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 23-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend. Stanovení potřeby pracovníků státních zastupitelství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vstupová činnost podle § 35 o.s.ř., postup podle § 62 zákona o rodině, návrhy podle § 42 zákona č. 283/1993 Sb.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní a obvodní státní zastupitelství

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajská státní zastupitelství, Městské státní zastupitelství v Praze, okresní a obvodní státní zastupitelství

14. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o agendě netrestní krajského státního zastupitelství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 24-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend. Stanovení potřeby pracovníků státních zastupitelství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vstupová činnost podle § 35 o.s.ř., postup podle § 62 zákona o rodině, návrhy podle § 42 zákona č. 283/1993 Sb., návrhy podle § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Sb.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Krajská státní zastupitelství, Městské státní zastupitelství v Praze

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajská státní zastupitelství, Městské státní zastupitelství v Praze

15. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o agendě netrestní vrchního státního zastupitelství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 25-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend. Stanovení potřeby pracovníků státních zastupitelství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Návrhy podle § 42 zákona č. 283/1993 Sb., návrhy podle § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Sb.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vrchní státní zastupitelství v Praze

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, vrchní státní zastupitelství

16. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o agendě netrestní Nejvyššího státního zastupitelství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 26-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend. Stanovení potřeby pracovníků státních zastupitelství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Postup podle § 62 zákona o rodině, postup podle § 67 zákona č. 97/1963 Sb.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Nejvyšší státní zastupitelství

17. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o znaleckých posudcích podávaných ústavy kvalifikovanými pro znaleckou činnost, které jsou zapsány v prvním oddílu seznamu ústavů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 16-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získat informace o posudcích ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost ve smyslu § 21 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, pro potřeby řízení znalecké činnosti.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet znaleckých posudků v členění podle jejich zadavatelů, z toho za vybrané znalecké obory; přehled o odměnách a náhradách nákladů za znalecké posudky.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Právní subjekty zapsané v prvním oddílu seznamu ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 6 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo spravedlnosti ČR

h) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, národnost dětí, evidenční počet pedagogických pracovníků, žádosti o umístění, školy v přírodě v uplynulém školním roce, věkové složení dětí, třídy se specifickým zaměřením, integrované postižené děti podle druhu postižení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 12. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o školní družině samostatné - při mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Školní družiny a kluby, evidenční počet pedagogických pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Družiny při mateřské škole a samostatné družiny bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 11. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE

Škol (MŠMT) V 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1994/95 - odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě. Školní rok 1995/96 - třídy a žáci podle ročníků, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, národnost žáků, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci podle druhu postižení, věkové složení nově přijatých.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 11. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Příloha k výkazu o základní škole o speciálních - specializovaných třídách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3a-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy a žáci podle druhu postižení a ročníků, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, školní družiny a školní kluby, věkové složení nově přijatých. Dodatek za školní rok 1994/95 - odchody žáků ze základní školy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 11. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Příloha k výkazu o základní škole o volitelných a nepovinných předmětech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3b-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Povinně volitelné předměty podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 11. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o speciální škole mateřské - základní - zvláštní - pomocné

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1994/95 - žáci, kteří ukončili školní docházku, školy v přírodě, děti, jimž poskytlo přímou péči speciálně pedagogické centrum. Školní rok 1995/96 - třídy a žáci základní a zvláštní školy podle ročníků, charakteristiky internátu, třídy a žáci pomocné školy, třídy a žáci mateřské školy, národnost žáků, evidenční počty zaměstnanců vybraných profesních kategorií, školní družiny a školní kluby, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, počty škol a žáků podle druhu postižení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální mateřské, základní, zvláštní a pomocné školy bez ohledu na právní subjektivitu. Diagnostické a výchovné ústavy, ve kterých jsou zřízeny základní a speciální školy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 11. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o speciální střední škole, o odborném učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4a-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidenční počet zaměstnanců vybraných profesních kategorií, charakteristiky internátu, národnost žáků, výuka cizím jazykům, třídy podle druhu školy a ročníků, učebny používané školou, žáci podle studijních/učebních oborů a ročníků (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), školy a žáci podle druhu postižení, děti, jimž poskytlo péči speciálně pedagogické centrum.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální střední školy a odborná učiliště bez ohledu na právní subjektivitu. Diagnostické a výchovné ústavy, ve kterých jsou zřízena střední odborná učiliště nebo odborná učiliště.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 11. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o přihlášených - přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Přihlášení ke studiu podle oborů studia, přijatí ke studiu podle oborů studia. Výkaz má pohyblivý počet řádků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Střední školy vč. středních odborných učilišť, na nichž jsou zřízeny studijní a učební obory, bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. 7. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o gymnáziu - střední odborné škole - konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 7-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kurzy v minulém školním roce, školy v přírodě v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Střední školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 11. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o integrované střední škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kurzy v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), zabezpečení učebních oborů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Integrované střední školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 11. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 11-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zapsaní studenti podle studijních oborů, druhu a formy studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), národnost čs. studentů, studenti cizinci podle státního občanství (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studující ostatních forem studia (další vzdělávání).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 11. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

12. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o absolventech vysokých škol

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 12-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Absolventi podle studijních oborů, roku zahájení studia, formy, druhu a délky studia. Výkaz má pohyblivý počet řádků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

13. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zařízení ústavní - ochranné výchovy, preventivně výchovné péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 14-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1994/95 - rozmísťování chovanců, příchody a odchody z domova/ústavu, získaná kvalifikace chovanců. Školní rok 1995/96 - základní charakteristiky chovanců, děti předškolního věku podle stáří, děti ve věku povinné školní docházky, mládež po skončení povinné školní docházky podle zařazení, evidenční počet zaměstnanců vybraných profesních kategorií, vybavení domova/ústavu (lůžková kapacita).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež) a další podobná zařízení bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 12. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

14. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zájmová činnost podle oblastí, tábory v uplynulém školním roce, evidenční počet zaměstnanců podle profesních kategorií, soutěže a přehlídky v uplynulém školním roce.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 12. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

15. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o menzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 16-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony, kapacita a zaměstnanci menzy, tržby menzy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vysokoškolské menzy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 8. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

16. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o společném stravování dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 17-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty strávníků, kapacitní charakteristiky, tržby, hospodářská činnost, počty zaměstnanců podle profesních kategorií.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Školní jídelny, jídelny domovů a internátů a závody veřejného stravování zabezpečující stravování dětí a mládeže (kromě jídelen při SOU jiných resortů než školství) bez ohledu na právní subjektivitu. Střední školy, které stravují své žáky v jídelnách SOU zřizovaných jinými resorty.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

17. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o státní jazykové škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 18-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Posluchači podle vyučovaných jazyků, stupně vyučování a formy studia, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet učitelů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Státní jazykové školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 12. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

18. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o domově mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 19-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybavení domova, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet zaměstnanců podle profesních kategorií.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Domovy mládeže (kromě domovů mládeže při SOU jiných resortů než školství) a střední školy, které ubytovávají své žáky v SOU jiných resortů než školství, bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 12. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

19. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o vysokoškolských kolejích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 20-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Kapacita a zaměstnanci koleje, ubytovaní v koleji.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vysokoškolské koleje bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 12. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

20. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o vysokoškolské knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 21-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, služby, další činnost knihovny, studovny a čítárny, zaměstnanci knihovny.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Knihovny vysokých škol.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 8. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

21. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o základní umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 24-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 12. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

22. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 25-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i jako podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Pracovní místa a péče o učně, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, třídy podle délky a druhu studia a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, žáci podle formy, druhu a délky studia, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků (oddíl má pohyblivý počet řádků), integrovaní postižení žáci podle druhu postižení a podle učebních či studijních oborů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Střední odborná učiliště a učiliště bez ohledu na právní subjektivitu a zřizovatele, pokud zajišťují teoretickou přípravu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 11. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

23. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o sportovní třídě - sportovní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 26-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet sportovních tříd, žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy a gymnázia se sportnovními třídami, sportovní gymnázia bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

24. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců podle profesí, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace v regionálním školství (školské úřady a organizace v působnosti školských úřadů) kromě soukromých škol.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení 1. - 3. čtvrtletí, ve 4. čtvrtletí do 1. 2. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

25. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za přímo řízené organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1a-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení mzdového vývoje školství, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zaměstnanci a platové tarify podle platových tříd, zaměstnanci a mzdové prostředky podle kategorií, zaměstnanci a mzdové prostředky podle rozpočtové skladby.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny přímo řízené organizace (vč. fakult a součástí vysokých škol a vč. školských úřadů - aparát).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 28. 7. 1995 v pololetí, do 1. 2. 1996 v roce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

26. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o investiční výstavbě v resortu školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) Iv 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení stavební investiční činnosti v resortu školství, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady na investiční výstavbu, zdroje financování, získané kapacity.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace v resortu školství, které realizují nebo připravují investiční výstavbu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol, školské úřady

27. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zahájení školního roku v mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) R 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a pro signální informace o stavu školství k zahájení školního roku (pro Parlament, pro obecnou informaci).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy a děti v mateřských školách, postižené děti podle druhu postižení ve speciálních třídách, individuálně integrované postižené děti podle druhu postižení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

28. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zahájení školního roku v základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) R 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a pro signální informace o stavu školství k zahájení školního roku (pro Parlament, pro obecnou informaci).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy a děti v běžných, speciálních a specializovaných třídách základních škol, postižení žáci podle druhu postižení ve speciálních třídách, individuálně integrovaní postižení žáci podle druhu postižení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

29. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zahájení školního roku ve speciální škole mateřské - základní - zvláštní - pomocné

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) R 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a pro signální informace o stavu školství k zahájení školního roku (pro Parlament, pro obecnou informaci).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy a děti ve speciálních mateřských, základních, zvláštních a pomocných školách, žáci podle druhu postižení a podle druhu školy, ubytovaní v internátu školy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální mateřské, základní, zvláštní a pomocné školy bez ohledu na právní subjektivitu, diagnostické a výchovné ústavy, ve kterých jsou zřízeny základní a zvláštní školy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

30. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zahájení školního roku ve speciální střední škole, odborném učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) R 4a-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a pro signální informace o stavu školství k zahájení školního roku (pro Parlament, pro obecnou informaci).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy a žáci v denním, pomaturitním, nástavbovém studiu a studiu při zaměstnání, žáci podle oborů vzdělání, žáci podle druhu postižení a podle druhu školy, ubytovaní v internátu školy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální střední školy a odborná učiliště, diagnostické a výchovné ústavy pro mládež, v nichž jsou zřízena střední odborná učiliště či odborná učiliště, a to bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

31. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zahájení školního roku v gymnáziu, střední odborné škole, konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) R 7-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a pro signální informace o stavu školství k zahájení školního roku (pro Parlament, pro obecnou informaci).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy a žáci v denním (z toho ve vyšším, pomaturitním a nástavbovém studiu) studiu a ve studiu při zaměstnání, žáci podle oborů vzdělání, postižení žáci podle druhu postižení ve speciálních třídách, individuálně integrovaní postižení žáci podle druhu postižení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Střední školy (vč. integrovaných středních škol) bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

32. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zahájení školního roku v zařízení školního stravování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) R 17-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a pro signální informace o stavu školství k zahájení školního roku (pro Parlament, pro obecnou informaci).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zapsaní strávníci a vydaná jídla. Stravovaní podle druhu školy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Školní jídelny, jídelny domovů a internátů a závody veřejného stravování zabezpečující stravování dětí a mládeže (kromě jídelen při SOU jiných resortů než školství) bez ohledu na právní subjektivitu. Školy, které stravují své žáky v jídelně SOU zřízeného jiným resortem.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

33. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zahájení školního roku ve středním odborném učilišti, učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) R 25-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a pro signální informace o stavu školství k zahájení školního roku (pro Parlament, pro obecnou informaci).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy a žáci podle druhu a formy přípravy, postižení žáci podle druhu postižení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Integrované střední školy, střední odborná učiliště a učiliště bez ohledu na právní subjektivitu, pokud zajišťují teoretickou přípravu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

34. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zahájení školního roku ve škole/školském zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) R 28-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a pro signální informace o stavu školství k zahájení školního roku (pro Parlament, pro obecnou informaci).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zařízení ústavní a ochranné výchovy (počet lůžek, chovanců, osobodní), žáci základních uměleckých škol, domovy mládeže (ubytovaní podle typu školy).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Dětské domovy, dětské výchovné ústavy, dětské diagnostické ústavy, výchovný ústav pro děti a mládež, výchovný ústav pro mládež, diagnostický ústav pro mládež, ústav s výchovně léčebným režimem, základní umělecké školy, domovy mládeže (kromě domovů mládeže při SOU jiných resortů než školství) a střední školy, které ubytovávají své žáky v DM SOU jiných resortů než školství. Všechny výše uvedené zpravodajské jednotky bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

i) MINISTERSTVO VNITRA ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce (MV) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání statistických údajů pro plnění úkolů MV ČR vyplývajících ze zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty zaměstnanců a vyplacené mzdové prostředky dle kategorií zaměstnanců; struktura vyplacených mzdových prostředků za OÚ celkem, z toho za vybrané kategorie zaměstnanců (ročně); přehled zařazení zaměstnanců OÚ do platových tříd (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo vnitra ČR

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

J (MV ČR MS) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozborové činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určeny pro Ministerstvo vnitra a ostatní ústřední orgány státní správy.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací řízení, druhy projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Obce, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

obce do 10. 1. 1996, okresní úřady do 25. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtů okresních úřadů a Ministerstva vnitra ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

obecní úřady, okresní úřady

Orgán provádějící statistické zpracování:

okresní úřady, Ministerstvo vnitra

j) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Výkaz slouží k získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu na okresní, regionální a republikové úrovni. Tyto informace slouží pro zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Podklady pro monitoring Zdraví pro všechny pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů - fyzické osoby a přepočtené počty (např. lékařů, SZP), počty ošetření - vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče, pacienti sledovaní pro vybranou diagnózu a doplňující údaje (např. vybrané přístroje).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují všechna příslušná odborná pracoviště každého zdravotnického zařízení (státní i nestátní), která poskytují zdravotní péči v těchto oborech:

interní, diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, infekční, alergologie, TRN (s přílohou), neurologie, psychiatrie a ambulantní zařízení AT (s přílohou), nemocí z povolání, dětský, dorostový (s přílohou), gynekologie, chirurgie, anesteziologicko-resuscitační, urologie, ušní-nosní-krční (ORL), foniatrie, oční, stomatologie, dermatovenerologie, radiační onkologie, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, všeobecné lékařství, klinická biochemie (s přílohou), klinická hematologie, radiodiagnostika, ortopedická protetika (s přílohou), transfúzní služba (s přílohou), rehabilitační a fyzikální medicína, nukleární medicína (s přílohou), patologie, soudní lékařství.

Dále výkaz vyplňují logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči:

lékařská služba první pomoci, dialyzační stanice, kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zdravotnická záchranná služba a doprava raněných a nemocných, zařízení lékárenské péče, zařízení domácí péče (home-care).

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Jako zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Pro zdravotní referáty okresních úřadů a Ministerstvo zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané položky z nákladů a výnosů, z nákladů na investice, služby a ostatní údaje.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní), které vedou podvojné účetnictví.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mzdových prostředků ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb. v platném znění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortu zdravotnictví.

Charakteristika ukazatelů:

Přehled o složení mzdových prostředků podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, struktura mezd podle platových tříd, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Rozpočtové a příspěvkové organizace (státní i nestátní), které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mzdových prostředků podle zákona č. 1/1992 Sb. v platném znění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 3-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému.

Charakteristika ukazatelů:

Přehled o vyplacených mzdových prostředcích podle vybraných kategorií zaměstnanců, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraná zdravotnická zařízení (zřízená fyzickou či právnickou osobou), která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové šetření

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování údajů o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu a plnění závazků ČR vůči Světové zdravotnické organizaci.

Charakteristika ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty), v podrobném členění podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna zdravotnická zařízení (státní i nestátní).

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Jako zdroj redukovaných ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení nacházejících se v jednotlivých spádových územích léčebné péče. Pro zdravotní referáty okresních úřadů a Ministerstvo zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané položky z výdajů a příjmů zdravotnických zařízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnické zařízení - právní subjekt (státní i nestátní), který vede jednoduché účetnictví.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

jednou ročně po předání daňového přiznání za předchozí rok

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení státního zdravotního dozoru v jednotlivých správních celcích, hodnocení výkonů a účinnosti státního zdravotního dozoru.

Charakteristika ukazatelů:

Činnost orgánů hygienické služby zaměřená na preventivní a běžný hygienický dozor.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. m. Prahy - právní subjekty (státní i nestátní)

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení vývoje sankční činnosti na úseku hygienické služby a úrovně spolupráce OHS s okresními úřady v této oblasti. Přehled o plnění povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti hygienické péče.

Charakteristika ukazatelů:

Sankční činnost orgánů HS podle jednotlivých oborů jako podklad pro hodnocení intenzity práce HS a stavu kontrolovaných subjektů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, obvodní, městské, krajské HS včetně HS hl. m. Prahy - právní subjekty (státní i nestátní)

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Ukazatele pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních včetně využití lůžek pro sociální hospitalizaci. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni okresů, regionů, republiky a MZ ČR. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika ukazatelů:

Přepočtený počet zaměstnanců a zaměstnavatelů (lékařů, SZP, NZP, PZP), průměrný počet lůžek, počet ošetřovanců (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita, z úhrnného lůžkového fondu využito pro sociální důvody.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní) tj. nemocnice, porodnice, lůžkové části ambulantních zařízení, odborné léčebné ústavy a jiná lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen). Dále počtu gynekologických operací (včetně potratů). Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika ukazatelů:

Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím. Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním a počet zemřelých žen na ženském oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice)

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 11-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení. Šetření sleduje uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené včetně léčení cizinců.

Charakteristika ukazatelů:

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajské místo: lázeňská léčebna Zpravodajská jednotka: každé lázeňské zařízení - právní subjekt (státní i nestátní) včetně akciových společností

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

12. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických institucí.

Charakteristika ukazatelů:

Kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné ukazatele podávající přehled o podmínkách a výsledcích knihovnických a informačních činností.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska vědeckých informací a odborné knihovny sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, jejichž zřizovateli jsou právnické osoby (např. zdravotnické zařízení) nebo fyzické osoby.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Národní lékařská knihovna

13. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobním podnikem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.

Charakteristika ukazatelů:

Abecední seznam vyráběných vitálních léčiv, velikost balení, kód SÚKL, počet vyrobených balení pro tuzemský trh (prodaných).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Státní ústav pro kontrolu léčiv

14. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distribučními organizacemi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivy v ČR.

Charakteristika ukazatelů:

Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód SÚKL, výrobce, země výrobce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Státní ústav pro kontrolu léčiv

15. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami - léčivými látkami a s hromadně vyráběnými léčivými přípravky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O ODV (MZ) 5-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování vyplývající z mezinárodních úmluv upravujících zacházení s omamnými a psychotropními látkami.

Charakteristika ukazatelů:

Omamné a psychotropní látky podle druhů, množství výchozí suroviny, stavu zásob, použití ve výrobě a dovozu a vývozu OL a PL.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace mající povolení MZ ČR k zacházení s omamnými a psychotropními látkami.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

16. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o přístrojovém vybavení zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

T (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování rozložení vybrané zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu MZ ČR (rozdělování investičních prostředků).

Charakteristika ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní).

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

17. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení vzniku zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 1-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni okresů, regionů i MZ ČR. Využívá se pro racionální a efektivní rozmístění a využívání zdravotnických zařízení.

Charakteristika ukazatelů:

Informace o všech zdravotnických zařízeních - právních subjektech (státních i nestátních) z pohledu druhu zařízení, zřizovatele a provozovatele, počtu zaměstnanců podle základních kategorií, rozsahu poskytované péče podle oboru, jeho zajištění lékaři, SZP. Údaje i o začleněných nebo detašovaných pracovištích do úrovně zdravotního střediska.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení - právní subjekt (státní i nestátní) bez ohledu na resort.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování:

vstupní údaje - Hlášení vzniku ZZ

aktualizace údajů - na magnetických, příp. papírových médiích

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

hlášení do 5 dnů po vzniku zdravotnického zařízení aktualizace do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

18. NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 2-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Rozbor příčin a trendu sebevražednosti. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika ukazatelů:

Základní identifikace a charakteristika osoby, charakteristiky místa činu a jeho motivu, způsob provedení a další okolnosti sebevraždy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každý zdravotnický právní subjekt, který zjistí úmrtí osoby a je povinen vystavit tiskopis List o prohlídce mrtvého, (ohledávající lékař) bez ohledu na resort.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: čtvrtletně

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30 dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

19. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení hospitalizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 3-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro hodnocení zdravotního stavu hospitalizovaného obyvatelstva, kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika ukazatelů:

Počet případů hospitalizace, ošetřovací dny, ošetřovací doba ve dnech, počet operovaných podle druhu operace, počet zemřelých, vše ve vztahu k věku, pohlaví a jednotlivým diagnózám.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení (státní i nestátní) za každého hospitalizovaného pacienta.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

20. NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistické hlášení - zpráva o rodičce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 4-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení zdravotního stavu rodičky ve všech souvislostech. Nezbytné informace pro gynekologicko-porodnickou péči. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika ukazatelů:

Sledování zdravotního stavu rodičky od těhotenství po porod, průběh porodu, způsob ukončení těhotenství, léčba.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gynekologicko-porodnická oddělení zdravotních zařízení - právních subjektů (státních i nestátních)

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

21. NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistické hlášení - zpráva o novorozenci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 5-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění informací z oblasti perinatální péče, zdroj hodnocení zdravotního stavu novorozenců. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika ukazatelů:

Zdravotní stav dítěte, okamžitý stav dítěte po porodu, komplikace, léčba

2. Okruh zpravodajských jednotek

Novorozenecká, ženská a dětská oddělení zdravotnických zařízení - právních subjektů (státních i nestátních)

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

22. NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistický lístek dítěte s vrozenou vývojovou vadou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 6-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování výskytu vrozených vývojových vad, vyhodnocování včasného záchytu vrozených vývojových vad u živě a mrtvě narozených dětí. K hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika ukazatelů:

Sledují se vrozené vývojové vady zjištěné u dětí do dokončeného 15. roku života a u mrtvě narozených dětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Novorozenecká, genetická, dětská specializovaná pracoviště a všechna další odborná pracoviště zdravotnických zařízení (státních i nestátních) bez ohledu na resort.

3. Způsob zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistický lístek

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

k) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SETR (MZe) 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Porážky, zdroje a užití masa.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu) dle registru agrárně potravinářského komplexu Odvětví (OKEČ): 15.1

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Bilanční informační centrum Praha - VÚZE Praha

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o rozdělení výrobků z masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 2-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zdroje a užití výrobků z masa.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu) dle registru agrárně potravinářského komplexu Odvětví (OKEČ): 15.1

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Bilanční informační centrum Praha - VÚZE Praha

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o vývoji průměrných nákupních cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 3-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti); ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu) dle registru agrárně potravinářského komplexu Odvětví (OKEČ): 15.1

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Bilanční informační centrum Praha - VÚZE Praha

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o předpokládané potřebě masa na výrobu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 5-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Předpokládaný objem výroby masa v hmotnostním vyjádření (tuny) a o potřebě suroviny na výrobu výrobků z masa (v tunách bilanční hmotnosti).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu) dle registru agrárně potravinářského komplexu Odvětví (OKEČ): 15.1

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

30 kalendářních dnů před sledovaným obdobím

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Bilanční informační centrum Praha - VÚZE Praha

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o nákupu a cenách mléka a o výrobě, cenách a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 6-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření s přepočty; produkce 9 vybraných výrobků a průměrné ceny výrobců; rozdělení 4 vybraných výrobků (v hmotnostním vyjádření).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu) dle registru agrárně potravinářského komplexu) Odvětví (OKEČ): 15.5

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 12 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

MILCOM servis, a. s., Praha

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Informace o vývoji průměrných nákupních cen jat. zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 6-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti a obchodní ceny vybraných druhů masa a masných výrobků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu) dle registru agrárně potravinářského komplexu Odvětví (OKEČ): 15.1

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtrnáctidenní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

k 13. a 27. dni v měsíci

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Bilanční informační centrum Praha - VÚZE Praha

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz zdrojů, prodejů a užití obilovin ze sklizně 1995

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 9-12

1. Účel a využití výsledků šetření Analýza celkových zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění dle zdrojů (sklizeň, nákup, dovoz) a užití (prodej, vývoz, spotřeba dle užití) a dále dle stavu zásob.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zabývající se výrobou obilovin, jejich zpracováním a obchodem (vč. dovozu a vývozu).

Odvětví (OKEČ): 01.1 - 01.4, 15.6 - 15.9 a 51.21.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční (od 31. 7. 1995 do 30. 6. 1996)

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 8 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Zjišťování: MZe ČR prostřednictvím OSS Zpracování: ČSÚ a MZe ČR

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o regionální nabídce jatečného skotu a jatečných prasat a o nabídce mléka

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

REG (MZe) 4-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Nabídka jatečného skotu a jatečných prasat; nabídka mléka, neumístěná nabídka.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zemědělské organizace se živočišnou výrobou a soukromí rolníci s výměrou zemědělské půdy nad 5 ha Odvětví (OKEČ): 01.2 a 01.3

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní (s případným měsíčním aktuálním upřesněním)

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 35 kalendářních dnů před začátkem příslušného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Zjišťování: MZe ČR (územní odbory)

Zpracování: Bilanční informační centrum Praha - VÚZE Praha

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ZEM (MZe) 9-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Analýza zabezpečení potravinářství základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny pro živočišnou výrobu

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování (cca 630 respondentů)

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin (a výměře obhospodařované půdy).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zemědělské organizace s rostlinnou výrobou a soukromí rolníci s výměrou zem. půdy nad 5,0 ha (výběrový soubor). Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. 12. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Zjišťování: MZe ČR a Agrární komora ČR

Zpracování: Agrodat, a. s., Praha

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o hospodaření na lesní půdě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování základních údajů o hospodaření na lesní půdě u vlastníků lesa do výměry 200 ha

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Půda určená k zalesnění v ha k 1. 1. a 31. 12. sled. roku, zalesnění jehličnatými a listnatými dřevinami, těžba dřeva, obhospodařovaná plocha k 31. 12. sled. roku, prořezávky, probírky.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni vlastníci lesní půdy, kteří mají méně než 200 ha lesní půdy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím ÚHÚL Brandýs n/L

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství. Údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice pro odvětví LH.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.

3. Okruh zpravodajských jednotek

a) Lesní akciové společnosti, spol. s r. o. s převažující lesnickou činností (OKEČ 2) - za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa

b) Lesy České republiky Hradec Králové, s. p. - pouze za přímo řízené lesní závody

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím ÚHÚL Brandýs n/L

12. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o provozování drobných potravinářských výroben

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ÚZEM (MZe) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Pro uplatňování dotační politiky v Agrárně potravinářském komplexu (podíl na zpracování vlastní produkce) a pro analýzu tržních dodávek.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o drobné potravinářské výrobě, množství zpracovaných surovin, objem a sortiment výroby, dodávky pro obchod vč. vývozu, počet zaměstnanců v drobné potravinářské výrobě.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zemědělské organizace, soukromí zemědělci a další podnikatelé provozující potravinářskou výrobu (s počtem do 25 zaměstnanců v této výrobě). Odvětví (OKEČ): 01.1 - 01.5, 15.1 - 15.9

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Zjišťování: MZe ČR (územní odbory)

Zpracování: MZe ČR (odbor 320)

13. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz skladovacích kapacit a zásob ovoce a zeleniny

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem OZ (MZe) 1-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Zejména pro potřeby resortních informací a systémových opatření MZe i MPO.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování (cca 250 respondentů)

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o skladech, naskladnění, vyskladnění a zásobách ovoce a zeleniny.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty (pěstitelské a velkoobchodní) zabývající se dlouhodobým (zimním) skladováním ovoce a zeleniny. Odvětví (OKEČ): 01. 1 a 01.3, 51.1 a 51.3

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční (od 30. 11. do 31. 5. sklizňového roku)

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Zjišťování: MZe ČR (územní odbory)

Zpracování: MZe ČR

14. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o stavu a využití zemědělské strojové techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

MECH (MZe) 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů o stavu a využití zemědělské strojové techniky po transformaci českého zemědělství. Výsledky šetření budou použity k tvorbě koncepční technické politiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové stat. zjišťování (cca 50 respondentů)

Charakteristika ukazatelů:

Údaje využití, doby používání, ročních nákladů na opravy a úbytku hodnoty v závislosti na době používání a stupni ročního využití.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zemědělské organizace s rostlinnou výrobou a soukromí rolníci s výměrou zem. půdy nad 50,0 ha (výběrový soubor). Odvětví (OKEČ): 01.1 - 01.5

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové (event. 1krát za 5 let)

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe.

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Zjišťování: MZe ČR (odbor 310) Zpracování: VŠZ TF Praha

15. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře za rok 1995 a o jarním kmenovém stavu zvěře k 31. 3. 1996

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

MYSL (MZe) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti (okresní úřady, Ministerstvo zemědělství ČR) při řízení myslivosti a při schvalování plánů chovu a lovu zvěře v okresech a ČR. Povinnosti uvedených orgánů státní správy vyplývají z § 24 a 25 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Statistickým zjišťováním je kontrolován vývoj početních stavů zvěře z důvodů jak ochrany jednotlivých druhů zvěře před vyhubením, tak naopak před jejich nekontrolovatelným nárůstem a nebezpečím následného vzniku škod v zemědělství a lesním hospodářství (§ 19 odst. 3 a § 29 odst. 1 citovaného zákona).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Údaje o honitbě, klasifikace honitby, výsledky ročního hospodaření v honitbě, lov zvěře a zazvěřování v honitbách, početní stav zvěře v honitbách, stavy psů s loveckou upotřebitelností.

3. Okruh zpravodajských jednotek

a) zpravodajské jednotky vykazující:

- uživatelé honiteb

b) zpravodajské jednotky sumarizující:

- okresní úřady - VLS - MZe ČR

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajské jednotky vykazující zpravodajské jednotce sumarizující:

do 15. 4. 1996 K poskytnutí informací zpravodajské jednotky sumarizující orgánu provádějícímu statistické zjišťování a zpracování (MZe ČR) do 1. 5. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo zemědělství

l) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o placení úhrad za vypouštění znečištěných odpadních vod

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá podnik Povodí, a. s., jako správce vodních toků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Předpisy úplat a jejich doplatky a odvody do SFŽP vč. přirážek a penále.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky Povodí, a. s.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 13. 7. 1995 do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŽP

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

MŽP

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o znečištění vodních toků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je sledovat znečištění vodních toků a předepsané náhrady za jejich znečišťování.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Množství vypouštěného znečištění a struktura náhrad za vypouštěné znečištění.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky Povodí, a. s.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1996

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŽP

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

MŽP

m) SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o stavu a pohybu zásob státních mobilizačních rezerv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Program 222 (SSHR) 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních údajů o stavu a pohybu zásob SMR a čerpání prostředků z rozpočtového výdajového účtu SMR, za účelem vedení souhrnné účetní evidence a pro potřeby ekonomických rozborů. Zjišťování je jediným zdrojem údajů, na jejichž podkladě plní Správa státních hmotných rezerv úkoly státní správy, evidence a financování SMR.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

3. Okruh zpravodajských jednotek

Subjekty hospodářské mobilizace, resp. ochraňovatelské organizace vytvářející zásoby SMR.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu Správy státních hmotných rezerv

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Správa státních hmotných rezerv

Tiskopisy výkazů pro statistické zjišťování bude zasílat zpravodajským jednotkám Správa státních hmotných rezerv

B

Statistická zjišťování u obyvatelstva prováděná Českým statistickým úřadem podle § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 278/1992 Sb.

NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistika rodinných účtů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RU 4-12, RU 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o peněžních a naturálních příjmech a vydáních domácností, zejména pro analýzu vývoje a diferenciace spotřeby v různých typech domácností.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: deník zpravodajské domácnosti, přehled údajů o domácnosti

Použitá metoda: výběrové šetření

Charakteristika navržených ukazatelů:

Deník zpravodajské domácnosti - příjmy a vydání domácností i jednotlivých členů (u potravin, textilního zboží, obuvi i množství), naturální spotřeba a naturální vydání Přehled údajů o domácnosti - charakteristiky domácností a jednotlivých členů, údaje o velikosti a vybavení bytu, domácím hospodářství a vybavení domácnosti předměty dlouhodobého užívání.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Pro výběr domácností se používá záměrný kvótní výběr. V základním souboru bude 2600 domácností, výběrovými znaky jsou společenská skupina, počet závislých dětí a výše čistého peněžního příjmu na člena domácnosti. Kvóty pro kraje jsou určeny tak, aby struktura souboru podle těchto znaků odpovídala základnímu souboru (oporou pro rozpis jsou výsledky posledního mikrocensu a globální údaje o vývoji všech druhů příjmů). Doplňkový soubor tvoří domácnosti s minimálními příjmy, tj. 400 rodin s dětmi a příjmy na úrovni životního minima a 100 domácností důchodců - příjemců minimálních důchodů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výběrové šetření pracovních sil

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VŠPS A, VŠPS B

1. Účel a využití výsledků šetření

Prohloubení informací o vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti podle demografických, sociálně ekonomických a regionálních hledisek pro koncipování a usměrňování zaměstnanecké politiky.

2. Věcná charakteristika ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazníky

Dotazník A - pro domácnost

Dotazník B - pro jednotlivé členy domácnosti starší 15 let

Použitá metoda: výběrové zjišťování v domácnostech

Charakteristika ukazatelů:

Dotazník A obsahuje:

demografickou charakteristiku členů domácnosti, jejich ekonomické postavení, nejvyšší dosažené vzdělání a obor studia nebo vyučení. Kromě toho obsahuje otázky organizačního charakteru.

Dotazník B obsahuje tři základní okruhy otázek:

- pracovní aktivita v referenčním týdnu (charakter činnosti, počet odpracovaných hodin, práce přesčas, důvody nepřítomnosti v práci), - otázky o zaměstnání (hlavní zaměstnání, druhé zaměstnání, práce dočasná a příležitostná, délka průměrného pracovního týdne, práce přesčas, pásma čistého příjmu, druh činnosti podle klasifikace OKEČ a zaměstnání podle KZAM), - otázky týkající se nezaměstnanosti (důvody, sociálně ekonomická charakteristika nezaměstnaných, délka nezaměstnanosti, způsob hledání zaměstnání, pobírání podpory) a podzaměstnanosti.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Domácnosti v cca 27 tis. bytech v ČR vybrané náhodným dvoustupňovým výběrem. Oporou výběru je aktualizovaný soubor bytů ze sčítání lidu, domů a bytů 1991.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: průběžně

Lhůta k poskytnutí informací domácností:

dle týdenního plánu činnosti tazatele

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

ČSÚ


Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Outrata v. r.

Přesunout nahoru