Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 57/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Ústavě Světové poštovní unie a Závěrečnému protokolu, k Dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Druhému dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Třetímu dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Čtvrtému dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Světové poštovní úmluvě a Závěrečnému protokolu, jakož i ke Generálnímu řádu Světové poštovní unie a dalším ujednáním, přijatým ve Washingtonu dne 14. prosince 1989

Částka 17/1994
Platnost od 29.03.1994
Účinnost od 18.03.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. března 1993 byla v Bernu uložena u generálního ředitele Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie (SPU) listina o přístupu České republiky k:

Ústavě Světové poštovní unie a Závěrečnému protokolu,

podepsané ve Vídni dne 10. července 1964,

platné dnem 1. ledna 1966,

Dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie,

podepsanému v Tokiu dne 14. listopadu 1969,

platnému dnem 1. ledna 1971,

Druhému dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie,

podepsanému v Lausanne dne 5. července 1974,

platnému dnem 1. ledna 1976,

Třetímu dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie,

podepsanému v Hamburku dne 27. července 1984,

platnému dnem 1. ledna 1986,

Čtvrtému dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie,

podepsanému ve Washingtonu dne 14. prosince 1989,

platnému dnem 1. ledna 1991,

Světové poštovní úmluvě a Závěrečnému protokolu

a

Generálnímu řádu Světové poštovní unie,

podepsaným ve Washingtonu dne 14. prosince 1989,

platným dnem 1. ledna 1991.

Česká republika nótou Ministerstva zahraničních věcí generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie současně sdělila, že "v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva a v rozsahu jím stanoveném se Česká republika, jakožto nástupnický stát, jenž vzešel z rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky, považuje s účinností od 1. ledna 1993, tj. od data rozdělení československé federace, za vázanou mnohostrannými mezinárodními smlouvami, jejichž stranou byla k témuž datu Česká a Slovenská Federativní Republika.

Jedná se též o následující smlouvy:

Ujednání o poštovních balících a Závěrečný protokol,

Ujednání o poštovních poukázkách,

Ujednání o zásilkách na dobírku,

jež byly podepsány ve Washingtonu dne 14. prosince 1989."

Tato ujednání vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1991.

Při přístupu k Světové poštovní unii a jejím smluvním dokumentům Česká republika učinila prohlášení, že si nadále přeje využívat výhrad, které byly učiněny bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou v článku X odst. 1 Závěrečného protokolu Světové poštovní úmluvy, Washington 1989, a výhrad, které byly dosud aplikovány Českou a Slovenskou Federativní Republikou k článku I odst. 1 a článku III Závěrečného protokolu Ujednání o poštovních balících, Washington 1989.

Mezinárodní úřad Světové poštovní unie svou nótou 0051 (A) ze dne 18. března 1993 oznámil tuto skutečnost všem členským státům Světové poštovní unie s tím, že přístup České republiky k Světové poštovní unii, jakož i k jejím smluvním dokumentům nastal podle článku 11 § 5 Ústavy Světové poštovní unie k datu tohoto oznámení, tj. dnem 18. března 1993.

Do českého překladu a francouzského znění textů smluvních dokumentů Světové poštovní unie lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu hospodářství.

Přesunout nahoru