Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 256/1994 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.

Částka 74/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 30.12.1994
Zrušeno k 01.01.2005 (561/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

256

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1994,

kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., se mění takto:

V § 63 odst. 6 se vypouštějí slova "nejpozději do 31. prosince 1994".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, se mění takto:

Čl. II bod 1 zní:

"1. Postavení předškolních zařízení a školských zařízení zřízených podle dosavadních předpisů se upravuje podle § 1 odst. 1 tohoto zákona postupně.".

Čl. III

Zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., se mění takto:

V § 5 odst. 1 se v první větě za slova "školské úřady" vkládají slova "jako správní úřady".


Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru