Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 98/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb.

Částka 32/1994
Platnost od 24.05.1994
Účinnost od 24.05.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

98

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 25. dubna 1994,

kterou se provádí zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 26a odst. 1 a 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.:


§ 1

(1) Ocenění akcií nakoupených v druhé vlně kuponové privatizace pro podílový fond nebo investiční fond se provede pomocí jednotně stanovené ceny jednoho bodu, která se určuje na 20 Kč. Tato cena je platná pro celou druhou vlnu kuponové privatizace.

(2) Cena akcií jednoho emitenta, které investiční fond nebo podílový fond nakoupil za investiční body v průběhu druhé vlny kuponové privatizace, se vypočte jako součin počtu bodů vynaložených na nákup těchto akcií a ceny jednoho bodu podle odstavce 1.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru