Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c60/1994 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994

Částka 60/1994
Platnost od 07.10.1994
Účinnost od 07.10.1994
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 26. září 1994,

kterým se doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994

Český statistický úřad podle § 15 odst. 2 zákona č. 278/1992 Sb., o státní statistice, doplňuje program statistických zjišťování na rok 19941) takto:


V části A I

"139. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o produkci vybraných výrobků v průmyslové organizaci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto šetření je získat informace o produkci vybraných výrobků v peněžním vyjádření, o hodnotě průmyslové produkce, vlastní produkce a produkce obchodu organizace celkem. Výsledky mají zabezpečit podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Produkce výrobků podle Seznamu pro P 2-12, produkce za vybrané výrobky celkem, průmyslová produkce (SKP 10-41), vlastní produkce organizace a produkce obchodu.

3. Okruh zpravodajských jednotek Podnikatelské subjekty s převažující činností průmyslovou a počtem pracovníků 25 a více osob zapsané do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 27. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ".


Předseda:
Ing. Outrata v. r.

Poznámky pod čarou

1) Program statistických zjišťování na rok 1994 byl uveřejněn v částce 70/1993 Sb.

Přesunout nahoru