Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 226/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé a protokolů k ní

Částka 68/1994
Platnost od 06.12.1994
Účinnost od 01.03.1992
Zrušeno k 01.02.1995 (7/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

226

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. prosince 1991 byla v Bruselu podepsána Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé, která byla pozměněna výměnnými dopisy ze dne 15. prosince 1992.

Prozatímní dohoda pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost na základě svého článku 49 dnem 1. března 1992.

Dne 21. prosince 1993 byly v Bruselu podepsány:

Doplňkový protokol mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé,

jímž bylo sjednáno právní nástupnictví České republiky dnem 1. ledna 1993 do práv a závazků bývalé České a Slovenské Federativní Republiky, vyplývajících z Prozatímní dohody, a stanoven samostatný smluvní režim mezi Českou republikou a Evropským společenstvím, a

Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Společenstvím k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé,

měnící a doplňující text Prozatímní dohody a jejích příloh.

Doplňkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 10 dnem 21. prosince 1993. Změny uvedené v článku 3 tohoto protokolu nabyly účinnosti v souladu se zněním jeho článku 8 dnem 1. ledna 1994.

Dodatkový protokol byl na základě svého článku 8 předběžně prováděn s výjimkou článku 6 od 1. července 1993 a vstoupil v platnost dnem 1. ledna 1994.

Do českého znění Prozatímní dohody, Doplňkového a Dodatkového protokolu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Přesunout nahoru