Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nález č. 231/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků

Částka 71/1994
Platnost od 15.12.1994
Účinnost od 15.12.1994
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

231

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 8. listopadu 1994 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Přerově na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků,
takto:


I. Část ustanovení čl. 3 odst. 8 písm. a) vyjádřená slovy "zboží obsahující látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země" obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků, přijatých Městským zastupitelstvem v Přerově ve dnech 30. března 1994 a 22. června 1994, se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Návrh přednosty Okresního úřadu v Přerově na zrušení části ustanovení čl. 1 - část věty za čárkou vyjádřená slovy "případně na ostatním veřejném prostranství" obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků, přijatých Městským zastupitelstvem v Přerově ve dnech 30. března 1994 a 22. června 1994, se zamítá.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Práva na připojení odlišného stanoviska se svým jménem k rozhodnutí pod bodem II. nálezu podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, využili soudci JUDr. Pavel Holländer a JUDr. Antonín Procházka.

Přesunout nahoru