Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 234/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/1994 Sb.

Částka 71/1994
Platnost od 15.12.1994
Účinnost od 15.12.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

234

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 17. listopadu 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/1994 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 37 zákona č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole:


Čl. I

Příloha 1 vyhlášky Federálního ministerstva za hraničního obchodu č. 50/1992 Sb. uveřejněná na základě její novelizace provedené vyhláškou č. 505/1992 Sb. jako samostatná příloha Sbírky zákonů1) a doplněná novelizací provedenou vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/1994 Sb. se mění dodatkem, který bude uveřejněn jako samostatná příloha Sbírky zákonů.

Čl. II

Příloha 1a vyhlášky Federálního ministerstva za hraničního obchodu č. 50/1992 Sb. uveřejněná na základě její novelizace provedené vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/1994 Sb. jako samostatná příloha Sbírky zákonů s názvem "Dodatek seznamu zboží a technologií, které podléhají kontrolnímu režimu"2) se mění dodatkem, který bude uveřejněn jako samostatná příloha Sbírky zákonů.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha 1 byla uveřejněna jako samostatná příloha Sbírky zákonů ve formě zvláštní publikace SEVT, a.s., Praha pod názvem "Seznam zboží a technologií, které podléhají kontrolnímu režimu".

2) Příloha 1a byla uveřejněna jako samostatná příloha Sbírky zákonů ve formě zvláštní publikace SEVT, a.s., Praha pod názvem "Dodatek seznamu zboží a technologií, které podléhají kontrolnímu režimu".

Přesunout nahoru