Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c80/1993 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění program statistických zjišťování na rok 1993

Částka 80/1993
Platnost od 30.12.1993
Účinnost od 30.12.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 9. prosince 1993,

kterým se mění program statistických zjišťování na rok 1993

Český statistický úřad podle § 15 odst. 2 zákona č. 278/1992 Sb., o státní statistice, mění program statistických zjišťování na rok 19931) takto:


V části II. poř. č. 22 Roční výkaz zeměměřických prací ZP (ČÚZK) 1 - 012) se v bodu 2 dosavadní znění charakteristiky ukazatelů "Výkony podnikatelských subjektů vyplývající z § 4 písm. e) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o udělování souhlasu k provádění zeměměřických činností" nahrazuje zněním:

"Výkony podnikatelských subjektů vyplývající z § 4 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii".


Předseda:
Ing. Outrata v. r.

Poznámky pod čarou

1) Program statistických zjišťování na rok 1993 byl uveřejněn v částce 114/1992 Sb., jeho změny a doplňky v částce 42/1993 Sb. a částce 53/1993 Sb.

Přesunout nahoru