Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 236/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických týkající se obchodu s textilem, sjednané výměnou nót dne 25. června a 3. a 22. července 1986 a prodloužené Pamětním zápisem podepsaným mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických dne 28. května 1993

Částka 71/1994
Platnost od 15.12.1994
Účinnost od 22.07.1986
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

236

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 25. června a 3. a 22. července 1986 byla v Praze sjednána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vývozu některých textilních výrobků z Československé socialistické republiky do Spojených států amerických, která byla pozměňována a její platnost prodlužována formou výměny nót.

Dohoda pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost dnem 22. července 1986.

Dne 28. května 1993 byl v Praze podepsán Pamětní zápis, jímž bylo s účinností od 1. ledna 1993 potvrzeno právní nástupnictví České republiky do práv a závazků bývalé České a Slovenské Federativní Republiky vyplývajících z Dohody a její platnost byla prodloužena do 31. května 1995.

Pamětní zápis vstoupil v platnost dnem 1. června 1993.

Do textu nót a Pamětního zápisu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Přesunout nahoru