Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 233/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky

Částka 71/1994
Platnost od 15.12.1994
Účinnost od 15.12.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

233

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. listopadu 1994,

kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky

Vláda podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb., nařizuje:


§ 1

Závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky, vymezeného v příloze č. 1 tohoto nařízení, je uvedena v příloze č. 2 tohoto nařízení.

§ 2

Územní plán velkého územního celku Jeseníky, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 2. listopadu 1994 č. 613, ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2002 č. 1042, je uložen na okresních úřadech Bruntál, Jeseníka Šumperk, na krajských úřadech Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje a na Ministerstvu pro místní rozvoj.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr hospodářství:
Doc. Ing. Dyba v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 233/1994 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 233/1994 Sb.

1. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Jeseníky

Závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky, vymezená nařízením vlády č. 233/1994Sb., se mění takto:

1. Při využívání území územně chránit koridory a plochy pro:

a) rychlostní silnici R 35 Mohelnice – Moravská Třebová v upřesněné poloze včetně staveb souvisejících,

b) přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. třídy:

I/11 v úseku Bukovice a Postřelmov, severozápadně od Malé Šťáhle, jižně od Milotic nad Opavou a severně od Horních Životic,

I/35 severovýchodně od Podolí včetně mimoúrovňového křížení,

I/44 v úseku Mohelnice a Petrov nad Desnou jako čtyřpruh s napojením Šumperka a Rapotína, jako dvoupruh v úseku Petrov nad Desnou a Kouty nad Desnou s napojením Velkých Losin a Loučné nad Desnou a v úseku Bělá pod Pradědem po hraniční přechod Mikulovice s napojením Jeseníku, České Vsi a Mikulovic s tunelem pod Křížovým vrchem,

I/45 západně od Valšova a severně od Nových Heřmínovů,

I/46 jižně od Moravského Berouna,

I/57 severní obchvat Krnova a západní obchvat Města Albrechtic, přeložky Linhartovy, Damašek a Bartultovice,

I/60 na celém úseku od Lipové Lázně po Javorník,

c) přeložky, obchvaty a směrové úpravy na silnicích II. třídy:

II/444 v úseku Mohelnice – Stavenice,

II/445 v úseku Karlova Studánka a Dolní Moravice – Malá Morávka,

II/450 v úseku Hvězda – Rudná pod Pradědem, Vidly a Karlova Studánka,

II/452 v úseku Bruntál – Mezina,

II/457 v úseku Arnultovice, Ondřejovice – Zlaté Hory,

d) železniční dopravu – modernizaci II. železničního koridoru v úseku Mohelnice – Zábřeh – Hoštejn,

prodloužení železniční tratě č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou,

e) nové lanovky na Červenohorské sedlo z Koutů nad Desnou a z Domašova u Jeseníka,

f) vybudování hraničního přechodu Jindřichov – Glucholazy pro osobní a nákladní železniční dopravu,

g) venkovní elektrické vedení:

400 kV v upravené poloze v úseku hranice okresu Šumperk – Horní Životice,

110 kV v úseku Česká Ves – Velké Kunětice,

h) nové vysokotlaké plynovody:

Rýžoviště – Moravský Beroun,

Dvorce – hranice okresu Bruntál,

Dolní Lipová – Javorník,

Javorník – Bílá Voda,

i) nové vodovodní řady:

Krnov – Brantice s čerpací stanicí,

Nový Malín – Hrabišín s vodojemem a čerpací stanicí,

Zvole – Dubicko s vodojemem a úpravnou vody,

Rajec – Lukavice,

Třeština – Moravičany,

Podolí – Řepová s vodojemem a čerpací stanicí,

j) nové kanalizační sběrače:

Šumperk – Dolní Studénky s čerpací stanicí,

Svébohov – Zábřeh (Václavov),

Hradec – Mikulovice,

Velká Kraš – Vidnava s čistírnou odpadních vod,

k) rekreaci a cestovní ruch

rozvoj rekreačního krajinného celku Slezská Harta v rozsahu projednané 1. změny územního plánu velkého územního celku Jeseníky.

2. Pro potřebu postupného zajišťování protipovodňové ochrany sídel a území územně chránit plochy pro možnost vybudování:

a) ochranných hrází Hanušovice, Raškov, Ruda nad Moravou, Olšany, Bohutín, Chromeč, Postřelmov, Sudkov, Dolní Studénky, Šumperk, Leština, Zvole-Lukavice, Bohuslavice, Třeština a Háj, Mohelnice (železnice), Stavenice, Moravičany, Doubravice a Loštice,

b) vodních nádrží – poldrů Mohelnice, Červený Potok, Staré Město, Petříkov a Ostružná, Splav, Hřbety, Annín, Kociánov, Sobotín, Dobromilov, Lesnice, Brníčko, Křemačov, Jeřmaň, Březná, Dolní Libina, Police, Spálené a Nové Heřmínovy.

3. Koridory pro výše uvedené stavby se vymezují v rozsahu:

pro komunikace rychlostního typu o šířce 300 m od osy na obě strany,

pro silnice I. a II. třídy a energetická vedení o šířce 200 m od osy na obě strany,

pro železniční tratě a lanovky a vodovodní řady a kanalizace o šířce 100 m na obě strany.

4. Stavby spojené s realizací záměrů uvedených v bodech 1. a 2. této přílohy a územně vymezené v grafické části 1. změny územního plánu velkého územního celku Jeseníky v měřítku 1: 50 000, opatřené schvalovací doložkou, mimo lanovku na Červenohorské sedlo z Domašova u Jeseníka uvedenou v bodě 1e) této přílohy a plochy pro rekreaci a cestovní ruch uvedené v bodě 1k) této přílohy jsou veřejně prospěšné.

Přesunout nahoru