Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 175/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb.

Částka 56/1994
Platnost od 14.09.1994
Účinnost od 14.09.1994
Zrušeno k 01.07.2000 (62/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 29. srpna 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb. (dále jen "vyhláška"), se mění a doplňuje takto:

V § 7 se vypouštějí slova "nebo notářsky ověřenou kopii".

Čl. II

V příloze A/I se v části I před položku celního sazebníku

„0808 10 31 až 89 - jablka čerstvá - pouze z ES15000 tuna“
doplňuje položka celního sazebníku
„0704 90 10 zelí čerstvé nebo chlazené - původem z Polské republiky1500 tuna“.

Čl. III

V příloze A/II se v části II

1. Vypouští položka celního sazebníku

„0105 91 00kohouti a slepice živétuna“.

2. Za položku celního sazebníku

„0701 90 90brambory ostatnítuna“
se doplňují položky celního sazebníku
„0702 00 90rajčata čerstvá nebo chlazená od 16. 8. do 15. 10.tuna
0704 10 10květák čerstvý nebo chlazený (bez brokolice) od 16. 6. do 31. 7. a od 16. 9. do 31. 10.tuna
0706 10 00mrkev (bez brukve) čerstvá nebo chlazená od 1. 8. do 30. 11.“.tuna

3. Za položku celního sazebníku

„0707 00 90nakládačky a malé nakládací okurčičky od 1. 7. do 31. 8.tuna“
se doplňuje položka celního sazebníku
„0709 60 10sladká paprika čerstvá nebo chlazená od 16. 8. do 15. 10.tuna“.

4. Za položku celního sazebníku

„1902 11 00 až 1902 30těstovinytuna“

se doplňují položky celního sazebníku

„2005 30 00kyselé zelítuna
2009 50šťáva z rajských jablekhl
2009 70jablečná šťávahl
2009 90 11 a
2009 90 19
směsi šťávy jablečné a hruškové (s hustotou vyšší než 1,33 g.cm-3 při 20 °C)hl
2009 90 31 a
2009 90 39
směsi šťávy jablečné a hruškové (s hustotou nepřesahující 1,33 g.cm-3 při 20 °C)hl
2102 10droždí (aktivní)kg
2102 20 11 a
2102 20 19
droždí (neaktivní)kg“.

5. Za položku celního sazebníku

„2709 00ropatuna“

se doplňuje podpoložka celního sazebníku (s doplňkovým kódem)

„2709 00 90 10ropatuna“.

6. Za položku celního sazebníku

„2709 00 90 10ropatuna“

se doplňují položky celního sazebníku

„Benziny:

2710 00 11určené pro specifické zpracovánítuna
2710 00 15určené pro chemické zpracování ale jiným postupem, než je stanoveno pro položku 2710 00 11tuna
pro jiné účely:
speciální druhy benzinů:
2710 00 21lakový benzin (White spirit)tuna
2710 00 25ostatnítuna
2710 00 26 10letecký benzin s obsahem olova do 0,013 g/ltuna
2710 00 26 90letecký benzin s obsahem olova nad 0,013 g/ltuna “.

7. Položky celního sazebníku

„2710 00 27 až 39benziny automobilovétuna“

se doplňují podpoložkami celního sazebníku (s doplňkovými kódy)

„2710 00 37 10palivo pro tryskové motory benzinového typu s obsahem olova do 0,013 g/ltuna
2710 00 37 90palivo pro tryskové motory benzinového typu s obsahem olova nad 0,013 g/l“.tuna

8. Položka celního sazebníku 2710 00 59 zní:

„2710 00 59ostatnítuna“.

9. Za položku celního sazebníku

„2710 00 69pro jiné účelytuna“

se doplňují podpoložky celního sazebníku (s doplňkovými kódy)

„2710 00 69 10motorové nafty (s výjimkou bionafty)tuna
2710 00 69 20plynové oleje a jejich směsi pro pohon motorůtuna
2710 00 69 30plynové oleje pro topné účelytuna
2710 00 69 90plynové oleje ostatnítuna“.

Čl. IV

V příloze B/I

1. Položka celního sazebníku

„2710 00 27 až 39automobilový benzin75 000 tuna“

se doplňuje podpoložkami celního sazebníku (s doplňkovými kódy)

„2710 00 37 10 palivo pro tryskové motory benzinového typu s obsahem olova do 0,013 g/l
2710 00 37 90palivo pro tryskové motory benzinového typu s obsahem olova nad 0,013 g/l“.

2. Za položku celního sazebníku

„2710 00 69pro jiné účely“

se doplňují podpoložky celního sazebníku (s doplňkovými kódy)

„2710 00 69 10motorové nafty (s výjimkou bionafty)
2710 00 69 20plynové oleje a jejich směsi pro pohon motorů
2710 00 69 30plynové oleje pro topné účely
2710 00 69 90plynové oleje ostatní“.

3. Vypouští se položka celního sazebníku

„4403 99 90sloupy dřevěné surovém3“

a nahrazuje se položkou celního sazebníku

„4403 99 80sloupy dřevěné surovém3“.

4. Vypouští se položka celního sazebníku

„4403 99 90vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnatém3“

a nahrazuje se položkou celního sazebníku

„4403 99 80vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnatém3“.

5. Vypouští se položka celního sazebníku

„4403 99 90výřezy průmyslové listnatém3“

a nahrazuje se položkou celního sazebníku

„4403 99 80výřezy průmyslové listnatém3“.

Čl. V

V příloze B/II se v části UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI vypouštějí položky celního sazebníku

„9704 00 00poštovní známky, kolky, otisky poštovních razítek, obálky prvního dne, poštovní celiny apod. výrobky orazítkované nebo neorazítkované avšak nemající výplatní hodnotu v zemi určení pouze: sbírky filatelistické hodnotykusy
9705 00 00sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické (antropologické), historické (umělecko-historické), archeologické, paleontologické, etnografické, numismatické hodnotykusy
9706 00 00starožitnosti starší 100 letkusy“.

Čl. VI

V příloze D se v části I - Zvlášť nebezpečné jedy, omamné látky, psychotropní látky, prekursory a pomocné chemické látky:

1. Za položku celního sazebníku

„2804 80 00arsen(2)kg“

se doplňují položky celního sazebníku

„2806 10 00kyselina chlorovodíková(5)kg
2807 00 10kyselina sírová(5)kg“.

2. Vypouští se položka celního sazebníku

„2830 90 90polysulfit amonný(6)kg“

a nahrazuje se položkou celního sazebníku

„2830 90 90polysulfid amonný(6)kg“.

3. Za položku celního sazebníku

„2836 70 00uhličitan olovnatý(6)kg“

se doplňuje položka celního sazebníku

„2841 60 10manganistan draselný(5)kg“.

4. Za položku celního sazebníku

„2902 20benzen(6)kg“

se doplňuje položka

„2902 30toluen(5)kg“.

5. Položka celního sazebníku 2904 20 zní:

„2904 20deriváty uhlovodíků obsahující pouze nitro- nebo nitroso skupinu(2)kg“

za ní se doplňuje položka celního sazebníku

„2904 20 904-nitrobifenyl(6)kg“.

6. Za položku celního sazebníku

„2913 00 00O-nitrobenzaldehyd(6)kg“

se doplňuje položka celního sazebníku

„2914 11 00aceton(5)kg“.

7. Vypouští se položka celního sazebníku

„2914 61 003,4-methylendioxyfenyl-2-propanol(4)kg“.

8. Vypouští se položky celního sazebníku

„2932 90 773,4-methylendioxyphenyl-2-propanol(4)kg
2932 90 793,4-methylendioxyphenylpropan-2-propanon(4)kg“

a nahrazuje se položkou celního sazebníku

„2932 90 773,4-methylendioxyphenyl-propan-2-on(4)kg“.

Čl. VII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Přesunout nahoru