Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 150/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky

Částka 47/1994
Platnost od 15.07.1994
Účinnost od 15.07.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

150

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 29. června 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí po dohodovacím řízení s Českou lékárnickou komorou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a po projednání se zástupci smluvních zdravotnických zařízení a profesními organizacemi zřízenými zvláštním zákonem stanoví podle § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., a § 13 odst. 4 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 161/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, se mění a doplňuje takto:

Seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který je součástí vyhlášky č. 426/1992 Sb. a je publikován jako samostatná příloha Sbírky zákonů, se nahrazuje přílohou k této vyhlášce.1)


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 1994.


Ministr:
MUDr. Rubáš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydána jako zvláštní publikace a. s. SEVT Praha).

Přesunout nahoru