Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 246/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. a vyhlášky č. 327/1993 Sb.

Částka 72/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 01.01.1995
Zrušeno k 01.01.2000 (205/1999 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

246

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 7. prosince 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. a vyhlášky č. 327/1993 Sb.

Ministerstvo financí podle § 26 odst. 1 zákona České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. a vyhlášky č. 327/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 22 odst. 2 písm. b) zní:

"b) osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg včetně všech modifikací odvozených od osobního automobilu, motorová tříkolka s celkovou hmotností nad 400 kg

1.se zdvihovým objemem válců do 1000 cm3 včetně nebo na elektrický pohon552,-
2.se zdvihovým objemem válců nad 1000 cm3 do 1350 cm3 včetně624,-
3.se zdvihovým objemem válců nad 1350 cm3 do 1850 cm3 včetně972,-
4.se zdvihovým objemem válců nad 1850 cm3 do 2500 cm3 včetně1680,-
5.se zdvihovým objemem válců nad 2500 cm32520,-“.

2. § 27 odst. 4 zní:

"(4) Pojistné na rok 1995, pokud bylo zaplaceno přede dnem 1. ledna 1995 v částce nižší, je ten, kdo má pojistné platit, povinen doplatit do konce února 1995 do výše stanovené touto vyhláškou. Pokud ten, který je povinen pojistné platit, zaplatil částku vyšší, než je výše pojistného na rok 1995, je pojišťovna povinna mu na jeho žádost přeplatek vrátit.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru