Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 153/1994 Sb.Zákon o zpravodajských službách České republiky

Částka 49/1994
Platnost od 27.07.1994
Účinnost od 30.07.1994
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
13 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 153/1994 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Vojenském zpravodajství

Novela zakládá Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem se mu v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožní používání technických prostředků kybernetické obrany a upraví pravidla pro jejich použití.

Poslední změna: 30.03.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a některé další zákony

Zákon komplexně řeší jak neaktuální právní úpravu některých ustanovení, tak nedostatky v aplikační praxi a postupech Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb, a to v oblasti policejního i trestního práva. Společným jmenovatelem změn je jejich významný vliv na vnitřní pořádek a bezpečnost státu.

Poslední změna: 04.11.2019 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Novela mění způsob úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací a způsob prokazování a kontroly této úhrady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2019 pod číslem 227/2019 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona o zpravodajských službách České republiky, o Bezpečnostní informační službě a o Vojenském zpravodajství

Návrh reaguje dílčími změnami na vývoj v legislativní oblasti a na výkladové nejasnosti v problematice evidenční ochrany údajů a získávání údajů od bank a družstevních záložen.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.08.2019 pod číslem 205/2019 Sb. s účinností od 06.09.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě

Zákon reaguje dílčími změnami na vývoj v legislativní oblasti a na výkladové nejasnosti, na něž poukázala dosavadní praxe.

Návrh neprošel 08.02.2019 (Projednávání ukončeno)
Návrh poslance na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Zákon upravuje počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny, zejména ve vztahu ke zpravodajským službám.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.03.2018 pod číslem 35/2018 Sb. s účinností od 07.03.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, a některé další zákony

Novela zakládá Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem se mu v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožňuje používat technických prostředků kybernetické obrany a upravuje pravidla pro jejich použití.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, a další související zákony

Novela posiluje kontrolu všech tří zpravodajských služeb České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.10.2017 pod číslem 325/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

Reflektování změn podle nařízení EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 251/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018
Návrh zákona o Úřadu pro zahraniční styky a informace a o změně souvisejících zákonů

Systémové a odpovídající vymezení působnosti a oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace, a to v samostatné právní normě, tak jako je tomu u ostatních českých zpravodajských služeb.

Poslední změna: 16.05.2016 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a některé další zákony

Novela zrychluje proces nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem státu a zefektivnění využívání těch nemovitostí, které organizačním složkám státu a státním organizacím k plnění jejich úkolů slouží.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.02.2016 pod číslem 51/2016 Sb. s účinností od 01.03.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákony č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, 21/1992 Sb., o bankách, 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech

Návrh má umožnit zpravodajským službám přístup k údajům uchovávaným Generálním finančním ředitelstvím, bankami a údajům v databázích účastníků veřejně dostupné telefonní služby.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.09.2015 pod číslem 219/2015 Sb. s účinností od 25.09.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a některé další zákony

Cílem navrhovaného právního předpisu je zavést přísnější postih recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), jejichž spáchání bude předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.08.2015 pod číslem 204/2015 Sb. s účinností od 01.10.2016