Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 257/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků

Částka 74/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 30.12.1994
Zrušeno k 01.01.2004 (467/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

257

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 12. prosince 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků

Ministerstvo financí podle § 40f zákona č. 587/1993 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 325/1993 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se připojuje na konci tato věta: "Tabáková nálepka může být na rubové straně naseknuta tak, aby došlo k jejímu zeslabení.".

2. V § 7 odst. 1 se připojují na konci tyto věty: "Dojde-li k poškození tabákových nálepek v arších vydaných celním orgánem a je-li zachován jejich plný počet, mohou být tyto archy s poškozenými tabákovými nálepkami vráceny, aniž by byly vylepeny na předepsaném tiskopisu. Podpis přejímajícího celního orgánu, razítko a podpis tuzemského výrobce nebo dovozce se uvedou na okraji lícové strany archu.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru