Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 167/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany

Částka 53/1994
Platnost od 18.08.1994
Účinnost od 01.09.1994
Zrušeno k 01.01.2005 (587/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

167

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. srpna 1994,

kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě:


§ 1

(1) Občanům, kteří podali prohlášení o odepření výkonu vojenské základní služby před 29. červencem 1993 a jsou povinni vykonat civilní službu v délce 27 měsíců, se délka civilní služby zkracuje na 18 měsíců.

(2) Občanům, kteří podali prohlášení o odepření výkonu vojenské základní služby před 29. červencem 1993 během výkonu vojenské základní služby, která měla trvat 18 měsíců, se délka civilní služby zkracuje o jednu třetinu.

(3) Občanům uvedeným v odstavcích 1 a 2, kteří ke dni účinnosti tohoto nařízení vykonávají civilní službu, se její výkon ukončí, jestliže ji vykonali nejméně v délce stanovené podle odstavce 1 nebo 2.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1994.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru