Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c85/1993 Sb.Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Částka 85/1993
Platnost od 31.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 20. prosince 1993

o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle ustanovení § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, určuje a zveřejňuje tuto úpravu sazeb cestovních náhrad:


I.

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, stanovené zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, a zvýšené naposledy opatřením ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. srpna 1993 publikovaným v částce 60/1993 Sb., se upravují takto:

V § 7 odst. 2 se nahrazuje v písmenu a) částka 0,70 Kč částkou 0,75 Kč a v písmenu b) částka 2,45 Kč částkou 2,60 Kč.

II.

Upravené sazby náhrad přísluší zaměstnancům od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zveřejněny ve Sbírce zákonů.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru