Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 227/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se ryb

Částka 68/1994
Platnost od 06.12.1994
Účinnost od 22.09.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

227

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. září 1994 byla v Bruselu podepsána Dohoda formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se ryb.

Tato dohoda doplňuje znění:

Článku 17 Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé, podepsané 16. prosince 1991, ve znění Doplňkového protokolu ze dne 21. prosince 1993. Česká a Slovenská Federativní Republika se stala stranou Prozatímní dohody dnem 1. března 1992 a Česká republika dnem 1. ledna 1993.

Článku 24 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, jejímž smluvním státem se Česká republika stala dnem 4. října 1993.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 22. září 1994.

Do textu Dohody lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Přesunout nahoru