Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 123/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení seznamu smluv sjednaných mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Německou demokratickou republikou, které pozbyly platnosti sjednocením Německa dne 3. října 1990

Částka 38/1994
Platnost od 10.06.1994
Účinnost od 03.10.1990
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky verbální nótou ze dne 22. prosince 1992, adresovanou vládě Spolkové republiky Německo, na základě jednání se Spolkovou republikou Německo konstatovala, že mezinárodní smlouvy uvedené v připojeném seznamu pozbyly platnosti sjednocením Německa dne 3. října 1990.

Současně verbální nótou ze dne 22. prosince 1992 vláda České a Slovenské Federativní Republiky vládě Spolkové republiky Německo oznámila svůj souhlas s rozšířením územní účinnosti smluv platných ke dni 3. října 1990 mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo na území bývalé Německé demokratické republiky.

České znění seznamu se vyhlašuje současně. Do znění nót České a Slovenské Federativní Republiky a Spolkové republiky Německo je možné nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.

SEZNAM

1. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku veterinárním ze dne 30. srpna 1955

2. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví ze dne 24. srpna 1956, č. 74/1957 Sb, a Protokol ze dne 24. srpna 1956

3. Československo-německá dohoda o prodlužování prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek ze dne 26. června 1958, č. 7/1959 Sb.

4. Ujednání mezi Československou komisí pro atomovou energii při Státním výboru pro rozvoj techniky a spolupráce a Úřadem pro jadernou techniku vlády Německé demokratické republiky o spolupráci Československé republiky a Německé demokratické republiky v oblasti mírového využívání jaderné energie ze dne 12. února 1960

5. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci ze dne 16. června 1960

6. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol ze dne 8. listopadu 1960, č. 27/1962 Sb.

7. Protokol o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách mezi Celní správou Československé socialistické republiky a Celní správou Německé demokratické republiky ze dne 29. srpna 1964

8. Ujednání o celních úlevách pro občany Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky pracující nebo studující na území druhého státu ze dne 29. srpna 1964

9. Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství Československé socialistické republiky a Zemědělskou radou Německé demokratické republiky o ochraně povolených odrůd a osivového a sadbového materiálu zemědělských plodin, zelenin, ovoce a okrasných rostlin, včetně vzorků osiva a sadby nových šlechtění, která jsou zařazena do státních odrůdových pokusů při dovozu a vývozu do Německé demokratické republiky a Československé socialistické republiky ze dne 17. října 1964

10. Ujednání mezi Atomovou komisí Československé socialistické republiky a Státní centrálou pro radiační ochranu Německé demokratické republiky o využívání jaderné energie pro mírové účely ze dne 11. února 1965

11. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku dopravy ze dne 26. března 1965

12. Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky na léta 1966-1970 ze dne 3. února 1966

13. Ujednání mezi Ministerstvem vnitřního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem obchodu a zásobování Německé demokratické republiky o výměně odborných pracovníků hotelů ze dne 9. listopadu 1966

14. Dohoda o přímé vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem lesního a vodního hospodářství Československé socialistické republiky a Vodohospodářským úřadem při ministerské radě Německé republiky ze dne 6. ledna 1968

15. Ujednání o přímých vztazích v oblasti vědeckotechnické spolupráce zpravodajství mezi Ústřední správou pošt a telekomunikací Československé socialistické republiky a Ministerstvem pošt a telekomunikací Německé demokratické republiky ze dne 18. ledna 1968

16. Dohoda mezi Ministerstvem lesního a vodního hospodářství Československé socialistické republiky a Státním výborem pro lesní hospodářství při Zemědělské radě Německé demokratické republiky o přímé vědeckotechnické spolupráci v oblasti lesního hospodářství ze dne 6. června 1968

17. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti pošt a telekomunikací ze dne 25. dubna 1970

18. Ujednání o přímých vztazích mezi Federálním ministerstvem paliv a energetiky Československé socialistické republiky a Ministerstvem pro suroviny Německé demokratické republiky v oblasti vědeckotechnické spolupráce ze dne 23. března 1971

19. Ujednání mezi Ministerstvem hutnictví a strojírenství Československé socialistické republiky a Ministerstvem pro zpracovatelskou strojírenskou výrobu a výrobu vozidel Německé demokratické republiky o společném postupu při výzkumu, vývoji a výrobě strojních systémů pro zemědělskou výrobu Německé demokratické republiky ze dne 7. října 1971

20. Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci ze dne 14. října 1971

21. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráci v oblasti výroby a využití olefinů ze dne 12. listopadu 1971, částka 7/1972 Sb.

22. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společném výzkumu, vývoji a organizaci technicky vysoce náročné výroby předaného materiálu se střižní délkou nejméně 80 mm automaticky řízeným systémem strojů ze dne 2. prosince 1971

23. Dohoda o přímé vědeckotechnické spolupráci geodetických služeb Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky ze dne 26. ledna 1972

24. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti mezinárodní silniční dopravy ze dne 25. února 1972, č. 36/1974 Sb.

25. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy ze dne 25. února 1972, č. 30/1973 Sb.

26. Ujednání mezi Federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o vzájemném poskytování technické pomoci a jiných služeb pro vozidla v mezinárodní silniční dopravě a Prováděcí protokol ze dne 15. června 1972

27. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou ze dne 22. června 1972, č. 95/1973 Sb.

28. Dohoda o přímé hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi Federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a Ministerstvem pro místně řízený průmysl a potravinářský průmysl Německé demokratické republiky ze dne 13. prosince 1972

29. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o poskytnutí úvěru k rozšíření kapacit pro výrobu velkých zalomených hřídelí v Československé socialistické republice a dodávkách velkých zalomených hřídelí z Československé socialistické republiky do Německé demokratické republiky ze dne 12. ledna 1973, částka 12/1973 Sb.

30. Dohoda mezi Státní bankou československou a Státní bankou Německé demokratické republiky o vybavování občanů devizami na cestu při cestách do obou zemí ze dne 22. května 1973

31. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství ze dne 10. října 1973, č. 37/1974 Sb.

32. Ujednání o přímé vědeckotechnické spolupráci mezi Úřadem pro normalizaci a měření Československé socialistické republiky a Úřadem pro normalizaci, měření a zkoušení zboží (ASNV) při Radě ministrů Německé demokratické republiky ze dne 1. listopadu 1974

33. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky a Ministerstvem kovoobráběcích a zpracovatelských strojů Německé demokratické republiky a Ministerstvem lehkého průmyslu Německé demokratické republiky o dlouhodobé spolupráci ve výzkumu, vývoji a výrobě vybraných strojních systémů a vysoce efektivních strojů pro textilní, oděvní a obuvnický průmysl ze dne 5. prosince 1974, částka 18/1975 Sb.

34. Ujednání mezi Federálním ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Německé demokratické republiky k Dohodě o používání zpřesněných přirážek (srážek) k úředním kurzům národních měn pro neobchodní platy ze dne 28. prosince 1974, podepsané dne 28. prosince 1974

35. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd ze dne 25. března 1975, č. 82/1975 Sb.

36. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu ze dne 30. dubna 1975, č. 94/1975 Sb.

37. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráci v oblasti vývoje a výroby zemědělských strojů ze dne 18. června 1975, částka 25/1975 Sb.

38. Dohoda mezi Ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektrotechniky a elektroniky Německé demokratické republiky o spolupráci při vývoji jednotného sortimentu zaměnitelných elektronických stavebních prvků, obzvláště vysoce integrovaných stavebních prvků, jakož i při vývoji polovodičových materiálů a jejich slitin ze dne 10. července 1976, částka 21/1976 Sb.

39. Dohoda mezi Ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektrotechniky a elektroniky Německé demokratické republiky o rozdělení práce při výzkumu, vývoji a výrobě výrobků elektronické měřicí techniky ze dne 10. července 1976, částka 21/1976 Sb.

40. Dohoda mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem chemického průmyslu Německé demokratické republiky o specializaci a kooperaci výroby a vzájemných dodávkách vybraných druhů chemických vláken ze dne 21. října 1976, částka 12/1977 Sb.

41. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou ze dne 3. října 1977, č. 53/1978 Sb.

42. Dohoda o spolupráci mezi prokuraturami Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky ze dne 29. listopadu 1977

43. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku a Dodatkový protokol ze dne 30. března 1978, č. 54/1978 Sb.

44. Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice, ze dne 8. června 1978, č. 89/1978 Sb.

45. Ujednání k realizaci Dohody o vzájemném uznávání autorských listů a ostatních ochranných dokumentů pro vynálezy ve vztazích mezi úřady pro vynálezectví Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky ze dne 14. července 1978

46. Ujednání mezi federálními ministerstvy vnitra a zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvy státní bezpečnosti a zahraničního obchodu Německé demokratické republiky o zásadách provádění společné pasové a celní kontroly na hraničních přechodech mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou ze dne 5. ledna 1979

47. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci ze dne 19. dubna 1979, č. 75/1979 Sb.

48. Dohoda o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou ze dne 3. července 1979, č. 20/1980 Sb.

49. Dohoda o spolupráci mezi organizacemi Československé socialistické republiky, oprávněnými k zahraničně-obchodní činnosti, a podniky zahraničního obchodu Německé demokratické republiky při výstavbě průmyslových podniků a jiných objektů v rozvojových zemích ze dne 30. října 1979

50. Ujednání mezi Federálním ministerstvem paliv a energetiky Československé socialistické republiky a Ministerstvem geologie Německé demokratické republiky o poskytování technické pomoci při erupcích ropy a zemního plynu ze dne 2. září 1980

51. Protokol č. 2 k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráci v oblasti výroby a využití olefinů ze dne 12. listopadu 1971, podepsaný dne 28. listopadu 1980

