Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c22/1994 Sb.Opatření Ministerstva kultury, kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty

Částka 22/1994
Platnost od 29.04.1994
Účinnost od 29.04.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Ministerstva kultury

ze dne 14. dubna 1994,

kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty

Ministerstvo kultury podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, určuje odborné organizace, které jsou pověřeny vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty do zahraničí, s uvedením oborů, v kterých organizace působí:


SEZNAM

Pro předměty z oborů botaniky, zoologie, mineralogie a paleontologie:

Národní muzeum Praha

Moravské zemské muzeum Brno

Slezské zemské muzeum Opava

Jihočeské muzeum České Budějovice

Západočeské muzeum Plzeň

Regionální muzeum Teplice

Severočeské muzeum Liberec

Muzeum východních Čech Hradec Králové

Východočeské muzeum Pardubice

Vlastivědné muzeum Olomouc

Středočeské muzeum Roztoky u Prahy

Pro předměty z oboru archeologie:

Ústav archeologické památkové péče Praha

Ústav archeologické památkové péče Brno

Ústav archeologické památkové péče Most

Národní muzeum Praha

Moravské zemské muzeum Brno

Slezské zemské muzeum Opava

Jihočeské muzeum České Budějovice

Západočeské muzeum Plzeň

Regionální muzeum Teplice

Severočeské muzeum Liberec

Muzeum východních Čech Hradec Králové

Východočeské muzeum Pardubice

Vlastivědné muzeum Olomouc

Středočeské muzeum Roztoky u Prahy

Pro předměty sakrální a kultovní povahy:

Státní ústav památkové péče Praha

Památkový ústav středních Čech Praha

Památkový ústav Plzeň

Památkový ústav Ústí nad Labem

Památkový ústav Pardubice

Památkový ústav České Budějovice

Památkový útav Brno

Památkový ústav Olomouc

Památkový ústav Ostrava

Státní židovské muzeum Praha (židovské sakrální a kultovní předměty)

Pro předměty z oboru výtvarného umění:

Národní galerie Praha

České muzeum výtvarných umění Praha

Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou

Západočeská galerie Plzeň

Galerie výtvarného umění Cheb

Galerie výtvarného umění Klatovy/Klenová

Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice

Oblastní galerie výtvarného umění Roudnice nad Labem

Oblastní galerie Liberec

Galerie Benedikta Rejta Louny

Galerie moderního umění Hradec Králové

Východočeská galerie Pardubice

Galerie výtvarného umění Náchod

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod

Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou

Galerie výtvarného umění Most

Moravská galerie Brno

Státní galerie výtvarného umění Zlín

Oblastní galerie Vysočiny Jihlava

Horácká galerie výtvarného umění Nové Město na Moravě

Galerie výtvarného umění Hodonín

Muzeum umění Olomouc

Galerie výtvarného umění Ostrava

Pro předměty z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce a pro předměty z oboru fotografické tvorby:

Uměleckoprůmyslové muzeum Praha

Národní muzeum Praha

Moravská galerie Brno

Moravské zemské muzeum Brno

Slezské zemské muzeum Opava

Jihočeské muzeum České Budějovice

Západočeské muzeum Plzeň

Regionální muzeum Teplice

Severočeské muzeum Liberec

Muzeum východních Čech Hradec Králové

Východočeské muzeum Pardubice

Vlastivědné muzeum Olomouc

Muzeum loutkářských kultur Chrudim (loutky, loutková divadla a jejich součásti)

Středočeské muzeum Roztoky u Prahy

Pro předměty z oboru knižní kultury:

Národní knihovna Praha

Moravská zemská knihovna Brno

Státní vědecká knihovna Olomouc

Státní vědecká knihovna Plzeň

Státní vědecká knihovna České Budějovice

Státní vědecká knihovna Hradec Králové

Státní vědecká knihovna Liberec

Knihovna Národního muzea Praha

Památník národního písemnictví Praha

Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod (Komeniana)

Národní filmový archiv Praha

Pro předměty z oboru hudby:

Muzeum české hudby - Národní muzeum Praha

Národní technické muzeum Praha (hrací stroje a strojky, hudební automaty)

Moravské zemské muzeum Brno

Pro předměty z oboru etnografie:

Národní muzeum Praha

Moravské zemské muzeum Brno

Slezské zemské muzeum Opava

Jihočeské muzeum České Budějovice

Západočeské muzeum Plzeň

Regionální muzeum Teplice

Severočeské muzeum Liberec

Muzeum východních Čech Hradec Králové

Východočeské muzeum Pardubice

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

Vlastivědné muzeum Olomouc

Národní zemědělské muzeum Praha

Středočeské muzeum Roztoky u Prahy

Pro předměty mimoevropských kultur:

Náprstkovo muzeum - Národní muzeum Praha

Národní galerie, odbor mimoevropského umění Praha (umění asijských národů)

Pro předměty z oboru vědy a techniky:

Národní technické muzeum Praha

Technické muzeum Brno

Pro předměty z oboru militaria:

Vojenské historické muzeum Praha

Národní muzeum Praha

Moravské zemské muzeum Brno

Slezské zemské muzeum Opava

Jihočeské muzeum České Budějovice

Západočeské muzeum Plzeň

Regionální muzeum Teplice

Severočeské muzeum Liberec

Muzeum východních Čech Hradec Králové

Východočeské muzeum Pardubice

Vlastivědné muzeum Olomouc

Středočeské muzeum Roztoky u Prahy

Pro předměty z oboru zemědělství:

Národní zemědělské muzeum Praha

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

Moravské zemské muzeum Brno

Slezské zemské muzeum Opava

Jihočeské muzeum České Budějovice

Západočeské muzeum Plzeň

Regionální muzeum Teplice

Severočeské muzeum Liberec

Muzeum východních Čech Hradec Králové

Východočeské muzeum Pardubice

Vlastivědné muzeum Olomouc

Středočeské muzeum Roztoky u Prahy

Pro předměty z oboru filatelie a poštovnictví:

Poštovní muzeum Praha

Pro předměty z oboru numizmatiky:

Národní muzeum Praha

Moravské zemské muzeum Brno

Slezské zemské muzeum Opava

Jihočeské muzeum České Budějovice

Západočeské muzeum Plzeň

Regionální muzeum Teplice

Severočeské muzeum Liberec

Muzeum východních Čech Hradec Králové

Východočeské muzeum Pardubice

Vlastivědné muzeum Olomouc

Předměty z oboru historie spolkového a veřejného života:

Národní muzeum Praha

Moravské zemské muzeum Brno

Slezské zemské muzeum Opava

Jihočeské muzeum České Budějovice

Západočeské muzeum Plzeň

Regionální muzeum Teplice

Severočeské muzeum Liberec

Muzeum východních Čech Hradec Králové

Východočeské muzeum Pardubice

Vlastivědné muzeum Olomouc

Středočeské muzeum Roztoky u Prahy

Uvedené organizace poskytují také veškeré informace k podávání žádostí o osvědčení.


Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Tigrid v. r.

Přesunout nahoru