Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 139/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče

Částka 43/1994
Platnost od 29.06.1994
Účinnost od 01.07.1994
Zrušeno k 01.01.2007 (108/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

139

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 7. června 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a), c) a e) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, se mění a doplňuje takto:

1. § 8 odst. 1 zní:

"(1) Stravovací jednotky činí

a) v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních nebo ústavech pro týdenní pobyt6) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže pro svěřence:

1.ve věku od 3 do 6 let22,50 Kč až 34,00 Kč,
2.ve věku od 6 do 12 let27,30 Kč až 40,00 Kč,
3.ve věku od 12 let29,70 Kč až 45,00 Kč,
4.na odděleních pro ležící22,50 Kč až 34,00 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 6 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 12 Kč na osobu a den,

b) v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami, mentálně postižené mládeže a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež pro svěřence:

1.ve věku od 3 do 6 let12,40 Kč až 18,70 Kč,
2.ve věku od 6 do 12 let15,00 Kč až 22,00 Kč,
3.ve věku od 12 let16,30 Kč až 24,80 Kč,
4.na odděleních pro ležící12,40 Kč až 18,70 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 3,60 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 7,20 Kč na osobu a den,

c) v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany včetně těchto ústavů pro týdenní pobyt:6)

1.strava normální29,70 Kč až 45,00 Kč,
2.strava dietní32,10 Kč až 47,00 Kč,
3.dieta diabetická, bílkovinná a výživná41,00 Kč až 57,00 Kč,

d) v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt dospělých občanů:

1.strava normální16,30 Kč až 24,80 Kč,
2.strava dietní17,70 Kč až 25,80 Kč,
3.dieta diabetická, bílkovinná a výživná20,50 Kč až 31,40 Kč.“.

2. V § 9 odst. 2 se slova "ve výši 35 %" nahrazují slovy "ve výši 55 %".

3. V § 12 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo jídelny".

4. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jimž se stravování zajišťuje z jídelny, hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin zvýšené až o skutečnou výši režie související s přípravou stravy.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

5. V § 14 odst. 2 se slova "do výše 35 %" nahrazují slovy "do výše 55 %".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru