Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c5/1994 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 167/1993 Sb. (úplném znění), v zákonu č. 307/1993 Sb., v zákonu č. 324/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v nařízení vlády č. 336/1993 Sb.

Částka 5/1994
Platnost od 25.01.1994
Účinnost od 22.06.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 167/1993 Sb.

§ 7 odst. 3 má správně znít:

(3) Znecitlivění se rovněž nepožaduje při

a) kastraci telat, selat, kůzlat, jehňat a králíků samčího pohlaví mladších 8 týdnů, kteří netrpí nějakou anatomickou vadou,

b) odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat ve stáří do 8 týdnů, pokud se neprovádí kauterizací, případně chirurgickou extirpací,

c) krácení ocasu u selat, jehňat a štěňat mladších 8 dnů,

d) odstraňování ostruhy kohoutů během prvního dne života,

e) kauterizaci zobáků a hřebenů hrabavé drůbeže,

f) extirpaci zubů savých selat,

g) označování zvířat, zejména jejich tetováním a vrubováním uší,

a jestliže je zákrok prováděn osobami odborně způsobilými.1)“;

2. v zákonu č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

V čl. II bodu 41 v § 145j odst. 2 v druhé větě má být místo slova „zaniká“ správně slovo „vzniká“;

3. v zákonu č. 324/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 295/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 296/1993 Sb.

V čl. I bodu 6 v § 20b odst. 2 mají místo slov „Za poživatele důchodů a důchodového zabezpečení“ správně být slova „Za poživatele důchodů z důchodového zabezpečení“;

4. v zákonu č. 325/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

Článek zmocňující předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyhlášení úplného znění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 325/1993 Sb., označený nesprávně jako „Čl. II“, má být správně označen jako „Čl. III“;

5. v nařízení vlády č. 336/1993 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky

V úvodní větě má místo „a podle § 21 zákona č. 51/1973 Sb., o pěstounské péči,“ správně být „a podle § 21 zákona č. 50/l973 Sb., o pěstounské péči,“.

Redakce

Přesunout nahoru