Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb.

Částka 30/1994
Platnost od 19.05.1994
Účinnost od 19.05.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 1. dubna 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví po dohodovacím řízení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, zástupci ostatních zdravotních pojišťoven, zástupci smluvních zdravotnických zařízení, Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a zástupci odborných vědeckých společností podle § 13 odst. 3 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:


Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

Čl. I

V seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1) se provádějí změny a doplňky uvedené v příloze, která je součástí této vyhlášky.

Čl. II

Podle bodových hodnot zdravotních výkonů podle této vyhlášky se provede dodatečné proplacení zdravotních výkonů provedených počínaje 1. říjnem 1993.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Rubáš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Seznam je součástí vyhlášky č. 258/1992 Sb. a je publikován jako samostatná příloha Sbírky zákonů (zvláštní publikace a. s. SEVT Praha), ve znění změn provedených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 90/1994 Sb.

Změny a doplňky seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

V kapitole „SEZNAM VÝKONŮ“:

1. Částky uvedené ve sloupci BODYse mění takto:

u odbornostiKódBODY
„201 fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace02101209
0210280
0210349
2220144
22203129
2220456
8970165
8970284
902 rehabilitační pracovník - absolvent VŠ9214121
918 rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ921030
921530
921840
922140
922261
9223121
922420
922520
922630
922940
923430
9235243
923640
923730
923810
923940
9240101
924191
924291
924391
924561
9246121
924820“.

2. Částky uvedené ve sloupci přímé mzdy (P mzdy) a ve sloupci BODY se mění takto:

u odbornostiKódP mzdyBODY
„901 klinická psychologie910133128
9102726
910329
910429
910533128
910667256
910733128
910867256
910933128
911033128
911133128
91122196
91132196“.

3. Částky uvedené ve sloupci čas lékařů (Čas lékařů), čas ostatních (Čas ostat.), přímé mzdy (P mzdy) a ve sloupci BODY se mění takto:

u odbornostiKódČas lékařů Čas u ostat.P mzdyBODY
„902 rehabilitační pracovník - absolvent VŠ92134501503401336
921660038138
92173001968
921960028138
92201501860
92491501034
92501501860“.

4. Částky uvedené ve sloupci čas lékařů (Čas lékařů), čas ostatních (Čas ostat.), přímé mzdy (P mzdy) a ve sloupci BODY se mění takto:

u odbornostiKódČas lékařů Čas ostat.P mzdy BODY
„903 klinická logopedie930130033119
93023001968
93033001968
93053001968
93073001968
93101501034
93113001968
931280932“.

5. Částka ve sloupci přímé mzdy (P mzdy) a ve sloupci BODY se mění takto:

u odbornostiKódP mzdyBODY
„918 rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ92011270
9202735
9203421
92041270
9205953
920619107
920919107
9227421
9228953
9230953
9231953
9232953
9233953
9244953
9247953“.

6. Ve sloupci označeném „O“ se doplňuje poznámka takto:

u odbornostiKódO
„918 rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ9235A“.
Přesunout nahoru