Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 237/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech

Částka 71/1994
Platnost od 15.12.1994
Účinnost od 01.12.1994
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX