Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 70/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Částka 22/1994
Platnost od 29.04.1994
Účinnost od 29.04.1994
Zrušeno k 01.01.2017 (186/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

70

ZÁKON

ze dne 22. března 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova: "a u dostihových sázek organizace určená ministerstvem v dohodě s Ministerstvem zemědělství a výživy České republiky".

2. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Povolení u dostihových sázek může být vydáno pouze tehdy, bude-li 90 % výtěžku použito na chov dostihových plemen koní.".

Dosavadní odstavce 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 6, 7 a 8.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru