Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 161/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 51/1994
Platnost od 03.08.1994
Účinnost od 01.09.1994
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. července 1994,

kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177a odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:


Čl. I

V § 19 odst. 5 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb. a vyhlášky č. 177/1993 Sb., věta třetí zní: "Přepočítací koeficient se určuje podle počtu roků výplaty důchodu; činí za jeden rok výplaty důchodu 1,2500, za dva roky výplaty důchodu 1,5625, za tři roky výplaty důchodu 1,7969, za čtyři roky výplaty důchodu 1,9766 a za každý další rok výplaty důchodu se přepočítací koeficient 1,9766 vynásobí hodnotou 1,02.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1994.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru