Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c67/1994 Sb.Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách

Částka 67/1994
Platnost od 30.11.1994
Účinnost od 01.12.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 17. listopadu 1994

o úpravě výše stravného při pracovních cestách

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., stanoví a zveřejňuje tuto úpravu sazeb cestovních náhrad:


I Sazby stravného stanovené zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., a zvýšené opatřením Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. září 1994, publikovaným v částce 59/1994 Sb., se upravují takto:

1. V § 5 odst. 1 se zvyšuje sazba uvedená v písmenu a) na částku 40 Kč, sazba uvedená v písmenu b) na částku 62 Kč a sazba uvedená v písmenu c) na částku 99 Kč.

2. V § 5 odst. 2 se zvyšuje sazba na částku 40 Kč.

II Upravené sazby náhrad příslušejí zaměstnancům od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zveřejněny ve Sbírce zákonů.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru