Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 143/1994 Sb.Nařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte

Částka 45/1994
Platnost od 15.07.1994
Účinnost od 01.10.1994
Zrušeno k 01.10.1995 (117/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

143

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15.června 1994

o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte

Vláda nařizuje podle § 15 zákona č.382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č.117/1992 Sb., a podle čl. VI zákona č.84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony:


§ 1

(1) Rodičovský příspěvek1) činí 1740 Kč za každý kalendářní měsíc.

(2) Náleží-li rodičovský příspěvek jen po část kalendářního měsíce,2) činí jeho částka za jednotlivé kalendářní dny 58 Kč.

§ 2

Podpora při narození dítěte náležející podle předpisů o nemocenském pojištění,3) nemocenské péči v ozbrojených silách4) a sociálním zabezpečení5) činí 4500 Kč.

§ 3

(1) Rodičovský příspěvek ve výši podle § 1 náleží poprvé za měsíc říjen 1994.

(2) Podpora při narození dítěte ve výši podle § 2 náleží na každé dítě narozené po 30.září 1994.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.října 1994.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 7 odst. 1 zákona č.382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č.117/1992 Sb.

2) § 7 odst. 2 zákona č.382/1990 Sb., ve znění zákona č.117/1992 Sb.

3) § 13 a 31 zákona č.88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona ČNR č.37/1993 Sb. a zákona č.308/1993 Sb.

4) § 25 zákona č.32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona ČNR č.37/1993 Sb.

5) § 7 písm. d) bod 2 a § 72 odst. 1 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č.37/1993 Sb

Přesunout nahoru