Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 195/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1993 Sb., o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení

Částka 61/1994
Platnost od 27.10.1994
Účinnost od 27.10.1994
Zrušeno k 01.12.1999 (265/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

195

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 27. září 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1993 Sb., o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37a odst. 2 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění zákona č. 164/1992 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1993 Sb., o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení, se mění a doplňuje takto:

§ 1 odst. 1 písm. a) až c) znějí:

"a) 1500 Kč při studiu velitelských, ekonomických a sociálních oborů vysoké školy,

b) 2000 Kč při studiu technických oborů vysoké školy,

c) 2500 Kč při studiu medicínských a farmaceutických oborů vysoké školy nebo technických oborů vysoké školy spojených s výcvikem pilotů a letovodů,".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Holáň v. r.

Přesunout nahoru