Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 232/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše

Částka 71/1994
Platnost od 15.12.1994
Účinnost od 15.12.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

232

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. listopadu 1994,

kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše

Vláda podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb., nařizuje:


§ 1

Závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše, vymezeného v příloze č. 1 tohoto nařízení, je uvedena v příloze č. 2 tohoto nařízení.

§ 2

Územní plán velkého územního celku Krkonoše, schválený usnesením vlády č. 630 ze dne 9. listopadu 1994, je uložen na okresních úřadech Semily a Trutnov, na Správě Krkonošského národního parku a na Ministerstvu hospodářství.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr hospodářství:
Doc. Ing. Dyba v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 232/1994 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 232/1994 Sb.

ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU KRKONOŠE

1. Při využívání území územně chránit:

a) koridor dálnice D 11 včetně návaznosti na místní silniční síť,

b) trasy určené k homogenizaci nebo rekonstrukci silnice I/14 v úseku Kořenov - Jablonec nad Jizerou - Horní Sytová, Čistá - Rudník - Hertvíkovice a ve Vrchlabí,

c) vyznačené koridory a plochy pro energetická vedení, vodovod, kanalizace, čistírny a přečerpávací stanice odpadních vod,

d) zátopová území vodních nádrží Lata a Vilémov.

2. Stavby spojené s realizací zásad uvedených v bodě 1 písm. a) až c) jsou veřejně prospěšné.

Přesunout nahoru