Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 225/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady

Částka 68/1994
Platnost od 06.12.1994
Účinnost od 06.12.1994
Zrušeno k 01.01.2011 (113/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

225

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 1994,

kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 3 zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon:


§ 1

Celní úřady provádějí kontrolu cestovních dokladů na celních přechodech určených výhradně pro železniční nákladní dopravu.

§ 2

Při kontrole cestovních dokladů postupují celní úřady podle zvláštních předpisů.1)

§ 3

Tímto nařízením nejsou dotčena oprávnění Policie České republiky provádět při zajišťování ochrany státních hranic kontrolu cestovních dokladů. Při této kontrole, je-li prováděna na celních přechodech uvedených v § 1, postupuje Policie České republiky v součinnosti s příslušným celním úřadem.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Místopředseda vlády a ministr financí:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a o cestování do zahraničí.
Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.

Přesunout nahoru