Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c28/1994 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací

Částka 28/1994
Platnost od 13.05.1994
Účinnost od 13.05.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí

vydalo podle § 10 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, opatření č. j. 283/3 150/1994 ze dne 1. dubna 1994, kterým se stanoví předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací.

Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Tímto opatřením se ruší

a) opatření Ministerstva financí č. j. 283/1 381/1993 ze dne 9. března 1993 pro předkládání údajů účetní závěrky vyhlášené ve Sbírce zákonů v částce 21/1993 a uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 4/1993,

b) opatření Ministerstva financí č. j. 283/37 271/1993 ze dne 20. července 1993, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací, vyhlášené ve Sbírce zákonů v částce 53/1993 a uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7-8/1993.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Opatření je přístupné ode dne vyhlášení na Ministerstvu financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/73 244/1994 ze dne 27. ledna 1995, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací č. j. 283/3 150/1994 ze dne 1. dubna 1994. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho od 1. ledna 1995. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a podle § 10 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, opatření č. j. 283/5720/1996 ze dne 2. února 1996, kterým se doplňuje opatření FMF č. j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, ve znění pozdějších změn a doplnění, a opatření MF ČR č. j. 283/3 150/1994 pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn a doplnění. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje dnem 1. ledna 1996. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji.

Přesunout nahoru