Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c23/1994 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se zrušují některá opatření vydaná podle §4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Částka 23/1994
Platnost od 29.04.1994
Účinnost od 29.04.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 282/11 198/1994 ze dne 28. března 1994, kterým se zrušují některá opatření vydaná podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tímto opatřením se zrušují:

1. Opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/2 - 7 073/1992 ze dne 13. března 1992, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví pro účetní období roku 1992, vyhlášené v částce 32/1992 Sb.

2. Opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/1 - 12 060/1992 ze dne 14. dubna 1992, kterým se stanoví postup v účetnictví na základě schváleného privatizačního projektu v první vlně privatizace, vyhlášené v částce 43/1992 Sb.

3. Opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/2 - 20 085/1992 ze dne 29. července 1992, jímž se stanoví změny a doplňky Zásad vedení účetnictví při soukromém podnikání občanů, vyhlášené v částce 88/1992 Sb.

4. Opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/2 - 20 990/1992 ze dne 30. července 1992, kterým se doplňují účtová osnova a směrnice k účtové osnově stanovené investičním společnostem a investičním fondům, vyhlášené v částce 88/1992 Sb.

5. Opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/2 - 28 110/1992 ze dne 9. listopadu 1992, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách, vyhlášené v částce 112/1992 Sb.

6. Pokyny pro účtování prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů podle vyhlášky č. 47/1978 Sb. č. j. XV//3 - 18 814/1979 ze dne 28. prosince 1979, registrované v částce 18/1980 Sb.

7. Opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/1 - 31 303/1992, kterým se stanoví změny a doplňky pokynů pro roční účetní závěrku v hospodářských organizacích od roku 1991, vyhlášené v částce 133/1992 Sb.

8. Opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/2 - 30 927/1992 ze dne 19. prosince 1992, kterým se stanoví postup převodu účetnictví pojišťoven z účetního období roku 1992 do roku 1993, jehož převzetí opatřením Ministerstva financíč. j. 282/2 019/1993 ze dne 29. ledna 1993 bylo vyhlášeno v částce 21/1993 Sb.

9. Opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/2 - 31 307/1992 ze dne 22. prosince 1992, kterým se stanoví převod podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993 pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, jehož převzetí opatřením Ministerstva financí č. j. 282/2 019/1993 ze dne 29. ledna 1993 bylo vyhlášeno v částce 21/1993 Sb.

10. Opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/2 - 31 368/1992 ze dne 22. prosince 1992, kterým se stanoví převod podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993 pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, jehož převzetí opatřením Ministerstva financí č. j. 282/2 019/1993 ze dne 29. ledna 1993 bylo vyhlášeno v částce 21/1993 Sb.

Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji.

Opatření je přístupné ode dne vyhlášení na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Přesunout nahoru