Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c29/1994 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 302/1993 Sb., v zákonu č. 315/1993 Sb., v zákonu č. 321/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v zákonu ČNR č. 75/1994 Sb. (úplném znění)

Částka 29/1994
Platnost od 17.05.1994
Účinnost od 17.05.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu č. 302/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní

V čl. I bodu 12 v § 10 odst. 4 v druhé větě má místo „ve výši podle § 6 odst. 3“ správně být „ve výši podle § 6 odst. 4“.

V čl. I bodu 25 má být správně uvedena též poznámka Č. 4), která zní:

4) EHK OSN 83-01 (direktiva ES 89/458 nebo 91/441, US Federal 83) a EHK OSN 83 B, C (direktiva ES 88/76 nebo 88/436) nebo předpis EHK OSN 24-03 a 49-02 (direktiva ES 72/306 a 88/77 až 91/542), platí limity pro kontrolu série,“;

2. v zákonu č. 315/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

V čl. I bodu 15 v § 5 odst. 1 má místo „na základě zmocnění v § 17 odst. 1 tohoto zákona“ správně být „na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona“.

V čl. I bodu 60 v § 19a odst. 1 v první větě má místo „k termínům uvedeným v odstavcích 1 a 2“ správně být „k termínům uvedeným v § 15 odst. 1 a 2“;

3. v zákonu č. 321/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona ě. 196/1993 Sb.

V čl. I bodu 66, jímž se mění a doplňuje příloha č. 1, v písmenu d) má místo „8533939 výbojky“ správně být „853939 výbojky“.

V čl. II bodu 1 v druhé větě má místo „Pro zrušení registrace plátce k 1. lednu 1993“ správně být „Pro zrušení registrace plátce k 1. lednu 1994“;

4. v zákonu č. 325/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

V čl. I bodu 5 má poznámka č. 10) správně znít:

10) § 191 a 237 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.“;

5. v zákonu České národní rady č. 75/1994 Sb., o daních z příjmů (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

V § 16 v prvním řádku tabulky sazby daně má daň ze základu daně od 0 Kč do 60000 Kč místo „5 %“ správně být „15 %“.

Redakce

Přesunout nahoru