Přejít na PLUS

Odkaz na sdělení č. 237/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-237
Čísloč. 237/1994 Sb.
NázevSdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech
AliasDohoda o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání k provádění této Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-237" title="Dohoda o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání k provádění této Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo">
Sdělení č. 237/1994 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 237/1994 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-237]Sdělení č. 237/1994 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Sdělení č. 237/1994 Sb.Odkaz v Texy

"Sdělení č. 237/1994 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-237]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 237/1994 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-237 Sdělení č. 237/1994 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 237/1994 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Sdělení č. 237/1994 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 23. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-237


Zpět na předpis