Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c12/1994 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 295/1993 Sb. (úplném znění), v zákonu č. 323/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Částka 12/1994
Platnost od 01.03.1994
Účinnost od 01.01.1994
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 295/1993 Sb.

V § 21 bodu 5 má místo „(reg. v částce 89/1980 Sb.)“ správně být „(reg. v částce 39/1980 Sb.)“;

2. v zákonu č. 323/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.,586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.

V čl. I bodu 139 v poznámce č. 17a) má místo „č. 367/1991 Sb.“ správně být „č. 367/1990 Sb.“;

v čl. II bodu 5 v § 24 odst. 3 písm. d) mají místo slov „poskytovat souhrnné údaje o výši daňové povinnosti, stavu nedoplatků povoleným posečkáním,“ správně být slova „poskytovat souhrnné údaje o výši daňové povinnosti, stavu nedoplatků, povolených posečkáních,“;

3. ve vyhlášce Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků

V úvodní větě má místo „č. 587/1993 Sb.“ správně být „č. 587/1992 Sb.“.

Redakce

Přesunout nahoru