Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 174/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-174
Čísloč. 174/1994 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-174">
Vyhláška č. 174/1994 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 174/1994 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-174]Vyhláška č. 174/1994 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 174/1994 Sb.Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 174/1994 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-174]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 174/1994 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-174 Vyhláška č. 174/1994 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 174/1994 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 174/1994 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 22. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-174


Zpět na předpis