Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 245/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče

Částka 72/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 01.01.1995
Zrušeno k 01.01.2007 (110/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

245

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 1994,

kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče

Vláda nařizuje podle § 7 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, a podle § 21 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.):


§ 1

(1) Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana,2) činí měsíčně

a) 1230 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1360 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c) 1620 Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d) 1780 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 let do 26 let věku,

e) 1680 Kč u ostatních občanů.

(2) Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost,3) činí měsíčně

a) 760 Kč, jde-li o jednotlivce,

b) 1000 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby,

c) 1240 Kč, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby,

d) 1400 Kč, žije-li v domácnosti pět nebo více osob.

§ 2

(1) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle zákona o pěstounské péči4) činí za kalendářní měsíc

a) 1230 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1360 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c) 1620 Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d) 1780 Kč, jde-li o dítě od 15 let do 26 let věku.

(2) Odměna pěstouna náležející podle zákona o pěstounské péči,5) a to i při společné pěstounské péči manželů, činí za každé svěřené dítě 840 Kč za kalendářní měsíc.

§ 3

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna ve výši podle § 2 náležejí poprvé za měsíc leden 1995.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb.

2) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb.

3) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.

4) § 6 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb.

5) § 9 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., ve znění zákona č. 118/1992 Sb.

Přesunout nahoru