Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c23/1994 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

Částka 23/1994
Platnost od 29.04.1994
Účinnost od 01.01.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/16 894/1994 ze dne 25. března 1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.

Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Tímto opatřením se mění opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/20 531/1992 ze dne 13. října 1992, vyhlášené v částce 123/1992 Sb., ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 283/69 818/1993 ze dne 27. prosince 1993, vyhlášeného v částce 5/1994 Sb.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji.

Opatření je přístupné ode dne vyhlášení na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Přesunout nahoru