Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c70/1993 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994

Částka 70/1993
Platnost od 26.11.1993
Účinnost od 26.11.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 29. října 1993,

kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994

Český statistický úřad podle § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 278/92 Sb., o státní statistice, uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994, který byl schválen předsedou Českého statistického úřadu


Program statistických zjišťování na rok 1994

A. Statistická zjišťování, u nichž vzniká zpravodajským jednotkám zpravodajská povinnost podle § 28 zákona ČNR č. 278/1992 Sb.:

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. Z 2-04Čtvrtletní výkaz závodové jednotky
2. Z 5-01Roční výkaz závodové jednotky
3. P 3-04Čtvrtletní podnikový výkaz
4. P 4-04Dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku
5. P 5-01Roční podnikový výkaz
6. P 6-01Roční výkaz o dividendách a jiných důchodech z rozdělovaného zisku
7. P 12-01Roční výkaz malé organizace
8. P 13-04Čtvrtletní výkaz malé organizace
9. EP 3-04Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva
10. EP 4-04Čtvrtletní výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a energie
11. EP 5-01Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie
12. EP 6-01Roční výkaz o spotřebě paliv a energie
13. EP 7-01Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
14. EP 8-01Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
15. EP 9-01Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
16. EP 10-01Roční výkaz o výrobě elektrické a tepelné energie
17. EP 11-01Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě
18. OPU P 8-01Roční výkaz o cestovním ruchu prostřednictvím cestovních kanceláří
19. OPU P 9-04Čtvrtletní výkaz o činnosti ubytovacích zařízení
20. VH P 3a-04Čtvrtletní výkaz podniků povodí
21. VH P 3b-04Čtvrtletní výkaz podniků vodovodů a kanalizací
22. VH P 5a-01Roční výkaz podniků povodí
23. VH P 5b-01Roční výkaz podniků vodovodů a kanalizací
24. VTR P 5-01Roční výkaz o vědeckotechnickém rozvoji a licencích
25. DSM P 5-01Roční výkaz o silniční a městské dopravě
26. Odp P 5-01Roční výkaz o odpadech
27. Práce 3-01Roční výkaz o práci
28. Zem P 6-12Měsíční podnikový výkaz o živočišné výrobě
29. Zem P 3-04Čtvrtletní výkaz v zemědělství
30. Zem P 5-04Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
31. Zem P 8-01Roční výkaz v zemědělství
32. Zem V 6-01Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
33. Les P 7-04Čtvrtletní výkaz v lesnictví
34. Les P 8-01Roční výkaz v lesnictví
35. Prům P 1-12Měsíční podnikový výkaz průmyslové organizace
36. Prům P 2-12Měsíční podnikový výkaz o výrobě vybraných výrobků v průmyslové organizaci
37. Prům P 3-04Čtvrtletní výkaz v průmyslu
38. Prům P 5-01Roční výkaz o počtech pracovníků a vodohospodářských ukazatelích v průmyslu
39. Stav P 1-12Měsíční podnikový výkaz stavební organizace
40. Stav P 3-04Čtvrtletní výkaz ve stavebnictví
41. Stav P 5-01Roční výkaz ve stavebnictví
42. Stav P 13-04Čtvrtletní výkaz malé organizace ve stavebnictví
43. OPU P 1-12Měsíční podnikový výkaz obchodu, pohostinství a ubytování
44. OPU P 1a-12Měsíční výkaz malých organizací v pohostinství a ubytování
45. OPU P 1b-12Dotazník pro fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku podnikající v obchodě, pohostinství a ubytování
46. OPU Z 5-01Roční výkaz závodové jednotky v obchodu, pohostinství a ubytování
47. Dop P 1-12Měsíční podnikový výkaz dopravní organizace
48. Dop P 3a-04Čtvrtletní výkaz v železniční dopravě
49. Dop P 3b-04Čtvrtletní výkaz v silniční dopravě a městské hromadné dopravě
50. Dop P 3c-04Čtvrtletní výkaz v letecké dopravě
51. Dop P 5a-01Roční výkaz o nákladní a kombinované dopravě
52. Dop P 5b-01Roční výkaz o železniční dopravě
53. Dop P 5c-01Roční výkaz o lodní dopravě
54. Dop P 12-01Roční výkaz malé organizace v dopravě
55. Spoj P 3-04Čtvrtletní výkaz ve spojích
56. Poj P 3-04Čtvrtletní podnikový výkaz v pojišťovnictví
57. Pen P 3a-04Čtvrtletní podnikový výkaz v peněžnictví
58. Pen P 3b-04Čtvrtletní podnikový výkaz nebankovních organizací
59. Poj P 5-01Roční podnikový výkaz v pojišťovnictví
60. Pen P 5-01Roční podnikový výkaz v peněžnictví a v investičních společnostech a fondech
61. Tech P 12-01Roční výkaz malé organizace ve vědě a výzkumu
62. VTS P 1a-12Měsíční výkaz ve vybraných tržních službách
63. VTS P 1b-12Dotazník pro fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku podnikající ve vybraných tržních službách
64. VTS P 3-04Čtvrtletní výkaz ve vybraných tržních službách
65. VTS P 13-04Čtvrtletní výkaz malé organizace poskytující vybrané tržní služby
66. Zdp 3-04Čtvrtletní výkaz zdravotní pojišťovny
67. Zdp 5-01Roční výkaz zdravotní pojišťovny
68. RO V 1-01Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací
69. ROPO V 1-01Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací
70. SOŇO V 1-01Roční výkaz finančních ukazatelů společenských a ostatních nevýdělečných organizací
71. Kult V 7-01Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
72. Kult V 8-01Roční výkaz o televizním vysílání
73. Nem Úr 1-12Měsíční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
74. Práce 2-04Čtvrtletní výkaz o práci
75. Práce 5-99Výkaz o stávce (výluce)
76. Iv 1-04Čtvrtletní výkaz o investicích
77. Iv 2-01Roční výkaz o investicích
78. Iv 3-04Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních
79. Iv 4-02Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
80. Iv 5-99Evidenční list vybrané investiční akce
81. Iv 6-02Pololetní výkaz o bytové výstavbě
82. Iv 7-99Hlášení o dokončení stavby obytného domu
83. Ceny Prům 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců
84. Ceny Prům 1a-01Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobku
85. Ceny Prům 1b-01Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
86. Ceny D Zem 1-04Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiva, sadby a sazenic pro zemědělství
87. Ceny D Zem 2-04Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
88. Ceny D Zem 3-04Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
89. Ceny D Zem 4-04Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek pro zemědělství
90. Ceny NC Zem 1-12Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
91. Ceny Les 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství
92. Ceny Stav 1-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen PSV ve stavebnictví
93. Ceny Stav 2-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro pozemní stavitelství
94. Ceny Stav 3-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro průmyslové stavitelství
95. Ceny Stav 4-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro inženýrské stavitelství
96. Ceny Stav 5-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro vodní stavitelství
97. Ceny Stav 6-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV pro práce stavební při budování technologických zařízení
98. Ceny Stav 7-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro opravy a údržbu stavební povahy a demolice
99. Ceny Stav 8-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen ve stavebnictví - doplnění reprezentantů
100. Ceny Stav 9-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen montážních prací ve stavebnictví
101. Ceny Vod 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství
102. Ceny Spoj 1-12Měsíční výkaz o pohybech cen za výkony spojů
103. Ceny ZO 1-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě
104. Ceny ZOS 1-04Čtvrtletní výkaz o pohybu cen a služeb v zahraničním obchodě
105. Ceny Dop Ž 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony železniční nákladní dopravy
106. Ceny Dop S 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony silniční nákladní dopravy
107. Ceny Dop L 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony letecké nákladní dopravy
108. Ceny Dop Ř 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony říční nákladní dopravy
109. Ceny Dop P 1-12Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony potrubní dopravy
110. Ceny Teplo 1-02Pololetní výkaz o prodeji tepla
111. Obyv 1-12Hlášení o uzavření manželství
112. Obyv 2-12Hlášení o narození
113. Obyv 3-12Hlášení o úmrtí
114. Obyv 4-12Hlášení o rozvodu
115. Obyv 5-12Hlášení o stěhování
116. Zem HZ 1-01Soupis hospodářského zvířectva
117. Osev 3-01Výkaz o plochách osevu zemědělských plodin
118. SI Zem V 6 až 10Odhady sklizně zemědělských plodin
119. HIM 1993Věková struktura hmotného investičního majetku
120. D OZOČ 1-04Dotazník pro organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti
121. EV Prům 1-12Konjunkturální průzkum v průmyslu
122. EV Stav 1-12Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
123. EV Mob 1-12Konjunkturální průzkum v maloobchodě
124. DotazníkŠetření úplných nákladů práce za rok 1993
125. DotazníkŠetření ke zjišťování čtvrtletního indexu ceny práce
126. Ceny ZOS 1994Jednorázové šetření výběru reprezentantů a cen služeb v zahraničním obchodě
127. R Ceny Prům 1994Jednorázové šetření k výběru reprezentantů
128. D Ceny StavŠetření o cenách a struktuře stavební činnosti ve stavebnictví u organizací s 24 a méně pracovníky
129. R Ceny Stav InputJednorázové šetření k výběru reprezentantů
130. R Ceny Stav 1994Jednorázové šetření k výběru reprezentantů
131. R Ceny Objekt 1994Jednorázové šetření k výběru reprezentantů
132. R Ceny Zem InputJednorázové šetření k výběru reprezentantů
133. R Byty 1994Jednorázové šetření struktury bytového fondu
134. Nem Úr 1-02Pololetní výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
135. přímé zjišťováníIndex světových cen průmyslových surovin a potravin znamenaných na světových burzách
136. přímé zjišťováníMěsíční zjišťování spotřebitelských cen a služeb placených obyvatelstvem

II. Statistická zjišťování prováděná jinými ústředními orgány

Počet výkazů
a) ministerstvo dopravy6
b) ministerstvo financí1
c) ministerstvo hospodářství23
d) ministerstvo kultury11
e) ministerstvo práce a sociálních věcí6
f) ministerstvo průmyslu a obchodu4
g) ministerstvo spravedlnosti11
h) ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy26
i) ministerstvo vnitra1
j) ministerstvo zdravotnictví45
k) ministerstvo zemědělství11
l) ministerstvo životního prostředí2
m) Český úřad zeměměřický a katastrální1
n) Správa státních hmotných rezerv1

B. Statistická zjišťování u obyvatelstva prováděná Českým statistickým úřadem podle § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 278/1992 Sb.

RÚ 4-12, RÚ 5-01Statistika rodinných účtů
VŠPS A, VŠPS BVýběrové šetření pracovních sil

A

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz závodové jednotky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětvovém a územním členění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané ukazatele za závodovou jednotku, hrubý obrat, mezispotřeba, počet pracovníků, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob za své závodové jednotky.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

Současně s výkazem P 3-04 do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz závodové jednotky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětvovém a územním členění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní údaje o závodové jednotce, hmotné a nehmotné investice, hrubý obrat, mezispotřeba a doplňující ukazatele, nepřímé daně, dotace a poplatky, členění spotřeby služeb, zásob materiálu, komoditní specifikace vybraných položek hrubého obratu, pracovníci a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob za své závodové jednotky.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

Současně s výkazem P 5-01 diferencovaně podle odvětví od 2. 3. 1995 do 15. 3. 1995.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření, investic a pracovníků pro analytické účely statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, aktiva a pasiva, základní údaje o investicích, pracovníci a mzdy, výkony vozidel a spotřeba pohonných hmot, tržby od obyvatelstva.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností: zemědělství (OKEČ 01 a 05), lesnictví (OKEČ 02), průmysl (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55, 633), doprava (OKEČ 60 až 63 kromě 633), spoje (OKEČ 64), vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 72, 74, 80, 85, 90, 92, 93), věda a výzkum (OKEČ 73).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po sledovaném období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 4-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o podnikatelské aktivitě fyzických osob k hodnocení ekonomického vývoje.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Příjmy z podnikání, tržby za prodej zboží, výdaje, pracovníci, mzdy.

3. Vybraní podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku (fyzické osoby) s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) O1 až 45, 60 až 67, 73, bez ohledu na počet pracovníků.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 12. kalendářních dnů po sledovaném období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční podnikový výkaz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic pro analytické účely statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, úroky, sociální náklady, pachtovné, aktiva a pasíva, pořízené investice podle činnosti, území a základní údaje o rozestavěnosti staveb.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností: zemědělství (OKEČ 01 a 05), lesnictví (OKEČ 02), průmysl (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55, 633), doprava (OKEČ 60 až 63 kromě 633), spoje (OKEČ 64), vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 72, 74, 80, 85, 90, 92, 93), věda a výzkum (OKEČ 73).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

diferencovaně podle odvětví (OKEČ) od 2. 3. 1995 do 15. 3. 1995.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o dividendách a jiných důchodech z rozdělovaného zisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 6-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních údajů o vyplacených a přijatých dividendách a o jiných důchodech z rozdělovaného zisku pro potřeby národních účtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vyplacené a přijaté dividendy, zisk rozdělený zaměstnancům, jiné důchody z rozdělovaného zisku a jejich specifikace ve vztahu k zahraničí a k obyvatelstvu

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet pracovníků s převažující činností s kódy oddílů 01 až 74, 80, 85, 90, 92, 93 OKEČ

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1995, resp. 7 kalendářních dnů po auditu

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 12-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní ukazatele malých organizací, tržby a jejich členění, pořízení investic, údaje o pracovnících a mzdách.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s počtem pracovníků do 24 osob včetně, zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností: zemědělství (OKEČ 01 a 05), lesnictví (OKEČ 02), průmysl (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55, 633), doprava (OKEČ 601, 602, 61, 62, 631, 632, 634), vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 72, 74, 80, 85, 90, 92, 93), věda a výzkum (OKEČ 73).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

diferencovaně podle odvětví (OKEČ) od 2. 3. 1995 do 15. 3. 1995.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 13-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané ukazatele malé organizace, pracovníci a mzdy, tržby od obyvatelstva.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s počtem pracovníků do 24 osob včetně, zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností: zemědělství (OKEČ 01 a 05), lesnictví (OKEČ 02), průmysl (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55, 633), doprava (OKEČ 60 až 63 kromě 633), vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 72, 74, 80, 85, 90, 92, 93), věda a výzkum (OKEČ 73).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po sledovaném období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Spotřeba paliv a elektřiny, spotřebitelské zásoby paliva dle druhů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob v průmyslu, zemědělství, lesním hospodářství, stavebnictví a dopravě.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 4-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů pro sestavení palivoenergetické bilance k hodnocení stavu na tomto úseku v krátkodobém pohledu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Bilance vybraných druhů paliv, resp. energie z hlediska zdrojů a potřeby, prodej paliv a energie odběratelům.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou, obchodní a dopravní realizující těžbu, výrobu a dodávky paliv a energie s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií v organizacích zemědělství, lesnictví, průmyslu, stavebnictví a dopravy pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů v Kč

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z odvětví zemědělství, lesnictví, průmyslu, stavebnictví a dopravy zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

diferencovaně podle odvětví (OKEČ) od 2. 3. 1995 do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

12. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 6-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o spotřebě paliv a elektřiny v organizacích s ostatní činností pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Spotřeba základních druhů paliv a elektrické energie

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s ostatní činností, tj. velkoobchod, maloobchod, pohostinství a ubytování, spoje, peněžnictví, rozpočtové a příspěvkové organizace, výzkum a vývoj, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, rozhlas, televize, služby, rekreační, kulturní a sportovní činnosti, zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

diferencovaně podle odvětví (OKEČ) od 2. 3. 1995 do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

13. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 7-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o zdrojích a rozdělení paliv v organizacích, které dobývají, vyrábějí nebo obchodují (provádějí distribuci) s palivy pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. u malých organizací výběrová metoda

Charakteristika ukazatelů:

Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, velkoobchodní organizace vč. zahraničního obchodu (OKEČ 101, 102, 111, 231, 232, 241, 271, 2735, 402, 603) zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob, u obchodních organizací 6 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

diferencovaně podle odvětví (OKEČ) od 4. 3. 1995 do 8. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

14. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, svítiplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenerget. produkty, provozovací spotřeba paliv a energie)

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroba kovů, výroba a rozvod plynu a další zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

15. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 9-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu a údajů o energetické náročnosti některých výrob (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, spotřeba paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský, papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu - OKEČ 101, 102, 111, 13-27, 402, zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

16. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o výrobě elektrické a tepelné energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 10-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice (posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. u malých organizací výběrová metoda

Charakteristika ukazatelů:

Výroba elektřiny a tepla, výkonové ukazatele elektráren, počty a výkony kotlů, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla, dovoz, vývoz elektřiny, ztráty a vlastní spotřeba při výrobě elektřiny a tepla

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z oblasti průmyslu a dopravy vyrábějící elektrickou a tepelnou energii zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob, u veřejné energetiky (organizace s činností výroba a rozvod elektřiny a tepla) 6 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

diferencovaně podle odvětví (OKEČ) od 2. 3. 1995 do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

17. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 11-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě pro potřeby sestavení energetické bilance státu, zejména pro odhad spotřeby tuhých paliv u podniků s počtem pracovníků pod 25 osob a v domácnostech (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. u malých organizací výběrová metoda

Charakteristika ukazatelů:

Zásoby a prodej tuhých paliv u maloobchodních podnikatelských subjektů, rozdělení prodeje

3. Okruh zpravodajských jednotek

Maloobchodní podnikatelské subjekty s činností prodej paliv a jiný specializovaný prodej (OKEČ 5248, 5263) s počtem pracovníků 6 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 8. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

18. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o cestovním ruchu prostřednictvím cestovních kanceláří

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních údajů o účastnících cestovního ruchu, cizinců i občanů České republiky, kteří použili služeb našich cestovních kanceláří.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Příjezdy zahraničních návštěvníků a výjezdy našich občanů (v členění podle států); tržby cestovních kanceláří z cestovního ruchu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Veškeré podnikatelské subjekty, které provozují činnost cestovních kanceláří bez ohledu na počet pracovníků (vč. fyzických osob zapsaných i nezapsaných v obchodním rejstříku).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 28. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

19. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o činnosti ubytovacích zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 9-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o kapacitách a výkonech ubytovacích zařízení k hodnocení vývoje cestovního ruchu a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Přenocování hostů v ubytovacích zařízeních podle státní příslušnosti hostů, kapacita a výkony ubytovacích zařízení, tržby za ubytování.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny podnikatelské subjekty, které provozují činnost ubytovacích zařízení bez ohledu na počet pracovníků, a případně fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, pokud jejich ekonomická aktivita má významný podíl na ubytovacích službách regiónu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní (kapacita a výkony pololetně)

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

20. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz podniků povodí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 3a-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je sledovat vývoj dodávek povrchové vody.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající šetření

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o výrobě povrchové vody a struktuře odběratelů v technických jednotkách a v Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku a příspěvkové organizace, s počtem pracovníků 25 a více osob, s převažující činností provoz vodních toků a zdrojů (OKEČ 41001).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

21. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz podniků vodovodů a kanalizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 3b-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je sledovat vývoj dodávek pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a příjmů za dodávky pitné vody. Výsledek šetření bude předáván MZe ČR.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající šetření

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o výrobě pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace s počtem pracovníků 25 a více osob zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností výroba a rozvod pitné a užitkové vody (OKEČ 41002) a odvod odpadních vod (OKEČ 90001).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

22. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz podniků povodí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 5a-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o dodávkách povrchové vody ve struktuře odběratelů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o dodávkách povrchové vody podle jednotlivých odběratelů v m3 a v Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty a příspěvkové organizace zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob s převažující činností provoz vodních toků a zdrojů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

23. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 5b-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o výrobě a dodávce pitné a užitkové vody a odvádění a čištění odpadních vod.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o výrobě a spotřebě pitné vody podle odběratelů a údaje o odvádění a čištění odpadních vod.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností výroba a rozvod pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

24. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o vědeckotechnickém rozvoji a licencích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o struktuře činnosti vědeckovýzkumné základny, o licencích a účelovém financování výzkumu a vývoje

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Struktura vědeckých pracovníků, výkony VVZ, finanční zabezpečení VVZ, účelové financování výzkumu a vývoje, nákup a prodej licencí, neinvestiční výdaje

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku a rozpočtové a příspěvkové organizace s počtem pracovníků 25 a více osob. U podnikatelských subjektů s převažující činností průmyslovou, stavební, věda a výzkum, u rozpočtových a příspěvkových organizací s převažující činností věda a výzkum a vysoké školy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

diferencovaně podle odvětví (OKEČ) od 3. 3. 1995 do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

25. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o silniční a městské dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

DSM P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o skladbě dopravních prostředků pro posouzení vývoje ekonomiky, resp. potřeby mezinárodní statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Skladba dopravních vozidel, jejich užitečná hmotnost (obsaditelnost) a stáří.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Průmyslové, stavební a dopravní podniky zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob, jež vlastní alespoň jedno silniční motorové vozidlo se státní poznávací značkou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

diferencovaně podle odvětví (OKEČ) od 2. 3. 1995 do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

26. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o odpadech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odp P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o produkci a způsobu likvidace zvláštních a nebezpečných odpadů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výčet zvláštních a nebezpečných odpadů podle klasifikace odpadů v kg.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a vybraných odvětví služeb s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

27. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení vývoje zaměstnanosti v ČR a oblastech, základní podklad pro kvantifikaci regionálních zdrojů pracovních sil

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní ukazatele charakterizující počet pracovníků a mzdové prostředky podle okresů

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vykazující jednotky podnikatelské sféry zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více. Dále banky, spořitelny a pojišťovny bez ohledu na počet pracovníků. Dále rozpočtové, příspěvkové a všechny ostatní organizace, které vyplňují buď výkaz Práce (MF) 2-04 nebo Práce 2-04 a mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla, bez ohledu na počet pracovníků (nevyplňují příslušný oddíl na výkazu Práce 2-04, resp. Práce (MF) 2-04)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

28. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz o živočišné výrobě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 6-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení informací o živočišné výrobě pro posouzení stavu a vývoje této oblasti ve vnitřní ekonomice a v mezinárodním srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Početní stavy a obrat stáda, užitkovost hospodářských zvířat, hmotnostní kategorie skotu a prasat, celkový prodej živočišných výrobků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností zemědělskou zabývající se živočišnou výrobou (bez omezení velikosti organizace počtem pracovníků)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

29. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o privatizaci a restitucích v zemědělství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty žadatelů o vrácení zemědělské půdy a její výměra, náhrady živého a mrtvého inventáře poskytnuté žadatelům.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností zemědělskou a počtem pracovníků 25 a více osob zapsané do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

30. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 5-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o úrovni prodeje podle odbytových směrů a zásobách z celkové produkce podniku pro potřeby odbytových bilancí a jiných analytických činností.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hmotné ukazatele o prodeji vybraných rostlinných produktů (v členění na prodej celkem, z toho obchodním a zpracovatelským organizacím, přímý vývoz a ostatní prodej) a zásobách na konci čtvrtletí.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zemědělské organizace zabývající se rostlinnou výrobou.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

31. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání doplňujících informací o struktuře pracovníků a o vybraných vodohospodářských ukazatelích v zemědělských organizacích pro ekonomická rozhodování a k analytickému využití.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidenční počet trvale činných pracovníků, z toho pracovníci v nezemědělské činnosti, voda vyrobená pitná, počet čistíren odpadních vod a jejich kapacita, množství odpadních vod vypouštěných a čištěných.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty bez ohledu na počet pracovníků, s převažující činností zemědělství a rybářství.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

32. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o výši sklizně jednotlivých plodin v zemědělské výrobě. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním a analytickým účelům.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty hospodařící na orné (resp. zemědělské) půdě, na které je prováděn osev (výsadba) zemědělských plodin (bez omezení velikosti organizace počtem pracovníků). U soukromého sektoru (SHR) bude provedeno výběrové šetření.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. 12. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

33. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 7-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o vývoji hlavních ukazatelů lesnické činnosti a dodávkách dříví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o zalesňování, těžbě dřeva a dodávkách dříví.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku, bez ohledu na počet pracovníků, s převažující činností lesnictví a dále podle zákona o lesích majitelé lesů s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení čtvrtletí

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

34. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů lesní hospodářské evidence u vlastníků lesů s rozlohou 200 a více ha lesní půdy na základě zákona o lesích.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, bilanci dříví a dodávkách dřeva.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku, bez ohledu na počet pracovníků, s převažující činností lesnictví a dále podle zákona o lesích všichni majitelé lesů s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

35. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz průmyslové organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je zabezpečit základní nosné ukazatele statistiky průmyslu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výroba zboží, průměrný evidenční počet pracovníků, mzdy, prodej celkem, prodej na vývoz - charakterizují vývoj průmyslové produkce, slouží pro výpočet produktivity práce na 1 pracovníka, průměrné měsíční mzdy 1 pracovníka.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností průmyslovou a počtem pracovníků 25 a více osob zapsané do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

17. kalendářní den po sledovaném měsíci

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

36. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o výrobě vybraných výrobků v průmyslové organizaci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 2-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto šetření je získat informace o výrobě vybraných výrobků v průmyslové organizaci. Výsledky mají zabezpečit podklady pro výpočet indexu fyzického objemu průmyslové produkce, který je využíván pro hodnocení vývoje průmyslové výroby.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výroba výrobků dle seznamu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností průmyslovou a počtem pracovníků 25 a více osob zapsané do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

7. kalendářní den po sledovaném měsíci

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

37. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto šetření je získat doplňující informace o průmyslové organizaci, a to o počtu, mzdách a odpracovaných hodinách manuálních pracovníků. Výsledky mají zabezpečit podklady pro ekonomická rozhodování a veřejné publikování v ročence ČR i mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Průměrný evidenční počet manuálních pracovníků, jejich mzdy a odpracované hodiny.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností průmyslovou a počtem pracovníků 25 a více osob zapsané do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

20. kalendářní den po sledovaném období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

38. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz vybraných ukazatelů v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto šetření je získat doplňující informace o průmyslové organizaci, a to o neenergetické spotřebě paliv, o počtech manuálních pracovníků a využití jejich pracovní doby, o některých vodohospodářských ukazatelích a prodeji a zásobách vybraných výrobků. Výsledky se využívají pro ekonomická rozhodování a veřejné publikování v ročence ČR i mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidenční počet pracovníků, žen, manuálních pracovníků a řídících pracovníků k 31. 12., manuální pracovníci pracující kratší pracovní dobu a pracující v týdenních režimech, neenergetická spotřeba paliv, voda vyrobená pitná, počet čistíren odpadních vod a jejich kapacita, množství odpadních vod vypouštěných a čištěných, prodej, vývoz, spotřeba a zásoby vybraných výrobků v naturálních jednotkách a jejich prodej v Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností průmyslovou a počtem pracovníků 25 a více osob zapsané do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

39. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz stavební organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o stavebních pracích a pracovnících k posouzení vývoje stavební výroby v krátkodobém pohledu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku, v poddodávce pro jiné organizace, v zahraničí, dokončené byty, počet pracovníků a jejich mzdy, počet dělníků na stavebních pracích, jejich mzdy a odpracovaná doba.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 17. kalendářního dne po ukončení sledovaného období.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

40. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavbu a pozemní a inženýrské stavby) a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

41. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o stavební výrobě stavební organizace a doplňujících informací o technologii výstavby bytů, o počtu stavebních strojů a spotřebě vybraných výrobků pro stavební práce. Údaje budou využívány zejména k hodnocení vývoje stavebnictví a k mezinárodním srovnáním.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku podle směrů výstavby, dokončené byty, počet vybraných stavebních strojů k 30. 6., spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce, struktura stavebních prací (podle dodavatelských smluv) v tuzemsku.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností stavební a počtem pracovníků 25 a více osob zapsané do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 8. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

42. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 13-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací v drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stavební práce podle dodavatelských smluv v tuzemsku, v poddodávce pro jiné organizace, v zahraničí, odpracované hodiny dělníků na stavebních pracích; stavební práce podle dodavatelských smluv v tuzemsku podle směrů výstavby (pouze ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s počtem pracovníků do 24 osob včetně s převažující činností ve stavebnictví.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

43. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz maloobchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o tržbách organizací obchodu, pohostinství a ubytování od podnikatelských subjektů i obyvatelstva (domácností). Údaje se využijí pro výpočet celkového maloobchodního prodeje a jeho struktury a k výpočtu předběžných údajů o dosahovaném hrubém obratu za sledované organizace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové šetření

Charakteristika ukazatelů:

Maloobchodní obrat, tržby za vlastní výrobky, tržby za služby (pohostinství, ubytování, opravy spotřebního zboží, opravy motorových vozidel), velkoobchodní obrat, zprostředkovatelská provize, obchodní marže, daň z přidané hodnoty, počet pracovníků a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností obchod, pohostinství a ubytování a počtem pracovníků 6 a více.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po sledovaném období.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

44. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz malých organizací v obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 1a-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o tržbách malých organizací v obchodu, pohostinství a ubytování pro výpočet celkového maloobchodního prodeje a k výpočtu předběžných údajů o dosahovaném hrubém obratu za tuto oblast.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové šetření

Charakteristika ukazatelů:

Výnosy z tržeb, velkoobchodní obrat, tržby za vlastní výrobky, tržby za služby (pohostinství, ubytování), tržby za zboží (maloobchodní obrat), obchodní marže, počet pracovníků a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků do 5 osob včetně s převažující činností obchod, pohostinství a ubytování.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po sledovaném období.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

45. NÁZEV ŠETŘENÍ: Dotazník pro fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku podnikající v obchodě, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 1b-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání nezbytných informací ze sféry podnikatelských subjektů nezapsaných do obchodního rejstříku. Údaje se využijí pro výpočet hrubého domácího produktu v ČR a zjištění celkové spotřeby domácností.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové šetření

Charakteristika ukazatelů:

Příjmy z prodeje zboží, výrobků a služeb a celkové výdaje; příjmy z podnikatelské činnosti získané od obyvatelstva (domácností), počet pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku podnikající v obchodě, pohostinství a ubytování.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po sledovaném období.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

46. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz závodové jednotky v obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU Z 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o komoditní struktuře prodejů a zásob zboží za velkoobchodní a maloobchodní závodové jednotky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající šetření

Charakteristika ukazatelů:

Tržby za prodej zboží, prodej zboží v pořizovací ceně, zásoby zboží na počátku a na konci sledovaného období v komoditní struktuře.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob za své závodové jednotky s činností obchod.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 8. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

47. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční podnikový výkaz dopravní organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací charakterizujících činnost organizací v železniční, silniční a říční dopravě k posouzení vývoje v této oblasti v krátkodobém pohledu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony v osobní a nákladní dopravě, počet pracovníků, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v dopravě železniční, silniční nebo říční a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

48. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v železniční dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 3a-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o železniční dopravě pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony v železniční nákladní dopravě, spotřeba pohonných hmot a elektrické energie.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v železniční dopravě a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

49. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v silniční dopravě a městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 3b-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o silniční dopravě a městské hromadné dopravě pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony v silniční automobilové dopravě a v městské hromadné dopravě, spotřeba pohonných hmot v silniční dopravě.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v silniční dopravě a městské hromadné dopravě a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

50. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz v letecké dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 3c-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o letecké dopravě pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony v letecké nákladní a osobní dopravě.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v letecké dopravě a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

51. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o nákladní a kombinované dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 5a-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o objemech přepravy a kombinované dopravě pro posouzení vývoje ekonomiky, resp. potřeby mezinárodní statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Objemy přepravy podle kontraktačních skupin a podskupin ve vývozu, dovozu, transitu a celkem. Organizace železniční a říční dopravy vyplňují vybrané ukazatele za kombinovanou dopravu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v železniční, silniční, vodní a letecké dopravě a počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

52. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o železniční dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 5b-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o stavech lokomotivního a vozového parku, železničních tratí a vybraných provozních ukazatelů pro posouzení vývoje ekonomiky, resp. potřeby mezinárodní statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Skladba lokomotiv a vozového parku vč. jejich motorické výkonnosti, resp. užitečné hmotnosti, skladba železničních tratí celkem, z toho elektrifikovaných, vybrané provozní ukazatele železniční dopravy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace Českých drah a jiných vlastníků železničních kolejových vozidel zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

53. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o lodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 5c-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o lodní dopravě pro posouzení vývoje ekonomiky, resp. potřeby mezinárodní statistiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Skladba a přírůstky plavidel podle registrované tonáže a stáří.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty provozující lodní dopravu zapsané do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

54. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 12-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o malých dopravních organizacích pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet, užitečná hmotnost (obsaditelnost), ujeté kilometry nákladních a speciálních nákladních automobilů (vč. malých nákladních), resp. autobusů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v dopravě a počtem pracovníků do 24 osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

55. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz ve spojích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Spoj P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví spojů pro posouzení vývoje ekonomiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty stanic telefonních, přenosu dat, veřejné radiotelefonní sítě, nevyřízené žádosti o zřízení telefonních stanic.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností v odvětví spojů a počtem pracovníků 25 a více osob zapsané do obchodního rejstříku

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

56. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o finančním hospodaření, o investicích, pracovnících, mzdách a specifických údajích především pro potřeby národních účtů

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, pracovníci, mzdy, pořízení nehmotných a hmotných investic, tržby z prodeje nehmotného a hmotného majetku a ukazatele pojištění a zajištění v druhovém členění

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet pracovníků s převažující činností pojišťovnictví s kódy oddílu 66 OKEČ

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

57. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz v peněžnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 3a-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o finančním hospodaření, o investicích, pracovnících, mzdách a specifických údajích především pro potřeby národních účtů

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, pracovníci, mzdy, pořízení nehmotných a hmotných investic, tržby z prodeje nehmotného a hmotného majetku

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet pracovníků s převažující činností s kódy oddílu 65 OKEČ peněžnictví (mimo investiční společnosti, investiční fondy a finanční leasingové společnosti)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

58. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz nebankovních organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 3b-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o finančním hospodaření, o investicích, pracovnících, mzdách a specifických údajích za úsek investičních společností a fondů, pomocných činností souvisejících s peněžnictvím a pojišťovnictvím pro potřeby národních účtů

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, pracovníci, mzdy, pořízení nehmotných a hmotných investic, tržby z prodeje nehmotného a hmotného majetku

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet pracovníků s převažující činností s kódy oddílů 65, 67 OKEČ investiční společnosti, investiční fondy, finanční leasingové společnosti a podobně.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

59. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční podnikový výkaz v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o finančním hospodaření, o investicích, rozestavěnosti staveb, pracovnících, mzdách a specifických údajích, zejména pro potřeby národních účtů

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, údaje o struktuře cenných papírů, pracovníci, mzdy, hrubé investice a jejich specifikace, přijaté a vyplacené pojistné a jeho specifikace, pořízené investice podle činnosti a podle okresů výstavby a údaje o rozestavěnosti staveb

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet pracovníků, s převažující činností pojišťovnictví s kódy oddílu 66 OKEČ

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

60. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční podnikový výkaz v peněžnictví a investičních společnostech a fondech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o finančním hospodaření, o investicích, rozestavěnosti staveb, pracovnících, mzdách a specifických údajích, zejména pro potřeby národních účtů

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, údaje o struktuře cenných papírů, pracovníci, mzdy, hrubé investice a jejich specifikace, pořízené investice podle činnosti a podle okresů výstavby a údaje o rozestavěnosti staveb

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet pracovníků s převažující činností s kódy oddílů 65, 67 OKEČ peněžnictví, investiční společnosti a investiční fondy, pomocné činnosti v peněžnictví a pojišťovnictví

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

61. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace ve vědě a výzkumu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech P 12-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o základních ukazatelích výzkumu a vývoje malých organizací (podnikatelů) pro doplnění celkového přehledu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Pracovníci VVZ celkem, pracovníci výzkumu a vývoje, licenční smlouvy, licenční poplatky.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností věda a výzkum a počtem pracovníků do 24 osob včetně.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

62. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz ve vybraných tržních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 1a-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací za všechny podnikatelské subjekty ve vybraných tržních službách pro posouzení ekonomického vývoje.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tržby celkem, tržby od obyvatelstva, počet pracovníků, mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet pracovníků, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost, zpracování dat a související činnosti, jiné obchodní služby, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, odstraňování odpadu a odvod odpadních vod, rekreační, kulturní a sportovní činnosti a ostatní služby (osobní).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 16. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

63. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční dotazník ve vybraných tržních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 1b-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací za podnikatele fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku ve vybraných tržních službách pro posouzení ekonomického vývoje.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Příjmy, výdaje, počet pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelé - fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet pracovníků, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost, zpracování dat a související činnosti, jiné obchodní služby, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, odstraňování odpadu a odvod odpadních vod, rekreační, kulturní a sportovní činnosti a ostatní služby (osobní).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

64. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz ve vybraných tržních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění informací o podnikatelské sféře ve vybraných tržních službách pro posouzení ekonomického vývoje.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tržby za vybrané tržní služby v podrobnějším členění.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost, zpracování dat a související činnosti, jiné obchodní služby, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, odstraňování odpadu a odvod odpadních vod, rekreační, kulturní a sportovní činnosti a ostatní služby (osobní).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

65. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz malé organizace poskytující vybrané tržní služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 13-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tržby za vybrané tržní služby v podrobnějším členění.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků do 24 osob včetně, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost, zpracování dat a související činnosti, jiné obchodní služby, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, odstraňování odpadu a odvod odpadních vod, rekreační, kulturní a sportovní činnosti a ostatní služby (osobní).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

66. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření Výsledků šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů za sektor vlády (S 640)

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jde o ukazatele podrobně specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel včetně údajů z oblasti mezd a investic.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (sektor SNA 640, OKEČ 753)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po sledovaném období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

67. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Výsledků šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů za sektor vlády (S 640)

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jde o ukazatele podrobně specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel, včetně údajů z oblasti mezd a investic.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (sektor SNA 640, OKEČ 753)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

68. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výběrové zjišťování finančních ukazatelů u rozpočtových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RO V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek za sektor vlády (S 600).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jde o finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel

3. Okruh zpravodajských jednotek

Rozpočtové organizace patřící do sektoru vlády (sektor SNA 600) Velikost výběrového souboru: cca 1 % ze základního souboru

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

69. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výběrové zjišťování finančních ukazatelů u příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ROPO V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek za sektor vlády (S 600)

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jde o finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel

3. Okruh zpravodajských jednotek

- příspěvkové organizace (s výjimkou malých příspěvkových organizací) (sektor SNA 600),

- rozpočtové organizace, které provozují hospodářskou činnost (sektor SNA 600).

Velikost výběrového souboru: cca 1 % ze základního souboru

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

70. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výběrové zjišťování finančních ukazatelů u společenských a ostatních neziskových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SONO V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek za sektor soukromých nevýdělečných institucí poskytujících služby domácnostem (S 700)

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jde o finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace účtující podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, dále vybrané organizace, které vedou peněžní deník apod. (sektor SNA 700) Velikost výběrového souboru: cca 1 % ze základního souboru

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

71. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult V 7-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO)

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony rozhlasu podle typu programu, zahraniční rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, národnostní rozhlasové vysílání

3. Okruh zpravodajských jednotek

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

72. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o televizním vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult V 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO)

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hodinách

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

73. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Nem Úr 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování vývoje nemocnosti k zajištění zejména dávek nemocenského pojištění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty nemocensky pojištěných, počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti, počty kalendářních dnů pracovní neschopnosti.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz předkládají všechny organizace se 100 a více pracovníky. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za organizace, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění, a to bez ohledu na velikost jednotlivých subjektů zahrnutých do sumáře.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční (kromě června a prosince)

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

74. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýz o vývoji na trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti apod.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty pracovníků, jejich mzdy a doplňující ukazatele

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají občanská zájmová sdružení (spolky, společnosti, svazy, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), politické strany, soukromé školy, nadace a instituce zajišťující řádný výkon určitých povolání (stavovské organizace), a to bez ohledu na počet pracovníků. Výkaz nevyplňují církve a náboženské organizace

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

75. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o stávce (výluce)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 5-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů charakterizujících řešení sporu o sociálních, ekonomických, popř. jiných požadavcích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli zastavením práce formou stávky (ze strany zaměstnanců) nebo výluky (ze strany zaměstnavatele). Výsledky šetření se využívají k poskytování údajů ILO i dalším organizacím.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Datum zahájení a ukončení stávky (výluky), důvod stávky (výluky), počet pracovníků, počet nepracujících v době stávky (výluky), objem nevyplacených mezd z důvodu stávky (výluky)

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace zapsané do obchodního rejstříku, ve kterých v daném měsíci byla stávka (výluka) uskutečněna

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: nepravidelná (v případě realizace stávky)

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

76. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o vývoji hmotných a nehmotných investic a zdrojích financování pro zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnání a získání podkladů pro účet kapitálu v národním účetnictví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s 25 a více pracovníky zapsané do obchodního rejstříku, jejichž objem pořízených investic dosáhl ve sledovaném čtvrtletí nejméně 1 mil. Kč, a dále rozpočtové a jiné organizace bez ohledu na počet pracovníků, jejichž objem pořízených investic dosáhl ve sledovaném čtvrtletí nejméně 1 mil. Kč.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

77. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání definitivních informací o hmotných a nehmotných investicích, jejich třídění do různých struktur v průběhu roku nesledovaných (životní prostředí, odvětví, území okresů) a o rozestavěnosti staveb. Údaje budou využity při posuzování vývoje investic, jejich územním rozmístění, odvětvovém zaměření a k pokrytí požadavků národního účetnictví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření, rozestavěnost staveb podle stadií výstavby

3. Okruh zpravodajských jednotek

Rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace bez ohledu na počet pracovníků a rozsah investic.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 11. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

78. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o počtu a předpokládané hodnotě staveb povolených k zahájení jako podkladu pro posouzení očekávané investiční aktivity.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet a předpokládaná hodnota staveb povolených k zahájení

3. Okruh zpravodajských jednotek

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ

79. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 4-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o průběhu realizace rozhodujících staveb a zdrojích financování pro zhodnocení předpokládaných výsledků investiční aktivity.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní údaje o stavbě a financování výstavby

3. Okruh zpravodajských jednotek

Subjekty zapsané do obchodního rejstříku, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb obytných domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč a staveb charakteru veřejných zakázek.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

80. NÁZEV ŠETŘENÍ: Evidenční list vybrané investiční akce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 5-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o jmenovitých významných investičních akcích, na které bylo vydáno stavební povolení, resp. kolaudační rozhodnutí, o zdrojích jejich financování a získaných kapacitách jako podklad pro posouzení investiční aktivity.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané údaje o stavbě, identifikační údaje stavby

3. Okruh zpravodajských jednotek

Subjekty zapsané do obchodního rejstříku, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb obytných domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč a staveb charakteru veřejných zakázek.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: nepravidelná

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po vydání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

81. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o bytové výstavbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 6-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o zahájených, dokončených a rozestavěných bytech, o obytné a užitkové ploše dokončených bytů jako podklad k hodnocení výsledků bytové výstavby pro vnitřní ekonomiku i mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Bytová výstavba podle forem a stadia rozestavěnosti bytů, velikostní struktura, obytné a užitkové plochy dokončených bytů, nástaveb a přístaveb

3. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace zabezpečující bytovou výstavbu v dobíhající tzv. KBV a stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ

82. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o dokončení stavby bytového nebo rodinného domu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 7-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o nově postavených bytových a rodinných domech jako podkladu k hodnocení stavu a vývojových tendencí bytové výstavby ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní údaje o stavbě, o bytovém či rodinném domu a o bytových a nebytových prostorách

3. Okruh zpravodajských jednotek

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, popř. i přímí investoři u výstavby domů s více než třemi byty.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: nepravidelná

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. kalendářního dne po nabytí právoplatnosti kolaudačního rozhodnutí

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ, příp. externí dodavatel

83. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů), výroba zboží za minulý rok (ročně) u těchto výrobků

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel a ČSÚ

84. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1a-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, hodnocení užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-01 a Ceny Prům 1b-01 volí organizace dle charakteru reprezentanta.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 16. května 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ a externí dodavatel

85. NÁZEV ŠETŘENÍ: Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1b-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, plánovaná výroba zboží a charakteristika užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazy Ceny Prům 1b-01 a Ceny Prům 1a-01 volí organizace dle charakteru reprezentanta.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 16. května 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ a externí dodavatel

86. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiva, sadby a sazenic pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen vybraných druhů dodávek do zemědělství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období; cena ve sledovaném období v tis. Kč; odbyt pro zemědělství v předchozím čtvrtletí v tis. Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které prodávají osivo, sadbu a sazenice do zemědělství.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

87. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen vybraných druhů služeb, zajišťujících zemědělskou prvovýrobu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny za vybrané služby za sledované období; cena ve sledovaném období v tis. Kč; odbyt pro zemědělství v předchozím čtvrtletí v tis. Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které provádějí služby, zajišťující zemědělskou prvovýrobu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

88. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen vybraných druhů služeb, zajišťující pro zemědělství plemenářské služby

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny za vybrané služby za sledované období; cena ve sledovaném období v tis. Kč; odbyt pro zemědělství v předchozím čtvrtletí v tis. Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které zajišťují pro zemědělství plemenářské služby.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

89. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 4-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen vybraných druhů dodávek, zajišťujících zemědělskou prvovýrobu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny za vybrané druhy dodávek pro zemědělství za sledované období; cena ve sledovaném období v tis. Kč; odbyt pro zemědělství v předchozím čtvrtletí v tis. Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které provádějí vybrané druhy dodávek pro zemědělskou prvovýrobu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

90. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny NC Zem 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen vybraných druhů zemědělských výrobků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny za vybrané druhy zemědělských výrobků za sledované období; cena ve sledovaném období v Kč; prodané množství v měrných jednotkách za celý předchozí měsíc, hodnota prodeje v tis. Kč za celý předchozí měsíc.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zemědělské organizace

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutní informací zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

91. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Les 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen vybraných výrobků jehličnatých a listnatých sortimentů surového dříví.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny dodávek vybraných sortimentů dříví pro tuzemsko; objem jejich realizace (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po uplynutí sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

92. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen PSV ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce přidružené stavební výroby ve stavebnictví k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

93. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby v pozemním stavitelství k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistické zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

94. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro průmyslové stavitelství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby v průmyslovém stavitelství k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

95. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro inženýrské stavitelství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 4-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby v inženýrském stavitelství k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

96. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV ve stavebnictví pro vodní stavitelství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 5-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby ve vodním stavitelství k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

97. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen HSV pro práce stavební při budování technologických zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 6-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby při budování technologických zařízení k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

98. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen ve stavebnictví pro opravy a údržbu stavební povahy a demolice

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 7-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění cen vybraných stavebních prací pro práce hlavní stavební výroby ve stavebnictví pro opravy a údržbu stavební povahy a demolice. Výsledky slouží k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání (výpočet indexu cen).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných stavebních prací podle položek výkazu

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

99. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen ve stavebnictví - doplnění reprezentantů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 8-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění cen vybraných stavebních prací pro posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny stavebních prací u respondenta objemově významných, avšak neuvedených ve výkazech Ceny Stav 1-04 až Ceny Stav 7-04.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

100. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen montážních prací ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 9-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění cen vybraných montážních prací ve stavebnictví. Výsledky šetření se využívají pro posouzení vývoje vnitřní ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných montážních prací podle položek výkazu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující stavební činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

101. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Vod 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen za dodávky pitné vody a odvod odkanalizovaných vod.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Cena fakturované pitné vody a odkanalizované vody v členění za domácnost a ostatní odběratelé; hrubý obrat (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami vody a odvodem odkanalizovaných vod.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

102. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony spojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Spoj 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů a sledování vývoje cenové hladiny v odvětví spojů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů; výnosy za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace spojů: SPT - divize,Česká pošta, Telekomunikace, Radiokomunikace, případně další vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v radiokomunikacích

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

103. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet výběrového indexu cen zahraničního obchodu ke sledování vývoje dovozních a vývozních cen.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných komodit (reprezentantů) za sledované období; objem dovozu, vývozu za předchozí rok v tis. Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující zahraničně obchodní činností.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

104. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen služeb v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZOS 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen služeb zahraničního obchodu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných služeb (reprezentantů) za sledované období; objem poskytovaných služeb za předchozí rok v tis. Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, poskytující služby pro styk se zahraničím.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období.

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

105. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop Ž 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v železniční vnitrostátní nákladní dopravě a sledování vývoje cen a cenové úrovně v nákladní dopravě.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty; objem dovozného za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Generální ředitelství ČD a jeho oblastní jednotky

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

106. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony silniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop S 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nákladní dopravě a sledování vývoje cen a cenové úrovně v nákladní dopravě.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty; tržby za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v nákladní veřejné dopravě.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

107. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony letecké nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop L 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v letecké vnitrostátní nákladní dopravě a sledování vývoje cen a cenové úrovně v nákladní dopravě.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sazba za přepravu vybraných reprezentantů vzduchem; výkony za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

ČSA, a.s., příp. další vybrané podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v nákladní dopravě vzduchem.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

108. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony říční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop Ř 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě a sledování vývoje cen a cenové úrovně v nákladní dopravě.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sazby přepravy za vybrané reprezentanty; tržby za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Československá plavba labská, a.s., Děčín

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

109. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony potrubní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop P 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě a sledování vývoje cen a cenové úrovně.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sazby přepravného za vybrané reprezentanty; přepravné za minulý rok (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní přepravy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

110. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o prodeji tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Teplo 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výpočet průměrných cen tepla, které budou použity v návazném zpracování pro výpočet indexu cen průmyslových výrobců.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Dodávky tepla v GJ v členění na bytový a nebytový odběr a příslušné tržby

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace zabývající se výrobou tepla

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1. pololetí 1994 do 18. července 1994

za 2. pololetí 1994 do 17. ledna 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ a externí dodavatel

111. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování a pro využití ve společenských vědách

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty

3. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ a externí dodavatel

112. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 2-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, regionálního plánování a pro využití ve společenských vědách

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ a externí dodavatel

113. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 3-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, regionálního plánování a pro využití ve společenských vědách

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Osobní údaje o zemřelém, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku

3. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ a externí dodavatel

114. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 4-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, regionálního plánování a pro využití ve společenských vědách

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní soudy (obvodní, městské)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ a externí dodavatel

115. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení o stěhování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 5-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, regionálního plánování a pro využití ve společenských vědách

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Osobní údaje stěhujících se občanů, důvod stěhování, předchozí a nové trvalé bydliště

3. Okruh zpravodajských jednotek

Ohlašovny pobytu, orgány pro pasovou a cizineckou agendu, orgány správní služby policejních sborů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ a externí dodavatel

116. NÁZEV ŠETŘENÍ: Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1994

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem HZ 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat. Informace budou využity pro analýzu zdrojů pro výrobu masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, pro veterinární činnost a pro nezbytná strukturální opatření v oblasti zahraničního obchodu a zpracovatelského průmyslu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. výběr u samostatně hospodařících rolníků

Charakteristika ukazatelů:

Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty a vybraní chovatelé s činností zemědělskou, zabývající se chovem hospodářských zvířat (bez omezení velikosti organizace počtem pracovníků).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

117. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o plochách osevu zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Osev 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit a pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. výběr u samostatně hospodařících rolníků

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o plochách osevu (výsadby) podle struktury plodin.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty hospodařící na orné (resp. zemědělské) půdě, na které je prováděn osev (výsadba) zemědělských plodin (bez omezení velikosti organizace počtem pracovníků).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 6. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

118. NÁZEV ŠETŘENÍ: Odhady sklizně zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SI-Zem V-6, Zem V-7, Zem V-8, Zem V-9, Zem V-10

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně produkce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování ve výkazech Zem V-7 a Zem V-9, u dalších výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté plochy (event. z jednoho ovocného stromu).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty hospodařící na orné (resp. zemědělské) půdě (bez omezení velikosti organizace počtem pracovníků). Za zemědělské podniky soukromého sektoru (SHR) a vybrané podniky veřejného sektoru se provede kvalifikovaný odhad.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: 5x ročně

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

SI-Zem V-6:do 20. 6. 1994
Zem V-7:do 15. 7. 1994
Zem V-8:do 15. 8. 1994
Zem V-9:do 15. 9. 1994
Zem V-10:do 15. 10. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

119. NÁZEV ŠETŘENÍ: Věková struktura hmotného investičního majetku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

HIM 1993

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací pro vyčíslení opotřebení hmotného investičního majetku a pro permanentní přepočty dříve zjištěných ukazatelů do aktuální cenové hladiny.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování nebo postupně vybraná odvětví

Charakteristika ukazatelů:

Hmotný investiční majetek v třídění podle tříd, podle odpisových skupin a podle stáří.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: nepravidelná (16 za 3 roky)

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 10. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel

120. NÁZEV ŠETŘENÍ: Dotazník pro organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

D OZOČ 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů o celkových vývojových tendencích ve vývozu a dovozu a v cenovém vývoji.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Objem vývozu za sledované a předchozí období, cenový index vývozu a dovozu, otázky s alternativními odpověďmi.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

30 kalendářních dní po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ, gestor odbor 3110

121. NÁZEV ŠETŘENÍ: Konjunkturální průzkum v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Prům 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ukazatele produkce, prodeje, zaměstnanosti, práce, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, většinou v kvalitativních stupnicích.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z oblasti průmyslu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. dne následujícího měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ

122. NÁZEV ŠETŘENÍ: Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Stav 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ukazatele produkce, zaměstnanosti, práce, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, většinou v kvalitativních stupnicích.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z oblasti stavebnictví

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. dne následujícího měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ

123. NÁZEV ŠETŘENÍ: Konjunkturální průzkum v maloobchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Mob 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ukazatele prodeje, zaměstnanosti, práce, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, většinou v kvalitativních stupnicích.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z oblasti maloobchodu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. dne následujícího měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ

124. NÁZEV ŠETŘENÍ: Šetření úplných nákladů práce za rok 1993

1. Účel a využití výsledků šetření

Jednorázové získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty pracovníků, struktura mezd, využití časového fondu a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské i nepodnikatelské organizace od 10 pracovníků s výjimkou církevních organizací. Pro organizace s počtem pracovníků 500 a více bude šetření vyčerpávající (celkem asi 3500-4000 organizací).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: 1. čtvrtletí 1994

Lhůta k poskytnutí údajů: 15. březen 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

125. NÁZEV ŠETŘENÍ: Šetření ke zjišťování čtvrtletního indexu ceny práce Employement Costs Index (ECI)

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů pro srovnání ceny pracovní síly ve vybraných odvětvích národního hospodářství (vč. profesí), a to jednak pro analýzy trhu práce, jednak i pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty pracovníků ve vybraných profesích, jejich mzdy a doplňující ukazatele z oblasti sociálních nákladů práce.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské i nepodnikatelské organizace bez ohledu na počet pracovníků s výjimkou církevních organizací.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. dne po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

126. NÁZEV ŠETŘENÍ: Jednorázové šetření výběru reprezentantů a cen služeb v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZOS 1994

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen služeb v zahraničním obchodě.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných služeb (reprezentantů) za jednotlivá čtvrtletí r. 1993, 1. čtvrtletí r. 1994 a objem poskytovaných služeb za rok 1993 v tis. Kč.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, poskytující služby pro styk se zahraničím.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázově

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. března 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

127. NÁZEV ŠETŘENÍ: Jednorázové šetření k výběru reprezentantů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

R Ceny Prům 1994

1. Účel a využití výsledků

Získání podkladů pro zpracování vahového schématu a výběr nových reprezentantů do souboru pro zpracování indexu cen průmyslových výrobců sloužícího ke sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny průmyslových výrobků navržených za reprezentanty ve vybraných měsících roku 1993 a 1994, výroba zboží u těchto reprezentantů v roce 1993

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové šetření

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

šetření bude provedeno do konce 1. pololetí 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel a ČSÚ

128. NÁZEV ŠETŘENÍ: Šetření o cenách a struktuře stavební činnosti ve stavebnictví u organizací s 24 a méně pracovníky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

D Ceny - Stav

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění cen a struktury stavebních prací u malých organizací a fyzických osob s převažující činností ve stavebnictví. Výsledky slouží k posouzení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnávání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vývoj cen stavebních prací podle směrů výstavby, podle druhu prováděných prací HSV a PSV v tuzemsku a zahraničí; objemy stavebních prací provedených vlastními pracovníky v tuzemsku a zahraničí

3. Okruh zpravodajských jednotek

Výběr právnických a fyzických osob-živnostníků s převažující činností ve stavebnictví podle registru organizací ČSÚ

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

129. NÁZEV ŠETŘENÍ: Jednorázové šetření k výběru reprezentantů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

R Ceny Stav Input

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro zpracování vahového schématu a výběr nových reprezentantů pro zpracování indexu cen výrobků a materiálů vstupujících do stavebnictví

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny průmyslových výrobků navržených za reprezentanty indexu cen inputů do stavebnictví ve vybraných měsících roku 1993 a 1994, hodnota nákupu těchto výrobků u stavebních organizací za rok 1993

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané stavební organizace

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové šetření

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

šetření bude provedeno do konce 1. pololetí 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

130. NÁZEV ŠETŘENÍ: Jednorázové šetření k výběru reprezentantů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

R Ceny Stav 1994

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro zpracování vahového schématu a výběr nových reprezentantů pro zpracování indexu cen stavebních objektů ke sledování vývoje cen ve stavebnictví

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Průměrná cena za měrnou jednotku vybraných druhů stavebních konstrukcí a prací navržených za reprezentanty ve vybraných čtvrtletích roku 1993 a 1994; hodnota stavebních prací provedených vlastními pracovníky za rok 1993

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané stavební organizace

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové šetření

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

šetření bude provedeno do konce 1. pololetí 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

131. NÁZEV ŠETŘENÍ: Jednorázové šetření k výběru reprezentantů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

R Ceny Objekt 1994

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro zpracování vahového schématu a výběr nových reprezentantů pro zpracování indexu cen stavebních objektů ke sledování vývoje cen ve stavebnictví

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Průměrná cena za měrnou jednotku vybraných druhů stavebních objektů navržených za reprezentanty ve vybraných čtvrtletích roku 1993 a 1994; celková konečná cena objektu dokončeného v roce 1993; přepočtená konečná cena objektu na základní, příp. odvozenou měrnou jednotku

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané stavební organizace

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové šetření

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

šetření bude provedeno do konce 1. pololetí 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

132. NÁZEV ŠETŘENÍ: Jednorázové šetření k výběru reprezentantů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

R Ceny Zem Input

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro zpracování vahového schématu a výběr nových reprezentantů pro zpracování indexu cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny výrobků a služeb navržených za reprezentanty indexu cen inputů do zemědělství ve vybraných měsících roku 1993 a 1994, hodnota nákupu těchto výrobků a služeb u zemědělských organizací a farmářů za rok 1993

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané zemědělské organizace a soukromě hospodařící rolníci

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové šetření

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

šetření bude provedeno do konce 1. pololetí 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

133. NÁZEV ŠETŘENÍ: Jednorázové šetření struktury bytového fondu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

R Byty 1994

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění struktury bytového fondu dle formy vlastnictví, právního důvodu užívání bytu a míry regulace nájemného. Část výsledků bude použita ke konstrukci vahového schématu indexu spotřebitelských cen

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty bytů jednotlivých vlastnických kategorií, kategorií právního důvodu užívání bytu a míry regulace nájemného

3. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní a městské úřady, finanční úřady, organizace hospodařící s bytovým fondem, vlastníci bytového fondu

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové šetření

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

šetření bude provedeno v červnu 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z mimořádných finančních prostředků přidělených na toto šetření

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ

134. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Nem Úr 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků ze státního rozpočtu pro krytí dávek nemocenského pojištění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty nemocensky pojištěných, počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti členěné podle druhu, počty kalendářních dnů pracovní neschopnosti členěné podle druhu, pracovní úrazovost mladistvých, vyplacené náhrady a regresy, závodní preventivní péče a riziková práce, smrtelné úrazy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace bez ohledu na velikost, které si samy likvidují nemocenské pojištění. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za ty organizace, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 11. 7. 1994 a 11. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

135. NÁZEV ŠETŘENÍ: Index světových cen průmyslových surovin a potravin znamenaných na světových burzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin na světových komoditních burzách pro výpočet indexu světových cen.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny vybraných komodit na světových burzách z denních záznamů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Centrum vnějších ekonomických vztahů, ČTK

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

136. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční zjišťování spotřebitelských cen a služeb placených obyvatelstvem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění úrovně cen vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem (pro výpočet indexů spotřebitelských cen a životních nákladů).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané prodejny a provozovny bez ohledu na vlastnictví vybrané organizace.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

137. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výběrové zjišťování komoditní struktury spotřeby materiálu, energie a služeb u organizací odvětví peněžnictví a pojišťovnictví a u zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PenPoj V1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro sestavení národních účtů vč.input-output tabulek za organizace působící v odvětvích peněžnictví a pojišťovnictví (OKEČ 65, 66,67) a za zdravotní pojišťovny (OKEČ 753).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji (podle vybraných komodit) specifikující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace s převažující činností peněžnictví a pojišťovnictví (OKEČ 65, 66, 67) a zdravotní pojišťovny (OKEČ 753).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. dubna 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ

138. NÁZEV ŠETŘENÍ: Dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku poskytující ubytovací služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ubyt 1994

1. Účel a využití výsledků šetření

Získané údaje budou využity pro statistické účely a pro rozvoj a propagaci cestovního ruchu v České republice.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o kategoriích ubytovacích zařízení, jejich kapacitách a využití, charakteristika služeb poskytovaných v ubytovacích zařízeních, počet pracovníků a výše průměrných cen účtovaných za ubytování

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty nezapsané v obchodním rejstříku, které poskytují ubytovací služby (OKEČ 551, 552, 55).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: jednorázové mimořádné šetření za období leden až srpen 1994

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. září 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu České centrály cestovního ruchu

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ

139. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o produkci vybraných výrobků v průmyslové organizaci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem tohoto šetření je získat informace o produkci vybraných výrobků v peněžním vyjádření, o hodnotě průmyslové produkce, vlastní produkce a produkce obchodu organizace celkem. Výsledky mají zabezpečit podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Produkce výrobků podle Seznamu pro P 2-12, produkce za vybrané výrobky celkem, průmyslová produkce (SKP 10-41), vlastní produkce organizace a produkce obchodu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností průmyslovou a počtem pracovníků 25 a více osob zapsané do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 27. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

II. Statistická zjišťování prováděná jinými ústředními orgány

a) MINISTERSTVO DOPRAVY

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o vzájemných a tranzitních přepravách prováděných vnitrozemskou vodní dopravou mezi ČR a SRN

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování plnění mezivládní dohody o vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých lodí, přístavů nakládky nebo vykládky a druhu zboží

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností OKEČ 612000 vnitrozemská vodní doprava zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku provádějící vnitrozemskou vodní dopravu mezi ČR a SRN

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

15. kalendářní den následujícího měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o vzájemných a tranzitních přepravách prováděných vnitrozemskou vodní dopravou mezi ČR a Nizozemím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování plnění mezivládní dohody o vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR s Nizozemským Královstvím a Lucemburským velkovévodstvím

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých lodí, přístavů nakládky nebo vykládky a druhu zboží

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností OKEČ 612000 vnitrozemská vodní doprava zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku provádějící vnitrozemskou vodní dopravu mezi ČR a Nizozemím

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

15. kalendářní den následujícího měsíce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výběrové šetření o silniční nákladní a osobní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o přepravních proudech komodit zboží, zatížení pozemních komunikací ve veřejné silniční nákladní dopravě a nákladní dopravě na vlastní účet a o veřejné osobní dopravě pro výkon státní správy, pro plánování investic do silniční infrastruktury a pro potřeby statistik mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT, IRF a IRU.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistické formuláře

Použitá metoda: výběrové šetření

Charakteristika ukazatelů:

Vložka A - údaje o práci vozidla nákladní dopravy, o místu přechodu státní hranice při mezinárodní nákladní dopravě a údaje o zásilce - místo nakládky, vykládky, přepravní vzdálenost zásilky, hmotnost zásilky, druh přepravy (na cizí účet nebo na vlastní účet) a druh zásilky (druh zboží podle nomenklatury ES, jednotka kombinované dopravy, odpad nebo nebezpečné zboží); Vložka B - údaje o práci vozidla osobní dopravy, o přepravních proudech cestujících a druhu přepravy cestujících.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané podnikatelské subjekty zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku provádějící dopravu na cizí účet (veřejnou) a vybrané podnikatelské subjekty v sektoru průmyslu, stavebnictví a zemědělství provádějící nákladní dopravu na vlastní účet (závodovou).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 pracovních dnů po určeném termínu šetření

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy ČR, případně jím pověřená organizace

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o přepravních proudech komodit zboží podle nomenklatury ES v mezinárodní silniční nákladní dopravě (vývoz, dovoz i průvoz) a zatížení hraničních přechodů určených pro silniční nákladní dopravu pro výkon státní správy, plánování investic do silniční infrastruktury a pro potřeby statistik mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT, IRF a IRU.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistická karta

Použitá metoda: výběrové šetření

Charakteristika ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o zemi dopravce, druhu vozidla, hmotnosti nákladu, počtu jednotek kombinované dopravy, zemi započetí a ukončení jízdy, druhu přepravovaného zboží, místě přechodu hranice ČR na vstupu a výstupu z ČR.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraní tuzemští i cizí dopravci na určitém hraničním přechodu v okamžiku konání výběrového šetření.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

informace budou získány od vybraných dopravců okamžitě přímo na hraničním přechodu

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy ČR, případně jím pověřená organizace

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz malé organizace ve vnitrozemské vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací o činnosti podnikatelských subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě pro výkon státní správy a pro potřeby statistiky mezinárodního orgánu EHK/OSN.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o plavidlech, nákladní a osobní dopravě, oblasti plavby a počtu pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností OKEČ 612000 vnitrozemská vodní doprava nezapsané do obchodního rejstříku.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 2. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o letecké dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů pro výkon státní správy a pro splnění statistické služby ministerstva dopravy mezinárodním vládním organizacím ICAO a IATA.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony letecké dopravy, letišť, skladba letadlového parku a jeho úbytky a přírůstky v průběhu sledovaného roku

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty s převažující činností OKEČ 62**** letecká doprava a 632300 jiná vedlejší činnost v letecké dopravě zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MD

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo dopravy

b) MINISTERSTVO FINANCÍ

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce (MF) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování počtu pracovníků a mzdových prostředků v organizacích, na které se nevztahuje odvětvové výkaznictví. Slouží ke sledování vývoje pracovníků a mzdových prostředků především v ústředních orgánech, okresních úřadech, obcích a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizacích

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní ukazatele charakterizující počet pracovníků a mzdové prostředky

3. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují jen rozpočtové a příspěvkové organizace, které odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a v některých dalších organizacích a orgánech, církevní organizace, a to bez ohledu na počet pracovníků Pozn.: údaje za obecní úřady do 3000 obyvatel budou získávány buď ze zpracování jejich mzdové agendy v PVT Praha, nebo odhadem

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14 dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MF

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování: MF

Orgán provádějící statistické zpracování: ČSÚ

c) MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MH) P 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení vývoje výroby zbrojní techniky, její oborové struktury a prodejního umístění.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Peněžní ukazatele objemu výroby (hrubý obrat, výroba zboží, prodej), počet pracovníků, oborová struktura výroby a prodeje.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob vyrábějící a prodávající zbrojní techniku klasifikovanou v oborech 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo hospodářství ČR

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MH) P 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení rozsahu výroby a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků, převážně v hmotných měrných jednotkách.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské jednotky zapsané do obchodního rejstříku s počtem pracovníků 25 a více osob vyrábějící a prodávající zbrojní výrobky uvedené v seznamu ministerstva hospodářství

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo hospodářství ČR

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Geo (MH) V 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování pro potřeby hodnocení stavu zásob nerostných surovin ve vlastnictví ČR, podklad pro zpracování souhrnné evidence stavu zásob nerostných surovin.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Identifikační a základní údaje o ložisku, údaje o těžbě a zásobách, pohyb zásob.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny těžební organizace a organizace evidující výhradní ložiska na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

MH ČR odbor surovin a geologické správy

Orgán provádějící statistické zpracování:

NIS ČR - Geofond

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o hmotnosti leteckých závěrů mezinárodního styku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů nezbytných pro regulátora a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hmotnost leteckých závěrů v kg podle druhů zásilek (LC/AO, CP, SAL, EMS).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o poštovním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je získat základní údaje o poštovním provozu pro potřeby makroekonomických rozborů a pro využití v rámci regulačních potřeb. Zjišťování je také základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků, např. UPU.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, event. u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů peněžní služby vykonávaných poštou, přehled o počtech poštovních zařízení a technických prostředcích pošty.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o balících přepravovaných ve styku s cizinou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 3-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty přepravených balíků podle státu odesílatele, resp. adresáta, a podle způsobu jejich přepravy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetnívýkaz o ztracených zásilkách a vyplacených náhradách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 4-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů pro regulační potřeby.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty ztracených zásilek podle druhů zásilek a výše náhrad za ně vyplacených.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o peněžní službě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 5-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je získání základních informací o peněžní službě pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výše částek příjmů a výplat pošty v rámci poskytování peněžních služeb uživatelům podle jednotlivých typů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o poštovním styku s cizinou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 6-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je získání základních informací o poštovním provozu v mezinárodním poštovním styku pro potřeby makroekonomických rozborů a pro využití v rámci regulačních potřeb. Zjišťování je také základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků, např. UPU.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výše částek příjmů a výplat pošty v rámci poskytování peněžních služeb uživatelům podle jednotlivých typů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TZ (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků, např. UIT, CEPT.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty telefonních stanic, veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních ústředen, PbÚ, informace o telefonních okruzích a obvodech, o digitálních a analogových přenosových zařízeních, a o místní a dálkové přenosové síti.

3. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom a licenční provozovatelé telekomunikačních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o specializovaných telekomunikačních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TS (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Faxová zařízení, dálnopisná zařízení, radiotelefonní síť, paging, družicová služba, integrované multifunkční sítě, přenos dat, služby VIDEOTEX, AUDIOTEX a hlasová pošta.

3. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, SR Praha a licenční provozovatelé telekomunikačních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

12. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TP (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Informace o telefonním provozu, o provozu telegrafním, dálnopisném, o provozu služby POSTFAX a jiném.

3. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, Česká pošta a EuroTel Praha spol. s r. o.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

13. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TJ (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jakost telefonního provozu a telefonních služeb, počet a struktura nevyřízených žádostí o zřízení a přeložení HTS, stanic přenosu dat a zřízení datových okruhů, jakost služby přenosu dat a služby zřizování pronajatých okruhů

3. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, EuroTel Praha spol. s r. o.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

14. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TR (MH) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Přehled o počtu technických prostředků používaných provozovatelem ze zákona a držiteli licencí a o pokrytí obyvatelstva televizním a rozhlasovým signálem celoplošného vysílání.

3. Okruh zpravodajských jednotek

SR Praha a licenční provozovatelé telekomunikačních služeb.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

15. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz výnosů (obor pošta)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FEP (MH) 2-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti pošty, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané ukazatele výkonů podle účetní evidence zpravodajské jednotky a základní údaje o stavu a pohybu jejích pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

16. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech na činnosti (obor pošta)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FEP (MH) 3-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti pošty, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence členěné podle činnosti, na kterou byly vynaloženy

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

17. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech poštovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FEP (MH) 4-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti pošty, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence vztažené k výkonům, na které byly vynaloženy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

18. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz výnosů (radiokomunikace)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FER (MH) 2-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané ukazatele výkonů podle účetní evidence zpravodajské jednotky a základní údaje o stavu a pohybu jejích pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

SR Praha

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

19. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech na činnosti (radiokomunikace)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FER (MH) 3-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence členěné podle činnosti, na kterou byly vynaloženy

3. Okruh zpravodajských jednotek

SR Praha

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

20. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech radiokomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FER (MH) 4-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence vztažené k výkonům, na které byly vynaloženy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

SR Praha

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

21. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz výnosů (telekomunikace)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FET (MH) 2-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybrané ukazatele výkonů podle účetní evidence zpravodajské jednotky a základní údaje o stavu a pohybu jejích pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

22. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech na činnosti (telekomunikace)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FET (MH) 3-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence členěné podle činnosti, na kterou byly vynaloženy

3. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

23. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o nákladech a výnosech telekomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FET (MH) 4-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence vztažené k výkonům, na které byly vynaloženy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MH

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo hospodářství ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

TESTCOM Praha

d) MINISTERSTVO KULTURY

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Divadla řízená MK ČR a orgány státní správy a samosprávy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o hudebních souborech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony hudebního souboru a jeho hospodaření, počty jednotlivých složek souboru a počty pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Hudební soubory řízené MK ČR a orgány státní správy a samosprávy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o galerii

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony galerie, její hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty pracovníků a jejich odborné činnosti

3. Okruh zpravodajských jednotek

Galerie řízené MK ČR a orgány státní správy a samosprávy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o repertoáru divadla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklady k jednání MK ČR, pro potřeby orgánů státní správy. Doplněk ročního výkazu o divadle.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty uváděných her a jejich autoři v českých divadlech; návštěvnost divadel.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Divadla řízená MK ČR a orgány státní správy a samosprávy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 24. 8. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tematických skupin

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vydavatelé registrovaní na MK ČR, okresních úřadech, magistrátech hl. m. Prahy, města Plzně a města Ostravy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Národní knihovna v Praze

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o filmové tvorbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 10-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Filmová tvorba a výroba kooprodukčních filmů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Filmová studia spravovaná státem

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 28. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 12-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, další činnosti knihovny, počty pracovníků, hospodaření a knihovnická síť.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna a SVK řízené MK ČR, knihovny řízené orgány státní správy a samosprávy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 16. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

Orgán provádějící statistické zpracování:

okresní knihovny, SVK, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o muzeu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 14-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony muzea, jeho hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty pracovníků a jejich odborná činnost.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Muzea řízená MK ČR i jinými ministerstvy, orgány státní správy a samosprávy, muzea družstevní a podniková

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna v Praze (na základě povinných výtisků z neperiodických publikací vydaných v ČR)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu Národní knihovna v Praze

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 16-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Činnost zařízení, jeho hospodaření, počty pracovníků i členů zájmových kroužků a sekcí.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny spravované orgány státní správy a samosprávy nebo vysokými školami

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MK ČR o památkových objektech s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací Státní památkové péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 17-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Síť nemovitých kulturních památek zapsaných do státních seznamů, návštěvnost hradů a zámků zpřístupněných za vstupné. Mobiliární fondy památkových objektů, kulturní činnost v nich a počty pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Památkové objekty s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací státní památkové péče, státní správy a místní samosprávy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 7. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

Orgány provádějící statistické zpracování:

Památkové úřady, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu

e) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o zařízeních sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Soc (MPSV) V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty. Využití i pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepcí rozvoje zařízení sociální péče.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Materiálně technická základna zařízení sociální péče vč. složení a charakteristiky zdravotního stavu jejich svěřenců a obyvatel.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Jednotlivá zařízení sociální péče včetně nestátních subjektů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 16. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MPSV o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 10-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Poskytování služeb a dávek sociální péče starým a těžce zdravotně postiženým občanům.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3.- 4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MPSV o zaměstnanosti a platech v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19-01a) V (MPSV) 19-01b)

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení a na úřadech práce V (MPSV) 19-01a) a v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi a v ústavech sociální péče řízených MPSV V (MPSV) 19-01b). Podklad pro případné platové úpravy pracovníků sociálního zabezpečení a zaměstnanosti, finančních dopadů těchto úprav na rozpočty.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, Magistrátní úřad hl. m. Prahy, ČSSZ vč. OSSZ, úřady práce a přímo řízené ústavy sociální péče.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 6. 2. 1995

Ústavy soc. péče řízené MPSV:

do 20. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MPSV o výkonu sociálně - právní ochrany dětí a mládeže, o službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 20-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepcí rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidence rodin s nezaopatřenými dětmi, přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých, o jejich trestné činnosti, o rozhodovací činnosti okresních úřadů a obcí, přehledu o pěstounské péči, o účelových zařízeních, pečovatelské službě a poskytovaných dávkách.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MPSV o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 26-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Přehled o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepcí rozvoje sociálních služeb.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidence a hmotná pomoc poskytovaná občanům společensky nepřizpůsobeným a počet azylových zařízení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPSV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

f) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

Hnědé uhlí a lignit

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1a-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o zásobování hnědým uhlím a lignitem pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zdroje a prodej hnědého uhlí a lignitu, rozdělení spotřeby podle oborů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a obchodní, realizující dodávky paliv, s počtem pracovníků 6 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPO

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

externí organizace

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

Černé uhlí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1b-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o zásobování černým uhlím pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zdroje černého uhlí, jeho prodej, rozdělení spotřeby podle oborů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a obchodní, realizující dodávky paliv, s počtem pracovníků 6 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPO

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

externí organizace

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

Koks

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1c-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o zásobování koksem pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zdroje koksu, jeho prodej, rozdělení spotřeby podle oborů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a obchodní, realizující dodávky paliv, s počtem pracovníků 6 a více osob.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPO

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

externí organizace

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P (MPO) 3-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získané údaje budou sloužit jako nejnutnější informace o finančním hospodaření organizací MPO ČR v měsíci. Ve čtvrtletí jsou informace rozšířeny o investice, pracovníky a mzdy.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Finanční ukazatele, aktiva, pasiva v měsíci, ve čtvrtletí rozšířeno o investice, pracovníky a mzdy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky a organizace MPO ČR zařazené do registru ministerstva.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: zkrácené; oddíl 145 a 146, - měsíčně úplné, oddíly 5, 145, 146, 139 a 177 - čtvrtletně.

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MPO

6. Orgán provádějící statistické zpracování

MPO ČR

g) MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Rozhodování soudu o trestních věcech podle trestního zákona.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MS

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pohybu agendy u krajského soudu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 2-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Rozhodování krajského soudu o trestních věcech podle trestního zákona; rozhodování krajského soudu o civilních věcech sporných.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Krajské soudy a Městský soud v Praze

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MS

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o ústavní a ochranné výchově

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Provedení pravomocných rozhodnutí o ústavní a ochranné výchově.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MS

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o vazbách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 4-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Trestní vazby; neskončené vazby.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny soudy kromě krajských obchodních soudů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MS

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vrchní soud v Praze, krajské soudy

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o vyřizování agendy rejstříků Cm, RO,

K a Kv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 5-12-Obch

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stav ve vyřizování agendy obchodních soudů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Krajské obchodní soudy a krajské soudy, Městský soud v Praze

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MS

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy, krajské obchodní soudy

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o hlavních agendách soudů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 5-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Rozhodování soudu o trestních věcech podle trestního zákona; rozhodování soudu o civilních věcech sporných.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MS

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pohybu občanskoprávní agendy u okresních soudů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 6-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stav ve vyřizování občanskoprávní agendy okresního soudu.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MS

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o pohybu agendy obchodního rejstříku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stav a pohyb agendy obchodního rejstříku.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny soudy, které vedou obchodní rejstříky

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MS

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o pohybu rehabilitační agendy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 10-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vyřizování věcí podle zákona o soudní rehabilitaci.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny soudy kromě krajských obchodních soudů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MS

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o agendě podmíněného propuštění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení stavu vyřizování jednotlivých agend soudy. Stanovení potřeby pracovníků soudů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Stav ve vyřizování žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní a obvodní soudy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2 pracovních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MS

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány provádějící statistické zpracování:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, krajské soudy

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o znaleckých posudcích podávaných ústavy kvalifikovanými pro znaleckou činnost, které jsou zapsány v prvním oddílu seznamu ústavů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 16-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získat informace o posudcích ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost ve smyslu § 21 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, pro potřeby řízení znalecké činnosti.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet znaleckých posudků v členění podle jejich zadavatelů, z toho za vybrané znalecké obory; přehled o odměnách a náhradách nákladů za znalecké posudky.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Právní subjekty zapsané v prvním oddílu seznamu ústavů vedeném ministerstvem spravedlnosti.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 6 měsíců po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MS

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo spravedlnosti ČR

h) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, národnost dětí, evidenční počet pedagogických pracovníků, jeselská oddělení, žádosti o umístění, školy v přírodě v uplynulém školním roce, věkové složení dětí, třídy se specifickým zaměřením, integrované postižené děti podle druhu postižení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy a společná zařízení jeslí a mateřské školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1993/94 - odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě. Školní rok 1994/95 - třídy a žáci podle ročníků, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, národnost žáků, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci podle druhu postižení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Příloha k výkazu o základní škole o speciálních - specializovaných třídách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3a-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy a žáci podle druhu postižení a ročníků, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, školní družiny a školní kluby.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o volitelných a nepovinných předmětech na základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3b-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Povinně volitelné předměty podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o speciální škole mateřské - základní - zvláštní - pomocné

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Přehled škol podle stupně a druhů postižení.

Dodatek za školní rok 1993/94 - žáci, kteří ukončili školní docházku, školy v přírodě. Školní rok 1994//95 - třídy a žáci podle ročníků, charakteristiky internátu, třídy a žáci pomocné školy, třídy a žáci mateřské školy, národnost žáků, evidenční počty pedagogických pracovníků, školní družiny a školní kluby, výuka cizím jazykům, učebny používané školou.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální mateřské, základní, zvláštní a pomocné školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 21. 9. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o speciální střední škole, o odborném učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4a-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, charakteristiky internátu, národnost žáků, výuka cizím jazykům, třídy podle ročníků, učebny používané školou, žáci podle studijních//učebních oborů a ročníků (tento oddíl má pohyblivý počet řádků).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální střední školy a odborná učiliště bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o přihlášených - přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Přihlášení ke studiu podle oborů studia, přijatí ke studiu podle oborů studia. Výkaz má pohyblivý počet řádků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Střední školy vč. středních odborných učilišť, na nichž jsou zřízeny studijní obory, bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. 7. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o gymnáziu - střední odborné škole - konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 7-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kurzy v minulém školním roce, školy v přírodě v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Střední školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 9. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 11-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zapsaní studenti podle studijních oborů, druhu a formy studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí podle druhu absolvované školy, národnost čs. studentů, státní příslušnost cizinců (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studující ostatních forem studia, evidenční počet učitelů podle kategorií.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. 11. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o absolventech vysokých škol

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 12-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Absolventi podle studijních oborů, formy, druhu a délky studia. Výkaz má pohyblivý počet řádků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 12. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zařízení ústavní - ochranné výchovy, preventivně výchovné péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 14-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1993/94 - počet žáků, kteří ukončili školní docházku na základní - speciální škole, školy v přírodě, rozmísťování chovanců, příchody a odchody z domova/ústavu, získaná kvalifikace chovanců. Školní rok 1994/95 - základní charakteristiky chovanců, děti předškolního věku podle stáří, děti ve věku povinné školní docházky, mládež po skončení povinné školní docházky podle zařazení, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, vybavení domova /ústavu (lůžková kapacita, učebny), třídy a žáci základní školy podle ročníků, třídy a žáci speciální školy podle ročníků, třídy a žáci mateřské školy, třídy SOU, OU, U podle ročníků, žáci SOU, OU, U podle ročníků a podle oborů. Výkaz bude mít 1 oddíl s pohyblivým počtem řádků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež) a další podobná zařízení bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 12. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

12. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 15-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zájmová činnost podle oblastí, tábory v uplynulém školním roce, evidenční počet pracovníků podle kategorií, soutěže a přehlídky v uplynulém školním roce.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. 11. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

13. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o menzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 16-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony, kapacita a pracovníci menzy, tržby menzy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vysokoškolské menzy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 9. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

14. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o společném stravování dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 17-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty strávníků, kapacitní charakteristiky, tržby, počty pracovníků podle kategorií.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Školní jídelny, jídelny domovů a internátů a závody veřejného stravování zabezpečující stravování dětí a mládeže (kromě jídelen při SOU jiných resortů než školství) bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 16. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

15. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o státní jazykové škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 18-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Posluchači podle vyučovaných jazyků a stupně vyučování, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet učitelů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Státní jazykové školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 2. 12. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

16. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o domově mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 19-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vybavení domova, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Domovy mládeže (kromě domovů mládeže při SOU jiných resortů než školství) a střední školy, které ubytovávají své žáky v SOU jiných resortů než školství, bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. 11. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

17. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o vysokoškolských kolejích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 20-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Vysokoškolské koleje bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 4. 12. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

18. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o vysokoškolské knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 21-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, služby, další činnost knihovny, studovny a čítárny, pracovníci knihovny.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Knihovny vysokých škol.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 9. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

19. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně, speciálně pedagogickém centru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 23-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, děti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

20. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o základní umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 24-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

21. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 25-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i jako podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Pracovní místa a péče o učně, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, třídy podle délky a druhu studia a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, žáci podle formy, druhu a délky studia, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků (oddíl má pohyblivý počet řádků).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Střední odborná učiliště a učiliště bez ohledu na právní subjektivitu, pokud zajištují teoretickou přípravu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

22. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o sportovní třídě - sportovní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 26-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Základní a střední školy a střední odborná učiliště se sportovními třídami, popř. sportovní školy bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 16. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

23. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o SOU neúplném jen s praktickým vyučováním, o středisku praktického vyučování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 27-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, žáci podle studijních a učebních oborů, délky studia a ročníků (oddíl má pohyblivý počet řádků).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Střední odborná učiliště neúplná jen s praktickou přípravou a střediska pracovního vyučování bez ohledu na právní subjektivitu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

24. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Evidenční počty pracovníků podle kategorií, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky podle kategorií pracovníků a druhů zařízení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace v regionálním školství (školské úřady a organizace v působnosti školských úřadů).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení 1.- 3. čtvrtletí, v roce do 31. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, školské úřady

25. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o práci za přímo řízené organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1a-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení mzdového vývoje školství, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Pracovníci se změněnou pracovní schopností, pracovníci a mzdové prostředky podle platových tříd, pracovníci a mzdové prostředky podle rozpočtové skladby, počet pracovníků podle kategorií, mzdové prostředky podle kategorií pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny přímo řízené organizace (vč. fakult a součástí vysokých škol a vč. školských úřadů - aparát).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 15. 7. 1994 v pololetí, do 31. 1. 1995 v roce

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol

26. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o investiční výstavbě v resortu školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) Iv 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby hodnocení stavební investiční činnosti v resortu školství, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady na investiční výstavbu, zdroje financování, získané kapacity.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace v resortu školství, které realizují nebo připravují investiční výstavbu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŠMT

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Orgán provádějící statistické zpracování:

Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, rektoráty vysokých škol, školské úřady

i) MINISTERSTVO VNITRA

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o pracovnících a osobních výdajích okresních úřadů ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce (MV) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání statistických údajů pro plnění úkolů MV ČR vyplývajících ze zákona ČNR č. 403/1992 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty pracovníků a vyplacené mzdové prostředky dle kategorií pracovníků; struktura vyplacených mzdových prostředků za OÚ celkem, z toho za vybrané kategorie pracovníků (ročně); přehled zařazení pracovníků OÚ do platových tříd (ročně).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MV

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo vnitra

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o přestupcích projednávaných orgány místní správy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

J (MV ČR MS) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozborové činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určeny pro Ministerstvo vnitra ČR a ostatní ústřední orgány státní správy.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací řízení, druhy projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady.

Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

obecní úřady do 10.1.1995, okresní úřady do 25.1.1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu okresních úřadů a Ministerstva vnitra ČR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

obecní úřady, okresní úřady

Orgán provádějící statistické zpracování:

okresní úřady, Ministerstvo vnitra ČR

j) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o počtu ošetření (vyšetření) v ambulantních zařízeních léčebně preventivní péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zdroj pro kvalifikovaný odhad MZ ČR o rozsahu poskytované základní i odborné ambulantní péče v jednotlivých regionech ČR a oborech. Pro zdravotní referáty okresních úřadů slouží jako podklad k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče a odborného zdravotního personálu. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet ošetření - vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče a přepočtený počet pracovníků (lékařů ) za územní i závodní péči celkem.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) poskytující ambulantní péči

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o péči o nemocné diabetem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva pro včasnou prevenci a léčbu diabetu. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Vývoj výskytu diabetu v populaci. Výskyt jednotlivých typů diabetu a jejich chronické komplikace, údaje o léčbě diabetu a o změnách v počtu evidovaných osob ve vykazovaném období.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každou diabetologickou ordinaci)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz ambulantní péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Doplnění registru tuberkulózy pro organizaci, poskytování a vyhodnocování dispenzarizace pro sledovaná onemocnění. Podklad pro hodnocení zdravotního stavu obyvatel. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o osobách rozdělené podle rizikových skupin - onemocnění tuberkulózou a onemocnění plicní rakovinou. Dispenzarizované osoby pro nespecifická onemocnění dýchacího ústrojí jsou sledovány v členění podle věku a pohlaví. Údaje o proočkovanosti obyvatelstva proti TBC.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každou odbornou ordinaci oboru TRN)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz ambulantní péče v oboru psychiatrickém

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení zdravotního stavu populace včetně rizikových skupin - alkoholici a narkomani.Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci a OSN.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o diagnózách v členění podle pohlaví a věku, o osobách v ochranné péči a osobách dispenzarizovaných po sebevražedném pokusu. U dispenzarizovaných toxikomanů druh zneužívané látky.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnické zařízení - právní subjekt (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé psychiatrické pracoviště a ordinaci AT)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o ambulantní péči o děti a dorost

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování činnosti ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, s důrazem na děti do 1 roku. Přehled o zdravotním stavu dětí a dorostu a zajištění jejich péče. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty dětí v přímé péči od 1 do 18 let, dětí narozených a zemřelých, dětí vyžadujících zvláštní péči k 31. 12., plně kojených dětí, dispenzarizovaných dětí a dorostu dle diagnóz.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a odbornou dětskou a dorostovou ordinaci)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oddělení lékařské genetiky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 6-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení záchytnosti genetické zátěže populace (poškozených plodů) v návaznosti na přijatá opatření. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet vyšetřených rodin, počet genetických vyšetření plodu, dětí a dospělých.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnické zařízení - právní subjekt (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé genetické pracoviště)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz ambulantní péče v oboru ženském

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 7-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Přehled o incidenci prekanceróz a karcinomů rodidel. Hodnocení preventivní péče o těhotné a poskytované gynekologické péče, hodnocení činností pracovišť. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet nově přijatých těhotných, celkový počet gynekologických vyšetření, z toho preventivních. Údaje o počtu dispenzarizovaných žen s antikoncepcí v členění na antikoncepci hormonální a nitroděložní, počty prvně zjištěných prekanceróz a karcinomů rodidel, evidována je i činnost ženských sester.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnické zařízení - právní subjekt (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každou ordinaci ženského lékaře)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti kožního oboru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 9-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování incidence a prevalence kožních a pohlavních chorob se zvláštním sledováním výskytu v dětské populaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty dispenzarizovaných osob podle vybraných skupin diagnóz na konci vykazovaného období a nově hlášená onemocnění ve sledovaném období.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnické zařízení - právní subjekt (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé kožní oddělení, ambulantní i lůžkové)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti zdravotnické záchranné služby (Rychlá lékařská pomoc, Rychlá zdravotnická pomoc, Letecká záchranná služba)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 10-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování činnosti zdravotnické záchranné služby, výkonů RZP, rozložení pracovišť záchranné služby.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty pracovníků ZZS, počty výjezdů RZP, výkonů RZP a vzletů LZS.

3. Okruh zpravodajských jednotek:

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (každé zařízení zdravotnické záchranné služby)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oddělení tělovýchovně lékařského (resp. pracoviště Ústavu sportovní medicíny)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 11-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sleduje rozsah léčebné a preventivní péče v oboru tělovýchovně lékařském.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty ošetření - vyšetření ve zdravotnickém zařízení a mimo něj u osob do a nad 18 let. Odborné výkony v členění na preventivní a konsiliární ergometrii a spiroergometrii, vyšetření na oddělení dopingové kontroly.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé oddělení tělovýchovně-lékařské a pracoviště Ústavu sportovní medicíny)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti logopedických pracovišť

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 13-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování výskytu poruch sluchu a vývoje řeči v dětské i dospělé populaci (incidence a prevalence).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty úvazků, výkonů a prvních vyšetření u klinických logopedů v členění na logopedickou praxi v rámci zdravotnických zařízení a privátní logopedickou praxi. Počty jednotlivých poruch (vad) řeči u dětí a dospělých.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé logopedické pracoviště)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

12. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti lékáren a výdejen prostředků zdravotnické techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

F (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování činnosti zařízení lékárenské péče.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty receptů, počty poukazů na PZT a počty žádanek v lékárnách. Počty poukazů ve výdejnách prostředků zdravotnické techniky.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Lékárny a výdejny prostředků zdravotnické techniky - právní subjekty (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

13. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobním podnikem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

F (MZ) 2-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Abecední seznam vyráběných vitálních léčiv, velikost balení, kód SÚKL, počet vyrobených balení pro tuzemský trh (prodaných), zařazení v kategorizaci.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Státní ústav pro kontrolu léčiv

14. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distribučními organizacemi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

F (MZ) 3-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zabezpečení základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivy v ČR

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód SÚKL, výrobce, země výrobce, platná cena.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Státní ústav pro kontrolu léčiv

15. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení vývoje počtu pracovníků z hlediska zabezpečení státního zdravotního dozoru v jednotlivých správních celcích, hodnocení výkonů a účinnosti státního zdravotního dozoru

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Činnost orgánů hygienické služby zaměřená na preventivní a běžný hygienický dozor.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. m. Prahy - právní subjekty (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18. dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR

16. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení vývoje sankční činnosti na úseku hygienické služby a úrovně spolupráce OHS s okresními úřady v této oblasti. Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti hygienické péče.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sankční činnost orgánů HS podle jednotlivých oborů jako podklad pro hodnocení intenzity práce HS a stavu kontrolovaných subjektů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, obvodní, městské, krajské HS včetně HS hl. m. Prahy - právní subjekty ( státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR

17. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti vybraných oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

K (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování poskytnuté péče na vybraných odděleních a pracovištích společných vyšetřovacích a léčebných složek.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o zatížení laboratoří (společných vyšetřovacích a léčebných složek).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště příslušného oboru)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

18. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru hematologie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

K (MZ) 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Souhrnné hodnocení využití hematologických laboratoří a pracovišť.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o síti hematologických laboratoří a personálním vybavení.Údaje o počtu vyšetření v základním členění podle druhu vyšetření.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště oboru hematologie)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

19. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru nukleární medicíny

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

K (MZ) 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

K hodnocení přístrojového vybavení oboru a podrobné analýze druhů vyšetření či terapeutických aplikací.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o personálním zabezpečení pracovišť, o vybraných přístrojích a počtu radionuklidových vyšetření in vivo, in vitro a dále počet terapeutických aplikací

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště oboru nukleární medicíny)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

20. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti radiodiagnostických oddělení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

K (MZ) 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Přehled o vybraných přístrojích a druzích vyšetření. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Přehled o objemu vyšetření podle jednotlivých druhů, přehled o přístrojovém vybavení jednotlivých oddělení (pracovišť) u vybraných přístrojů podle stáří. Přehled o počtu pracovišť a jejich personálním vybavení v rámci území.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště oboru radiodiagnostiky)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

21. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru rehabilitace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

K (MZ) 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Analýza skladby pacientů rehabilitačních oddělení podle indikace léčebné rehabilitace.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet rehabilitovaných pacientů ambulantních i hospitalizovaných (v členění podle indikací léčebné rehabilitace), dále počet léčebných výkonů a personální obsazení rehabilitačních oddělení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty ( státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště oboru rehabilitace)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

22. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru protetiky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

K (MZ) 6-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání informací o množství a druzích protetických pomůcek v návaznosti na evidované pacienty v protetických odděleních.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o vyšetřeních v oboru protetickém, skladba pacientů a počet protetických výrobků včetně oprav.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště oboru protetiky)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

23. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti transfúzních zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

K (MZ) 7-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení podílu dárců krve placených a neplacených, zdravotního stavu dárců krve a produkce krevních přípravků. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o počtu dárců krve, produkci krevních přípravků, vyšetřeních dárců krve na transfúzních stanicích, expedici a spotřebě transfúzních přípravků a jejich výdeji oddělením

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště transfúzní, případně krevní sklad)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

24. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru patologie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

K (MZ) 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení míry propitvanosti zemřelých ve zdravotnických zařízeních a mimo ně. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počty úmrtí ve vlastní nemocnici, počet provedených pitev ve vlastní nemocnici, v okrese i mimo okres. Počet provedených vyšetření podle druhu a zdravotnických zařízení.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště oboru patologie)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

25. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti oboru soudního lékařství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

K (MZ) 9-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení činnosti soudně lékařských oddělení, epidemiologické studie. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o pitvách na soudních odděleních. Pitvané osoby jsou členěny podle příčin úmrtí, sledován je dále úhrnný počet vyšetření v členění na histologická a chemická.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé oddělení nebo pracoviště oboru soudního lékařství)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

26. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o lůžkovém fondu nemocnic a jeho využití

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Analýza využívání nemocničních lůžek, podklad pro výpočet ukazatelů využívání lůžek, podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni okresů, regionů, MZ ČR a republikové orgány. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Přepočtený počet pracovníků (lékařů, SZP, NZP,PZP), průměrný počet lůžek, počet ošetřovanců (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita, podíl doprovázejících osob na celkovém počtu přijatých.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Lůžkové zdravotnické zařízení - právní subjekt (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 6 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

27. NÁZEV ŠETŘENÍ: Lůžkový fond odborného léčebného ústavu, příp. oboru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Příloha k L (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení zatížení lůžkového fondu úzce specializovaných zdravotnických zařízení. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Průměrný přepočtený počet pracovníků (lékařů), průměrný počet lůžek, počet přijatých, propuštěných a zemřelých, ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Odborné léčebné ústavy (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

28. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen). Dále počtu gynekologických operací (včetně potratů).Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím. Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním, z toho počet žen podrobených operaci.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

29. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti anesteziologicko - resuscitačního oddělení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování činnosti anesteziologicko - resuscitačních oddělení.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet pracovníků a rozložení pracovišť ARO na regionu, počet výkonů a podaných anestezií.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé lůžkové a nelůžkové oddělení ARO)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

30. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti radioterapeutického oboru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Rozložení pracovišť radioterapeutického oboru. Hodnocení využití přístrojové techniky a potřeby její obnovy, sledování nárůstu nových pacientů.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Personální a přístrojové vybavení radioterapeutických oddělení, počet výkonů provedených souhrnně u ambulantních i lůžkových pacientů, druhy aplikované terapie. V úhrnu je sledován počet léčených pacientů na radioterapeutických odděleních podle druhu terapie, z toho nově přijatých.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé radioterapeutické pracoviště)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

31. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti dětského domova, resp. kojeneckého ústavu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 6-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Využití kapacity zvláštních dětských zařízení (KÚ, DD). Hodnocení úspěšnosti navrácení dětí do vlastního či náhradního rodinného prostředí, kvalita péče.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o personálním obsazení KÚ a DD, kapacitě lůžkového fondu těchto zařízení, počtu přijatých, propuštěných a zemřelých ošetřovanců, počtu poskytnutých ošetřovacích dnů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každý dětský domov, kojenecký ústav)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

32. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti dětského stacionáře

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 8-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Využití dětských stacionářů, jejich personální obsazení a přehled léčených dětí podle diagnóz.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet samostatných dětských stacionářů a stacionářů vyčleněných z jiného zařízení, kapacita míst, personální obsazení a přehled léčených pacientů.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každý samostatný stacionář a za každý stacionář vyčleněný z jiného zdravotnického zařízení)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

33. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 11-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení. Šetření sleduje uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami, nehrazené včetně léčení cizinců.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajské místo: lázeňská léčebna

Zpravodajská jednotka: každé lázeňské zařízení právní subjekt (státní i nestátní) včetně akciových společností

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 18 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

34. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz knihovnicko informačního pracoviště ve zdravotnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení vývoje knihovnicko - informačních pracovišť resortu MZ ČR zejména v souvislosti s připravovanou koncepcí veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických institucí.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Ukazatele se týkají základních kvantifikovatelných podmínek knihovnicko - informačních činností a výsledků těchto činností dosažených za uvedených podmínek.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé knihovnicko - informační pracoviště)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 45 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Národní lékařská knihovna

35. NÁZEV ŠETŘENÍ: Čtvrtletní výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami - léčivými látkami a s hromadně vyráběnými léčivými přípravky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O ODV (MZ) 5-04

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování vyplývající z mezinárodních úmluv upravujících zacházení s omamnými a psychotropními látkami.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Omamné a psychotropní látky podle druhů, množství výchozí suroviny, stavu zásob, použití ve výrobě a dovozu a vývozu OL a PL.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace mající povolení MZ ČR k zacházení s omamnými a psychotropními látkami

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 30 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

36. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz o pracovnících, složení mzdových prostředků a složkách mezd ve zdravotnických službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P (MZ) 2-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování pro potřeby MZ ČR o počtu pracovníků a úrovni jejich odměňování. Informace pro Mezinárodní organizaci práce (ILO).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Informace poskytující přehled o složení mzdových prostředků u jednotlivých kategorií pracovníků a jejich průměrné mzdě.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnické organizace - právní subjekty (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

37. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o evidenčním počtu pracovníků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P (MZ) 4-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování pro potřeby resortu MZ ČR. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Podrobné členění počtu pracovníků podle druhu zdravotnických zařízení a podrobného členění kategorií pracovníků.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

38. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o přístrojovém vybavení zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

T (MZ) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování rozložení vybrané zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu MZ ČR (rozdělování investičních prostředků).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

39. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení vzniku zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Přehled o síti zdravotnických zřízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni okresů, regionů i MZ ČR. Využívá se pro racionální a efektivní rozmístění a využívání zdravotnických zařízení.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování:

vstupní údaje - Hlášení vzniku ZZ

aktualizace údajů - na magnetických, příp. papírových médiích

Charakteristika ukazatelů:

