Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c76/1993 Sb.Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance

Částka 76/1993
Platnost od 17.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

Česká národní banka

vydala podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

1. opatření č. 10 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance,

2. opatření č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance.

Česká národní banka vydala podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance opatření č. 6 ze dne 28. listopadu 1994, kterým se mění opatření České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance. Opatření nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1995. Opatření jsou uveřejněna ve Věstníku České národní banky v částce 24, ročník 1994, vydané dne 6. prosince 1994. Lze do nich nahlédnout v ústředí a pobočkách České národní banky.

Česká národní banka vydala podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, opatření č. 1 ze dne 7. února 1996, kterým se mění opatření České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 6 ze dne 28. listopadu 1994. Opatření nabývá účinnosti dnem 16. února 1996. Opatření je uveřejněno v částce 3/1996 Věstníku České národní banky vydané dne 16. února 1996. Lze do něj nahlédnout v ústředí a pobočkách České národní banky.

Obě opatření nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Opatření jsou uveřejněna v částce 23/1993 Věstníku České národní banky. Lze do nich nahlédnout v ústředí a pobočkách České národní banky.

Přesunout nahoru