52. Ujednání mezi Ministerstvem elektrotechnického průmyslu Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektrotechniky a elektroniky Německé demokratické republiky o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci v oblasti mikroelektroniky včetně pasivních stavebních prvků, jakož i speciálního technického vybavení a speciálního a pomocného materiálu ze dne 16. prosince 1980

53. Dohoda mezi Federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Úřadem pro normalizaci, měření a zkušebnictví ministerské rady Německé demokratické republiky o podmínkách a způsobu vzájemného uznávání výsledků státních typových zkoušek a ověřování měřidel a Prováděcí protokol ze dne 2. července 1981

54. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ke snížení znečišťování ovzduší a jeho vlivu ze dne 10. listopadu 1981

55. Dohoda mezi Ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky a Ministerstvem obráběcích a zpracovatelských strojů Německé demokratické republiky o programu dlouhodobé vědeckotechnické a hospodářské spolupráce v oblasti obráběcích a tvářecích strojů ze dne 23. března 1983

56. Ujednání mezi Ministerstvem elektrotechnického průmyslu Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektrotechniky a elektroniky Německé demokratické republiky o spolupráci ve výzkumu a vývoji přístrojů a zařízení pro automatizaci technologických procesů ze dne 3. října 1983

57. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti obrazovek pro televizní přijímače ze dne 3. října 1983

58. Ujednání mezi Federálním ministerstvem pošt a telekomunikací Československé socialistické republiky a Ministerstvem pošt a telekomunikací Německé demokratické republiky o vzájemném uznávání povolení pro radioamatéry pro přenosné amatérské radiostanice občanům Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky ze dne 20. října 1983

59. Dohoda o spolupráci mezi Federálním cenovým úřadem Československé socialistické republiky a Úřadem pro ceny při Radě ministrů Německé demokratické republiky ze dne 26. dubna 1983

60. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti vývoje, výroby a nasazování průmyslových robotů a manipulátorů včetně kompletujících výrobků ze dne 5. dubna 1984

61. Protokol č. 3 k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráci v oblasti výroby a využití olefinů ze dne 12. listopadu 1971, podepsaný dne 5. dubna 1984

62. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při ochraně před činy nezákonného vměšování do činnosti civilního letectví ze dne 7. listopadu 1984

63. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráci v oblasti automobilového průmyslu ze dne 14. března 1985, částka 11/1985 Sb.

64. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí, výhybek a racionalizačních prostředků v dopravě, jakož i o jejich vzájemných dodávkách ze dne 8. července 1985, č. 82/1985 Sb.

65. Ujednání mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o rozvoji turistických vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou v letech 1986-1990 ze dne 9. července 1985

66. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vybraných oblastech průmyslových biotechnologií ze dne 10. července 1985

67. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o vzájemné výměně zboží v letech 1986-1990 ze dne 25. října 1985

68. Program rozvoje hospodářské a vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou do roku 2000 ze dne 26. listopadu 1985

69. Dohoda o zásadách spolupráce v přepravě a překladu zboží zahraničního obchodu mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou pro období 1986-1990 ze dne 11. prosince 1985

70. Plán mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd v letech 1986-1990 ze dne 29. ledna 1986

71. Pracovní plán mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci pro léta 1986-1990 ze dne 12. března 1986

72. Plán opatření pro spolupráci mezi ministerstvy školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Ministerstvem vysokého a odborného školství Německé demokratické republiky pro léta 1986-1990 ze dne 24. dubna 1986

73. Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráci v oblasti automobilového průmyslu ze dne 14. března 1985, podepsaný dne 23. října 1986, částka 25/1986 Sb.

74. Dodatek č. 2 k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské spolupráci a vědeckotechnické spolupráci v oblasti vývoje a výroby zemědělských strojů ze dne 18. června 1975, podepsaný dne 23. října 1986, částka 25/1986 Sb.

75. Ujednání mezi Federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o spolupráci při realizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při ochraně před činy nezákonného vměšování do činnosti civilního letectví ze dne 7. listopadu 1984, podepsané dne 27. ledna 1987

76. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti mikroelektroniky ze dne 20. května 1987

77. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky a Ministerstvem obráběcích a zpracovatelských strojů Německé demokratické republiky o programu dlouhodobé vědeckotechnické a hospodářské spolupráce v oblasti textilních strojů ze dne 17. června 1987, částka 26/1987 Sb.

78. Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o změně přepočítacího koeficientu částek neobchodních platů na převoditelné ruble ze dne 28. ledna 1989

79. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a Ministerstvem státní bezpečnosti Německé demokratické republiky o zásadách jednostranné kontroly na hraničních přechodech mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou prostřednictvím pasových orgánů Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky ze dne 13. března 1989

80. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních ze dne 18. dubna 1989, č. 147/1990 Sb.

81. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí ze dne 18. dubna 1989

82. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky ze dne 3. května 1989, č. 185/1989 Sb.

83. Protokol č. 5 k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o výměně zboží v letech 1986-1990 ze dne 13. prosince 1989

Přesunout nahoru