Informace o všech zdravotnických zařízeních právních subjektech (státních i nestátních) z pohledu druhu zařízení, zřizovatele a provozovatele, počtu pracovníků podle základních kategorií, rozsahu poskytované péče podle oboru, jeho zajištění lékaři, SZP. Údaje i o začleněných nebo detašovaných pracovištích do úrovně zdravotního střediska.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení právní subjekt (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

hlášení vzniku ZZ do 5 dnů celková aktualizace do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

40. NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistické hlášení příčin a okolnosti dokonané sebevraždy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 2-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Rozbor příčin a trendu sebevražednosti. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Základní identifikace a charakteristika osoby, charakteristiky místa činu a jeho motivu, způsob provedení a další okolnosti sebevraždy.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Psychiatrická oddělení zdravotnických zařízení právních subjektů (státních i nestátních)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14 dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

41. NÁZEV ŠETŘENÍ: Hlášení hospitalizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 3-12

1. Účel po využití výsledků šetření

Podklady pro hodnocení zdravotního stavu hospitalizovaného obyvatelstva, kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Počet případů hospitalizace, ošetřovací dny, ošetřovací doba ve dnech, počet operovaných podle druhu operace, počet zemřelých, vše ve vztahu k věku, pohlaví a jednotlivým diagnózám.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Lůžková zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

42. NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistické hlášení - zpráva o rodičce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 4-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Hodnocení zdravotního stavu rodičky ve všech souvislostech. Nezbytné informace pro gynekologicko - porodnickou péči. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Sledování zdravotního stavu rodičky od těhotenství po porod, průběh porodu, způsob ukončení těhotenství, léčba

3. Okruh zpravodajských jednotek

Gynekologicko - porodnická oddělení zdravotnických zařízení - právních subjektů (státních i nestátních)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

43. NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistické hlášení - zpráva o novorozenci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 5-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zajištění informací z oblasti perinatální péče, zdroj hodnocení zdravotního stavu novorozenců. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zdravotní stav dítěte, okamžitý stav dítěte po porodu, komplikace, léčba

3. Okruh zpravodajských jednotek

Novorozenecká, ženská a dětská oddělení zdravotnických zařízení - právních subjektů (státních i nestátních)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

44. NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistický lístek dítěte s vrozenou vadou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 6-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování výskytu vrozených vad, vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad u živě narozených dětí. K hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistický lístek

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výskyt vrozených vad podle druhu u živě narozených dětí až do 1 roku života se vztahem k základním údajům o matce a průběhu těhotenství.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Novorozenecká, genetická a dětská specializovaná pracoviště zdravotnických zařízení - právních subjektů (státních i nestátních)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

45. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a potřeb ošetření

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 7-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjištění orálního zdraví u vybraných věkových skupin obyvatelstva, podklad pro prevenci a zdravotní politiku MZ ČR. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: výběrové šetření za 1 měsíc v roce 1994

Charakteristika ukazatelů:

U vybraných věkových skupin obyvatelstva (5letí, 12letí, 18letí, 35-44letí, 65 a více letí): stav chrupu, stav parodontu, potřeba ošetření, zubní náhrady a jejich potřeba

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna stomatologická pracoviště zdravotnických zařízení - právních subjektů (státních i nestátních)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: za 1 měsíc v roce 1994

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZ

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

k) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o zdrojích a užití masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Porážky, zdroje a užití masa

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu) dle registru agrárně potravinářského komplexu (OKEČ 15.1)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Bilanční informační centrum Praha

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o rozdělení výrobků z masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 2-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Zdroje a užití výrobků z masa

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu) dle registru agrárně potravinářského komplexu (OKEČ 15.1)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Bilanční informační centrum Praha

3. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o vývoji průměrných nákupních cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 3-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti); ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu) dle registru agrárně potravinářského komplexu (OKEČ 15.1)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Bilanční informační centrum Praha

4. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o nákupu a cenách mléka a o výrobě, cenách a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 6-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření s přepočty; produkce 9 vybraných výrobků a průměrné ceny výrobců; rozdělení 4 vybraných výrobků (v hmotnostním vyjádření).

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu) dle registru agrárně potravinářského komplexu (OKEČ 15.5), bez rozdílu vlastnictví.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 12 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

MILCOM servis, a.s., Praha

5. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz zdrojů, prodejů a užití obilovin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 9-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Analýza celkových zdrojů, odbytových směrů a složení zásob; zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle zdrojů (sklizeň, nákup, dovoz) a užití (prodej, vývoz, vlastní výrobní a přímá spotřeba k potravinářským účelům, krmivářskému užití, na výsev a k ostatním účelům), stavy zásob a jejich dislokace.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zabývající se výrobou obilovin, jejich zpracováním a obchodem vč. dovozu a vývozu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 8 dnů po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Ministerstvo zemědělství ČR, OSS

Orgán provádějící statistické zpracování:

Podnik výpočetní techniky

6. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o regionální nabídce jatečného skotu a jatečných prasat a o nabídce mléka

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

REG (MZe) 4-99

1. Účel a využití výsledků šetření

Potřeby tržní regulacevzemědělstvía potravinářství.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Nabídka jatečného skotu a jatečných prasat; nabídka mléka, neumístěná nabídka

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zemědělské organizace se živočišnou výrobou a soukromě hospodařící rolníci (s výměrou zemědělské půdy nad 5 ha), dle registru agrárně potravinářského komplexu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: čtvrtletní (s případným měsíčním aktuálním upřesněním)

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 35 kalendářních dnů před začátkem příslušného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Územní orgány MZe ČR

Orgán provádějící statistické zpracování:

Bilanční informační centrum Praha

7. NÁZEV ŠETŘENÍ: Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ZEM (MZe) 9-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů o plochách osevu vybraných ozimých plodin, které zásadně ovlivňují zásobení potravinářství rostlinnými výrobky a krmivovou základnu zemědělské živočisné výroby.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Plochy osevu vybraných ozimých plodin.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zemědělské organizace s rostlinnou výrobou a soukromě hospodařící rolníci (s výměrou zemědělské půdy nad 5 ha), dle registru agrárně potravinářského komplexu.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. 12. 1994

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Agrární komory

Orgán provádějící statistické zpracování:

Agrodat, a.s., Praha

8. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o hospodaření na lesní půdě vlastníky s malou výměrou lesa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Zjišťování základních údajů o hospodaření na lesní půdě vlastníky s malou výměrou lesa.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Půda určená k zalesnění v ha k 1. 1. a 31. 12., zalesnění jehličnatými a listnatými dřevinami, těžba dřeva, prořezávky, probírky

3. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni vlastníci lesní půdy, kteří mají méně než 200 ha lesní půdy

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo zemědělství ČR

9. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 2-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství. Údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice pro odvětví LH.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti

3. Okruh zpravodajských jednotek

a) lesní akciové společnosti, spol. s r.o. - za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa

b) Lesy České republiky Hradec Králové, s.p. - pouze za přímo řízené lesní závody

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo zemědělství ČR

10. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o provozování drobných potravinářských výroben

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ÚZEM (MZe) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklad pro uplatňování dotační politiky v agrárně potravinářském komplexu.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Údaje o drobné potravinářské výrobě, množství zpracovaných surovin, objem a sortiment výroby, dodávky pro obchod vč. vývozu, počet pracovníků v potravinářské výrobě.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Zemědělské organizace, soukromí zemědělci a další podnikatelé provozující potravinářskou výrobu (s počtem do 25 pracovníků v této výrobě).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

MZe ČR (územní odbory)

Orgán provádějící statistické zpracování:

MZe ČR (odbor 320)

11. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře za rok 1994 a o jarním kmenovém stavu zvěře k 31. 3. 1995

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

MYSL (MZe) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Podklad pro řízení myslivosti a schvalování plánů chovu a lovu zvěře. Plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti (úplné znění č. 512/1992 Sb.).

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výsledek ročního hospodaření v honitbách, klasifikace honiteb, lov zvěře a zazvěřování v honitbách a stav psů s loveckou upotřebitelností.

3. Okruh zpravodajských jednotek

Uživatelé honiteb, okresní úřady, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky, Lesní správa Lány, VÚLHM, MZe ČR.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 20. 4. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MZe

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí

l) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Pololetní výkaz MŽP ČR o placení úplat za vypouštění znečištěných odpadních vod

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 1-02

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá podnik Povodí, jako správce vodních toků.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Předpisy úplat a jejich doplatky a odvody do SFŽP vč. přirážek a penále

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty a příspěvkové organizace s počtem pracovníků 25 a více osob s převažující činností provoz vodních toků a zdrojů (OKEČ 41001)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: pololetní

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 13. 7. 1994 do 31. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŽP

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

MŽP

2. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz MŽP ČR o znečištění vodních toků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 3-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Účelem zjišťování je sledovat znečištění vodních toků a předepsané náhrady za jejich znečišťování.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Množství vypouštěného znečištění a struktura náhrad za vypouštěné znečištění

3. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty a příspěvkové organizace s počtem pracovníků 25 a více osob s převažující činností provoz vodních toků a zdrojů (OKEČ 41001)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu MŽP

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

MŽP

m) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Roční výkaz zeměměřických prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ZP (ČÚZK) 1-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Sledování aktivity podnikatelských subjektů v geodézii a kartografii.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Charakteristika ukazatelů:

Výkony fyzických a právnických osob, vykonávajících činnosti v oboru geodézie a kartografie na základě souhlasu podle § 4 zákona č.46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, na základě oznámení podle § 7 téhož zákona.

3. Fyzické a právnické osoby vykonávající geodetické a kartografické činnosti (bez omezení počtem pracovníků).

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: roční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1995

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu ČÚZK

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Orgán provádějící statistické zjišťování:

Zeměměřické a katastrální inspektoráty

Orgán provádějící statistické zpracování:

Zeměměřické a katastrální inspektoráty, ČÚZK

n) SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

1. NÁZEV ŠETŘENÍ: Měsíční výkaz o stavu a pohybu zásob státních mobilizačních rezerv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Program 222 (SSHR) 1-12

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání základních údajů o stavu a pohybu zásob SMR a čerpání prostředků z rozpočtového výdajového účtu SMR za účelem vedení souhrnné účetní evidence a pro potřeby ekonomických rozborů. Zjišťování je jediným zdrojem údajů, na jejichž podkladě plní Správa úkoly státní správy, evidence a financování SMR.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

3. Okruh zpravodajských jednotek

Subjekty hospodářské mobilizace, resp. ochraňovatelské organizace vytvářející zásoby SMR.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 5 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu resortu SSHR

6. Orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování

Správa státních hmotných rezerv

Tiskopisy výkazů pro statistické zjišťování bude zasílat zpravodajským jednotkám Správa.

B

Statistická zjišťování u obyvatelstva prováděná Českým statistickým úřadem podle § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 278/1992 Sb.

NÁZEV ŠETŘENÍ: Statistika rodinných účtů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RÚ 4-12, RÚ 5-01

1. Účel a využití výsledků šetření

Získání údajů o peněžních a naturálních příjmech a vydáních domácností zejména pro analýzu vývoje a diferenciace spotřeby v různých typech domácností.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: deník zpravodajské domácnosti

přehled údajů o domácnosti

Použitá metoda: výběrové šetření

Charakteristika ukazatelů:

Deník zpravodajské domácnosti - příjmy a vydání domácností i jednotlivých členů (u potravin, textilního zboží, obuvi i množství), naturální spotřeba a naturální vydání Přehled údajů o domácnosti - charakteristiky domácností a jednotlivých členů, údaje o velikosti a vybavení bytu, domácím hospodářství a vybavení domácnosti předměty dlouhodobého užívání

3. Okruh dotazovaných jednotek

Pro výběr domácností se používá záměrný kvótní výběr. V základním souboru bude 2600 domácností, výběrovými znaky jsou společenská skupina, počet závislých dětí a výše čistého peněžního příjmu na člena domácnosti. Kvóty pro kraje jsou určeny tak, aby struktura souboru podle těchto znaků odpovídala základnímu souboru (oporou pro rozpis jsou výsledky posledního mikrocensu). Doplňkový soubor tvoří domácnosti s minimálními příjmy, tj. 400 rodin s dětmi a příjmy na úrovni životního minima a 150 domácností důchodců - příjemců minimálních důchodů.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: měsíční

Lhůta poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

ČSÚ

NÁZEV ŠETŘENÍ: Výběrové šetření pracovních sil

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VŠPS A, VŠPS B, VŠPS C

1. Účel a využití výsledků šetření

Prohloubení informací o vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti podle demografických, sociálně ekonomických a regionálních hledisek pro koncipování a usměrňování zaměstnanecké politiky.

2. Věcná charakteristika včetně ukazatelů

Forma statistického zjišťování: dotazníky

Dotazník A - pro domácnost

Dotazník B - pro jednotlivé členy domácnosti starší 15 let

Použitá metoda: výběrové zjišťování v domácnostech

Charakteristika ukazatelů:

Dotazník A obsahuje: demografickou charakteristiku členů domácnosti, jejich ekonomické postavení, nejvyšší dosažené vzdělání a obor studia nebo vyučení. Kromě toho obsahuje otázky organizačního charakteru. Dotazník B obsahuje tři základní okruhy otázek:

- pracovní aktivita v referenčním týdnu (charakter činnosti, počet odpracovaných hodin, práce přesčas, důvody nepřítomnosti v práci)

- otázky o zaměstnání obecně (hlavní zaměstnání, druhé zaměstnání, práce dočasná a příležitostná, délka průměrného pracovního týdne, práce přesčas, pásma čistého příjmu, druh činnosti podle klasifikace OKEČ a zaměstnání podle KZAM)

- otázky týkající se nezaměstnanosti (důvody, sociálně ekonomická charakteristika nezaměstnaných, délka nezaměstnanosti, způsob hledání zaměstnání, pobírání podpory) a podzaměstnanosti

Dotazník C - pro bytovou domácnost

Dotazník C obsahuje otázky ke zjištění kvality bydlení, právního užívání bytů, vlastníků bytů, nájemného v nájemních bytech, úhrady za užívání družstevních bytů a indikace sociálně slabých domácností. Vyplňuje se jednorázově v jarním období.

3. Okruh dotazovaných jednotek

Domácnosti v cca 23 tis. bytech v ČR vybrané náhodným dvoustupňovým výběrem. Oporou výběru je aktualizovaný soubor bytů ze sčítání lidu, domů a bytů 1991.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita šetření: průběžně

Lhůta poskytnutí informací domácností: dle týdenního plánu činnosti tazatele

5. Rozpočet nákladů

Náklady jsou hrazeny v rámci rozpočtu ČSÚ

6. Orgán provádějící statistické zpracování

Externí dodavatel, příp. ČSÚ

Přesunout nahoru