Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 167/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany

Částka 53/1994
Platnost od 18.08.1994
Účinnost od 01.09.1994
Zrušeno k 01.01.2005 (587/2004 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

167

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. srpna 1994,

kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě:


§ 1

(1) Občanům, kteří podali prohlášení o odepření výkonu vojenské základní služby před 29. červencem 1993 a jsou povinni vykonat civilní službu v délce 27 měsíců, se délka civilní služby zkracuje na 18 měsíců.

(2) Občanům, kteří podali prohlášení o odepření výkonu vojenské základní služby před 29. červencem 1993 během výkonu vojenské základní služby, která měla trvat 18 měsíců, se délka civilní služby zkracuje o jednu třetinu.

(3) Občanům uvedeným v odstavcích 1 a 2, kteří ke dni účinnosti tohoto nařízení vykonávají civilní službu, se její výkon ukončí, jestliže ji vykonali nejméně v délce stanovené podle odstavce 1 nebo 2.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1994.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru